Дисципліна «Оціночна діяльність» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дисципліна «Оціночна діяльність»Дисципліна «Оціночна діяльність»

1.При визначенні варіанта кращого і найефективнішого використання об’єкта нерухомості враховуються:

а) діюче законодавство та адміністративні обмеження;

б) фізичні характеристики земельної ділянки;

в) фінансова обґрунтованість варіанта використання;

г) усі наведені відповіді.

2. Зазначте, який із видів вартості може перевищувати ринкову вартість об’єкта нерухомості:

а) інвестиційна;

б) вартість з метою оподаткування;

в) заставна;

г) ліквідаційна;

3. Економічний принцип, згідно з яким максимальний дохід від нерухомості можна отримати при дотриманні її оптимальних величин, називається:

а) принципом внеску;

б) принципом залишкової продуктивності;

в) принципом заміщення;

г) принципом збалансованості;

4.Економічний принцип, згідно з яким максимальна вартість нерухомості визначається найменшою ціною, за якою може бути придбано інший об’єкт нерухомості з еквівалентною корисністю, називається:

а) принципом заміщення;

б) принципом відповідності;

в) принципом очікування;

г) принципом зміни зовнішнього середовища.

5. Суперфіцій — це:

а) право володіння;

б) право користування;

в) право власності на нерухоме майно;

г) право забудови земельної ділянки.

6. Сервітут - це:

а) право володіння;

б) право користування;

в) право власності на нерухоме майно;

г) право забудови земельної ділянки.

7. Вид вартості, який визначається як сума грошових коштів, які реально можуть бути отримані від продажу об’єкта в короткі терміни без проведення адекватного маркетингу:

а) інвестиційна;

б )заставна;

в) ліквідаційна;

г) всі відповіді неправильні.

5. Вид вартості, який визначається як сума поточна ціна матеріальів об’єкта, що підлягає ліквідації – це:

а) інвестиційна;

б )ліквідації;

в) ліквідаційна;

г) всі відповіді неправильні.

Зазначте, яка оцінка майна, згідно із чинним законодавством України, є незалежною?

а) оцінка майна, проведена суб’єктом оціночної діяльності;

б) оцінка майна, проведена об’єктом оціночної діяльності;

в) оцінка майна, що оформлюється як фактичне передавання майна;

г) усі відповіді неправильні.

10. Емфітевзис — це:

а) право володіння;

б) право використання земельної ділянки для сільськогосподарських потреб;

в) право власності на нерухоме майно;

г) право забудови земельної ділянки.

11. Згідно із чинним законодавством України майном, яке може оцінюватися, вважаються:

а) об’єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (в тому числі їх невіддільні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо;

б) паї, цінні папери

в) цілісні майнові комплекси всіх форм власності;

г) всі відповіді правильні.

12. Оцінка майна є обов’язковою у разі:

а) створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна, що є у комунальній власності;

б) оренди об’єктів нерухомості;

в) усі відповіді правильні;

13. Майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються:

а) будь-які права, пов’язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими права власності;

б) специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів);

в) права вимоги;

г) усі відповіді правильні.

14. Положення (національні стандарти) оцінки майна не повинні містити:

а) визначення понять, у тому числі поняття ринкової вартості;

б) визначення принципів оцінки;

в) визначення методичних підходів та особливостей проведення оцінки відповідного майна залежно від мети оцінки;

г) перелік випадків застосування оцінювачами методичних підходів до оцінки ринкової вартості майна

15.Визначте послідовність використання базисів оцінки нерухомості:

а)витратна вартість, вартість майбутнього прибутку,аналогова вартість, нормативна вартість;

б)нормативна вартість, аналогова вартість, вартість майбутнього прибутку, витратна вартість;

в) вартість майбутнього прибутку, витратна вартість, нормативна вартість, аналогова вартість;

До яких об’єктів нерухомості в загальному випадку можна застосувати порівняльний підхід до оцінки їх вартості?

а) офісний будинок

б) палац спорту;

в) обидва об’єкта нерухомост

17. Фізичне життя (ФЖ) будинку — це:

а) час від дати оцінки до закінчення його економічного життя;

б) вік, який розраховується на основі хронологічного віку будівлі з урахуванням її технічного стану і складених на дату оцінки економічних факторів, що впливають на вартість оцінюваного об’єкта;

в) вік, який визначається часом експлуатації, протягом якого об’єкт приносить дохід;

г) час, що минув від дня введення об’єкта в експлуатацію до дати оцінки;

д) період експлуатації будівлі, протягом якого стан несучих конструкцій будинку відповідає визначеним критеріям (надійність конструкцій, фізична довговічність тощо).

18. Хронологічний вік (ХВ) — це:

а) вік, який розраховується на основі хронологічного віку будівлі з урахуванням її технічного стану і складених на дату оцінки економічних факторів, що впливають на вартість оцінюваного об’єкта;

б) період експлуатації будівлі, протягом якого стан несучих конструкцій будинку відповідає визначеним критеріям (надійність конструкцій, фізична довговічність тощо).

в) час від дати оцінки до закінчення його економічного життя;

г) вік, який визначається часом експлуатації, протягом якого об’єкт приносить дохід;

д) час, що минув від дня введення об’єкта в експлуатацію до дати оцінки.

19. Економічне життя (ЕЖ) — це:

а) час, що минув від дня введення об’єкта в експлуатацію до дати оцінки;

б) вік, який розраховується на основі хронологічного віку будівлі з урахуванням її технічного стану і складених на дату оцінки економічних факторів, що впливають на вартість оцінюваного об’єкта;

в) час від дати оцінки до закінчення його економічного життя;

г) період експлуатації будівлі, протягом якого стан несучих конструкцій будинку відповідає визначеним критеріям (надійність конструкцій, фізична довговічність тощо);

д) вік, який визначається часом експлуатації, протягом якого об’єкт приносить дохід

20. Економічний вік (ЕВ) — це:

а) вік, який визначається часом експлуатації, протягом якого об’єкт приносить дохід;

б) період експлуатації будівлі, протягом якого стан несучих конструкцій будинку відповідає визначеним критеріям

(надійність конструкцій, фізична довговічність тощо);

в) період часу, що минув від дня введення об’єкта в експлуатацію до дати оцінки;

4) час від дати оцінки до закінчення його економічного життя;

г) вік, який розраховується на основі хронологічного віку будівлі з урахуванням її технічного стану і складених на дату оцінки економічних факторів, що впливають на вартість оцінюваного об’єкта.

21. Залишок терміну економічного життя (ЗТЕЖ) будинку — це:

а) вік, який визначається часом експлуатації, протягом якого об’єкт приносить дохід;

б) час, що минув від дня введення об’єкта в експлуатацію до дати оцінки;

в) вік, який розраховується на основі хронологічного віку будівлі з урахуванням її технічного стану і складених на дату оцінки економічних факторів, що впливають на вартість оцінюваного об’єкта;

г) час від дати оцінки до закінчення його економічного життя;

д)період експлуатації будівлі, протягом якого стан несучих конструкцій будинку відповідає визначеним критеріям (надійність конструкцій, фізична довговічність тощо).

22.Показник економічних збитків від забруднення навколишнього середовища об’єкта нерухомості визначається:

а) збитками від впливу забрудненого середовища на об’єкт нерухомості;

б) витратами на запобігання впливу забрудненого середовища на об’єкт нерухомості;

в) обома видами витрат

Основна ставка оподаткування доходу фізичних осіб

а) 13%;

6)15%;

22. Ставки акцизного податку у фіксованому виразі на одиницю товарів у кількісному виразі це:

а) тверді ставки

б) відсоткові

23. Залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, вони поділяються:

А) загальнодержавні та місцеві

Б) розкладні й окладні

В) податки на доходи, податки на споживання, податки на майно.

Митна вартість товарів - це

а) заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України.

б) заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється після моменту перетинання товарами митного кордону України.

25. Сплата акцизного податку імпортером алкогольної продукції відбувається:

а) під час придбання марок AП, які потім передаються закордонному виробнику для їх наклеювання в процесі виробництва.

б) під час перетину митного кордону України;

в) після реалізації продукції.

26. Податковим періодом зі сплати ПДВ є:

а)календарний місяць;

б)квартал;

в) квартал, 6 місяців, 9 місяців, 1 рік

27. Бюджетне відшкодування — це:

а) заборгованість бюджетної організації перед платником податку;

б)сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку;

в)погашення заборгованості підприємства перед бюджетом

28. Платниками акцизного податку є:

а)юридичні особи — виробники підакцизних товарів;

б)громадяни, котрі ввозять на митну територію України підакцизні товари;

в)особи підприємницької діяльності — імпортери підакцизних товарів;

г)усі відповіді вірні

29.У разі застосування ставки акцизного податку в гривнях сума податку обчислюється за формулою:
а)А = СО: 100;

б) А = С(МВ + М): CO;

в) А = С • К

30. Платниками мита є:

а)будь-які юридичні особи котрі здійснюють переміщення через митний кордон України товарів або інших предметів, що підлягають оподаткуванню;

б)будь-які фізичні особи, котрі здійснюють переміщення через митний кордон України товарів або інших предметів, що підлягають оподаткуванню;

в) обидві відповіді вірні

31. Податок на додану вартість це:

а) непрямий податок, що включають у ціну товарів (робіт, послуг), який сплачує з нарахованого (оплаченого) доходу покупець;

б) непрямий податок, що включають у ціну високомонопольних товарів, і сплачує з отриманого (нарахованого) доходу підприємство - реалізатор;

в) непрямий податок, що включають у ціну товарів (робіт, послуг), який сплачує з нарахованого (оплаченого) доходу підприємство - реалізатор

32. Акцизний податок в Україні нараховується за ставками:

а)процентними та твердими;

б)твердими та прогресивними;

в)регресивними та прогресивними;

33. Сума акцизного податку, якщо ставка встановлена у %, обчислюється для вітчизняних товарів за формулою:
а)А = СО: 100;

б) А = С(МВ + М): CO;

в) А = С • К

34. Платниками ПДВ є будь-яка особа, яка:

а) здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішенням як платник цього податку;

б) підлягає обов'язковій реєстрації як платник цього податку;

в) імпортує товари (супутні послуги) в обсягах, що підлягають оподаткуванню ПДВ;

г) всі відповіді вірні;

35. Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є:

а) валові доходи;

б) валові витрати;

в) скоригований валовий дохід;

г) балансовий прибуток;

д) скоригований валовий дохід, зменшений на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань

36. До яких видів податків належить акцизний податок:

а)непрямих;

б)прямих;

в)місцевих

37. Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як:

а) різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту цього ж звітного податкового періоду.

б) різниця між сумою податкового кредиту та сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду;

в) різниця між податковим зобов'язанням поточного та попереднього звітного періоду.

38. Сума акцизного податку, якщо ставка встановлена у %, обчислюється для імпортованих товарів за формулою
а)А = СО: 100;

б) А = С(МВ + М): CO;

в) А = С • К

39. Податкове зобов'язання це:

а) загальна сума податку, яку платник зобов'язаний сплатити в бюджет у встановлені терміни;

б)загальна сума податку, отримана (нарахована) платником податку у звітному (податковому) періоді;

в)загальна сума податку, отримана платником податку за місяць.

Перелік практичних завдань

Завдання №1

Потрібно визначити найбільш ефективне використання земельної ділянки (НЕВ), яка зайнята виробничою будівлею, ринкова вартість якої становить 550000 у.о.

Аналіз ринку в районі розташування земельної ділянки показує, що фінансово доцільно використати дану будівлю для здачі в оренду в якості митного складу – рівень доходу 15 % або митного складу з перебудовою частини будівлі під офісні приміщення. Які забезпечують 14% рівень доходу. Чистий операційний дохід за І варіантом - 90000 у.о., за ІІ варіантом – 110000 у.о., однак для обладнання офісних приміщень необхідно інвестувати 150000 у.о. Визначити та порівняти прибуток забудовника.

Завдання №2

Потрібно визначити найбільш ефективне використання земельної ділянки (НЕВ), яка зайнята виробничою будівлею. Оцінювачем були проаналізовані 2 фінансово доцільних альтернативних варіанти: І варіант – використання будівлі у якості складу для здачі в оренду, ІІ варіант – використання будівлі в якості офісної будівлі, з подальшою реконструкцією. Вихідні дані зазначені в таблиці:

 

ЧОД ВІ, тис. у.о. ЧОД ВІІ, тис. у.о. Ставка капіталізації 1,% Ставка капіталізації 2,% Ринкова вартість, тис.у.о. Витрати ВІ, тис.у.о. Витрати ВІІ, тис.у.о.

Завдання№ 3

Потрібно визначити НЕВ земельної ділянки з 2 – х поверховим будинком, для якого запропоновані 2 варіанта використання:

І варіант – здача будинку в оренду;

ІІ варіант – здача першого поверху в оренду і 3 кімнат другого поверху в оренду.

 

ЧОД ВІ, тис. у.о. ЧОД ВІІ, тис. у.о. Ставка капіталізації, % І варіант орендна плата за місяць ІІ варіант
орендна плата за І поверх за місяць орендна плата за кімнату за місяць
70% від ПВД 70% від ПВД

Завдання№ 4

Яку суму необхідно покласти на депозит под 15% річних, щоб через 6 років накопичити 100000 гривень на придбання квартири?

Завдання №5

Якірівномірні суми можна щорічно знімати з рахунку протягом 5 років, якщо первісний внесок складає 15 000 гривень. Банк щорічно нараховує 10 % річних?

Завдання №6

Визначити суму , яка буде накопичена на рахунку, який приносить 12% річних в кінці 6-го місяця, якщо щомісячно відкладати на рахунок 1000 гривень.

Завдання №7

Юлія Петрівна відкладає гроші до виходу на пенсію через 5 років. Вона тільки що внесла на рахунок 5000 гривень, на якій буде щорічно нараховуватись 12% річних. Вона збирається відкладати таку суму кожен місяць до самого виходу на пенсію. Яку суму накопичить Юлія Петрівна за 5 років?

Завдання№8

Ви виїжджаєте за кордон на два роки і здаєте свою квартиру в оренду за 2500 гривень в місяць, які надходять на Ваш рахунок платежами під 12% річних. Яка поточна вартість такої оренди?

Завдання №9

Для купівлі квартири Ви взяли в кредит 50 000 у.о. на 15 років під 15% річних. Якими повинні бути Ваші річні платежі за кредитом, щоб він був повністю погашений у вказаний строк (і кредит, і відсотки за ним).

Завдання №10

Через 5 років у Вас є можливість перекупити бізнес (невеликий завод) за 350 000 доларів. Яку суму Ви повинні відкладати на рахунок у банку щоквартально, щоб накопити необхідну суму, якщо банк пропонує 16% річних?

Завдання №11

Власник кафе планує протягом 6 років отримувати щорічний дохід від оренди в сумі 200 000 гривень. В кінці 6-го року кафе буде продано за 40000 гривень Витрати по ліквідації складають 5% від ціни продажу. Прогнозування доходів від оренди має більший ступінь ймовірності, ніж можливість продажу об’єкта за вказану ціну. Відмінності у рівні ризику віизначають обрані оцінювачем ставки дисконту для доходу від оренди і продажу: 8% і 20% відповідно. Визначити вартість кафе.

Завдання №12

Власник планує придбати нове обладнання для готелю через 7 років. В даний час воно коштує 100 000 грн. і буде дорожчати на 5% на рік. Чи достатньо буде коштів на заплановане переобладнання, якщо власник буде щомісяця вносити 2 000.грн. на рахунок, що приносить 10% річних?

Завдання №13

Визначте ставку дисконту, використовуючи модель оцінки капітальних активів, якщо відомі наступні дані:

Безризикова ставка доходу - 10%

Коефіцієнт бета - 1,2

Середня прибутковість на сегменті ринку - 18%

Премія для малих підприємств - 3%

Премія за ризик для конкретної фірми - 2%

Завдання №14

Одноповерхова офісна будівля знаходиться в довгостроковій оренді. Площа будівлі 1000 кв. м; будівля побудована 10 років тому і передбачуваний загальний термін її життя 50 років. Із порівняння з аналогічними будівлями випливає, що: ставка оренди становить 200 дол. / кв. м, показник прибутковості орендного бізнесу до = 0,2 (20%), питомі витрати на будівництво подібної нової будівлі 750 дол. / кв.м.

Завдання №15

Визначити очікувану вартість призначеного для оренди 10-поверхового офісного будинку-вежі площею 10000 кв. м при річній орендній платі за здаються в оренду офісні приміщення в 600 дол. за 1 кв. м, податкових платежах за землю під будівлею в 1000 дол. / кв. м в рік (будівля не має земельної ділянки, окрім як під самим собою) і сукупних витратах на утримання будинку та ін в розмірі 2 млн дол. в рік. Вважати, що прибутковість аналогічного бізнесу (тобто прибутковість офісних будівель, призначених для оренди) становить 10%.

Завдання №16

Аналогічний об’єкт було продано за 1 млн. гривень. Від об’єкта оцінки він має п’ять основних відмінностей:

Поступається об’єкту оцінки на 5%

Краще об’єкта оцінки на 7%;

Краще об’єкта оцінки на 4% ;

Краще об’єкта оцінки на 10% .

Визначити вартість об’єкта.

Завдання №17

Потрібно визначити вартість дитячого садочку, розташованого на земельній ділянці 6000 кв.м., якщо відомо, що ринкова вартість землі в цьому районі складає 700 дол. / кв.м, вартість заміщення будівлі - 1500000 дол, а його сукупний знос - 25%

Завдання №18

Ціна аналогічного об’єкта на ринку складає 11000 грн./кв.м., його місце розташування краще, ніж у об’єкта оцінки (внесок 15%) і на відмінність від об’єкта оцінки зроблений ремонт (внесок 20%). Визначити вартість об’єкта оцінки, якщо його площа складає 120 кв.м.

Завдання №19

Потрібно визначити коефіцієнт фізичного зносу деревооброблюючого верстату. Нормативний строк служби верстату, визначений за класифікатором КОФ, дорівнює 10 років. Хронологічний вік верстату 4 роки.

Завдання 20

Визначити вартість товарного знаку як об’єкта промислової вартості по прибутку.

Вихідні дані:Q = 100000 од. за 10 років; Ц = 20000 гривень;характер виробництва продукції - серійний, К = 0,25; Н = 0,15.

Завдання №21

Підприємство має $160,000 і передбачає вкласти їх у власне виробництво, одержуючи протягом чотирьох подальших років щорічно $50,000. В той же час підприємство може купити на цю суму акції однієї солідної корпорації, приносячи 12 відсотків річних. Який варіант Вам представляється більш прийнятним, якщо вважати що більш вигідної можливості вкладення грошей (ніж під 12 відсотків річних) підприємство не має в своєму розпорядженні?

Завдання №22

Визначити залишкову відновну вартість офісної будівлі (ЗВВ), має такі характеристики. Площа будівлі складає 2000 кв. м; будівля побудована 12 років тому і передбачуваний загальний термін його життя - 60 років. З нормативної практики будівельних організацій слід, що питомі витрати на будівництво такого ж нового будинку складають 350 у.о. / кв. м.

Задача №23

Оцінити майбутню фінансову ситуацію для підприємця, який має намір взяти кредит в 100000 у.о. на два роки (з умовою одноразового повернення кредиту і відсотків за ним в кінці договірного періоду) для розвитку об'єкту нерухомості і розраховує продати його через ці два роки за 120000 у.о. Прийняти до уваги, що за наявної ринкової інформації плата за користування капіталом становить 10% на рік. Зробіть висновки.

Завдання24

Розрахуйте поточну вартість потоку орендних платежів, що виникають в кінці року, якщо річний орендний платіж перші чотири роки складають 400 тис. грн., потім він зменшиться на 150 тис. грн. і збережеться протягом трьох років, після чого зросте на 350 тис. грн. і будуть поступати ще два роки.

Ставка дисконту - 10%.

Завдання №25

Розрахуйте сумарну майбутню вартість грошового потоку, накопичуваного під 8%. Грошовий потік виникає в кінці року.

Перший рік - 100 тис. грн.

Другий рік - 800 тис. грн.

Третій рік - 0.

Четвертий рік - 300 тис. грн.

Практичне завдання №1

Визначити вартість об’єкта, використовуючи метод валового рентного мультиплікатора.

Вихідні дані. Розглядаються продажі 4 – х аналогів за такими цінами: 100 000 гривень, 200000 гривень, 250000 гривень і 350 000 гривень. Аналізовані об’єкти здаються в оренду і річна величина орендної плати складає відповідно 20000 грн., 40000 грн., 45000 грн., 60000 грн. Доходи від здачі оцінюваного об’єкта очікуються в розмірі 45000 грн.

Практичне завдання №2

 

Застосовуючи метод парного аналізу продажівпотрібно визначити вартість будівлі, розміщеної на околиці селища, яка притуляється до вулиці без твердого покриття.

Відомо, що в даному селищі нещодавно були продані три будівлі:

- Перша розміщена в центрі селища, притуляється до вулиці з твердим покриттям, була продана за 5000 доларів;

- Друга – також розміщена в центрі селища, але притуляється до вулиці без твердого покриття, була продана за 4500 доларів;

- Третя розміщена на околиці, але притуляється до вулиці з твердим покриттям – 4000 доларів.

- Практичне завдання№ 3

-

Визначити вартість об’єкта, використовуючи метод коригувань.

- Вихідні дані. Вартість об’єкта – аналога 250000 дол. Відсутність місця паркування знижує вартість оцінюваного об’єкта на 9%, відсутність охорони знижує вартість на 10%. Вихід на проспект збільшує вартість на 10%, наявність ліфту збільшує вартість на 5%.

- Практичне завдання №4

-

Застосовуючи метод парного аналізу продажів, потрібно оцінити 3 – поверховий будинок із площею 400 , із сауною. Є об’єкт – аналог - 3 – поверховий будинок із площею 430 , без сауни, який був проданий за 500000 дол. Крім того маються дані за наступними об’єктами – аналогами:

Об’єкти - аналоги Фізичні характеристики Наявність сауни Ціна, дол
2 поверх, 300 є
2 поверх 330 ні

Практичне завдання №5

 

Застосовуючи методо заміщення, потрібно визначити вартість земельної ділянки з покращеннями, на якій розташована котельня. Проведений аналіз показав, що ринкова вартість землі складає 7000 дол., поточна вартість заміщення будівлі котельні - 120000 дол., а її сукупний знос – 25 %.

Практичне завдання №6

 

Дійсний валовий дохід від об’єкта нерухомості складає 100 000 гривень в місяць, коефіцієнт втрат від недозавантаженості дорівнює 10%, операційні витрати дорівнюють 1000 грн/ кв.м. в рік, площа будівлі – 100 кв.м., а ставка капіталізації розрахована на рівні 10%. Використовуючи метод прямої капіталізації, розрахувати вартість об’єкта нерухомості.

Практичне завдання №7

Розрахувати абсолютний розмір знецінення об’єкта під впливом фізичного зносу. Первісна вартість об’єкта – 300000 гривень.

Вихідні дані: Фізичний знос окремих елементів будинку характеризується такими даними:

Елементи Ступінь зносу, % Питома вага, %
Фундамент
Перекриття
Підлоги
Перегородки

Практичне завдання №8

Ціна аналогічного об’єкта на ринку складає 11000 грн./кв. м., його місце розташування краще, ніж у об’єкта оцінки (внесок 15%) і на відмінність від об’єкта оцінки зроблений ремонт (внесок 15%). Визначити вартість об’єкта оцінки, якщо його площа складає 120 кв.м.

Практичне завдання№ 9

 

Необхідно визначити вартість об’єкта за методом рентного мультиплікатора, величина ринкової орендної плати за який визначена в 105000 гривень в місяць, валовий рентний мультиплікатор, отриманий з наступної інформації:

 

Об’єкт продажу Ціна продажу (грн.) Місячна орендна плата ( грн.)
18 000 000
18 500 000
18 800 000
19 000 000
19200 000

 

Практичне завдання №10

 

Якірівномірні суми можна щорічно знімати з рахунку протягом 5 років, якщо первісний внесок складає 15 000 гривень. Банк щорічно нараховує 10 % річних?

Практичне завдання №11

 

Використовуючи метод дисконтування грошових потоків, визначити поточну вартість сукупного доходу, якщо оренда магазину принесе власнику протягом 3-х років щорічний дохід в 750 000 гривень., а наступні 5 років щорічний дохід складе 650 000 гривень.Ставка дисконту 10%.

Практичне завдання №12

 

Потрібно оцінити житловий будинок,використовуючи метод коригувань, який налічує 50 квартир, побудований 10 років тому.

Оцінювач зібрав наступну інформацію про нещодавні продажі багатоквартирних житлових будинків в районі будинку, що оцінюється.

Характеристика Об’єкт оцінки Об’єкт №1 Об’єкт №2 Об’єкт №3
Ціна продажу, дол.  
Вік будинку, роки
Кількість квартир
Ціна за 1 квартиру, дол.   ? ? ?

 

Практичне завдання №13

 

Використовуючи метод заміщення, потрібно визначити вартість цирку, який розташований на земельній ділянці площею 7000 кв. м., якщо відомо, що ринкова вартість землі в цьому районі складає 600 дол./кв. м, вартість заміщення будівлі - 1000000 дол., а його сукупний знос – 30%.

Практичне завдання №14

 

Потрібно визначити величину економічного зносу, що припадає на будівлю, якщо відомо, що розташування житлової нерухомості на гучній вулиці знижує орендну плату на 50 у.о. в місяць. При цьому мультиплікатор потенційного валового доходу в цьому районі для такого типу об'єктів становить 60, 80% приходяться на поліпшення.

Практичне завдання №15

 

Використовуючи метод відновної вартості, визначити залишкову відновну вартість офісного приміщення, використовуючи метод відновної вартості, що має такі характеристики. Площа будівлі складає 3000 , будівля зведена і здана в експлуатацію 15 років тому. Нормативний термін функціонування будівель такого типу становить 75 років. У сучасних умовах при будівництві об’єктів такого типу, витрати в розрахунку на 1 будівлі становлять 5 000.

Практичне завдання №16

 

Використовуючи метод інвестицій, визначити капіталізовану вартість оренди виробничого центру, загальною площею 16 тис. кв.м і середньорічним процентом використання виробничо – технічних модулів орендарями – 80%. Податкові платежі власника за земельну ділянку складають 2800 тис. грн. Поточні витрати власника, пов’язані з експлуатацією об’єкта, складають 5600 тис. грн. на рік. Рівень доходності від подібного орендного бізнесу становить 12%.

Практичне завдання №17

 

Використовуючи модель оцінки капітальних активів, визначити ставку дисконту, якщо відомі наступні дані: без ризикова ставка доходності становить 18%, коефіцієнт β – 1,2, загальна дохідність ринку – 12%, премія за ризик для малих компаній 3%, премія за ризик для даної компанії 4%.

Практичне завдання №18

 

Методом приведеного чистого доходу визначити вартість підприємства за таких його даних. Очікувані майбутні грошові доходи в прогнозному періоді становлять 100000 гривень . Коефіцієнт дисконтування становить 14%. Тривалість прогнозного періоду – 5 років.

Практичне завдання №19

 

Визначити ринкову вартість дачної земельної ділянки, призначеної для ведення садівництва. На ділянці розташовано 13 фруктових дерев, прогнозований врожай яблук з дерева – 13 кг з дерева, оптова закупівельна ціна реалізації за попередній рік 10 грн / кг. Трудові витрати становлять 10% очікуваного доходу, засоби захисту становлять 5 грн / дерево, витрати на реалізацію становлять 5% від очікуваного доходу. Ставка капіталізації для землі становить 0,14.

Практичне завдання №20

 

Визначити вартість ліквідації транспортного засобу.

Вихідні дані:

Вартість складових, придатних для продажу – 23000 гривень. Знос – 65 %. Прийом металобрухту – 2000 грн / т . Вага – 500 кг. Витрати на здачу лома – 100 грн.

Практичне завдання №21

 

Використовуючи метод Ринга, потрібно визначити ставку капіталізації для землі, за умови, що дохідність поліпшеної земельної ділянки становить 15%, корисний строк життя земельних поліпшень, частку яких приходиться 90% загальної вартості забудованої земельної ділянки, дорівнює 20 років.

Практичне завдання №22

 

Технологічне обладнання здатне приносити дохід у сумі 12800 у.о. чистого операційного доходу протягом 10 років, після чого повністю знецінюється. Ставка доходності на початкові інвестиції становить 20%. Якщо інвестору доступно реінвестування під без ризикову ставку 6,5%, то за яку суму може бути придбаний об’єкт за методом Хоскольда?

Практичне завдання №23

 

Магазин площею 500 кв.м через розташування у старому районі міста і зменшення населення почав втрачати клієнтів. Протягом року втрати в орендній платні склали 10 доларів на місяць за метр квадратний. Звичайний рентний мультиплікатор для аналогічного об’єкта дорівнює 2,7.

Практичне завдання №24

 

Об’єкт оцінки нерухомості представлений земельною ділянкою та окремо розміщеною будівлею на неї. Якщо повна відновна вартість будівлі розрахована на рівні 10 000 000 гривень, а сукупний накопичений знос будівлі складає 20%. Чому дорівнює відновна вартість будівлі?

Практичне завдання №25

 

Необхідно визначити ринкову вартість у 2013 році токарно-гвинторізного верстата КА 280, 2008 року випуску. Максимальний оброблюваний діаметр 400 мм. В якості об'єкта-аналога обраний токарно-гвинторізний верстат 2007 року випуску з максимальним оброблюваним діаметром 500 мм. Його ринкова вартість 300 000 грн. Термін служби верстатів 15 років, коефіцієнт гальмування 1,0.

 

Практичне завдання № 1

За березень працівниці Вінник А.В. нарахували 1500 грн. заробітної плати (оклад) та 850 грн. премії. Визначити суму податку з доходів фізичних осіб та суму чистої заробітної плати.

Практичне завдання № 2

Розрахувати за підсумками діяльності підприємства податок на прибуток, який слід сплатити до бюджету та чистий прибуток, який отримає підприємство.

1. Підприємство отримало виручку від реалізації товарної продукції у сумі 765 000 грн. (з ПДВ);

2. Дохід від оперативної оренди - у сумі 204 000 грн.;

3. Собівартість продукції 1800 000 грн.

4. Витрати на відрядження у сумі 5050 грн.;

5. Фонд оплати праці 120 000 грн.;

6. Відрахування до цільових загальнодержавних фондів 36000 грн.;

7. Витрати пов'язані з організацією виставок і презентацій 400 грн.;

Практичне завдання3

Герасименко І.А. прийнятий на роботу 15 травня 2013 року з окладом 1650 грн. на місяць, уперше отримав оподаткований дохід у червні 2013 року в сумі 1300 грн. Визначити суму податку з доходу працівника та суму чистої заробітної плати.

Практичне завдання4

Розрахувати за підсумками діяльності підприємства податок на прибуток, який слід сплатити до бюджету та чистий прибуток, який отримає підприємство.

1.Підприємство отримало виручку від реалізації товарної продукції у сумі 9250000 грн. (з ПДВ);

2.Дохід у вигляді дивідендів від коштів на банківському рахунку - 8600 грн.;

3. Собівартість продукції - 1550000 грн.;

4.Фонд оплати праці та відрахування до фондів соціального страхування - 54900 грн.;

5.Сума сплаченого штрафу 6000 грн.;

Практичне завдання № 5

Працівниці Вакуленко Г.Й., яка є матір’ю 3 дітей, нарахована заробітна плата в сумі 4800 грн. Визначити суму податку з доходів, що підлягає сплаті до бюджету та суму чистої заробітної плати для особи, яка написала заяву на отримання податкової соціальної пільги. Розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2013 року становить 1147 грн.

Практичне завдання6

Працівнику Василик В.О., який є опікуном 4 дітей віком до 18 років, нараховано заробітну плату в розмірі 5470 грн. Визначити суму податку з доходів працівника, суму податкової соціальної пільги та суму доходу, що отримає працівник . Розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2013 року становить 1147 грн.

Практичне завдання7

Працівниця Кузьміна М.А. щомісячно нараховують заробітну плату в розмірі 2950 грн. Крім того вона має право на податкову соціальну пільгу (інвалід 2 групи). Необхідно визначити суму податку з доходів та суму зарплати, що виплачувалась з урахуванням ПСП. Розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2013 року становить 1147 грн.

Практичне завдання8

Салікова С.А. укладає другий в поточному фінансовому році договір купівлі-продажу квартири, загальною площею 150 кв.м., оціночна вартість якої 85000 грн. , а вартість за договором купівлі – продажу – 650000 тис. грн. Розрахувати, яку суму податку з доходу повинна сплатити Салікова С.А.

Практичне завдання № 9

Громадянка Соколова О.А. отримує спадщину від матері у сумі 50 тис. грн. Визначити суму податку, що сплатить громадянка. Відповідь обґрунтувати.

Практичне завдання № 10

Громадянка Мартинюк отримує спадщину від тітки у сумі 250 тис. грн. Визначити суму податку, що сплатить громадянка. Відповідь обґрунтув

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 225; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.013 с.)