Дисципліна «Податкова система»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дисципліна «Податкова система» 

Практичне завдання № 1

За березень працівниці Вінник А.В. нарахували 1500 грн. заробітної плати (оклад) та 850 грн. премії. Визначити суму податку з доходів фізичних осіб та суму чистої заробітної плати.

Практичне завдання № 2

Розрахувати за підсумками діяльності підприємства податок на прибуток, який слід сплатити до бюджету та чистий прибуток, який отримає підприємство.

1. Підприємство отримало виручку від реалізації товарної продукції у сумі 765 000 грн. (з ПДВ);

2. Дохід від оперативної оренди - у сумі 204 000 грн.;

3. Собівартість продукції 1800 000 грн.

4. Витрати на відрядження у сумі 5050 грн.;

5. Фонд оплати праці 120 000 грн.;

6. Відрахування до цільових загальнодержавних фондів 36000 грн.;

7. Витрати пов'язані з організацією виставок і презентацій 400 грн.;

Практичне завдання3

Герасименко І.А. прийнятий на роботу 15 травня 2013 року з окладом 1650 грн. на місяць, уперше отримав оподаткований дохід у червні 2013 року в сумі 1300 грн. Визначити суму податку з доходу працівника та суму чистої заробітної плати.

Практичне завдання4

Розрахувати за підсумками діяльності підприємства податок на прибуток, який слід сплатити до бюджету та чистий прибуток, який отримає підприємство.

1.Підприємство отримало виручку від реалізації товарної продукції у сумі 9250000 грн. (з ПДВ);

2.Дохід у вигляді дивідендів від коштів на банківському рахунку - 8600 грн.;

3. Собівартість продукції - 1550000 грн.;

4.Фонд оплати праці та відрахування до фондів соціального страхування - 54900 грн.;

5.Сума сплаченого штрафу 6000 грн.;

Практичне завдання № 5

Працівниці Вакуленко Г.Й., яка є матір’ю 3 дітей, нарахована заробітна плата в сумі 4800 грн. Визначити суму податку з доходів, що підлягає сплаті до бюджету та суму чистої заробітної плати для особи, яка написала заяву на отримання податкової соціальної пільги. Розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2013 року становить 1147 грн.

Практичне завдання6

Працівнику Василик В.О., який є опікуном 4 дітей віком до 18 років, нараховано заробітну плату в розмірі 5470 грн. Визначити суму податку з доходів працівника, суму податкової соціальної пільги та суму доходу, що отримає працівник . Розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2013 року становить 1147 грн.

Практичне завдання7

Працівниця Кузьміна М.А. щомісячно нараховують заробітну плату в розмірі 2950 грн. Крім того вона має право на податкову соціальну пільгу (інвалід 2 групи). Необхідно визначити суму податку з доходів та суму зарплати, що виплачувалась з урахуванням ПСП. Розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2013 року становить 1147 грн.

Практичне завдання8

Салікова С.А. укладає другий в поточному фінансовому році договір купівлі-продажу квартири, загальною площею 150 кв.м., оціночна вартість якої 85000 грн. , а вартість за договором купівлі – продажу – 650000 тис. грн. Розрахувати, яку суму податку з доходу повинна сплатити Салікова С.А.

Практичне завдання № 9

Громадянка Соколова О.А. отримує спадщину від матері у сумі 50 тис. грн. Визначити суму податку, що сплатить громадянка. Відповідь обґрунтувати.

Практичне завдання № 10

Громадянка Мартинюк отримує спадщину від тітки у сумі 250 тис. грн. Визначити суму податку, що сплатить громадянка. Відповідь обґрунтувати.

Практичне завдання № 11

Громадянка Дудова К.П. отримує спадщину від тітки, що проживала в Молдові у 45 тис. грн. Визначити суму податку, що сплатить громадянка. Відповідь обґрунтувати.

Практичне завдання № 12

ТОВ «Контракт» придбало земельну ділянку, зайняту житловим фондом. За рішенням міськради ТОВ одержало пра­во на користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення 1 березня 2013 року. Загальна площа ділянки 2650 м². «Контракт» є платником податку на землю. Грошова оцінка земельної ділянки відповідно до Грошової оцінки земель м. Киє­ва, затвердженої рішенням Київради становить 140 (грн./м2). Розрахувати суму плати за землю.

Практичне завдання № 13

Загальний обсяг продажу продукції лісоматеріалів у квітні становив 184000 грн. (з ПДВ). У цьому ж звітному періоді було придбано основні виробничі фонди, які використовуються для виробництва готової продукції на суму 56500 грн. ( з ПДВ) та придбано сировину на суму 41500 грн. ( з ПДВ). Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету.

Практичне завдання № 14

Підприємство ввозить на митну територію України 5000 пляшок горілки об’ємом 0,5 літра та вмістом спирту етилового 40%. Контрактна вартість горілки, 20 тис грн., ставка мита в євро за 1л 100% спирту – 8,45. Курс євро до гривни 11,1. Ставка АП – 45,87 грн.за 1л. 100% спирту. Визначити суму мита, AП та ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету.

Практичне завдання № 15

ТЗОВ «Лара» 11 квітня 2013 року ввезло в Україну імпортний підакцизний товар з Польщі , митна вартість якого становить 24500 дол. США. Мито, сплачене при ввезенні товару, склало 5 %. Акцизний податок становить 30 % та стягується з митної вартості товару. Курс НБУ на цю дату – 8,01 грн./дол. США. Необхідно розрахувати наступні показники: митна вартість, мито, акцизний податок, ПДВ.

Практичне завдання № 16

На основі наведених даних необхідно визначити суму податку на прибуток і суму податку, що підлягає сплаті до бюджету:

Оподатковуваний прибуток – 752 тис. грн.

Авансові платежі по податку на прибуток, внесені підприємством у звітному періоді-25 тис. грн.

Сума податку на прибуток, донарахована податковим органом за минулий звітний період – 5 тис. грн.

Сума податку на сплачені дивіденди – 10 тис. грн

 

Дисципліна «Фінансовий облік»

Практичне завдання №1

Первісна вартість основного засобу 22 000 грн., очікуваний строк служби – 4 роки, ліквідаційна вартість – 1000 грн. Нарахувати амортизацію кумулятивним методом. Розв'язок оформити таблицею.

 

Рік Первісна вартість Амортизація Накопичений знос Залишкова вартість (грн.)
         

 

Практичне завдання №2

Нарахувати амортизацію на об’єкт основних засобів виробничим методом, врахувавши загальний обсяг виготовленої продукції за 1 рік – 15 000 од., за 2 рік – 12 000 од., за 3 рік – 11 000 од., за 4 рік – 10 000 од. Первісна вартість обладнання 210 000 грн., очікуваний строк служби – 4 років, ліквідаційна вартість – 10 000 грн. Розв'язок оформити таблицею.

 

Рік Первісна вартість Амортизація Накопичений знос Залишкова вартість (грн.)
         

Практичне завдання №3

Первісна вартість об’єкта основних засобів 177 000 грн., очікуваний строк служби – 4 років, ліквідаційна вартість – 20 000 грн. Нарахувати амортизацію методом прискореного зменшення залишкової вартості.

Розв'язок оформити таблицею.

Рік Первісна вартість Амортизація Накопичений знос Залишкова вартість (грн.)
         

Практичне завдання №4

Первісна вартість основного засобу 10 000 грн., очікуваний строк служби – 4 роки, ліквідаційна вартість – 1 000 грн. Нарахувати амортизацію прямолінійним методом. Розв'язок оформити таблицею.

Рік Первісна вартість Амортизація Накопичений знос Залишкова вартість (грн.)
         

Практичне завдання №5

Визначити періодичну вартість відпуску запасів за методом середньозваженої собівартості.

Операції з руху матеріальних цінностей Надходження Вибуття, кг
Кількість, кг Ціна, грн. Сума, грн.
1. Залишок на 01.12. 10,00    
2. Надходження на 10.12. 11,00    
3. Вибуття на 11.12.      
4. Надходження 15.12. 12,00    
5. Вибуття на 25.12.      

Розв’язок оформити таблицею

Дата Надходження Витрачання Залишок
К-ть Ціна Сума К-ть Ціна Сума К-ть Ціна Сума
                   

Практичне завдання №6

Визначити періодичну вартість відпуску запасів за методом ФІФО. Дані для виконання:

Операції з руху матеріальних цінностей Надходження Вибуття, кг
Кількість, кг Ціна, грн. Сума, грн.
1. Залишок на 01.04 13,00    
2. Надходження на 10.04 11,00    
3.Вибуття на 11.04      
4.Надходження 15.04 12,00    
5. Вибуття на 25.04      

Розв’язок оформити таблицею

Дата Надходження Витрачання Залишок
К-ть Ціна Сума К-ть Ціна Сума К-ть Ціна Сума
                   

Практичне завдання №7

Визначити періодичну вартість відпуску запасів за методом ідентифікованої собівартості. Дані для виконання:

Операції з руху матеріальних цінностей Надходження Вибуття, кг
Кількість, кг Ціна, грн. Сума, грн.
1. Залишок на 01.04 13,00    
2. Надходження на 10.04 12,00    
3.Вибуття на 11.04      
4.Надходження 15.04 11,00    
5. Вибуття на 25.04      

Примітка:

11.04.- витрачено 200 кг. із залишку; а решту – з першого надходження;

25.04. – витрачено 600 кг. із другого надходження; решту з першого надходження.

Розв’язок оформити таблицею

Дата Надходження Витрачання Залишок
К-ть Ціна Сума К-ть Ціна Сума К-ть Ціна Сума
                   

Практичне завдання №8

Інвестором на вторинному ринку 04.05.12 придбано облігації номінальною вартістю 50 000 грн. за 54 000 грн. Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена – 8% річних. Облігації будуть погашені через 4 років. Виплата відсотків здійснюється в кінці року. Розрахувати ефективну ставку відсотка. Визначити амортизовану собівартість облігацій в інвестиції на кінець кожного року.

 

Дата Номінальна сума відсотка, грн. Сума % за ефективною ставкою, грн Сума амортизації, грн. Амортизована собівартість, грн.
04.05.12 - - -  
31.12.12        

Практичне завдання №9

Інвестором на вторинному ринку 04.05.12 придбано облігації номінальною вартістю 50 000 грн. за 44 000 грн. Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена – 9% річних. Облігації будуть погашені через 4 років. Виплата відсотків здійснюється в кінці року. Розрахувати ефективну ставку відсотка. Визначити амортизовану собівартість облігацій в інвестиції на кінець кожного року.

 

Дата Номінальна сума відсотка, грн. Сума % за ефективною ставкою, грн. Сума амортизації, грн. Амортизована собівартість, грн.
04.05.12 - - -  
31.12.12        

Практичне завдання №10

Вартість об’єкта основних засобів – 12 000 грн. (в т.ч. ПДВ), транспортні витрати – 1 800 грн. ( в т.ч. ПДВ), вартість запчастин на встановлення - 750 грн., заробітна плата працівникам за встановлення об’єкта – 3500 грн., витрати на соціальний внесок – 38,57% - обчислити самостійно. Визначити вартість об’єкта, що введений в експлуатацію, відобразити операції на рахунках бухгалтерского обліку.

Практичне завдання №11

Розрахувати з нарахованої заробітної плати у розмірі 6200 грн. величину єдиного внеску на ЗДСС, яку бюджетна установа має перерахувати до ПФУ, утримання з заробітної плати працівника на ЗДСС та на сплату податку на доходи фізичних осіб. Врахувати, що виплати провадяться бухгалтером установи на загальних підставах( станом на 01.06.2013р.); інші виплати на цей час не передбачено; податкова соціальна пільга не застосовується.

Для бюджетних установ єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,3% визначеної бази нарахування.

Практичне завдання №12

Учасник Рибка О.А. має частку у статутному капіталі ПАТ «Оксамит» 40000 грн.(23%). Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування за попередній рік становить 240600 грн., відрахування до резервного фонду 9,5%. Розрахувати суму дивідендів, що належить сплатити Рибці О.А.

Практичне завдання №13

 

Нарахувати відпускні працівнику, якщо крім основної відпустки (24 дні), йому надана додаткова відпустка у розмірі 10 календарних днів. Заробітна плата за попередні 12 місяців склала 35 900 грн. У розрахунковому періоді він перебував 16 днів у відпустці за власний рахунок. Працівник сплачує аліменти на одну дитину та є членом профспілки. Утримати із суми відпускних належні податки, визначити суму до виплати. Скласти бухгалтерські проведення.

Практичне завдання № 14

Працівник подав листок непрацездатності з 16.06.2012 до 20.06.2012р. включно. Страховий стаж менше п’яти років. Заробітна плата 1900 грн. за місяць. Розрахунковий період – 6 місяців. Кількість відпрацьованих днів: грудень – 23 дня; січень – 18 днів; лютий – 20; березень – 22 дня; квітень – 21 день; травень – 18 днів. Визначити суму до виплати, утримати податки. Скласти бухгалтерське проведення.

Практичне завдання №15

Нарахувати заробітну плату робітнику-відряднику, якщо ставка – 18 грн. за 1 деталь, кількість виготовлених деталей за день - 24. Кількість відпрацьованих днів – 23. Відповідно до виконавчого листа з доходу працівника щомісячно утримуються аліменти на одну дитину у розмірі 25% від доходу. Визначити чисту заробітну плату за січень 2013, відобразити бухгалтерські проведення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.014 с.)