Україна після ІІ Світової війни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Україна після ІІ Світової війни365. Вкажіть рік проведенняоперації "Вісла"?

366. У котрому році Крим було передано Україні (УРСР)

367. Вкажіть дату ліквідації Греко-Католицької Церкви в Галичині

368. Коли більшовицький режим ліквідував УГКЦ у Закарпатті?

369. Вкажіть період діяльності Української робітничо-селянської спілки.

370. Хто очолював Українську робітничо-селянську спілку?

371. Вкажіть автора твору «Сповідь у камері смертників».

372. Назвіть основних діячів „шістдесятників”.

373. Коли відбулася „перша хвиля” арештів учасників руху шістдесятників?

374. Хто є автором праці "Інтернаціоналізм чи русифікація"?

375. У котрому році створена праця "Інтернаціоналізм чи русифікація"?

376. Вкажіть дату проведення «другої хвилі» арештів українських дисидентів.

377. Коли утворилася Українська Гельсінська Група і хто її очолював?

378. Назвіть основні течії дисидентського руху в Україні

379. Як називався самвидавний журнал дисидентів?

380. Вкажіть роки перебування М.Хрущова на посаді першого секретаря ЦК КПРС.

381. Дайте визначення терміну “десталінізація”.

382. Коли загинув С.Бандера і хто вчинив на нього замах?

383. Вкажіть дату проведення ХХ з’їзду КПРС, на якому М. Хрущов виступив з критикою Й. Сталіна.

384. Хто з українських компартійних діячів стримував русифікаторську політику Москви в Україні у 60-х- початку 70-х рр. ХХ ст.: а) В.Щербицький, б) П.Шелест, в) М.Скрипник, г) В.Івашко.

385. Коли сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС?

386. Хто був останнім президентом еміграційного уряду УНР?

387. Дайте визначення терміну “дисиденти”.

388. Хто очолив Українську Гельсінську групу?

389. Як називалася правозахисна організація українських дисидентів?

390. Вкажіть публікацію В’ячеслава Чорновола, у якій засуджувалися репресії над українською інтелігенцією у 1965-1966 рр.

391. Автором якої відомої книги є П.Шелест?

392. Дайте визначення терміну „перебудова” та вкажіть її хронологічні рамки.

 

Українське державотворення в умовах незалежності

393. Коли було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України?

394. Вкажіть дату проведення голодування студентів з вимогою не допустити підписання нового союзного договору, відставки голови Верховної Ради УРСР Кравчука Л. та голови Ради Міністрів В. Масола.

395. Вкажіть дату проголошення незалежності України.

396. Які події стали поштовхом до проголошення незалежності України?

397. Вкажіть офіційну назву України на момент проголошення її незалежності.

398. Вкажіть правильну відповідь. Останнім кроком юридичного оформленням державної незалежності України став: а) всесоюзний референдум 17 березня 1991 р.; б)Акт проголошення незалежності України; в) всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р.

399. Назвіть країни, які першими визнали незалежність України.

400. Яка держава першою визнала незалежність України у 1991 р.?

401. Хто став першим прем’єр-міністром незалежної України?

402. Коли прийнято закони, що визначали національну символіку України?

403. Коли Леонід Кравчук був Президентом України?

404. Коли Україна вступила до Ради Європи?

405. Коли була прийнята Конституція незалежної України?

406. В котрому році в Україні в обіг введено гривню?

407. Кого було обрано Президентом України у 1999 р.?

408. Коли відбулася «помаранчева революція»?

409. Кого обрано президентом у 2005 р?

410. Скільки депутатів згідно з Конституцією України налічує Верховна Рада?

411. Назвіть голів Верховної Ради України в період 1991-2009 рр.?

412. Вкажіть роки президентських виборів в Україні і президентів.

413. Хто є режисером фільму «Молитва за гетьмана Мазепу»?

414. Як називається програма співробітництва Україна-НАТО?

415. Вкажіть ім’я третього президента України, роки його президентства.

416. Вкажіть дату вступу України в СОТ?

 

Описові питання.

1. Теорії походження Київської Русі.

2. Київська Русь за перших князів: Олег, Ігор, Ольга, Святослав.

3. Київська Русь за правління Володимира Великого

4. Прийняття Християнства на Русі та його наслідки.

5. Розквіт Київської Русі: Правління Ярослава Мудрого.

6. Політична трансформація Київської Русі другої половини XI ст. Тріумвірат Ярославичів.

7. Спроби консолідації Київсьської держави: правління Володимира Мономаха та Мстислава Володимировича.

8. Монголо-татарська навала та її наслідки для українських земель.

9. Культура Київської Русі.

10. Соціальний устрій Київської Русі.

11. Утворення Галицького князівства. Князювання Ярослава Осмомисла.

12. Галицько-Волинське князівство 1199 – 1264 рр. Правління Романа Мстиславича та Данила Романовича.

13. Причини занепаду Київської Русі та її місце в історії українського державотворення

14. Входження українських земель до Великого князівства Литовського та особливості їх політико-правового статусу.

15. Причини виникнення козацтва. Д. Вишневецький. Виникнення Запорізької Січі та її устрій.

16. Українське козацтво за гетьманування П. Сагайдачного.

17. Берестейська церковна унія: причини і наслідки.

18. Козацько-селянські повстання кінця XVI – першої половини XVII ст.

19. Державний устрій української козацької держави Б. Хмельницького.

20. Державотворча діяльність гетьмана І. Виговського.

21. Політична діяльність гетьмана П. Дорошенка.

22. Антимосковський виступ гетьмана І. Мазепи: причини і наслідки.

23. Політика Петра І щодо українських земель після Полтавської битви 1709 р.

24. Діяльність гетьмана П. Орлика

25. Гайдамацький рух на Україні у ХУІІІ ст.

26. Ліквідація російським царизмом української державності у другій половині XVIII ст.

27. Громадівський рух в Україні.

28. Пожвавлення національного руху в Україні наприкінці 80-х рр. ХХ ст. Формування багатопартійної системи.

29. Серпневий „путч” 1991 р. Проголошення незалежності України та перші кроки її розбудови.

30. Українські дисиденти, їхні програмні цілі та діяльність

31. Лібералізація суспільного життя в Україні середини 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст. Шістдесятники.

32. Найвпливовіші політичні партії Західної України у міжвоєнний період, їх програмні цілі та діяльність.

33. Війна більшовицької Росії проти УНР у 1919: передумови, хід, наслідки..

34. Вибух Першої світової війни і ставлення до неї української громадськості

35. Зовнішньополітична діяльність незалежної України

36. Утворення СРСР й остаточна ліквідація суверенітету України

37. Боротьба УНР проти агресії більшовицького Раднаркому наприкінці 1917 – початку 1918 рр.

38. Проголошення незалежності Карпатської України і її історичне значення.

39. Західна Україна під владою Польщі у мієвоєнний період.

40. Встановлення влади та діяльність Директорії УНР. Поясніть відмінності у поглядах між В.Винниченком і С.Петлюрою щодо найважливіших засад внутрішньої і зовнішньої політики УНР.

41. Антигетьманське повстання, його причини, хід. Історичне значення гетьманату П.Скоропадського.

42. Розкрийте здобутки і прорахунки у політиці уряду П.Скоропадського

43. Боротьба ЗУНР проти польської агресії

44. Охарактеризуйте здобутки і прорахунки Центральної Ради у її державотворчій діяльності.

45. Українсько-польсько-радянська війна 1920 р. Варшавський договір.

46. Листопадове 1918 р. повстання у Львові. Утворення ЗУНР.

47. Дайте короткі історичні довідки про таких діячів: Є.Петрушевич, С.Петлюра, П.Скоропадський, Є.Коновалець.

48. Охарактеризуйте внутрішньополітичне становище УНР у 1919 р.

49. Розкрийте суть операції “Вісла”.

50. Україна в роки Першої світової війни.

51. Причини та початок визвольної війни під проводом Б.Хмельницького (1648-1649).

52. Воєнні дії козацьких військ під проводом Б.Хмельницького у 1650-1657 рр.

53. Переяславський договір 1654 р. з Москвою: причини укладення, зміст та наслідки для України.

54. Варшавський договір 1920 р.: причини укладення, умови та його наслідки.

55. Берестейський мирний договір УНР з країнами Четверного союзу: причини підписання, умови, наслідки.

56. Антинацистський Руху опору в Україні в роки Другої світової війни.

57. Дисидентський рух в Україні, його програмні цілі.

58. Політика „радянізації” на західноукраїнських землях в 1939-1941 рр..

59. Початки національного відродження в Галичині. „Руська Трійця”.

60. Особливості зовнішньополітичної діяльності незалежної України

61. Український рух опору в роки Другої світової війни.

62. Нацистський окупаційний режим на території України (1941-1944 рр.)

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 166; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.46 (0.025 с.)