Масові навальні вантажі промисловості та будівництва 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Масові навальні вантажі промисловості та будівництваУсі вантажі цього виду дозволяють використовувати навантаження, перевезення та вивантаження вантажу навалом. Як правило, ці вантажі є короткопробіжними, тобто такими, що перевозяться на короткі відстані. Для виконання операцій по навантаженню та розвантаженню таких вантажів використовують наступні засоби механізації:

а) одноковшові екскаватори, що в залежності від виду ходового обладнання розділяються на:

- пневмоколісні;

- гусеничні;

- крокуючі.

Пневмоколісними називаються екскаватори, у яких силове та робоче обладнання змонтоване на шасі із колесами на пневматичних шинах.

Екскаватори на гусеничному ходу відрізняються меншим, у порівнянні із пневмоколісними питомим тиском на грунт та доброю прохідністю, але вони більш тихохідні.

Крокуюче ходове обладнання ставлять тільки на найбільш крупні екскаватори.

В залежності від геометричної місткості основного робочого органу - ковша - екскаватори розділяються на такі групи:

- будівельні - із ковшом місткістю 0,15-2 , що використовуються, головним чином, при навантаженні грунту у процесі виконання земельних робіт у будівництві;

- кар'єрні - із ковшом місткістю 4-8 , що використовуються, головним чином, для навантажувальних операцій у кар'єрах та в умовах відкритих гірничорудних розробок;

вскришні - із ковшом значної міткості, що використовуються при будівництві великих гідротехнічних споруд.

Технічна продуктивність одноковшових екскаваторів може бути визначена таким чином:

, / 1 /

де - об'єм ковша екскаватора, ;

- коефіцієнт наповнення ковша;

tц- тривалість робочого циклу, с.

Значення коефіцієнту наповнення ковша екскаватора змінюються від 0,8 до 1,2, а саме:

- для легких грунтів = 1,0-1,1;

- для середніх грунтів = 0,7-0,8;

- для важких грунтів = 0,3-0,6.

Навантаження деяких інших навальних вантажів (щебінь, гравій, вугілля, шлак) виконується за допомогою різних самохідних одноковшових та багатоковшових навантажувачів, як циклічного так і безперервного принципу дії.

Продуктивність механізмів циклічного принципу дії визначається:

, / 2 /

де nц - кількість циклів механізму, за 1 год;

qц - обсяг вантажу, який переміщається за 1 цикл, т.

Кількість циклів, що виконуються механізмом на протязі 1 години, визначається за формулою:

. / 3 /

Тоді величину технічної продуктивності можна визначити за виразом:

, / 4 /

а величину експлуатаційної продуктивності за формулою:

. / 5 /

Продуктивність механізмів безперервної дії розраховується як:

, / 6 /

де - лінійна швидкість робочого органу із вантажем, м/сек;

- питоме навантаження на 1 м робочого органу, т/м.

Важковагові, крупногабаритні та довгомірні вантажі

Ці вантажі характеризуються тією особливістю, що, на відміну від навальних, вони представляють собою окремі предмети.

Основними видами навантажувально-розвантажувальних механізмів, призначених для роботи з такими вантажами є:

- крани;

- автонавантажувачі;

- тельфери.

На будівельних майданчиках використовують баштові крани. На річкових причалах та у морських портах використовують портальні крани.

У закритих складських приміщеннях, у цехах готової продукції використовуються мостові крани; на заводах - козлові крани (де переміщують великі будівельнў деталі та металеві конструкції).

Автонавантажувачі бувають:

- вилкові автонавантажувачі;

- електронавантажувачі.

 

Дрібноштучні вантажі

Якщо дрібноштучні вантажі масою до одного місця не більше за 40-60 кг перевозяться окремими предметами, то і їх навантаження на рухомий склад проводиться поштучно. В цьому випадку використовують механізми безперервної дії, і в першу чергу, пластинчаті та стрічкові транспортери. При поштучному навантаженні і розвантаженні тарноупакованих вантажів використовують засоби механізації і циклічної дії, до яких відносяться монорельсові системи, що функціонують у комплексі із тельферами або електроталями.

Вилкові навантажувачі, як засоби механізації високої продуктивності, можуть використовуватися, якщо передбачається транспортування вантажів укрупненими партіями. Принцип об'єднання дрібних партій у більші застосовується при перевезенні вантажів в універсальних або спеціальних контейнерах, у пакетованому виді або на піддонах.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 182; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.102 (0.01 с.)