Дисципліна « Методи і моделі оцінювання» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дисципліна « Методи і моделі оцінювання»Практичне завдання №1

Визначити вартість об’єкта, використовуючи метод валового рентного мультиплікатора.

Вихідні дані. Розглядаються продажі 4 – х аналогів за такими цінами: 100 000 гривень, 200000 гривень, 250000 гривень і 350 000 гривень. Аналізовані об’єкти здаються в оренду і річна величина орендної плати складає відповідно 20000 грн., 40000 грн., 45000 грн., 60000 грн. Доходи від здачі оцінюваного об’єкта очікуються в розмірі 45000 грн.

Практичне завдання №2

 

Застосовуючи метод парного аналізу продажівпотрібно визначити вартість будівлі, розміщеної на околиці селища, яка притуляється до вулиці без твердого покриття.

Відомо, що в даному селищі нещодавно були продані три будівлі:

- Перша розміщена в центрі селища, притуляється до вулиці з твердим покриттям, була продана за 5000 доларів;

- Друга – також розміщена в центрі селища, але притуляється до вулиці без твердого покриття, була продана за 4500 доларів;

- Третя розміщена на околиці, але притуляється до вулиці з твердим покриттям – 4000 доларів.

- Практичне завдання№ 3

-

Визначити вартість об’єкта, використовуючи метод коригувань.

- Вихідні дані. Вартість об’єкта – аналога 250000 дол. Відсутність місця паркування знижує вартість оцінюваного об’єкта на 9%, відсутність охорони знижує вартість на 10%. Вихід на проспект збільшує вартість на 10%, наявність ліфту збільшує вартість на 5%.

- Практичне завдання №4

-

Застосовуючи метод парного аналізу продажів, потрібно оцінити 3 – поверховий будинок із площею 400 , із сауною. Є об’єкт – аналог - 3 – поверховий будинок із площею 430 , без сауни, який був проданий за 500000 дол. Крім того маються дані за наступними об’єктами – аналогами:

Об’єкти - аналоги Фізичні характеристики Наявність сауни Ціна, дол
2 поверх, 300 є
2 поверх 330 ні

Практичне завдання №5

 

Застосовуючи методо заміщення, потрібно визначити вартість земельної ділянки з покращеннями, на якій розташована котельня. Проведений аналіз показав, що ринкова вартість землі складає 7000 дол., поточна вартість заміщення будівлі котельні - 120000 дол., а її сукупний знос – 25 %.

Практичне завдання №6

 

Дійсний валовий дохід від об’єкта нерухомості складає 100 000 гривень в місяць, коефіцієнт втрат від недозавантаженості дорівнює 10%, операційні витрати дорівнюють 1000 грн/ кв.м. в рік, площа будівлі – 100 кв.м., а ставка капіталізації розрахована на рівні 10%. Використовуючи метод прямої капіталізації, розрахувати вартість об’єкта нерухомості.

Практичне завдання №7

Розрахувати абсолютний розмір знецінення об’єкта під впливом фізичного зносу. Первісна вартість об’єкта – 300000 гривень.

Вихідні дані: Фізичний знос окремих елементів будинку характеризується такими даними:

Елементи Ступінь зносу, % Питома вага, %
Фундамент
Перекриття
Підлоги
Перегородки

Практичне завдання №8

Ціна аналогічного об’єкта на ринку складає 11000 грн./кв. м., його місце розташування краще, ніж у об’єкта оцінки (внесок 15%) і на відмінність від об’єкта оцінки зроблений ремонт (внесок 15%). Визначити вартість об’єкта оцінки, якщо його площа складає 120 кв.м.

Практичне завдання№ 9

 

Необхідно визначити вартість об’єкта за методом рентного мультиплікатора, величина ринкової орендної плати за який визначена в 105000 гривень в місяць, валовий рентний мультиплікатор, отриманий з наступної інформації:

 

Об’єкт продажу Ціна продажу (грн.) Місячна орендна плата ( грн.)
18 000 000
18 500 000
18 800 000
19 000 000
19200 000

 

Практичне завдання №10

 

Якірівномірні суми можна щорічно знімати з рахунку протягом 5 років, якщо первісний внесок складає 15 000 гривень. Банк щорічно нараховує 10 % річних?

Практичне завдання №11

 

Використовуючи метод дисконтування грошових потоків, визначити поточну вартість сукупного доходу, якщо оренда магазину принесе власнику протягом 3-х років щорічний дохід в 750 000 гривень., а наступні 5 років щорічний дохід складе 650 000 гривень.Ставка дисконту 10%.

Практичне завдання №12

 

Потрібно оцінити житловий будинок,використовуючи метод коригувань, який налічує 50 квартир, побудований 10 років тому.

Оцінювач зібрав наступну інформацію про нещодавні продажі багатоквартирних житлових будинків в районі будинку, що оцінюється.

Характеристика Об’єкт оцінки Об’єкт №1 Об’єкт №2 Об’єкт №3
Ціна продажу, дол.  
Вік будинку, роки
Кількість квартир
Ціна за 1 квартиру, дол.   ? ? ?

 

Практичне завдання №13

 

Використовуючи метод заміщення, потрібно визначити вартість цирку, який розташований на земельній ділянці площею 7000 кв. м., якщо відомо, що ринкова вартість землі в цьому районі складає 600 дол./кв. м, вартість заміщення будівлі - 1000000 дол., а його сукупний знос – 30%.

Практичне завдання №14

 

Потрібно визначити величину економічного зносу, що припадає на будівлю, якщо відомо, що розташування житлової нерухомості на гучній вулиці знижує орендну плату на 50 у.о. в місяць. При цьому мультиплікатор потенційного валового доходу в цьому районі для такого типу об'єктів становить 60, 80% приходяться на поліпшення.

Практичне завдання №15

 

Використовуючи метод відновної вартості, визначити залишкову відновну вартість офісного приміщення, використовуючи метод відновної вартості, що має такі характеристики. Площа будівлі складає 3000 , будівля зведена і здана в експлуатацію 15 років тому. Нормативний термін функціонування будівель такого типу становить 75 років. У сучасних умовах при будівництві об’єктів такого типу, витрати в розрахунку на 1 будівлі становлять 5 000.

Практичне завдання №16

 

Використовуючи метод інвестицій, визначити капіталізовану вартість оренди виробничого центру, загальною площею 16 тис. кв.м і середньорічним процентом використання виробничо – технічних модулів орендарями – 80%. Податкові платежі власника за земельну ділянку складають 2800 тис. грн. Поточні витрати власника, пов’язані з експлуатацією об’єкта, складають 5600 тис. грн. на рік. Рівень доходності від подібного орендного бізнесу становить 12%.

Практичне завдання №17

 

Використовуючи модель оцінки капітальних активів, визначити ставку дисконту, якщо відомі наступні дані: без ризикова ставка доходності становить 18%, коефіцієнт β – 1,2, загальна дохідність ринку – 12%, премія за ризик для малих компаній 3%, премія за ризик для даної компанії 4%.

Практичне завдання №18

 

Методом приведеного чистого доходу визначити вартість підприємства за таких його даних. Очікувані майбутні грошові доходи в прогнозному періоді становлять 100000 гривень . Коефіцієнт дисконтування становить 14%. Тривалість прогнозного періоду – 5 років.

Практичне завдання №19

 

Визначити ринкову вартість дачної земельної ділянки, призначеної для ведення садівництва. На ділянці розташовано 13 фруктових дерев, прогнозований врожай яблук з дерева – 13 кг з дерева, оптова закупівельна ціна реалізації за попередній рік 10 грн / кг. Трудові витрати становлять 10% очікуваного доходу, засоби захисту становлять 5 грн / дерево, витрати на реалізацію становлять 5% від очікуваного доходу. Ставка капіталізації для землі становить 0,14.

Практичне завдання №20

 

Визначити вартість ліквідації транспортного засобу.

Вихідні дані:

Вартість складових, придатних для продажу – 23000 гривень. Знос – 65 %. Прийом металобрухту – 2000 грн / т . Вага – 500 кг. Витрати на здачу лома – 100 грн.

Практичне завдання №21

 

Використовуючи метод Ринга, потрібно визначити ставку капіталізації для землі, за умови, що дохідність поліпшеної земельної ділянки становить 15%, корисний строк життя земельних поліпшень, частку яких приходиться 90% загальної вартості забудованої земельної ділянки, дорівнює 20 років.

Практичне завдання №22

 

Технологічне обладнання здатне приносити дохід у сумі 12800 у.о. чистого операційного доходу протягом 10 років, після чого повністю знецінюється. Ставка доходності на початкові інвестиції становить 20%. Якщо інвестору доступно реінвестування під без ризикову ставку 6,5%, то за яку суму може бути придбаний об’єкт за методом Хоскольда?

Практичне завдання №23

 

Магазин площею 500 кв.м через розташування у старому районі міста і зменшення населення почав втрачати клієнтів. Протягом року втрати в орендній платні склали 10 доларів на місяць за метр квадратний. Звичайний рентний мультиплікатор для аналогічного об’єкта дорівнює 2,7.

Практичне завдання №24

 

Об’єкт оцінки нерухомості представлений земельною ділянкою та окремо розміщеною будівлею на неї. Якщо повна відновна вартість будівлі розрахована на рівні 10 000 000 гривень, а сукупний накопичений знос будівлі складає 20%. Чому дорівнює відновна вартість будівлі?

Практичне завдання №25

 

Необхідно визначити ринкову вартість у 2013 році токарно-гвинторізного верстата КА 280, 2008 року випуску. Максимальний оброблюваний діаметр 400 мм. В якості об'єкта-аналога обраний токарно-гвинторізний верстат 2007 року випуску з максимальним оброблюваним діаметром 500 мм. Його ринкова вартість 300 000 грн. Термін служби верстатів 15 років, коефіцієнт гальмування 1,0.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 309; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.008 с.)