Руйнування державних структур Гетьманщини та інтеграція українських земель до складу Російської імперії. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Руйнування державних структур Гетьманщини та інтеграція українських земель до складу Російської імперії.123. Вкажіть роки, протягом яких Гетьманщиною управляла І Малоросійська колегія?1722-1727

124. Вкажіть ім’я гетьмана арештованого і ув’язненого за наказом Петра І у Петропавловській фортеці, де він і помер.

125. Вкажіть ім’я гетьмана, який провів реформу Генерального суду, вперше за його правління було створено державний бюджет, ініціював створення комісії для укладання збірника законів.

126. Вкажіть роки гетьманування Д.Апостола.

127. Вкажіть роки правління Гетьманського уряду, на час відсутності посади гетьмана в Гетьманщині.

128. Вкажіть роки гетьманування Кирила Розумовського.

129. Вкажіть рік скасування інституту гетьманства в козацькій державі.

130. Вкажіть роки існування Нової (Підпільненської) Січі.

131. Вкажіть рік ліквідації Запорізької Січі за наказом Катерини ІІ.

132. Хто був останнім кошовим отаманом Запорізької Січі?калнишевський

133. Вкажіть роки правління на Україні ІІ Малоросійської колегії.

134. У котрому році відбулося повстання гайдамаків, відоме в історії як “Коліївщина”?

135. Вкажіть регіони, де був поширений опришківський рух?

136. Вкажіть ім’я найбільш відомого лідера опришківського руху?

137. Кого з діячів української культури XVIII ст. стосуються такі слова: “Світ мене ловив, але не спіймав? ”сковорода

138. Вкажіть імена відомих вам українських художників XVIII ст.

139. Вкажіть імена відомих вам українських композиторів XVIII ст.березовський,ведель,

140. Вкажіть ім’я відомого архітектора 18 ст. на західно-українських землях, будівничого Собору св. Юра у Львові. А

141. Між якими державами були поділені українські землі, що належали до Речі Посполитої, наприкінці ХУІІІ ст. (підкреслити правильну відповідь)

а) Росією та Річчю Посполито

б)Прусією та Росією

в)Росією та Австрією

Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть

142. Коли Галичина була включена до складу Австрійської імперії?

143. Яке місто Галичини стало на початку ХІХ ст. першим осередком українського національного відродження?

144. Хто є автором трактату „Відомість о руськім язиці”?

145. Хто є автором статті „Становище русинів в Галичині”?

146. Вкажіть роки діяльності «Руської Трійці», її учасників.

147. Назвіть місце видання альманаху „Русалка Дністровая”.

148. Вкажіть назву першої української політичної організації в Галичині, створеної у 1848 р.

149. Підкресліть правильну відповідь. Головну Руську Раду після її створення очолив: а) Я.Головацький; б)Г.Яхимович; в)І.Вагилевич.

150. Вкажіть назву першої у Львові газети українською мовою

151. Коли ліквідовано панщину в Галичині?

152. Назвіть масонські ложі, що існували в Україні на початку ХІХ ст.

153. Як називалася масонська ложа, до якої входив І.Котляревський?

154. Хто очолював Південне товариство декабристів?

155. Вкажіть роки діяльності «Кирило-Мефодіївського товариства»?

156. Вкажіть основних учасників Кирило-Мофодіївського товариства.

157. Вкажіть основні програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства

158. Хто є автором твору „Закон Божий. Книга буття українського народу?

 

Інституційний розвиток та ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ століття

159. Вкажіть суспільно-політичні течії, які виникли у 60-х роках ХІХ ст. в Галичині.

160. Вкажіть назву течії, представники якої підкреслювали етнічну тотожність русинів Галичини і наддніпрянських українців

161. Коли виникла „Просвіта” і хто був першим її головою?

162. Коли створено Літературне товариство імені Т. Шевченка?

163. Як називався головний друкований орган галицьких народовців?

164. Вкажіть правильну відповідь. Політичною організацією народовців Галичини у 80-х рр. ХІХ ст. була: а) Руська Рада; б) Народна Рада; в) Галицько-руська матиця.

165. Вкажіть назву суспільно-політичної течії, які обстоювали думку про тотожність галицьких русинів з росіянами.

166. Як називався головний друкований орган галицьких москвофілів?

167. Назвіть засновників спортивно-пожежних товариств „Січ” і „Сокіл”.

168. Коли виникла Русько-українська радикальна партія?

169. Кого вважають засновниками першої політичної партії у Східній Галичині?

170. Автором якої книги є Юліан Бачинський?

171. Співзасновником якої партії був І.Франко у 1899 р?

172. Вкажіть період, протягом якого діяла «нова ера» у Східній Галичині.

173. Вкажіть дату створення кафедри історії у Львівському університеті та її

*** *** ***

174. Вкажіть роки існування гуртка «хлопоманів», його лідера.

175. Хто з українських громадсько-політичних діячів вважається ідеологом громадівського руху?

176. Вкажіть назву часопису, який видавали громадівці у Петербурзі.

177. Вкажіть період протягом якого виходив часопис «Основа»?

178. Коли видано Валуєвський циркуляр?

179. Вкажіть подію, що спричинила видання Валуєвського циркуляру.

180. Коли видано Емський указ?

181. Вкажіть назву документа, що забороняв ввозити з-за кордону книги українською мовою.

182. Вкажіть назву часопису, видання якого забороняв Емський указ.

183. Вкажіть одного з лідерів громадівського руху, який видавав часопис «Громада» в еміграції.

184. Вкажіть роки діяльності «Братства тарасівців».

 

Модернізація українського суспільства на початку ХХ століття.

185. Виберіть правильну відповідь: На початку ХХ ст.. до складу Австро-Угорщини входили такі українські етнічні території: а) Східна Галичина і Буковина, Підкарпатська Русь; б) територія Київської, Волинської, Полтавської, Харківської, Чернігівської, Катеринославської, Таврійської та Херсонської губернії; в) Східна та Західна Галичина і Буковина.

186. Вкажіть назву першої української політичної партії на Наддніпрянщині?

187. Як називалася перша українська політична партія на Наддніпрянщині, що стояла на засадах самостійності України?

188. Хто є автором праці „Самостійна Україна”?

189. Назвіть молодіжні патріотичні організації на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.

190. Де відбувся найбільший селянський виступ в Україні у період російської революції 1905-1907 рр.: а) в Таврійській губернії, б) на Волині, в) Київщині, г) селі Великі Сорочинці на Полтавщині.

191. Як називався перший український часопис, що виходив на Наддніпрянщині?

192. У котрому році М. Січинський смертельно поранив намісника Галичини Анжея Потоцького?

193. У котрому році загинув студент львівського університету Адам Коцко?

194. Коли тривала Перша світова війна?

195. В результаті якої битви Російська армія захопила Східну Галичину, Буковину і частину Закарпаття?

196. Вкажіть назву адміністративної одиниці, створеної росіянами на окупованих восени 1914 року територіях.

197. Вкажіть правильну відповідь. Російська окупація Галичини тривала: а) з вересня 1914 р. по червень 1915 р.; б) з грудня 1914 р. по лютий 1916 р.; б) з червня 1915 р. по травень 1916 р.

198. Вкажіть дату створення політичними емігрантами із Наддніпрянщини Союзу Визволення України, його очільника.

199. Вкажіть назву політичної організації, створеної галицькими політиками у серпні 1914 р.

200. У складі якої армії перебував Легіон УСС?

201. Коли відбулася битва на горі Маківці”?

202. Коли відбулася битва на горі Лисоня?

203. Вкажіть назву політичної організації, яка ініціювала створення Легіону Українських Січових Стрільців.

204. Хто очолив Легіон Українських Січових Стрільців у серпні 1914 р?

205. Які цілі ставило перед собою ТУП: 1- самостійність, 2 – право на власний культурний розвиток українців у межах Російської імперії 3- не ставило конкретних цілей.

206. Вкажіть назву адміністративної одиниці, створеної росіянами на окупованих територіях у вересні 1914 р., її очільника.

 

Українська національна революція 1917-1920 рр. та пошуки оптимальних моделей її реалізації

Українська Центральна Рада

207. Вкажіть дату створення Української Центральної Ради.

208. Хто очолив Українську Центральну Раду на момент її створення?

209. Назвіть найвпливовіші партії Центральної Ради?

210. Хто з відомих українських політиків очолив делегацію Української Центральної Ради до Петрограда в травні 1917 р?

211. Вкажіть гасло під яким проходила діяльність Центральної Ради протягом 1917 р.

212. Який документ оголошував автономію України у складі Російської держави: а) ІУ Універсал Центральної Ради; б) спеціальний указ Тимчасового уряду; в) І Універсал Центральної Ради; в) Декрет більшовицького Раднаркому.

213. Вкажіть дату проголошення І Універсалу.

214. Хто очолив уряд Центральної Ради – Генеральний секретаріат?

215. Хто був Головним Отаманом Армії УНР?

216. Котрий універсал Центральної Ради призвів до збройного виступу «самостійників» 4-5 липня 1917 р.?

217. Котрим універсалом Центральна Рада висловила згоду на включення до її складу представників від національних менших: російської, польської та єврейської?

218. Який універсал Центральної Ради вперше проголосив програму соціально-економічних реформ, демократичні свободи, зокрема скасував смертну кару?

219. Вкажіть назву документа, яким більшовицький Раднарком оголошував війну Центральній Раді?.

220. Вкажіть назву українського радянського уряду, створеного у Харкові у грудні 1917 р.

221. Хто був командувачем більшовицьких військ у битві під Крутами?

222. Хто командував українськими частинами у бою під Крутами?.

223. Котрий універсал Центральної Ради проголосив незалежність України?

224. Коли проголошено IV Універсал Центральної Ради?

225. Підкресліть правильну відповідь. Уряд УНР після відставки у січні 1918 р. В.Винниченка очолив а) Д.Дорошенко; б) В.Голубович; в)П.Скоропадський.

226. Коли українська делегація підписала мирний договір з країнами Четверного союзу, який передбачав визнання самостійності України, допомогу німецьких та австрійських військ у боротьбі проти більшовицьких військ?

227. Який договір урегульовував вступ німецько-австрійських військ на територію УНР?

228. Які з вказаних подій відбулися за часів Центральної Ради?

1. прийняття проекту Конституції України;

2. Обрання М. Грушевського президентом;

3. Створення Української Академії наук;

4. битва під Мотовилівкою;

5. Другий Зимовий похід.

Українська Держава

229. Вкажіть хронологічні рамки існування гетьманату П.Скоропадського

230. Назвіть керівників уряду за часів гетьманату П.Скоропадського.

231. У яких містах за гетьманату П.Скоропадського відкрито університети?

232. Повстання проти П. Скоропадського 14.11.1918 р. організували: а)анархісти на чолі з Н.Махном;б) КП(б)У; в) Український Національний Союз; в) УВО; г)”Просвіта” (вкажіть правильну відповідь)

233. Між якими військами відбувся бій під Мотовилівкою 18.11.1918 р?

234. Які соціальні верстви населення підтримували режим П.Скоропадського: а) селяни, б) інтелігенція, в) промислово-фінансові кола та поміщики, г) робітники.

235. Хто з відомих українських науковців очолив Українську академію наук, створену в листопаді 1918 р.?

236. Які з вказаних подій відбулися за правління гетьмана Павла Скоропадського?

1. Створення Української Центральної Ради;

2. Створення Української Академії наук;

3. Створення Української Академії мистецтв;

4. Створення університетів в Києві та Кам’янці-Подільському;

237. Підписання Брестського мирного договору між Україною та країнами Четверного Союзу?

Директорія УНР

238. Вкажіть дату створення Директорії.

239. Назвіть членів Директорії УНР.

240. Вкажіть назву вищого законодавчого тимчасового органу влади у період Директорії УНР із функціями парламенту.

241. Хто із вказаних осіб очолив Директорію протягом листопада 1918 – лютого 1919 року?

1) В. Винниченко 2) С. Петлюра, 3) М.Грушевський, 4) Ф. Швець, 5) Ф. Лизогуб.

242. Хто із вказаних осіб очолив Директорію з лютого 1919 року?

1. В. Винниченко 2) С. Петлюра 3) Д. Дорошенко 4) Ф. Швець 5) Ф. Лизогуб.

243. Вкажіть дату проголошення акту злуки УНР та ЗУНР.

244. Яку назву отримала ЗУНР після об’єднання з УНР?

245. Підкресліть правильну відповідь. Об’єднана Армія УНР наприкінці липня 1919 р. розпочала наступ а) на Харків; б) на Київ і Одесу; в) на Львів і Тернопіль.

246. Підкресліть правильну відповідь: 30 серпня 1919 р. до Києва одночасно увійшли: а) Армія УНР і Червона армія; б)Армія УНР і Добровольча армія А.Денікіна; в) Армія Н.Махна і Червона армія;г) Польська армія та Армія УНР.

247. У котрому році Армія УНР опинилася у т.зв. «Трикутнику смерті»?

248. Коли відбувся Перший зимовий похід армії УНР?

249. Хто очолив Перший зимовий похід Армії УНР?

250. Яка угода між Польщею та УНР передбачала перехід до складу Польщі Східної Галичини, частини Волині, Холмщини, Лемківщини та Підляшшя?

251. У котрому році відбувся другий зимовий похід Армії УНР?

252. Хто очолив другий зимовий похід Армії УНР?

253. На територію якої держави відступила Армія УНР після поразки у боротьбі з російськими більшовиками?

 

ЗУНР

254. Вкажіть хронологічні рамки існування ЗУНР

255. Як називався вищий законодавчий орган ЗУНР?.

256. Як називався вищий виконавчий орган ЗУНР?

257. Хто був першим головою уряду ЗУНР?

258. Хто із вказаних осіб очолив уряд ЗУНР – Державний секретаріат?

259. В. Винниченко, 2) Є. Петрушевич, 3) К. Левицький, 4) С. Петлюра, 5) М. Грушевський

260. Хто очолив уряд ЗУНР – Державний секретаріат у грудні 1918 – листопаді 1919 рр?

261. В. Винниченко, 2) Є. Петрушевич, 3) К. Левицький, 4) С. Петлюра, 5) М. Грушевський, 6) С.Голубович.

262. Хто із вказаних осіб був обраний президентом ЗУНР?

a. В. Винниченко, 2) Є. Петрушевич, 3) К. Левицький, 4) С. Петлюра, 5) М. Грушевський.

263. Назвіть почергово міста, де перебував уряд ЗУНР після втрати Львова.

264. Назвіть імена трьох командувачів українських військ у Львові під час листопадових боїв з польськими частинами у листопаді 1918 р.?

265. Назвіть командувачів Української Галицької армії.

266. Коли відбулася Чортківська наступальна операція Галицької Армії?

267. В котрому році Антанта вирішила тимчасово передати Східну Галичину під владу Польщі?

268. Хто з українських політиків ініціював Варшавську угоду 1920 р.? 1) В. Винниченко, 2) Є. Петрушевич, 3) К. Левицький, 4) С. Петлюра, 5) М. Грушевський.

269. Які українські етнічні території були включені до Польщі за Ризьким мирним договором?

270. Коли територію Галичини було офіційно визнано частиною Польської держави?

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 586; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.44.30 (0.064 с.)