Розділ 2. Вплив кримських татар на політику туреччини 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 2. Вплив кримських татар на політику туреччини 

Ще задовго до виникнення етноніма «кримські татари» кримськотатарський народ історично зложився з різних племен і народів, що населяли Крим із глибокої давнини. При цьому процес формування кримських татар, як і багатьох інших народів, йшов шляхом міграції, розселення, шляхом завоювання одних етнічних груп іншими і їхньої наступної асиміляції.

До складу кримськотатарського населення, що сформувалося в степовій смузі Криму, увійшли головним чином половецькі племена (відомі по східних джерелах під ім'ям кипчаків, по західним - куманів), які асимілювали залишки хазар, печенігів, татаро-монголів і ногайців. Про це свідчать мовні матеріали, а також історична топоніміка північної частини Криму й тамги, виявлені на даній території. [40]

Кримські татари або кримці - корінний народ Криму, що сформувався на території Кримського півострова. Чисельність народу на території колишнього СРСР близько 600 тисяч осіб, з них близько 300 000 проживають в Криму, решта в Узбекистані, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Україні.

Кримські татари на сьогоднішній день проживають, в основному, в Криму (близько 260 тис.) І прилеглих районах континентальної України, а також у Румунії (24 тис.), Узбекистані (оцінки від 10 тис. до 150 тис.), Росії (4 тис., в основному в Краснодарському краї), Болгарії (3 тис.). Нечисленні групи проживають в США і ФРН. Сьогодні найбільша кримськотатарська діаспора проживає в Туреччині. За даними місцевих кримськотатарських організацій, діаспора в Туреччині налічує кілька сотень тисяч людей, проте точні дані про її чисельності відсутні, так як в Туреччині не публікуються дані про національний склад населення країни.

Загальне число жителів, чиї предки в різний час іммігрували в країну з Криму, оцінюється в Туреччині в 4-6 млн. чол., проте велика частина цих людей вважає себе не кримськими татарами, а турками кримського походження. [41] За відомостями журналу «Темпо», в Туреччині проживають близько 5500000 нащадків кримських татар, які емігрували до Туреччини. [42]

Ця діаспора прекрасно інтегрована в турецьке суспільство, і з її середовища вийшла велика кількість відомих діячів практично у всіх сферах. Одночасно дуже важко знайти кримськотатарську родину в Криму (або у вигнанні на території колишнього СРСР), яка не має яких-небудь родичів в Туреччині.

Представники кримськотатарської діаспори живуть практично у всіх частинах Туреччини, починаючи від Едірне на заході до Діярбакира на сході країни. Громадяни Туреччини кримськотатарського походження, звичайно, володіють різним рівнем усвідомленості своєї культури і етнічного походження. Проте їх значна частка має глибокі почуття приналежності до своїх історичних коренів, чому свідчить той факт, що в країні існують безліч серйозних і дуже активних організацій діаспори.

Найбільш компактно кримські татари проживають в провінції Ескішехір - 33 населених пункту з загальною чисельністю 150 тис. жителів; провінція Анкара - 12 населених пунктів; адміністративна область Адана - 4 населених пункти; район Кескінов - 3 населених пункти. [43] В інших регіонах кримські татари проживають переважно порізно. Чи не дивно, що найбільші закордонні кримськотатарські організації знаходяться якраз в Туреччині (Kirim Türkleri Kültür Yardimlasma Dernegi, Emel, Kirim та ін.).

Поява перших кримськотатарських емігрантських організацій в Туреччині сходить до 1909 році. Відтоді в Туреччині були засновані численні подібні кримськотатарські суспільства. В даний час кримськотатарські соціальні та культурні об'єднання маються на Анкарі, Стамбулі, Ізмірі, Коньї, Ізміті, Карасу, Бурсі, Баликесір, Ескішехір, Болу, Кириккалє, Мерсине, Нійде, Аксарайе, Чанаккале, Ялові, Бандирмі, Сунгурлу, Гебзе, Полатли, Текірдазі, Акшехірі, Амація і Чаталджі. Більшість цих організацій об'єднано під керівництвом Генерального центру Кримсько-турецьких асоціацій і діють спільно. Ці об'єднання активно сприяють збереженню кримськотатарської культурної і мистецької спадщини, а також сприяють вихованню нового покоління в дусі патріотів своєї історичної батьківщини Криму. Крім цього, різні Кримськотатарські Фонди допомагають публікації різних книг і брошур, спонсорують дослідження про культуру та історію кримських татар, виділяють стипендії, намагаються об'єднати розсіяних по всьому світу членів різних сімей кримських татар, а також забезпечують соціальну допомогу нужденним членам громади. Проводяться також різні культурно-пізнавальні заходи, в Туреччину з Криму запрошуються художні колективи. [44]

Наявність численної кримськотатарської громади майже у всіх частинах Туреччини дозволяє кримськотатарській діаспорі знайти широку підтримку більшості політиків в Туреччині. Більш того, ідеальна інтеграція діаспори з турецьким суспільством, а також наявність безлічі видатних діячів забезпечують підтримку практично у всіх сферах життя.

Мало того, у багатьох кабінетах міністрів Туреччини знаходилося, принаймні, кілька міністрів кримськотатарського походження (навіть колишній прем'єр-міністр Месут Їлмаз був наполовину кримськотатарського походження), а також кримських татар можна знайти серед найвищих чиновників, бізнесменів, науковців, митців. Слід зазначити, що нинішній глава МЗС Туреччини, не раз підкреслював, що його зять і онук - кримські татари.

Організації Кримськотатарської діаспори в Туреччині мають тісні зв'язки з паралельними Кримськотатарськими організаціями та громадами в Сполучених Штатах, Німеччині, Нідерландах, Румунії, Болгарії та Австралії. Генеральний центр Кримської асоціації Туреччини координує різні кампанії, допомоги, здійснювані цими організаціями за кордоном.

Поряд з існуванням значної кримськотатарської діаспори в Туреччині, деякі інтелектуали та політичні діячі з числа кримських татар зіграли надзвичайно важливу роль в сучасній історії Туреччини і тюркського світу в цілому.

Серед багатьох подібних фігур слід виділити Ісмаїл-бея Гаспринського, одного з найвидатніших першопрохідців і наставників ідеї сучасної тюркської національної самосвідомості, єдності і модернізму, який глибоко поважають в Туреччині. З ім'ям цього видатного просвітителя пов'язано і кримськотатарське відродження.[45] Він доклав величезні зусилля, спрямовані на відродження і виживання кримськотатарського народу. Одна з головних його заслуг - створення і розповсюдження серед кримських татар системи світської (нерелігійної) шкільної освіти.

Він став фактичним творцем нової літературної кримськотатарської мови. Гаспринський почав видавати першу кримськотатарську газету «Терджиман» («Перекладач») з 1883 року, яка незабаром стала відома далеко за межами Криму, у тому числі в Туреччині і в Середній Азії. Він же розробив нову методику шкільного навчання, що призвело, в кінцевому рахунку, до появи нової кримськотатарської інтелігенції.

Також, сьогоднішнє покоління Туреччини з особливою повагою ставиться до пам'яті кримськотатарського письменника Сабрі Арикан. Сподвижник Ісмаїла Гаспринського, невпинний діяч у просуванні ідеології для майбутніх поколінь. Сабрі Арикан боровся за те, щоб весь світ дізнався про проблему кримських татар. У 1986 році був створений фонд «Емель Крим», в якому Сабрі Арикан став членом та публікував безліч своїх статей під псевдонімом М. Кат. Він створив чимало творів та оповідань для розвитку принципів моралі серед молоді. [46]

У Туреччині особливою популярністю користується всесвітньо відомий кримськотатарський письменник-романіст Дженгіз Дагджи, який усі свої твори писав турецькою мовою, незважаючи на те, що він жодного разу не був у цій країні. Дженгіз Дагджи - знакова фігура в сьогоднішній культурній парадигмі Криму: сама історія обрала його для виконання особливої місії - місії зближення культур Сходу і Заходу: Криму - Україна - Туреччини - Росії - Польщі - Англії.

Ще одним великим представником кримськотатарського народу за межами країни вважається нині покійний Ахмет Ісхан Киримли - лікар, вчений і політичний діяч.

Народився він 23 березня 1920 року в Туреччині, але коріння його з Криму. У 1973-1974 роках він працював на посаді міністра туризму і культури Туреччини, одночасно будучи секретарем комісії парламенту з питань Національної оборони і міжнародних відносин. Ахмет Іхсан Киримли очолював «Турецько-українське товариство дружби», засноване в 1999 році. З 24 жовтня 1987 року Ахмет Іхсан Киримли очолював головну організацію кримськотатарської діаспори Туреччини - Суспільство культури та взаємодопомоги кримських татар, яке всі ці роки надавало допомогу, в тому числі і фінансову, своїм співвітчизникам, які повертаються з місць депортації на батьківщину в Крим. У 2000 році він став почесним доктором Кримського інженерно-педагогічного університету. [47]

На сьогоднішній день яскравим представником кримськотатарської інтелігенції в Туреччині є Хакан Kиримли, доктор наук, професор факультету міжнародних відносин Університету Бількент в Анкарі. Він є автором ряду книг, у тому числі «Національний рух і національна ідентичність кримських татар (1905-1916)» і численних статей, а також глав книг, які стосуються історії кримських татар, опублікованих англійською, турецькою, кримськотатарською, і російською мовами. [48]

В даний час в Туреччині користується величезною популярністю і повагою, як національний герой лідер кримських татар і нинішній голова кримськотатарської національної асамблеї (Меджліс) - Мустафа Джемілєв.

Слід зазначити, що численні вулиці, площі, аудиторії університетів і парки (в тому числі національний природний парк в Кириккале) у Туреччині названі на його честь. Ідеї Джемілєва за рішенням проблем кримськотатарського народу, засновані на принципі ненасильства, а також ініціативи з об'єднання і співпраці братських країн і народів отримали високу оцінку в Туреччині.

Багато турецьких політичні діячі та чиновники високого рангу, у тому числі президенти Тургут Озал і Сулейман Демірель, висловлювали велику повагу до Джемілєва під час кожної зустрічі. Слід також відзначити, що Мустафа Джемілєв, який провів довгі десятиліття позбавлення волі і переслідування за радянських часів, є одним з небагатьох видатних дисидентів радянських часів, який продовжує відігравати активну і важливу роль у поточній політиці. За свої заслуги голова Меджлісу кримськотатарського народу був нагороджений Товариством письменників і діячів мистецтва Туреччини премією «За служіння тюркському світу». [49]

Говорячи про вплив кримських татар на політику Туреччини, слід і відмітити, що Турецька республіка також робить значний вплив на кримських татар. Зокрема, це яскраво відображається у розмовній мові татар. Власне, що стосується мови кримських татар, то слід сказати, що вони поступово переходять з татарської на турецьку. Покоління дідусів і бабусь володіє рідною, татарською мовою краще, ніж молодь. Більшість кримських-татар, говорять по-татарськи між собою і зі своїми дітьми. Слід зазначити, що навіть старше покоління, чиє знання турецької мови трішки обмежене, намагаються говорити з молоддю по-турецьки, пояснюючи це тим, що вони не хочуть, щоб татарський акцент так чи інакше заважав би їм у навчанні. [50]

Як зазначає Генрік Янковський, татарська мова є розмовною мовою тільки в домашній обстановці і тільки між людьми старших поколінь. У ній немає ніякого письмового стандарту. Перехід на турецьку мову є добровільним і не нав'язливим. Татари кажуть, що у них немає іншої альтернативи і що вони не хочуть, щоб їхні діти відчували будь-які труднощі у професійній кар'єрі, як це колись було з ними самими. Кримськотатарська і турецька мова схожі між собою, особливо в нинішній ситуації, коли турецька мова всебічно впливає на кримськотатарську як більш престижна, домінуюча мова. Якщо говорити коротко, то такий мовний перехід являє собою неминучий процес. Однак, залишки татарської мови будуть існувати настільки довго, наскільки сама татарська культура. [51]

Слід зазначити, що татарська кухня відрізняється від турецької. Вони готують багато випічки та інших страв з тіста, що, ймовірно, пояснюється слов'янським впливом в Криму. Все ж кримського татарські страви можна скуштувати в багатьох ресторанах Туреччини.

Як бачимо, соціально-культурний вплив кримських татар на Туреччину є неминучим, адже вони проживають в єдиному середовищі, безліч татар проживають в Турецькій республіці і вона сприяє цьому та підтримує їх.

Що стосується впливу кримських татар на саму політику Туреччини, то перш за все слід зазначити, що насправді всі організації кримськотатарської діаспори у Туреччині мають активні зв'язки з півостровом і допомагають відновленню зв'язків між родичами в обох країнах. Із 1989 року у рамках різних кампаній організації кримськотатарської діаспори збирали пожертви з метою надання гуманітарної і культурної допомоги своїм співвітчизникам у поверненні до Криму. Такі великомасштабні кампанії привернули увагу громадськості і, звичайно, участь у них виходила далеко за межі кримськотатарської громади, яка проживає в Туреччині. Ця допомога мала важливе значення, оскільки протягом останніх десятиліть кримськотатарські репатріанти зіткнулися з величезними матеріальними труднощами. [52]

У Туреччині з розумінням ставляться до проблем, пов'язаних з переселенням та інтеграцією кримських татар, які повертаються на історичну батьківщину, і тому офіційна Анкара, насамперед, запропонувала свою допомогу у створенні інфраструктури та будівництва житла для кримських татар.[53]

Гуманітарна політика Анкари в Криму відрізняється динамічністю і постійністю. Однак окрім фінансової допомоги важлива й культурна. Кримськотатарська культура зазнала величезних втрат за часів радянської влади, особливо після масової депортації населення. І тепер багато новостворених кримськотатарських культурних організацій, які почали бурхливо розвиватися в Криму, потребують особливої підтримки. З іншого боку, деякі елементи кримськотатарської культури, що були втрачені для засланого населення, збереглися у середовищі діаспори. Тому Генеральний центр Кримських асоціацій Туреччини надає регулярну підтримку принаймні шести національним школам, університетам, а також кільком бібліотекам у Криму. Окрім того, за підтримки центру були відкриті друкарня та дитяча лікарня на 30 ліжок, а також сучасна поліклініка поблизу Сімферополя (Akmescit). Центр активно працює з турецьким урядом і держустановами, доводить до їх відома інформацію про кримськотатарських репатріантів. Завдяки зусиллям центру та за підтримки турецького уряду близько 500 кримськотатарських студентів із Криму отримали фінансову підтримку та можливість навчатися в університетах Туреччини.

Щорічна квота Міністерства освіти Туреччини для кримських татар - 45 місць. У Криму із 1993 року діє Татарсько-турецький ліцей для обдарованих дітей (50 випускників на рік). Також 25 абітурієнтів щорічно направляються кримськотатарським меджлісом до університетів Турецької республіки Північного Кіпру.

Так, 18 травня 1994 року з нагоди 50-річчя депортації кримських татар Центр вніс пропозицію президенту Туреччини Сулейману Демірелю про будівництво 1000 будинків для кримських татар у Криму на кошти турецького уряду. Підтримавши пропозицію, кількома днями пізніше під час свого візиту до Києва С. Демірель поставив питання на зустрічі із Леонідом Кравчуком, і план був включений у спільне комюніке турецького та українського президентів[54]. Виконання цього проекту було доручено Турецькому агентству з міжнародного співробітництва (ТІКА). Захід отримав широкий розголос. Наприклад, станом на квітень 2000 року 260 кримськотатарських сімей репатріантів було забезпечено 240 будинками, 189 з яких куплено, а 51 - побудовано в рамках проекту. На жаль, проект став жертвою порядку денного тодішньої внутрішньої політики Туреччини, яка перебувала в постійній кризі. Крім того, ціни на нерухомість у Криму виросли в кілька разів, тому продовжувати проект TiKA стало недоцільно з економічної точки зору.

На думку фахівців, цей напрямок потребує нового підходу. Якщо будуть вирішені питання виділення земель, узгоджені архітектурні проекти та джерела фінансування, то можна буде залучити турецькі будівельні компанії для спільного будівництва багатоквартирних будинків. Подібні угоди вже підписано, наприклад, між Туреччиною і Грузією. Необхідно відзначити, що з 2000 р. TiKA здійснила проекти щодо забезпечення водою 17 селищ (приблизно 25 тис. жителів) компактного проживання кримських татар.[55]

Як уже зазначалося, з часу масового повернення на батьківщину кримських татар Туреччина надає велику допомогу в облаштуванні, розвитку та збереженні культури спорідненого народу. Взаємодія між Туреччиною та Україною у вирішенні проблем кримськотатарського народу в основному здійснюється за допомогою агентства TiKA, координаційний офіс якого з 1998 року знаходиться і в Криму.

Турецьке агентство сприяння і розвитку здійснює свою діяльність на основі підписаної між Туреччиною та Україною угоди, яка передбачає втілення у життя різних проектів. TiKA реєструє прийняті до реалізації проекти в Міністерстві економіки України, якому також надаються звіти про хід їх виконання. Організація підтримує зв'язки і з різними кримськими установами.

Обсяги фінансової та матеріальної допомоги визначаються спільно з Кримським республіканським комітетом у справах національностей і депортованих народів та місцевими органами влади. Пріоритетними для діяльності TiKA є проекти з оснащення і реконструкції шкіл і класів з кримськотатарською мовою навчання. Крім того, TiKA сприяє і надалі сприятиме організованим в кооперативи групам громадян, які прагнуть до творчої співпраці у найрізноманітніших сферах діяльності: розвитку культури, туризму, охорони здоров'я, сільськогосподарським кооперативам з обробки землі та вирощування сільськогосподарської продукції. TiKA може сприяти і фахівцям МВС, наприклад, надавати співробітникам міліції можливість стажування в Туреччині. [56]

Так, за сприяння TiKA 2006 року Туреччина виділила кошти на реставрацію Зинджирли медресе. Нині перший етап проекту практично завершено. Реставрація Зинджирли медресе – один зі значних проектів у Криму, реалізований спільно з Бахчисарайською райдержадміністрацією. За відведений період проведено не лише реставраційні роботи, а й археологічні дослідження, у результаті яких виявлено залишки середньовічних споруд. Реалізація цього проекту дозволила зберегти архітектурні пам'ятники Зинджирли медресе і мавзолей, відкрити нові історичні об'єкти для вивчення та відвідування, що збільшить туристичний потенціал. А це, відповідно, надасть роботу науковим співробітникам, підприємцям і жителям Бахчисарая. Є всі підстави сподіватися, що TiKA продовжить подальше фінансування реставрації архітектурних пам'яток у Криму. [57]

Окрім того, TiKA надає допомогу у реконструкції та матеріальному забезпеченні шкіл з кримськотатарською та іншими мовами навчання. Однак проекти зі збереження рідної мови і відродження шкіл з кримськотатарською мовою навчання все ж є пріоритетними. Із 2006 року у регіонах компактного проживання кримських татар TiKA профінансувала реконструкцію і матеріальне забезпечення семи національних шкіл. Також планувалося фінансування будівництва дитячого садка в місті Карасубазар (Білогірськ) і школи з кримськотатарською мовою навчання в селищі Зуя, матеріальне оснащення класів з кримськотатарською мовою навчання в школах Джанкоя і Акмесджита (Сімферополя).

Туреччина активно сприяє програмам з облаштування шкіл з кримськотатарською мовою навчання. Нагадаємо, що в Криму функціонують 14 так званих національних кримськотатарських шкіл, у яких освіту здобувають близько 6 тис. дітей, тобто 10 відсотків кримськотатарських дітей шкільного віку. Із 2006 року турецьке агентство TiKA на розвиток освіти в автономії витратило 3 млн. 200 тис. дол. США, реалізувавши 41 проект. [58]

В Україні TiKA також співпрацює з такими університетами, як Кримський інженерно- педагогічний університет, Національний університет ім. Т. Шевченка та Одеський університет. TiKA сприяє матеріальному оснащенню відділень тюркології університетів, забезпеченню викладачами із Туреччини, наданню наукових видань та досліджень турецькою мовою, проведенню наукових читань та конференцій. Найкращих студентів, а також викладачів, дослідників у сфері історії, літератури, мовознавства організація направляє до Туреччини для ознайомлення з країною, народом, для продовження навчання, здійснення досліджень в архівах і бібліотеках країни. [59]

TiKA сприяє відродженню та розвитку кримськотатарської культури і мови, зокрема, виданню навчальних посібників з кримськотатарської мови. Крім того, TiKA підтримує кримськотатарські ЗМІ: телеканал АТR, агентство QHA (Qırım Haber Ajansı). Варто зазначити, що в Туреччині існують різні великі медіа об'єднання, приміром, «Тюрк Хабер аджанси» (Турецьке агентство новин), які у тюркських країнах надають підтримку телеканалам, газетам, журналам, видавництвам, організовують підготовку фахівців, журналістів, проводять стажування у Туреччині. У цьому напрямку TiKA допомагає налагоджувати зв'язки і партнерство між кримськотатарськими ЗМІ та медіа структурами в Туреччині.

Туреччина також має намір надати фінансову підтримку Криму в будівництві Центру поліетнічної культури молоді на базі Кримського інженерно-педагогічного університету. Спільно з фахівцями Стамбульського технічного університету було розроблено та відібрано проект поліетнічного центру. Із 33-х проектів центру, запропонованих на виставці в Стамбульському технічному університеті 29 червня 2011 року, було обрано один, який передбачає спорудження на території центру дев'яти самостійних корпусів. Планується, що в будівництві корпусів візьмуть участь університети різних країн. Свою згоду на участь у реалізації проекту вже підтвердили Стамбульський технічний університет, а також ВНЗ Азербайджану, Казахстану, Татарстану. [60]

Під час зустрічі М. Джемільова з президентом Туреччини Абдуллою Гюлем в 2011 р. була досягнута домовленість про фінансування Туреччиною будівництва кількох шкіл з кримськотатарською мовою навчання, будівництва або придбання житлових будинків, будівництва національного культурного центру. На думку керівництва Меджлісу, якщо українське керівництво не чинитиме ніяких перешкод, то сотні співвітчизників, які гостро потребують вирішення житлового питання, стануть власниками житла, сотні дітей знайдуть можливість навчатися рідною мовою, а під одним дахом Культурного центру зберуться організації та структури, які працюють в ім'я збереження та розвитку кримськотатарської культури. [61]

На початку 2011 року, на противагу Духовному управлінню мусульман Криму, державними органами в автономії був зареєстрований, створений на базі кількох релігійних угруповань певний «релігійний центр». За словами М. Джемільова, керівник цього центру нині іменує себе «головним муфтієм Криму». Джемільов вбачає у цьому факті чергову спробу послабити позиції Меджлісу.

Так, 2011 року Туреччина профінансувала реалізацію 4-х проектів у Криму. Найбільша кількість проектів - 25 - реалізовано за фінансової підтримки США. Європейський Союз підтримав реалізацію 22 проектів, ООН - 7, Німеччина - 3, інші країни та організації - 3149. Основним донором в 2011 р. виступили США, на реалізацію проектів яких було направлено 39 млн. грн., а також Німеччина (16,97 млн. грн.), Європейський Союз (8,1 млн. грн.), Туреччина (8,1 млн. грн.), Організація Об'єднаних Націй (5,8 млн. грн.). [62]

Найбільший обсяг донорських коштів було направлено на підтримку соціальної інфраструктури, охорони здоров'я, регіонального розвитку. При цьому найбільше проектів було реалізовано у галузі освіти і науки (23), культури (16), регіонального розвитку (12). [63]

Отже, Туреччина є країною-донором у справі інтеграції кримських татар в українське суспільство. Турецька Республіка неодноразово наголошувала на об’єднавчій ролі кримськотатарського фактору, зацікавленості у стабільному Кримі в складі України і високій оцінці внеску нашої держави у справу надання допомоги кримським татарам.

Власне кримські татари чинять значний вплив на політику Туреччини, перш за все – це яскраво вбачається у відносинах між Україною та Туреччиною. По-друге Турецька республіка проводить масу проектів, міжнародних переговорів, які допомагають кримським татарам у всіх сферах життя.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 209; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.102 (0.043 с.)