РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ТУРЕЧЧИНИ ТА КРИМСЬКИХ ТАТАРІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ТУРЕЧЧИНИ ТА КРИМСЬКИХ ТАТАРІВЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ТУРЕЧЧИНИ ТА КРИМСЬКИХ ТАТАР……………..5

1.1. Історичні етапи становлення та проголошення Турецької республіки, як правонаступниці Османської імперії ………………………….…………………...5

1.2. Історія Криму з найдавніших давен до зародження Кримського ханства…12

1.3. Становище півострова після розпаду Кримського ханства по сьогоднішній час……………………………………………………………………………………21

РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ КРИМСЬКИХ ТАТАР НА ПОЛІТИКУ ТУРЕЧЧИНИ……………………………………………………………………...29

РОЗДІЛ 3. ТУРЕЦЬКИЙ ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ ФАКТОР ПО ВІДНОШЕННЮ ДО КРИМСЬКИХ ТАТАР……………………………….…42

РОЗДІЛ 4. ТЕПЕРІШНЯ СИТУАЦІЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ТУРЕЧЧИНОЮ ОСОБЛИВО КРИМСЬКИМИ ТАТАРАМИ……………..54

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..64

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….66

 

 

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Кінець холодної війни і зникнення радянської загрози відкрили шлях до значних змін у геополітиці Туреччини. Перш за все, відмова від комуністичного режиму і спроби демократизувати політику у межах Росії та в інших нових незалежних державах розширили можливості світового співробітництва, що прийшло на зміну антагонізму холодної війни. Однак відсутність чітко визначених механізмів запобігання регіональних конфліктів, постійна нестабільність у нових державах і напруженість між ними збільшили ризик міждержавних конфліктів та громадянських воєн у самому серці Євразії, де розташована Туреччина. Колишні радянські території і народи, які здавалися несуттєвими для розуміння міжнародних відносин, стали надзвичайно важливими. Ці значні зміни перервали традиційну політику ізоляції Туреччини від регіональних конфліктів та посилили її участь у регіональних розбіжностях. Як результат, намагаючись зберегти свою західну підтримку недоторканною, Туреччина додала нові компоненти – Балкани, Чорноморський регіон, Кавказ і Близький Схід - як підсистеми своєї зовнішньої політики. Таким чином, через десятиліття після закінчення холодної війни Туреччині вдалося розширити свої зв'язки у напрямку нових центрів.

Усі викладені вище особливості визначили сутність даної роботи, у якій зроблено спробу розглянути основні тенденції впливу кримських татар на політику Турецької Республіки, проаналізувати погляди щодо Криму різних політичних сил і кримськотатарської діаспори сучасної Туреччини, висвітлити історичні особливості виникнення, а також актуальність кримського питання для Туреччини.

Слід сказати, що будь-який конфлікт може привести до руйнівних наслідків, однак найбільш вірогідними і сильними в тій ситуації, яка склалася в Криму, є міжетнічні сутички. Однією з головних передумов міжетнічних сутичок на території Кримського півострова слід вважати наслідки масової депортації кримських татар. Як відомо, згідно точці зору радянського керівництва, останні мали понести «колективну відповідальність» за співучасть у злочинах німецьких окупантів під час Великої Вітчизняної війни. Вимога реалізації права кримськотатарського народу на повернення до Криму стало головною консолідуючою ідеєю, що була взята на озброєння лідерами кримськотатарського націоналізму.

Отже, як бачимо, висвітлювати вплив кримських татар на політику Туреччини, не торкнувшись кримськотатарського питання, неможливо. Історія турецько-кримськотатарських відносин налічує близько 600 років. За точку відліку береться заснування Кримського ханства, союзного до Османської імперії. Протягом усіх цих століть жителі Криму перебували з турками в неперервних військово-політичних і релігійно-культурних відносинах. Ці відносини були настільки серйозними, що вища релігійна рада визнала за необхідне призначити нащадків кримських ханів правонаступниками трону Османської династії, якщо вона знаходилася під загрозою.

Методи дослідженнявибрані у відповідності до поставлених завдань і мети дослідження, а також визначені особливостями обраної теми. Дослідження здійснено із використанням методів: логічного – використано під час дослідження нормативних актів, аналітичних матеріалів, поглядів вчених на окремі питання, які є предметом дослідження (розділи 2, 3, 4); історичного – застосовувався під час аналізу історії розвитку Туреччини (розділ 1). За допомогою системного та функціонального методу здійснено структурний аналіз впливу кримських татар на політику Туреччини (розділ 2). Базовим методом даного дослідження є діалектичний метод – загальнонауковий метод пізнання соціально-правових явищ в їх протиріччях, розвитку та змінах, який дозволяє дослідити проблеми у єдності їх соціального змісту і юридичної форми (розділи 3, 4). Формально-логічний метод використовувався при підведенні висновків даної теми.

Структура дипломної роботи.Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг основного тексту дипломної роботи складає 70 сторінок.

 

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ТУРЕЧЧИНИ ТА КРИМСЬКИХ ТАТАРІВ

 

РОЗДІЛ 4. ТЕПЕРІШНЯ СИТУАЦІЯ МІЖ УКРАЇНОЮ

ВИСНОВКИ

 

Отже, розкриваючи тему впливу кримських татар на політику Турецької республіки, не дарма я почала досліджувати з історії, адже сама історія визначає приналежність одної нації до іншої. Опрацювавши безліч підручників, можна побачити, що Туреччина відноситься до нащадків колишньої Османської імперії, натомість Крим відноситься до Кримського ханства, дані держави співпрацювали між собою, адже були релігійно близькими, але сказати, що – це дуже схоже чи майже одне і те саме – неможливо. Власне з історичного дослідження випливає те, що кримські татари і турки – це абсолютно дві різні національності, ці нації мають різну культуру, різну історію, різні традиції. Все, що їх об’єднує – це спільна релігія; близьке місцерозташувння; велика діаспора кримських татар в Туреччині, що зумовлено історично, через завоювання Російською імперією Кримського ханства, внаслідок чого, надзвичайно велика кількість кримських татар втекла до Османської імперії.

Наслідки депортації кримських татар

Римські татари здійснюють свого роду певний політичний вплив на Туреччину, адже Турецька республіка є країною-донором у справі інтеграції кримських татар в українське суспільство. Турецька Республіка неодноразово наголошувала на об’єднавчій ролі кримськотатарського фактору, зацікавленості у стабільному Криму в складі України і високій оцінці внеску нашої держави у справу надання допомоги кримським татарам.

Власне, фактором зближення між країнами є прагнення Туреччини надати допомогу Україні в облаштуванні кримських татар. Туреччина підтвердила, що профінансує придбання тисячі квартир для кримських татар-репатріантів, які повернулися в Україну. Значний внесок у справу адаптації кримських татар в українське суспільство робить Турецьке агентство із співробітництва та розвитку. Також відбувається співробітництво у науковій сфері. Першими заходами, спрямованими на наукову співпрацю було відкриття спеціальностей «Тюркологія» і «Українознавство» у навчальних закладах обох країн, відкриття всеукраїнського центру тюркологічних досліджень із питань археології, археографії, історії, етнографії з метою об’єктивного наукового вивчення контактів між двома народами. Організаторами заходу виступили Посольство Туреччини в Україні, Інститут археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Стамбульський міжнародний університет. За допомогою посольства Туреччини в Україні створено бібліотечний фонд у якому знаходиться чимало енциклопедичних видань з історії, етнографії, літератури, культури, економіки тощо. Тобто, як бачимо Турецька республіка проводить, як економічну так і культурну політику по відношенню до кримських татар.

Враховуючи те, що сьогодні Крим знаходиться у складі Російської Федерації, найбільше жаль кримських татар, вони, як ніхто інший опирався російській армії, яка анексувала Крим говорячи: «Що Крим – це Росія!», хоча детально дослідивши історію Криму – це зовсім не так.

Україна на теперішньому етапі й надалі підтримує та знаходиться у хороших взаємовідносинах із кримськими татарами та Туреччиною, однак нічого із окупантом в Криму – зробити не може. Важливим моментом є також те, що після анексії Криму Росією, значна кількість кримських татар залишили домівки Криму, та переїхали жити в Україну. Багато кримських татар на сьогоднішній момент відчувають утиски збоку Російської Федерації, татари просять допомоги у Турецької республіки.

И, думается, каждый крымский татарин – вне зависимости от того, где он живет – будет солидарен с этими словами выдающегося писателя и патриота Дженгиза Дагджи: «Для нас Крым стал в полном смысле слова источником духовной силы. Без Крыма для нас не было смысла жизни. Силу и горечь этих слов мы почувствовали, долгие годы живя без Крыма». Дженгиз Дагджи

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.Андреев О.Р. История Крыма. – М.: 1997. – 355 с.

2.Бойко, О. Д. Історія України [Текст]: посібник / О. Д. Бойко. - К.: Академвидав, 2004. - 656 с.

3.Вітман К. М. Кримські татари у новій етнополітичній системі координат / К. М. Вітман // Актуальні проблеми політики. - 2014. - Вип. 52. - С. 153-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/appol_2014_52_19.pdf

4.Вожді-правителі України / уклад.: П. П. Михайленко, В. П. Михайленко. - Житомир: Полісся, 2001. - 407 c.

5.Вятич А. Турки в географии хаоса. – М., 2001, с.10-21.

6.Габриелян О., Ефимов С., и др. Крымские репатрианты: депортация, возвращение и обустройство.- Симферополь. - 1998, 199 с.

7.Григорьянц В. Геополитика Украины и «турецкий фактор» / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=36192

8.Гудзь В. Історія України: підручник / В. Гудзь. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Слово, 2008. - 672 c.

9.Гулевич В. П. Кримське ханство й Північне Причорномор'я в період правління Гаджи Гірея (1442 - 1466 рр.) / В. П. Гулевич // Укр. іст. журн.. - 2014. - № 6. - С. 4-28.

10.Євтух В. Міжетнічний конфлікт в суспільному розвитку полі етнічних країн / В. Євтух // Сприяння поширенню толерантності в полі етнічному суспільстві. – К.: Фонд Європа ХХІ, 2002. – 406 c.

11.Зіятдінова Е. Націотворчі процеси в кримськотатарській спільноті/ Е. Зіятдінова // Вопросы развития Крыма [научно-практический дискуссионно-аналитический сборник]. – Симферополь: СОНАТ, 2012. – Вып. 16. – С. 59-64.

12.Кондараки В.Х. История и археология Крыма. – М.: тип. Чичерина, 1883. – 569 с.

13.Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт / В. Котигоренко. – К.: Світогляд, 2004. – 398 c.

14.Краткая хроника деятельности Меджлиса крымскотатарского народа // Авдет. – 1993. - 11 марта.

15.Крим. Нариси історичної, природничої і суспільної географії: навч. посіб. / А. Л. Байцар; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2007. - 224 c.

16.Крим: шлях крізь віки [Текст]: історія у запитаннях і відповідях / [О. Бажан та ін.; відп. ред. В. Смолій; упоряд. Г. Боряк]; НАН України, Ін-т історії України. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 454 с.

17.Кримські татари в історії України / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mestectvo.com/istoriya-ukraini/zbirkist/214-krimtat.html

18.Кримські татари хочуть отримати статус корінного народу в АРК, щоб відстоювати українську державність / УНІАН / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.ua/politics/897511

19.Кримські татари шукають підтримки Туреччини / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dw.com/uk

20.Кримські татари шукають підтримки Туреччини / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.com/uk

21.Крисаченко В.С. Історія Криму. Кримське ханство [Текст]: навч. посіб. / В. С. Крисаченко. - К.: Твім інтер, 2000. - 336 с.

22.Крымские татары считают неприемлемым проект Конституции Крыма – Чубаров / УНІАН / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.net/politics/906594-kryimskie-tataryi-schitayutnepriemlemyim-proekt-konstitutsii-kryima-chubarov.html.

23.Лахманюк Т. Україна і Турецька Республіка: шляхи співробітництва / Т. Лахманюк // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія:: Історія, міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 9. - С. 140-145. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Ues_2012_9_18.pdf

24.Ломова Я. Террористическая угроза в Крыму / Я. Ломова // Противодействие ксенофобии, экстремизму и терроризму в современном обществе. – Симферополь: Крымучпедгиз, 2012. – С. 209-212.

25.Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: навч. посіб. / В.С. Макарчук. - К.: Атіка, 2001. - 592 с.

26.Мальгин А.В. Крымский узел. – Симферополь. - 2000, 140 с.

27.Меджліс делегував своїх представників у самопроголошений кримський уряд / Радіо Свобода / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/25317274.html.

28.Міщенко О. Політико-правова характеристика утворення Турецької Республіки / О. Міщенко // Право України. - 1999. - № 2. - С. 113-114.

29.Міщенко О.П. Політико-правова система Туреччини в період 1918 - 1945 років: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.П. Міщенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2002. - 23 c

30.Мустафа Джемилев: «Крымские татары проведут свой референдум по определению будущего Крыма» /Офіційний сайт Меджлісу кримськотатарського народу / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// qtmm.org/новости/4393/

31.На кримських татар може бути поширений закон про реабілітацію репресованих народів – Путін / УНІАН / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www .unian.ua/politics/902746-na-krimskihtatar-moje-buti-poshireniy-zakon-pro-reabilitatsiyu-represovanihnarodiv-putin.html.

32.Никитина М.Г. Турция: Формирование геоэкономического пространства: монография / М.Г. Никитина, К.А. Гриваков; Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Симф.: ДиАйПи, 2008. - 168 c.

33.Новікова Л. Історія держави чи історія народу: до питання щодо концепцій історії Криму у працях дослідників ХІХ ст. / Л. Новікова // Чорноморська минувшина. - 2013. - Вип. 8. - С. 76-85. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chormyn_2013_8_9.pdf

34.О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: Федеральный Закон РФ N 82-ФЗ /Министерство национальной политики Удмуртской Республики/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.minnac.ru/minnac/info/13883.html.

35.Полянский А.И. Крымские татары: возможен ли конфликт на полуострове? / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.edrus.org/content/vievi/95/71

36.Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави: Постанова Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/89891.html.

37.Пророченко Н.О. Туреччина: історія, культура, географія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.О. Пророченко. - К.: Світ знань, 2005. - 230 c.

38.Путин по телефону обсудил с Джемилевым ситуацию в Крыму / Подробности / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2014/03/12/964175.html.

39.Рефат Чубаров: Крим повинен трансформуватися в національно-територіальну автономію / Офіційний сайт Меджлісу кримськотатарського народу/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://qtmm.org/ua/uaновини/1596/

40.Скороход Ю. С. Украина и Ближний Восток / Ю. С. Скороход, Л. И. Скороход // Ближний Восток и современность: Сб. науч. ст. – М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2001. – Вып. 11. – С. 233–251.

41.Сошніков А. О. Кримськотатарський націоналізм і міжетнічні сутички в Криму як сучасні геополітичні реалії / А. О. Сошніков // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2012. - Вип. 38. - С. 64-70. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhnpu_filos_2012_38_9.pdf

42.Тогрул Ісмаїл Політика по відношенню до Криму: міст дружби між Туреччиною та Україною (1991 – 2011 рр.) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.edu/2031071/

43.Українсько-турецькі відносини / МЗС Туреччини / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.mfa.gov.tr/MFA/ForeignPolicy/Regions/EasternEurope/

44.Чубаров: кримські татари бояться нової депортації / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/03/140317_chubarov_int_yg.shtml.

45.Шишкіна В. Історико-політичні підстави українсько-турецького партнерства / В. Шишкіна // Політика і час. – 2005. – № 5. – С.84–94.

46.«Темпо». – Стамбул. – N 26, 1991, с. 16.

47.Aydemir Ş.Süreyya. tek adam Mustafa Kemal (1922-1938) c.1. Remzi Kitabevi. İstanbul. 1965, 78 s.

48.Hakan Kirimli, Turko-Ukrainian Relations and the Crimean Tatars. Tatarii in istorie si in lume, edited by Tahsin Gemil. Bucuresti: Editura kirterion, 2003, pp. 313-321.

49.Hasan Kanbolat. Crimean Tatars: Turkish-Ukrainian relations on the 20th anniversary of Ukrainian independence / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.unpo.org/article/13249

50.Henryk Jankowski «Crimean Tatars and Noghais in Turkey» (International Committee for Crimea) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iccrimea.org/scholarly/jankowski.html

51.Ilber Ortayli Türkiye'nin Yakin Tarihi [Text]. - Istanbul: [s. n.], 2015. - 240 s.

52.Mükrimin Türkiye tarihi Selçuklular devri [Text] / Mükrimin Halil Yinanç. - ISBN 978-975-16-2533-5. I. Cilt. - Ankara: [s. n.], 2013. - XI, 428 s.

53.Türkiyedeki Qırımtatar milliy areketiniñ seyri // Bahçesaray dergisi. – Mayıs. – 2009.

 


[1] Пророченко Н.О. Туреччина: історія, культура, географія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.О. Пророченко. - К.: Світ знань, 2005. - 112 c.

[2] Aydemir Ş.Süreyya. tek adam Mustafa Kemal (1922-1938) c.1. Remzi Kitabevi. İstanbul. 1965, 38-39 s.

[3] Міщенко О. Політико-правова характеристика утворення Турецької Республіки / О. Міщенко // Право України. - 1999. - № 2. - С. 113-114.

[4] Ilber Ortayli Türkiye'nin Yakin Tarihi [Text]. - Istanbul: [s. n.], 2015. - 142 s.

[5] Міщенко О.П. Політико-правова система Туреччини в період 1918 - 1945 років: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.П. Міщенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2002. – 16-17 c.

[6] Никитина М.Г. Турция: Формирование геоэкономического пространства: монография / М.Г. Никитина, К.А. Гриваков; Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Симф.: ДиАйПи, 2008. – 64-65 c.

 

[7] Mükrimin Türkiye tarihi Selçuklular devri [Text] / Mükrimin Halil Yinanç. - I. Cilt. - Ankara: [s. n.], 2013. - XI, 326 s. Пророченко Н.О. Туреччина: історія, культура, географія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.О. Пророченко. - К.: Світ знань, 2005. - 119 c.

[8] Міщенко О.П. Політико-правова система Туреччини в період 1918 - 1945 років: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.П. Міщенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2002. – 19 c.

[9] Никитина М.Г. Турция: Формирование геоэкономического пространства: монография / М.Г. Никитина, К.А. Гриваков; Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Симф.: ДиАйПи, 2008. - 81 c.

[10] Mükrimin Türkiye tarihi Selçuklular devri [Text] / Mükrimin Halil Yinanç. - I. Cilt. - Ankara: [s. n.], 2013. - XI, 329 s.

[11] Aydemir Ş.Süreyya. tek adam Mustafa Kemal (1922-1938) c.1. Remzi Kitabevi. İstanbul. 1965, 47 s.

[12] Ilber Ortayli Türkiye'nin Yakin Tarihi [Text]. - Istanbul: [s. n.], 2015. - 153 s.

[13] Mükrimin Türkiye tarihi Selçuklular devri [Text] / Mükrimin Halil Yinanç. - I. Cilt. - Ankara: [s. n.], 2013. - XI, 343 s.

[14] Крим: шлях крізь віки [Текст]: історія у запитаннях і відповідях / [О. Бажан та ін.; відп. ред. В. Смолій; упоряд. Г. Боряк]; НАН України, Ін-т історії України. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 32 с.

[15] Крисаченко В.С. Історія Криму. Кримське ханство [Текст]: навч. посіб. / В. С. Крисаченко. - К.: Твім інтер, 2000. – 59-60 с.

[16] Бойко, О. Д. Історія України [Текст]: посібник / О. Д. Бойко. - К. : Академвидав, 2004. – 56-57 с.

[17] Крим: шлях крізь віки [Текст]: історія у запитаннях і відповідях / [О. Бажан та ін.; відп. ред. В. Смолій; упоряд. Г. Боряк]; НАН України, Ін-т історії України. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 67 с.

[18] Андреев О.Р. История Крыма. – М.: 1997. – 41 с.

[19] Крим: шлях крізь віки [Текст]: історія у запитаннях і відповідях / [О. Бажан та ін.; відп. ред. В. Смолій; упоряд. Г. Боряк]; НАН України, Ін-т історії України. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 99 с.

[20] Вожді-правителі України / уклад.: П. П. Михайленко, В. П. Михайленко. - Житомир: Полісся, 2001. - 257 c.

[21] Андреев О.Р. История Крыма. – М.: 1997. – 93 с.

[22] Гулевич В. П. Кримське ханство й Північне Причорномор'я в період правління Гаджи Гірея (1442 - 1466 рр.) / В. П. Гулевич // Укр. іст. журн.. - 2014. - № 6. - С. 8-9.

[23] Крисаченко В.С. Історія Криму. Кримське ханство [Текст]: навч. посіб. / В. С. Крисаченко. - К.: Твім інтер, 2000. - 221 с.

[24] Крим: шлях крізь віки [Текст]: історія у запитаннях і відповідях / [О. Бажан та ін.; відп. ред. В. Смолій; упоряд. Г. Боряк]; НАН України, Ін-т історії України. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 187-188 с.

[25] Бойко, О. Д. Історія України [Текст]: посібник / О. Д. Бойко. - К.: Академвидав, 2004. – 309 с.

[26] Новікова Л. Історія держави чи історія народу: до питання щодо концепцій історії Криму у працях дослідників ХІХ ст. / Л. Новікова // Чорноморська минувшина. - 2013. - Вип. 8. - С. 80. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chormyn_2013_8_9.pdf

[27] Крисаченко В.С. Історія Криму. Кримське ханство [Текст]: навч. посіб. / В. С. Крисаченко. - К.: Твім інтер, 2000. – 243-244 с.

[28] Гудзь В. Історія України: підручник / В. Гудзь. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Слово, 2008. - 343 c.

 

[29] Крим: шлях крізь віки [Текст]: історія у запитаннях і відповідях / [О. Бажан та ін.; відп. ред. В. Смолій; упоряд. Г. Боряк]; НАН України, Ін-т історії України. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 302 с.

[30] Андреев О.Р. История Крыма. – М.: 1997. – 221 с.

[31] Крисаченко В.С. Історія Криму. Кримське ханство [Текст]: навч. посіб. / В. С. Крисаченко. - К.: Твім інтер, 2000. – 261-262 с.

[32] Новікова Л. Історія держави чи історія народу: до питання щодо концепцій історії Криму у працях дослідників ХІХ ст. / Л. Новікова // Чорноморська минувшина. - 2013. - Вип. 8. - С. 83. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chormyn_2013_8_9.pdf

[33] Бойко, О. Д. Історія України [Текст]: посібник / О. Д. Бойко. - К.: Академвидав, 2004. – 374-375 с.

[34] Андреев О.Р. История Крыма. – М.: 1997. – 258 с.

[35] Крим: шлях крізь віки [Текст]: історія у запитаннях і відповідях / [О. Бажан та ін.; відп. ред. В. Смолій; упоряд. Г. Боряк]; НАН України, Ін-т історії України. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 384-385 с.

[36] Гудзь В. Історія України: підручник / В. Гудзь. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Слово, 2008. – 528-529 c.

[37] Крисаченко В.С. Історія Криму. Кримське ханство [Текст]: навч. посіб. / В. С. Крисаченко. - К.: Твім інтер, 2000. – 289-290 с.

[38] Крим. Нариси історичної, природничої і суспільної географії: навч. посіб. / А. Л. Байцар; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2007. - 74 c.

[39] Гудзь В. Історія України: підручник / В. Гудзь. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Слово, 2008. - 534 c.

[40] Кримські татари в історії України / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mestectvo.com/istoriya-ukraini/zbirkist/214-krimtat.html

[41] Türkiyedeki Qırımtatar milliy areketiniñ seyri // Bahçesaray dergisi. – Mayıs. – 2009.

[42] "Темпо". – Стамбул. – N 26, 1991, с. 16.

[43] Henryk Jankowski «Crimean Tatars and Noghais in Turkey» (International Committee for Crimea) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iccrimea.org/scholarly/jankowski.html

[44] Тогрул Ісмаїл Політика по відношенню до Криму: міст дружби між Туреччиною та Україною (1991 – 2011 рр.) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.edu/2031071/

[45] Hakan Kirimli, Turko-Ukrainian Relations and the Crimean Tatars. Tatarii in istorie si in lume, edited by Tahsin Gemil. Bucuresti: Editura kirterion, 2003, pp. 316.

[46] Тогрул Ісмаїл Політика по відношенню до Криму: міст дружби між Туреччиною та Україною (1991 – 2011 рр.) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.academia.edu/2031071/

[47] Тогрул Ісмаїл Політика по відношенню до Криму: міст дружби між Туреччиною та Україною (1991 – 2011 рр.) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.academia.edu/2031071/

[48] Так само.

 

[49] Тогрул Ісмаїл Політика по відношенню до Криму: міст дружби між Туреччиною та Україною (1991 – 2011 рр.) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.academia.edu/2031071/

[50] Henryk Jankowski «Crimean Tatars and Noghais in Turkey» (International Committee for Crimea) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iccrimea.org/scholarly/jankowski.html

[51] Henryk Jankowski «Crimean Tatars and Noghais in Turkey» (International Committee for Crimea) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iccrimea.org/scholarly/jankowski.html

[52] Тогрул Ісмаїл Політика по відношенню до Криму: міст дружби між Туреччиною та Україною (1991 – 2011 рр.) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.academia.edu/2031071/

[53] Hasan Kanbolat. Crimean Tatars: Turkish-Ukrainian relations on the 20th anniversary of Ukrainian independence / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.unpo.org/article/13249

[54] Hakan Kirimli. Turko-Ukrainian Relations and the Crimean Tatars. Tatarii in istorie si in lume, edited by Tahsin Gemil.Bucuresti: Editura kirterion, 2003, pp. 317.

[55] Так само.

[56] Тогрул Ісмаїл Політика по відношенню до Криму: міст дружби між Туреччиною та Україною (1991 – 2011 рр.) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.academia.edu/2031071/

[57] Так само.

[58] Тогрул Ісмаїл Політика по відношенню до Криму: міст дружби між Туреччиною та Україною (1991 – 2011 рр.) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.academia.edu/2031071/

[59] Лахманюк Т. Україна і Турецька Республіка: шляхи співробітництва / Т. Лахманюк // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія:: Історія, міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 9. - С. 143. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Ues_2012_9_18.pdf

 

[60] Тогрул Ісмаїл Політика по відношенню до Криму: міст дружби між Туреччиною та Україною (1991 – 2011 рр.) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.academia.edu/2031071/

[61] Так само.

[62] Українсько-турецькі відносини / МЗС Туреччини / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mfa.gov.tr/MFA/ForeignPolicy/Regions/EasternEurope/

[63] Лахманюк Т. Україна і Турецька Республіка: шляхи співробітництва / Т. Лахманюк // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія:: Історія, міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 9. - С. 144. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Ues_2012_9_18.pdf

[64] Григорьянц В. Геополитика Украины и «турецкий фактор» / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:www.perspektivy.info/oykumena/krug/geopolitika_ukrainy_i_tureckij_faktor_200701-31.ntm

[65] Сошніков А. О. Кримськотатарський націоналізм і міжетнічні сутички в Криму як сучасні геополітичні реалії / А. О. Сошніков // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2012. - Вип. 38. - С. 67. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/VKhnpu_filos_2012_38_9.pdf

[66] Сошніков А. О. Кримськотатарський націоналізм і міжетнічні сутички в Криму як сучасні геополітичні реалії / А. О. Сошніков // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2012. - Вип. 38. - С. 67-68. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/VKhnpu_filos_2012_38_9.pdf

[67] Кримські татари шукають підтримки Туреччини / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.com/uk

[68] Вятич А. Турки в географии хаоса. – М., 2001, с.15-16.

[69] Полянский А.И. Крымские татары: возможен ли конфликт на полуострове? / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:www.edrus.org/content/vievi/95/71

[70] Скороход Ю. С. Украина и Ближний Восток / Ю. С. Скороход, Л. И. Скороход // Ближний Восток и современность: Сб. науч. ст. – М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2001. – Вып. 11. – С. 238.

[71] Краткая хроника деятельности Меджлиса крымскотатарского народа // Авдет. – 1993. - 11 марта.

[72] Габриелян О., Ефимов С., и др. Крымские репатрианты: депортация, возвращение и обустройство.- Симферополь. - 1998, 132 с.

[73] Кримські татари шукають підтримки Туреччини / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.com/uk

[74] Мальгин А.В. Крымский узел. – Симферополь. - 2000, 56 с.

[75] Сошніков А. О. Кримськотатарський націоналізм і міжетнічні сутички в Криму як сучасні геополітичні реалії / А. О. Сошніков // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2012. - Вип. 38. - С. 69. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/VKhnpu_filos_2012_38_9.pdf

[76] Кримські татари шукають підтримки Туреччини / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.com/uk

[77] Полянский А.И. Крымские татары: возможен ли конфликт на полуострове? / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:www.edrus.org/content/vievi/95/71

[78] Шишкіна В. Історико-політичні підстави українсько-турецького партнерства / В. Шишкіна // Політика і час. – 2005. – № 5. – С.87.

[79] Сошніков А. О. Кримськотатарський націоналізм і міжетнічні сутички в Криму як сучасні геополітичні реалії / А. О. Сошніков // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2012. - Вип. 38. - С. 69-70. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/VKhnpu_filos_2012_38_9.pdf

[80] Кримські татари шукають підтримки Туреччини / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.com/uk

[81] Євтух В. Міжетнічний конфлікт в суспільному розвитку полі етнічних країн / В. Євтух // Сприяння поширенню толерантності в полі етнічному суспільстві. – К. : Фонд Європа ХХІ, 2002. – С. 183.

[82] Чубаров: кримські татари бояться нової депортації / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/03/140317_chubarov_int_yg.shtml.

[83] Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт / В. Котигоренко. – К.: Світогляд, 2004. – 217 c.

[84] Мустафа Джемилев: «Крымские татары проведут свой референдум по определению будущего Крыма» /Офіційний сайт Меджлісу кримськотатарського народу / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://qtmm.org/новости/4393/

[85] Кримські татари хочуть отримати статус корінного народу в АРК, щоб відстоювати українську державність / УНІАН / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.unian.ua/politics/897511

 

[86] Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави: Постанова Верховної Ради України / Офіційний сайт Верховної Ради України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/89891.html.

[87] Зіятдінова Е. Націотворчі процеси в кримськотатарській спільноті/ Е. Зіятдінова // Вопросы развития Крыма [научно-практический дискуссионно-аналитический сборник]. – Симферополь: СОНАТ, 2012. – Вып. 16. – С. 61.

[88] Рефат Чубаров: Крим повинен трансформуватися в національно-територіальну автономію / Офіційний сайт Меджлісу кримськотатарського народу/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://qtmm.org/ua/ua-новини/1596/

[89] Меджліс делегував своїх представників у самопроголошений кримський уряд / Радіо Свобода / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.radiosvoboda.org/content/25317274.html.

[90] Ломова Я. Террористическая угроза в Крыму / Я. Ломова // Противодействие ксенофобии, экстремизму и терроризму в современном обществе. – Симферополь: Крымучпедгиз, 2012. – С. 211.

[91] Путин по телефону обсудил с Джемилевым ситуацию в Крыму / Подробности / [Електронний ресурс]. -Режим доступу:http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2014/03/12/964175.html.

[92] На кримських татар може бути поширений закон про реабілітацію репресованих народів – Путін / УНІАН / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www .unian.ua/politics/902746-na-krimskihtatar-moje-buti poshireniy-zakon-pro-reabilitatsiyu-represovanihnarodiv-putin.html.

[93] Крымские татары считают неприемлемым проект Конституции Крыма – Чубаров / УНІАН / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.net/politics/906594-kryimskie-tataryi-schitayutnepriemlemyim-proekt-konstitutsii-kryima-chubarov.html.

[94] О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: Федеральный Закон РФ N 82-ФЗ / Министерство национальной политики Удмуртской Республики / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minnac.ru/minnac/info/13883.html.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ТУРЕЧЧИНИ ТА КРИМСЬКИХ ТАТАР……………..5

1.1. Історичні етапи становлення та проголошення Турецької республіки, як правонаступниці Османської імперії ………………………….…………………...5

1.2. Історія Криму з найдавніших давен до зародження Кримського ханства…12

1.3. Становище півострова після розпаду Кримського ханства по сьогоднішній час……………………………………………………………………………………21

РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ КРИМСЬКИХ ТАТАР НА ПОЛІТИКУ ТУРЕЧЧИНИ……………………………………………………………………...29

РОЗДІЛ 3. ТУРЕЦЬКИЙ ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ ФАКТОР ПО ВІДНОШЕННЮ ДО КРИМСЬКИХ ТАТАР……………………………….…42

РОЗДІЛ 4. ТЕПЕРІШНЯ СИТУАЦІЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ТУРЕЧЧИНОЮ ОСОБЛИВО КРИМСЬКИМИ ТАТАРАМИ……………..54

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..64

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….66

 

 

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Кінець холодної війни і зникнення радянської загрози відкрили шлях до значних змін у геополітиці Туреччини. Перш за все, відмова від комуністичного режиму і спроби демократизувати політику у межах Росії та в інших нових незалежних державах розширили можливості світового співробітництва, що прийшло на зміну антагонізму холодної війни. Однак відсутність чітко визначених механізмів запобігання регіональних конфліктів, постійна нестабільність у нових державах і напруженість між ними збільшили ризик міждержавних конфліктів та громадянських воєн у самому серці Євразії, де розташована Туреччина. Колишні радянські території і народи, які здавалися несуттєвими для розуміння міжнародних відносин, стали надзвичайно важливими. Ці значні зміни перервали традиційну політику ізоляції Туреччини від регіональних конфліктів та посилили її участь у регіональних розбіжностях. Як результат, намагаючись зберегти свою західну підтримку недоторканною, Туреччина додала нові компоненти – Балкани, Чорноморський регіон, Кавказ і Близький Схід - як підсистеми своєї зовнішньої політики. Таким чином, через десятиліття після закінчення холодної війни Туреччині вдалося розширити свої зв'язки у напрямку нових центрів.

Усі викладені вище особливості визначили сутність даної роботи, у якій зроблено спробу розглянути основні тенденції впливу кримських татар на політику Турецької Республіки, проаналізувати погляди щодо Криму різних політичних сил і кримськотатарської діаспори сучасної Туреччини, висвітлити історичні особливості виникнення, а також актуальність кримського питання для Туреччини.

Слід сказати, що будь-який конфлікт може привести до руйнівних наслідків, однак найбільш вірогідними і сильними в тій ситуації, яка склалася в Криму, є міжетнічні сутички. Однією з головних передумов міжетнічних сутичок на території Кримського півострова слід вважати наслідки масової депортації кримських татар. Як відомо, згідно точці зору радянського керівництва, останні мали понести «колективну відповідальність» за співучасть у злочинах німецьких окупантів під час Великої Вітчизняної війни. Вимога реалізації права кримськотатарського народу на повернення до Криму стало головною консолідуючою ідеєю, що була взята на озброєння лідерами кримськотатарського націоналізму.

Отже, як бачимо, висвітлювати вплив кримських татар на політику Туреччини, не торкнувшись кримськотатарського питання, неможливо. Історія турецько-кримськотатарських відносин налічує близько 600 років. За точку відліку береться заснування Кримського ханства, союзного до Османської імперії. Протягом усіх цих століть жителі Криму перебували з турками в неперервних військово-політичних і релігійно-культурних відносинах. Ці відносини були настільки серйозними, що вища релігійна рада визнала за необхідне призначити нащадків кримських ханів правонаступниками трону Османської династії, якщо вона знаходилася під загрозою.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.028 с.)