Крива сукупної пропозиції. Класична та кейнсіанська модель зв’язку сукупної пропозиції з рівнем цін.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Крива сукупної пропозиції. Класична та кейнсіанська модель зв’язку сукупної пропозиції з рівнем цін.Сукупна пропозиція - це загальна кількість кінцевих товарів і послуг, вироблених економікою (у вартісному вираженні), або випуск. Крива сукупної пропозиції - AS показує, який обсяг сукупного випуску може бути запропонований на ринок виробниками при різних значеннях загального рівня цін в економіці (рис. 3.2).

На сукупну пропозицію впливають дві групи факторів: цінові і нецінові. До нецінового відносять зміни в технології, цінах ресурсів, оподаткуванні підприємств. Вплив ціни на сукупну пропозицію характеризують дві моделі: класична і кейнсіанська.

Класична модель характеризує поведінку економіки в довгостроковому періоді. Аналіз сукупної пропозиції в класичній теорії будується, виходячи з наступних умов: обсяг випуску залежить тільки від кількості факторів виробництва (праці і капіталу) й технології і не залежить від рівня цін; зміни у факторах виробництва й технології відбуваються повільно; економіка функціонує в умовах повної зайнятості факторів виробництва, це значить, що обсяг випуску дорівнює потенційному; ціни і номінальна заробітна плата - гнучкі, їхні зміни підтримують рівновагу на ринках.

Крива AS у цих умовах вертикальна на рівні випуску при повній зайнятості факторів (рис. 3.3).

 

Передбачається, що ціни на ресурси змінюються в тій самій пропорції, що й ціни на товари і послуги, тобто економіка при будь-якому рівні цін пропонує той самий обсяг реального випуску. Якщо вся робоча сила цілком зайнята, то обсяги виробництва не можуть бути збільшені понад досягнутий рівень, навіть якщо підвищується рівень цін.

Кейнсіанська модель розглядає функціонування економіки в короткостроковому періоді. Аналіз сукупної пропозиції базується на таких передумовах:

♦ економіка функціонує в умовах неповної зайнятості факторів виробництва;

♦ ціни, номінальна заробітна плата й інші номінальні величини - відносно тверді, повільно реагують на ринкові коливання;

♦ реальні величини (обсяг випуску, зайнятість, реальна заробітна плата й ін.) більш рухливі, швидше реагують на ринкові коливання.

Крива AS у кейнсіанської моделі горизонтальна (рис. 3.4).

Причинами відносної жорсткості номінальних величин у короткостроковому періоді є: тривалість трудових договорів, державне регулювання мінімальної заробітної плати, східчастий характер зміни цін і заробітної плати; діяльність профспілок. Така форма кривої пов'язана з тим, що в умовах неповної зай нятості у більшості фірм наявні надлишкові потужності, запаси готової продукції на складах, а також можливість використовувати понаднормову робочу силу і найняти додаткових працівників (за умов неповної зайнятості). Тому в короткостроковому періоді розширення попиту завжди може бути зустрінуто збільшенням обсягу продажів без істотної зміни цін.

У кейнсіанській моделі крива AS обмежена праворуч рівнем потенційного випуску, після чого вона здобуває вид вертикальної прямої тобто збігається з довгостроковою кривою AS. Таким чином, обсяг сукупної пропозиції в короткостроковому періоді залежить від сукупного попиту.

В умовах неповної зайнятості факторів виробництва і твердості цін зміни сукупного попиту викликають зміни в обсязі випуску і тільки в наступному - ріст цін.

 

 

Функції макроекономіки.

Функції макроекономіки – це ті завдання, що розв'язуються у процесідослідження й аналізу реальної економічної. системи (макроекономіка як наука), та її викладання і вивчення (макроекономіка як навчальна дисципліна). Макроекономіка виконує такі функції: – теоретико-пізнавальну; – прикладну (практичну); – світоглядну (формування сучасного економічного мислення та економічної культури). Всі функції макроекономіки органічно взаємозв'язані. Теоретико-пізнавальна функція полягає в тому, щоб повніше забезпечити вивчення власне макроекономічної теорії. Знання макроекономіки створює фундамент, на якому може будуватися вивчення багатьох прикладних економічних дисциплін. Макроекономіка має безпосереднє прикладне значення. Майбутній спеціаліст повинен навчитися аналізувати суть державної економічної політики, напрями, шляхи та методи її реалізації. І головне, вміти ефективно розробляти й втілювати у життя стратегію і тактику діяльності своєї фірми (підприємства) на мікроекономічному рівні в умовах певного зовнішнього середовища, особливості якого визначаються макро-економічними факторами. Важлива функція макроекономіки - її світоглядна функція. Цю функцію вона виконує на основі вироблення у майбутніх економістів-професіоналів сучасного економічного мислення. Глибоке і системне вивчення основних понять і механізмів функціонування національної економіки сприяє формуванню економічної культури студентів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.012 с.)