Факторне дослідження собівартості перевезень на розвізних маршрутах 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Факторне дослідження собівартості перевезень на розвізних маршрутах1.4.1. Вплив ступіня використання вантажопідйомності автомобіля при розвозі на собівартість перевезення 1 тонни вантажу, тобто .

Як і при аналізі впливу ТЕП на годинну продуктивність автомобіля або собівартість перевезення 1 тонни вантажу при виконанні ним простого циклу перевезень, в першу чергу необхідно привести вираз Sт для визначення її на розвізних маршрутах до вигляду однієї із функцій - лінійної або дробно-лінійної. Ми не будемо виконувати усіх перетворень, як ми це робили у попередніх аналізах для простого циклу перевезень, тому що вони досить громіздкі, а зразу графічно визначатимемо характер залежностей між показником та величиною Sт для розвізних маршрутів.

Залежність між Sт та ступенем використання вантажопідйомності автомобіля при розвозі є дробно-лінійною.

Висновок: Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від ступіня використання вантажопідйомності при розвозі - дробно-лінійна, представлена гіперболою. Із збільшенням значення ступіня використання вантажопідйомності автомобіля при розвозі до певної межі значення Sт зменшується. Але після певного значення цього показника, якому можна надати визначення як оптимальне значення, величина собівартості збільшується.

 

1.4.2. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від середнього розміру завезеної партії вантажу та часу перебування автомобіля у наряді .

Вид залежності - дробно-лінійний.

Висновок: Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу від середнього розміру партії вантажу та часу перебування автомобіля в наряді при виконанні перевезень на розвізних маршрутах - дробно-лінійна, представлена спадаючою гіперболою. Із збільшенням значення цих величин значення Sт зменшується.

 

1.4.3. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від коефіцієнта супутнього збору, .

Вид залежності - дробно-лінійний.

Висновок: Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від коефіцієнту супутнього збору - дробно-лінійна, представлена спадаючою гіперболою. Із збільшенням значення величини коефіцієнту супутнього збору значення Sт зменшується.

 

1.4.4. Залежність собівартоснті перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від середньої технічної швидкості автомобіля, .

Вид залежності - дробно-лінійний.

Висновок: Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від технічної швидкості автомобіля - дробно-лінійна, представлена спадаючою гіперболою. Із збільшенням значення величини технічної швидкості автомобіля значення Sт зменшується.

 

1.4.5. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від часу простою автомобіля під навантаженням-вивантаженням, від додаткового часу на заїзди у кожний проміжний пункт завозу вантажу на маршруті, від середньої відстані доставки вантажу та середньої відстані між суміжними пунктами завозу, тобто .

Вид залежності - лінійний.

Висновок: собівартість перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах знаходиться у зростаючій лінійній залежності від часу простою автомобіля під навантаженням-вивантаженням, додаткового часу на заїзди в проміжні пункти, середньої відстані доставки вантажу, середньої відстані між суміжними пунктами, тобто із збільшенням усіх перелічених показників збільшується значення величини Sт.

 

1.4.6. Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від відстані нульового пробігу, .

Вид залежності - дробно-лінійний.

Висновок: Залежність собівартості перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від відстані нульового пробігу автомобіля - дробно-лінійна, представлена зростаючою гіперболою. Із збільшенням значення величини lн значення Sт збільшується.

Для встановлення впливу окремих факторів на собівартість перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах в конкретних усталених умовах його експлуатації можна скористатися сполученим (суміщеним) характеристичним графіком залежності собівартості перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах від ТЕП, методика побудови якого та аналіз з його використанням не відрізняється від виконання такої ж процедури для простого циклу перевезень.

Знаючи, що постійні витрати та загальнокілометрові витрати мають лінійну залежність від величини ступіня використання вантажопідцомності автомобіля при розвозі, можна визначити залежність значення оптимальної вантажопідйомності автомобіля при виконанні ним перевезень на розвізних маршрутах від експлуатаційних факторів:

 

/ 4 /

 

Контрольні запитання.

1. Виведення формули собiвартостi леревезень 1 т вантажу для простого циклу (грн/т).

2. Виведення формули собiвартостi виконання 1 тонно-кiлометра при виконанні перевезень на простому циклі (грн/ткм).

3. Характер залежностi собiвартостi виконання 1 ткм вантажу вiд експлуатацiйних факторiв (простий цикл перевезень).

4. Характер залежностi собiвартостi перевезень 1 т вантажу вiд експлуатацiйних факторiв (простий цикл перевезень).

5. Залежнiсть собiвартостi перевезень 1 т вантажу та виконання 1 тонно-кiлометра вiд вiдстанi навантаженої їздки (простий цикл перевезень).

6. Визначення собiвартостi перевезень 1 т вантажу на розвiзних маршрутах.

7. Залежнiсть собiвартостi перевезень 1 т вантажу на розвiзних маршрутах вiд експлуатацiйних факторiв.

 

Література.

Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - К. Выща шк., 1986. - 447 с.

 

 

 

 

ТЕМА 10 “ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ПАРКУ РУХОМОГО СКЛАДУ”

 

ПЛАН

1.1. Транспортна робота, що виконується парком рухомого складу.

1.2. Система показників роботи парку рухомого складу (простий цикл перевезень).

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.42.32 (0.012 с.)