Який документ засвідчує право суб'єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру Суб'єктів оціночної діяльності?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який документ засвідчує право суб'єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру Суб'єктів оціночної діяльності?а) кваліфікаційне свідоцтво;

б) сертифікат суб'єкта оціночної діяльності;

г) аналітична діяльність.

24. Суб'єктами оцінки є:

а) оцінювачі;

б) замовники оціночних послуг.

в) комерційні банки;

г) нефінансові корпорації.

25. Ким проводиться незалежна (експертна) оцінка?

а) професійними оцінювачами;

б) власниками об'єкта оцінювання;

в) органами державної влади та місцевого самоврядування

26. Нерухоме майно включає:

а) усе матеріальне майно над поверхнею землі;

б) земельні ділянки;

в) усе, що міцно пов'язане з землею і не може бути переміщеним без завдання йому шкоди;

г) земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на них, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

27. Мета оцінки — це:

а) визначення вартості майна;

б) визначення вартості майна на дату оцінки.

28. Яка вартість не відповідає видам вартості з позицій оцінювання:

а) інвестиційна;

б) нормативна;

в) ринкова;

г) страхова.

29. Найбільш вірогідна ціна, яка виникає між типовим продавцем та покупцем має назву:

а) ринкова вартість;

б) інвестиційна вартість;

г) балансова вартість.

30. Вартість об'єкта, розрахована для конкретного інвестора та заснована на його планах, називається:

а) вартістю у використанні;

б) інвестиційною вартістю;

в) обґрунтованою ринковою вартістю;

г) балансовою вартістю.

31. Вартість створення (придбання) ідентичного до оцінюваного майна об'єкта має назву:

а) балансова вартість;

б) вартість заміщення;

в) вартість відтворення;

г) скрапова вартість.

32. Якщо інвестор отримує об'єкт нерухомості, виходячи із пропозиції про збільшення його прибутковості, то він виходить із принципу;

а) заміщення;

б) конкуренції;

в) корисності;

г) очікування;

д) внеску.

33. Провідні принципи дохідного підходу:

а) очікування, заміщення, найбільш ефективного використання;

б) заміщення, корисності;

в) очікування, заміщення, корисності.

34. Вартість відтворення — це:

а) витрати на створення об'єкта, ідентичного тому, що оцінюється;

б) витрати на будівництво земельних покращень, які мають таке ж саме функціональне призначення, що й об'єкт оцінювання, із використанням сучасних стандартів, матеріалів,дизайну в поточних цінах.

35. Вартість заміщення — це:

а) витрати на створення об'єкта, ідентичного тому, що оцінюється;

б) витрати на будівництво земельних покращень, які мають таке ж саме функціональне призначення, що й об'єкт оцінювання, із використанням сучасних стандартів, матеріалів,дизайну в поточних цінах.

На протязі якого строку чинний звіт про оцінку майна?

а) на протязі 3 місяців;

б) на протязі 6 місяців;

в) на протязі 1 року;

г) на протязі 3 років.

В якому з цих випадків оцінка майна не є обов’язковою?

а) створення підприємств (господарських товариств) а базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;

б) застосування штрафних санкцій органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

в) переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;

г) визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом

д) оренда державного майна;

е) виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна.

В якому випадку суб’єкт оціночної діяльності не допускається до проведення оцінки майна?

а) проведення оцінки майна, що належить йому або оцінювачам, які працюють у його складі;

б) замовниками оцінки є близькі родичі оцінювача;

в) замовниками оцінки є близькі друзі оцінювача;

г) вірні варіанти а) і б);

д) усі варіанти вірні.

39. Не є істотною умовою договору на проведення оцінки майна:

а) мета з якою проводиться оцінка;

б)дата оцінки;

в) права та обов’язки сторін договору;

г) строки виправлення помилок у звіті про оцінку майна, згідно із рецензією;

д) порядок вирішення спорів, що можуть виникнути у процесі виконання договору.

40. Що з нижче наведеного, є правом оцінювача:

а) відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому числі будь-яких форм примусу;

б) страхувати свою цивільну відповідальність, пов'язану з професійною оціночною діяльністю;

в) залучати додатково у разі необхідності до участі у проведенні оцінки майна інших оцінювачів або інших фахівців, а також суб'єктів підприємницької діяльності;

г) все перелічене.

41. Рецензування звіту про оцінку майна є обов’язковим у випадку:

а) коли така оцінка проводиться при ліквідації/реорганізації підприємства;

б) коли зазначена оцінка приймається органом державної влади;;

в) переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;

г) усі варіанти вірні.

42. Що з нижченаведеного не є підставою для проведення оцінки майна:

а) договір на проведення оцінки майна укладений між замовником та суб’єктом оціночної діяльності;

б) прокурорський припис;

в) рішення суду;

г) договір на проведення оцінки майна укладений між органом державної влади та суб’єктом оціночної діяльності.

43. Не може виконувати рецензування звіту про оцінку майна оцінювач:

а) що має менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна;

б) що має менш ніж трирічний досвід практичної діяльності з оцінки майна;

в) що має менш ніж чотирьохрічний досвід практичної діяльності з оцінки майна;

г) що має менш ніж п’ятирічний досвід практичної діяльності з оцінки майна.

44. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності не може бути анульовано у випадку:

а) ліквідації суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який отримав сертифікат

б) реорганізації суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання;

в) відсутності у штатному складі суб'єкта оціночної діяльності хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, які зазначені у сертифікаті;

г) що набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до оцінювачів, пов'язані з проведенням ними неякісної оцінки.

Які параметри не враховуються при сегментації ринка майна?

а) по використанню;

б) за географічною ознакою;

в) за ціною;

г) за типом прав власності;

д) за ставкою прибутковості.

46. Саморегулівні організації оцінювачів мають статус:

а) місцевих громадських організацій;

б) всеукраїнських громадських організацій;

в) регіональних громадських організацій;

г) всеукраїнських, регіональних або місцевих громадських організацій.

47. Оцінювачем не може бути особа:

а) відносно якої порушено кримінальну справу за підозрою у вчиненні злочину;

б) що має непогашену судимість;

в) що має зняту судимість;

г) що за останній рік два або більше разів притягувалась до адміністративної відповідальності.

48. Державний реєстр оцінювачів ведеться:

а) Всеукраїнською організацією оцінювачів;

б) Фондом державного майна України;

в) Міністерством юстиції України;

г) Міністерством економіки та природних ресурсів.

49. До повноважень саморегулівних організацій оцінювачів відносять:

а) участь у розробленні нормативно-правових актів з оцінки майна;

б) участь у професійній підготовці оцінювачів;

в) сприяння розвитку конкуренції серед оцінювачів;

г) участь у складі Екзаменаційної комісії;

д) вірні варіанти а) і б);

е) усі варіанти вірні.

50. Не є обов’язком суб’єкта оціночної діяльності:

а) забезпечувати об'єктивність оцінки майна, повідомляти замовника про неможливість проведення об'єктивної оцінки у зв'язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають

б) забезпечувати збереження документів, які отримані під час проведення оцінки від замовника та інших осіб;

в) інформувати Фонд державного майна України про результати оціночної діяльності;

г) забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки майна, відповідно до закону.

 

Перелік практичних завдань

Дисципліна « Оціночна діяльність»

Завдання №1

Потрібно визначити найбільш ефективне використання земельної ділянки (НЕВ), яка зайнята виробничою будівлею, ринкова вартість якої становить 550000 у.о.

Аналіз ринку в районі розташування земельної ділянки показує, що фінансово доцільно використати дану будівлю для здачі в оренду в якості митного складу – рівень доходу 15 % або митного складу з перебудовою частини будівлі під офісні приміщення. Які забезпечують 14% рівень доходу. Чистий операційний дохід за І варіантом - 90000 у.о., за ІІ варіантом – 110000 у.о., однак для обладнання офісних приміщень необхідно інвестувати 150000 у.о. Визначити та порівняти прибуток забудовника.

Завдання №2

Потрібно визначити найбільш ефективне використання земельної ділянки (НЕВ), яка зайнята виробничою будівлею. Оцінювачем були проаналізовані 2 фінансово доцільних альтернативних варіанти: І варіант – використання будівлі у якості складу для здачі в оренду, ІІ варіант – використання будівлі в якості офісної будівлі, з подальшою реконструкцією. Вихідні дані зазначені в таблиці:

 

ЧОД ВІ, тис. у.о. ЧОД ВІІ, тис. у.о. Ставка капіталізації 1,% Ставка капіталізації 2,% Ринкова вартість, тис.у.о. Витрати ВІ, тис.у.о. Витрати ВІІ, тис.у.о.

Завдання№ 3

Потрібно визначити НЕВ земельної ділянки з 2 – х поверховим будинком, для якого запропоновані 2 варіанта використання:

І варіант – здача будинку в оренду;

ІІ варіант – здача першого поверху в оренду і 3 кімнат другого поверху в оренду.

 

ЧОД ВІ, тис. у.о. ЧОД ВІІ, тис. у.о. Ставка капіталізації, % І варіант орендна плата за місяць ІІ варіант
орендна плата за І поверх за місяць орендна плата за кімнату за місяць
70% від ПВД 70% від ПВД

Завдання№ 4

Яку суму необхідно покласти на депозит под 15% річних, щоб через 6 років накопичити 100000 гривень на придбання квартири?

Завдання №5

Якірівномірні суми можна щорічно знімати з рахунку протягом 5 років, якщо первісний внесок складає 15 000 гривень. Банк щорічно нараховує 10 % річних?

Завдання №6

Визначити суму , яка буде накопичена на рахунку, який приносить 12% річних в кінці 6-го місяця, якщо щомісячно відкладати на рахунок 1000 гривень.

Завдання №7

Юлія Петрівна відкладає гроші до виходу на пенсію через 5 років. Вона тільки що внесла на рахунок 5000 гривень, на якій буде щорічно нараховуватись 12% річних. Вона збирається відкладати таку суму кожен місяць до самого виходу на пенсію. Яку суму накопичить Юлія Петрівна за 5 років?

Завдання№8

Ви виїжджаєте за кордон на два роки і здаєте свою квартиру в оренду за 2500 гривень в місяць, які надходять на Ваш рахунок платежами під 12% річних. Яка поточна вартість такої оренди?

Завдання №9

Для купівлі квартири Ви взяли в кредит 50 000 у.о. на 15 років під 15% річних. Якими повинні бути Ваші річні платежі за кредитом, щоб він був повністю погашений у вказаний строк (і кредит, і відсотки за ним).

Завдання №10

Через 5 років у Вас є можливість перекупити бізнес (невеликий завод) за 350 000 доларів. Яку суму Ви повинні відкладати на рахунок у банку щоквартально, щоб накопити необхідну суму, якщо банк пропонує 16% річних?

Завдання №11

Власник кафе планує протягом 6 років отримувати щорічний дохід від оренди в сумі 200 000 гривень. В кінці 6-го року кафе буде продано за 40000 гривень Витрати по ліквідації складають 5% від ціни продажу. Прогнозування доходів від оренди має більший ступінь ймовірності, ніж можливість продажу об’єкта за вказану ціну. Відмінності у рівні ризику віизначають обрані оцінювачем ставки дисконту для доходу від оренди і продажу: 8% і 20% відповідно. Визначити вартість кафе.

Завдання №12

Власник планує придбати нове обладнання для готелю через 7 років. В даний час воно коштує 100 000 грн. і буде дорожчати на 5% на рік. Чи достатньо буде коштів на заплановане переобладнання, якщо власник буде щомісяця вносити 2 000.грн. на рахунок, що приносить 10% річних?

Завдання №13

Визначте ставку дисконту, використовуючи модель оцінки капітальних активів, якщо відомі наступні дані:

Безризикова ставка доходу - 10%

Коефіцієнт бета - 1,2

Середня прибутковість на сегменті ринку - 18%

Премія для малих підприємств - 3%

Премія за ризик для конкретної фірми - 2%

Завдання №14

Одноповерхова офісна будівля знаходиться в довгостроковій оренді. Площа будівлі 1000 кв. м; будівля побудована 10 років тому і передбачуваний загальний термін її життя 50 років. Із порівняння з аналогічними будівлями випливає, що: ставка оренди становить 200 дол. / кв. м, показник прибутковості орендного бізнесу до = 0,2 (20%), питомі витрати на будівництво подібної нової будівлі 750 дол. / кв.м.

Завдання №15

Визначити очікувану вартість призначеного для оренди 10-поверхового офісного будинку-вежі площею 10000 кв. м при річній орендній платі за здаються в оренду офісні приміщення в 600 дол. за 1 кв. м, податкових платежах за землю під будівлею в 1000 дол. / кв. м в рік (будівля не має земельної ділянки, окрім як під самим собою) і сукупних витратах на утримання будинку та ін в розмірі 2 млн дол. в рік. Вважати, що прибутковість аналогічного бізнесу (тобто прибутковість офісних будівель, призначених для оренди) становить 10%.

Завдання №16

Аналогічний об’єкт було продано за 1 млн. гривень. Від об’єкта оцінки він має п’ять основних відмінностей:

Поступається об’єкту оцінки на 5%

Краще об’єкта оцінки на 7%;

Краще об’єкта оцінки на 4% ;

Краще об’єкта оцінки на 10% .

Визначити вартість об’єкта.

Завдання №17

Потрібно визначити вартість дитячого садочку, розташованого на земельній ділянці 6000 кв.м., якщо відомо, що ринкова вартість землі в цьому районі складає 700 дол. / кв.м, вартість заміщення будівлі - 1500000 дол, а його сукупний знос - 25%

Завдання №18

Ціна аналогічного об’єкта на ринку складає 11000 грн./кв.м., його місце розташування краще, ніж у об’єкта оцінки (внесок 15%) і на відмінність від об’єкта оцінки зроблений ремонт (внесок 20%). Визначити вартість об’єкта оцінки, якщо його площа складає 120 кв.м.

Завдання №19

Потрібно визначити коефіцієнт фізичного зносу деревооброблюючого верстату. Нормативний строк служби верстату, визначений за класифікатором КОФ, дорівнює 10 років. Хронологічний вік верстату 4 роки.

Завдання 20

Визначити вартість товарного знаку як об’єкта промислової вартості по прибутку.

Вихідні дані:Q = 100000 од. за 10 років; Ц = 20000 гривень;характер виробництва продукції - серійний, К = 0,25; Н = 0,15.

Завдання №21

Підприємство має $160,000 і передбачає вкласти їх у власне виробництво, одержуючи протягом чотирьох подальших років щорічно $50,000. В той же час підприємство може купити на цю суму акції однієї солідної корпорації, приносячи 12 відсотків річних. Який варіант Вам представляється більш прийнятним, якщо вважати що більш вигідної можливості вкладення грошей (ніж під 12 відсотків річних) підприємство не має в своєму розпорядженні?

Завдання №22

Визначити залишкову відновну вартість офісної будівлі (ЗВВ), має такі характеристики. Площа будівлі складає 2000 кв. м; будівля побудована 12 років тому і передбачуваний загальний термін його життя - 60 років. З нормативної практики будівельних організацій слід, що питомі витрати на будівництво такого ж нового будинку складають 350 у.о. / кв. м.

Задача №23

Оцінити майбутню фінансову ситуацію для підприємця, який має намір взяти кредит в 100000 у.о. на два роки (з умовою одноразового повернення кредиту і відсотків за ним в кінці договірного періоду) для розвитку об'єкту нерухомості і розраховує продати його через ці два роки за 120000 у.о. Прийняти до уваги, що за наявної ринкової інформації плата за користування капіталом становить 10% на рік. Зробіть висновки.

Завдання24

Розрахуйте поточну вартість потоку орендних платежів, що виникають в кінці року, якщо річний орендний платіж перші чотири роки складають 400 тис. грн., потім він зменшиться на 150 тис. грн. і збережеться протягом трьох років, після чого зросте на 350 тис. грн. і будуть поступати ще два роки.

Ставка дисконту - 10%.

Завдання №25

Розрахуйте сумарну майбутню вартість грошового потоку, накопичуваного під 8%. Грошовий потік виникає в кінці року.

Перший рік - 100 тис. грн.

Другий рік - 800 тис. грн.

Третій рік - 0.

Четвертий рік - 300 тис. грн.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.032 с.)