Масові сільськогосподарські вантажіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Масові сільськогосподарські вантажіЗасоби механізації, що використовуються для виконання операцій по навантаженню або розвантаженню цих вантажів, можна класифікувати таким чином.

За видом вантажів, що перевозяться, розрізняють навантажувально-розвантажувальні механізми такі, що використовуються при транспортно-технологічному процесі перевезення:

- зернових;

- цукрового буряка;

- картоплі та деяких видів овочей;

- бавовни.

За технологічними ознаками розрізняють:

- сільськогосподарські машини, що сполучають ряд функцій агротехнічного характеру з виконанням навантажувальних операцій (переважно комбайни);

- засоби механізації, що вцілому призначені для виконання навантажувально-розвантажувальних операцій.

Окрім кото, засоби механізації, що використовуються при виконанні перевезень сільськогосподарських вантажів, можуть розділятися і по таким ознакам:

- такі, що використовуються тільки для навантажувальних операцій;

- такі, що використовуються тільки для розвантажувальних операцій;

- такі, що використовуються як при навантаженні, так і при розвантаженні вантажу (зернонавантажувачі, комбайни для збирання цукрового буряка, автомобілерозвантажувачі, і т.і.).

Необхідна кількість навантажувально-розвантажувальних механізмів визначається таким чином:

, / 7 /

де Qп - обсяг годинного вантажообігу пункту навантаження-розвантаження;

Рe - експлуатаційна продуктивність засобу механізації навантажувально-розвантажувальних робіт.

Або ж за формулою:

, / 8 /

де Ае - кількість автомобілів, що працюють на маршруті;

tобс - час на обслуговування автомобіля, год;

tо - час оберту автомобіля, год;

 

Контрольні запитання.

1. Особливостi механiзацii навантажувально-розвантажувальних робiт при перевезеннях масових навальних вантажiв промисловостi та будiвництва.

2. Особливостi механiзацii навантажувально-розвантажувальних робiт при перевезеннях дрібноштучних вантажiв.

3. Особливостi механiзацii навантажувально-розвантажувальних робiт при перевезеннях крупногабаритних та довгомірних вантажiв.

4. Особливостi механiзацii навантажувально-розвантажувальних робiт при перевезеннях масових сільськогосподарських вантажiв.

5. Визначення необхiдноi кiлькостi навантажувально-розвантажувальних механiзмiв.

6. Розрахунок прдуктивностi механiзму циклiчного принципу дiї.

7. Розрахунок продуктивностi механiзмiв безперервного принципу дiї.

8. Розрахунок продуктивностi одноковшових екскаваторiв.

9. Загальна характеристика навантажувально-розвантажувальних механiзмiв, що використовуються при перевезеннях важковагових, великогабаритних, довгомiрних та дрiбноштучних вантажiв.

 

Література.

Дегтерев Г.Н. Организация и механизация погрузо-разгрузочных работ на автомобильном транспорте: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. Транспорт, 1980. - 264 с.

 

 

ТЕМА 14 “ОРГАНІЗАЦІЯ СУМІСНОЇ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ ТА НАВАНТАЖУВАЛЬНО_РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЯК ЗАДАЧА МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ”

 

ПЛАН

1.1. Замкнена СМО та показники її функціювання.

1.2. Ефективність роботи у СМО.

 

Організація сумісної роботи рухомого складу та навантажувально-розвантажувальних засобів може бути розглянута як задача масового обслуговування. Спільним для таких задач є наявність обслуговуючої системи, яка виконує операції по обслуговуванню (у нашому випадку - це навантажувально-розвантажувальні засоби або пункти, які виконують обслуговування рухомого складу по навантаженню або розвантаженню вантажів), та системи, що обслуговується, в якій виникають вимоги на обслуговування (в нашому випадку - це транспортні засоби, які надходять, та потребують виконання навантажувально-розвантажувальних операцій). Обслуговуюча система та система, що обслуговується, утворюють систему масового обслуговування (СМО).

Послідовність надходження вимог в обслуговуючу систему представляється вхідним потоком вимог. Період часу від початку обслуговування до моменту його закінчення називається часом обслуговування.

Час обслуговування транспортного засобу, як і час його прибуття на пункт обслуговування, в реальних умовах, є величинами випадковими, що залежать від ряду факторів. У результаті простою рухомого складу в очікуванні початку виконання операції навантаження або розвантаження, так само як і простою навантажувально-розвантажувального засобу в очікуванні прибуття рухомого складу для виконання вищезазначених операцій, знижується їх продуктивність. Теорія масового обслуговування дозволяє шляхом розрахунку проектувати режими використання транспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.52.11 (0.007 с.)