Безготівкові міжгосподарські розрахунки.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Безготівкові міжгосподарські розрахунки.Через без гот.міжгосп. розрах-ки форм-ся переважна частина гр..обороту, реаліз-ся найбільш масові відн-ни між ек.агентами нефін.сектора.Вони постійно розрах-ся між собою шляхом перерахування коштів на відкриті у банках рахунки за реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, тобто за тов.операціями. Значна част. безгот.розрах-в п-в припадає на так зв нетов.операції-розрах-ки з бюджетом, органами соц страх-ня, упр-ня, судочинства.

Сьогодні в безгот.міжгосп.розрах-х в У застос-ся такі розрах-ві док-ти: плат.доруч, плат.вимоги-дор, чеки, акредит.заяви, плат.вимоги, інкасовані доручення, векселі.

За кожною формою безгот.розрах-в можуть застос-сь кілька способів платежу. Кожний з них визнач-ся порядком та умовами виконання п-ми взаємних грош.зоб-нь. За цим Крит.розрізняють такі способи платежів: негайний, коли кожна поставка товарів оплач-ся негайно; з відстрочкою платежу, коли товар продається в кредит; за рах-к власних коштів платника з його пот.рах-ку чи за рах-к банк.кредиту; попередній, коли кошти перерах-ся одержувачу до відвантаження тов-в; за кожною окремою поставкою чи за сук-тю поставок за певний час відповідно до договору(плановий платіж); пряме перестрахування коштів чи залік взаємних вимог.

Розрахунки із застосув.плат.доручень та плат.вимог-доручень.

Платіжне доручення- письмове розпорядження платника Б, що його обслуговує, про списання з його рахунку зазначеної суми на рахунок одержувача коштів. Схема роз-ку по тов та нетов операціям за допомогою плат доручення: ·постачальник відвантажує продукцію, ·постачальник виставляє рахунок-фактуру, ·покупець подає до Б платіж доручення, ·Б-покунця списує з його рахунку кошти, ·Б повідомляє покупця про списання коштів, ·Б покупця передає електронним звязком або надсилає платіжне доруч до Б постачальника, ·Б зараховує уошти на рах-к постачальника, ·Б повідомляє постачальника про надходження коштів

Переваги: в тому, що вони є універсальною формою роз-ків і застосовуються при роз-ках по тов і нетов операціям, для оплати одержаного товару і попередньої оплати, авансів. Можна через під-ва поштового звязку перераховувати кошти одержувачу якщо він не має рах-ку в Б, або коли роз-ки безпосередньо через Б неможливі

Недоліки: при цих роз-ках відсутня гарантія платежу.

Покупець-платник 1, 2 Постач-к

3¯ 5­ 8­

Банк покупця„ ®6 Банк постач-ка‡

Платіж вимога-доручення- це комбінований роз-вий док-т, який складається з двох частин: ·Верня – вимога постачальника безпосередньо до покупця сплатити вар-сть поставленої йому догов про-ції, ·Нижня – доручення платника своєму Б перерахувати з його рах-ку суму, яка проставлена у рядку “сума до оплати літерами”. Б приймає до оплати вимогу-доруч в сумі, яка може бути сплачена у межах наявних коштів на роз-ку платника. Роз-к за допомогою плат вимоги-доручення здійснюється за схемою:

Покупець-платник 1, 2 Постач-к

3¯ 7­ 7­

Банк покупця„ ®5 Банк постач-ка†

1.Постачальник відвантажує прод-цію покупцеві, 2.Постачальник передає вимогу-доруч на оплату, 3.Покупець передає патіжне вимогу-доруч в свій Б для переказу коштів, 4.Б покупця списує кошти з його рах-ку, 5.Б покупця напрявляє в Б постач платіжну вимогу-доруч, 6.Б постач зараховує кошти на його рах-к, 7.Банки сповіщають клієнтів за допомогою виписок з їх розрахункових рах-ків

Переваги: спрощується документообіг, у звязку з цим зменшуються витрати по проведеню роз-ків. Постачальник має змогу під час відволікання коштів з господ-го обороту одержати факторинговий кредит

Недоліки: Відсутність гарантій платежу, несвоєчасна оплата, відмова від акцепту

19.. Розрахунки чеками.

Розрахунковий чек – це док-т, що містить письмове розпорядження власника рах-ку Б, який веде його рах-к, сплатити чекодержателю зазначену суму коштів. Власник рах-ку виписує чек в межах залишку коштів на рах-ку в Б (або понад цей залишок). Бланки чеків є бланками суворої звітності, брошуруються спеціальні чекові книжки по 10,20, 25 аркушів Строк дії чекової книжки- один рік. строк дії роз-вого чека, який видається юрид особі для проведення разового роз-ку – 10 днів. За погодженням з Б строк дії невикористаної чекової книжки може бути продовжений . Чеки можуть бути оплачені тільки осбі, яку вказано в ньому (імені), або пред’явнику. Схема роз-ку чеками:

Покупець-платник 1 à2 Постач-к

6á 3â 9­

Банк покупця… 4ß ®7 Банк постач-каˆ

1.Отримувач передає товар платнику, 2.Платник передає чек постачальнику, 3.Отримувач передає чек у свій Б, 4.Б отримувача направляє чек для оплати Б платника, 5.Б платника списує гроші з рах-ку платника товару, 6.Б повідомляє платника про списання коштів, 7.Б плвтника переказує Б отримувача відповідні кошти, 8.Б отримувача зараховує кошти на рахунок отримувача, 9.Б повідомлвє отримувача про зарахування коштів на його рах-к

До переваг відносять: гарантія оплати, можливість контролю платника за товар угодою, наближення оплати і поставки товару, обслуговування як оптової так і роздрібної торгівлі.

Чеки, що викор-ся фо. Чеки з чекових книжок.

У розрахунках фізичної особи з підприємствами чеком дозволяє­ться отримувати чекодателем здачу готівкою, але не більше 20 % від суми чека. Якщо сума здачі більша, то чек потрібно переоформити. Невикористаний чек його власник може здати в банк для зарахуван­ня грошей на рахунок або отримання готівки. На юридичних осіб це не поширюється.

Ліміт чекової книжки — це максимальна сума -на як платник може виписати чек (чеки) з цієї книжки.

Чеки формуються у чекові книжки по 10, 20, 25 аркушів. Строк дії чекової книжки, що застосовується в розрахунках між юридич­ними особами, один рік. За погодженням з банком строк дії невико­ристаної чекової книжки може подовжуватися. Строк дії чека з такої книжки — 10 днів, не враховуючи дня його виписки. Строк дії розрахункового чека, виданого фізичній особі для розрахунків з юри­дичною, — три місяці.

Якщо в чековій книжці після закінчення строку її дії залишились невикористані чеки, то вони повертаються до банку і погашаються ним. За бажанням клієнта можна подовжити термін дії книжки.

Якщо чеки з чекової книжки використані, а ліміт залишився невикористаним, банк може видати нову книжку на цю суму.

Акредитиви та їх види.

Акредитиви використовуються тільки в іногородніх розрахунках за матеріальні цінності і послуги. Особливість цієї форми розрахун­ків полягає в тому, що рух грошових коштів випереджає рух матері­альних цінностей.

Акредитивна форма розрахунків застосовується тоді, коли ця форма розрахунків передбачена договором. Відкриття (виставлення) акредитива проводиться за рахунок власних коштів покупця або кредиту банку. Дозволяється також виставлення акредитива частко­воза рахунок власних коштів і кредиту банку.

Кожний акредитив призначений для розрахунків тільки з одним поста­чальником і не може бути переадресованим.

Строк дії акредитива встановлюється у договорі між постачаль­ником і покупцем у межах 15 днів з дня відкриття, не враховуючи термін проходження документів спецзв'язком між банками. У зв'я­зку зі змінами умов поставки і відвантаження продукції строк може бути подовжений на 10 днів.

Акредитиви можуть відкриватися в банку покупця або поста­чальника. Вони бувають таких видів:

• покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані);

• відзивні і безвідзивні.

Покритими (депонованими) вважаються акредитиви, відкриття яких банк покупця перераховує кошти платника на окремий рахунок «акредитиви», що відкривається в банку постачальника або покупця.

Непокриті акредитиви — це акредитиви, які виставлені без де­понування коштів. Такі акредитиви можуть виставлятися в банку покупця. В банку постачальника вони можуть відкриватися тільки при наявності кореспонд. відносин між банками.

Відзивний акредитив — це акредитив, який може бути змінений анульований банком покупця без попереднього погодження з постачальником (наприклад, у випадку недотримання умов, перед-них договором, дострокової відмови банку-покупця гарантувати платежі по акредитиву). Всі розпорядження про зміну умов відзив­ів акредитива платник повідомляє своєму банку, який повідомляє е постачальника, а останній — самого постачальника.

Безвідзивний акредитив може бути змінений або анульований за згодою постачальника, на користь якого він відкритий.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.253.100 (0.006 с.)