Апеляційна, касаційна скарга прокурора у господарському судочинстві: форма, зміст, порядок внесення, доповнення, зміни, відкликання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Апеляційна, касаційна скарга прокурора у господарському судочинстві: форма, зміст, порядок внесення, доповнення, зміни, відкликання 

Під правом прокурора на апеляційне оскарження судових рішень у господарському судочинстві необхідно розуміти передбачену нормативно-правовими актами можливість прокурора у порядку представництва інтересів громадянина або держави у господарському суді оскаржити судові рішення суду першої інстанції до апеляційного суду.

Право прокурора на апеляційне оскарження судових рішень суду першої інстанції регламентується Законом України „Про прокуратуру” (стст. 36-1, 37); Господарським процесуальним кодексом України – статтями 29, 91. Згідно з наказом та Законом ініціювання перегляду судових рішень є окремою формою представництва від вступу, ГПК трактує подання апеляційної скарги як вид вступу(ст.. 29).

Особи, які можуть оскаржити судові рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку, визначені у статті 37 Закону України „Про прокуратуру”. Прокурор, який брав участь у справі, а також незалежно від участі ГПУ, обласіайонним, прокурорам міст, районів, їх першим заступникам та заступникам.жним,

За приписом частини сьомої статті 36-1 названого Закону з метою вирішення питання про наявність підстав для внесення апеляційної, касаційної скарг, заяв про перегляд судових рішень у передбачених ГПК випадках, а також для вступу у справу за позовом (заявою) іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в господарському суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі.

 

8. Прокурорам усіх рівнів у межах своєї компетенції забезпечувати своєчасне реагування на незаконні судові рішення в цивільних, господарських, адміністративних справах та якісну підготовку апеляційних, касаційних скарг,.

3. Відомості щодо наявності підстав для застосування представницьких повноважень отримувати з:

- матеріалів наглядових перевірок;

- інформації, що надходить до прокуратури від органів державної влади, органів місцевого самоврядування і державного нагляду (контролю);

- матеріалів кримінальних проваджень, справ про адміністративні, у тому числі корупційні правопорушення;

- публікацій у засобах масової інформації, мережі Інтернет;

- документів, розміщених у Єдиному державному реєстрі судових рішень;

- звернень фізичних і юридичних осіб, депутатів усіх рівнів, громадських об’єднань та організацій;

- інших джерел.

Представницьку діяльність здійснювати шляхом:

-

- ініціювання перегляду судових рішень;

- участі у справах, у яких прокурором здійснено вступ чи ініційовано перегляд судових рішень;

5.1. У разі виявлення бездіяльності уповноваженого органу державного нагляду (контролю) одночасно із заходами представницького характеру вживати відповідні заходи прокурорського реагування.

 

Відповідно до ст.91 ГПК України "Сторони у справі, прокурор, треті особи, особи, які не брали участь у справі, якщо господарський суд вирішив питання про їх права та обов’язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили. Ухвали місцевого господарського суду оскаржуються в апеляційному порядку окремо від рішення господарського суду лише у випадках, передбачених статтею 106 цього Кодексу (забезпечення позову, залишення без розгляду, припинення провадження, на дії ДВС, мирова угода, окрема, додаткова…).

Апеляційна скарга подається через місцевий господарський суд, який розглянув справу.

Місцевий господарський суд у триденний строк надсилає одержану апеляційну скаргу разом зі справою, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 106 цього Кодексу, – копіями матеріалів справи відповідному апеляційному господарському суду.

Питання про прийняття апеляційної скарги до провадження або про відмову у прийнятті до провадження апеляційний господарський суд вирішує не пізніше трьох днів з дня надходження апеляційної скарги.

Окремо від рішення місцевого господарського суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали місцевого господарського суду (ст.106)

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги на ухвали місцевого господарського суду, передбачені пунктами 1, 5, 10 – 21 частини першої цієї статті, до суду апеляційної інстанції передаються лише копії матеріалів, необхідних для розгляду скарги. У разі необхідності апеляційний господарський суд може витребувати також копії інших матеріалів справи.

Подання апеляційних скарг на ухвали місцевого господарського суду не перешкоджає продовженню розгляду справи цим судом.

За наслідками розгляду апеляційної скарги апеляційний господарський суд приймає постанову, яка набирає законної сили з дня її прийняття та надсилається сторонам у справі в триденний строк з дня її прийняття.

Необхідно відзначити, що у статті 91 ГПК України вказано про можливість оскаржити судові рішення, які не набрали законної сили. У той же час, можливі випадки коли судове рішення набере законної сили, є поважні причини пропуску строку внесення апеляційної скарги.

Раніше ст.93 ГПК України надавався тримісячний термін на відновлення пропущеного строку на оскарження з дня прийняття рішення місцевим господарським судом. На даний час вказана норма виключена.

У випадку оскарження прокурором судових рішень, які набрали законної сили, йому необхідно клопотати перед судом про поновлення строків. Розгляд здійснюється одним із суддів колегії.

Згідно ст.94 ГПК України апеляційна скарга подається у письмовій формі та має бути підписаною прокурором чи його заступником.

Апеляційна скарга подається через місцевий господарський суд, який розглянув справу на рішення протягом десяти днів, а на ухвалу протягом п’яти днів з дня їх оголошення.

Судом виноситься ухвала про повернення скарги, якщо прокурором її подано з порушенням присічного строку в один рік з дня оголошення оскаржуваного рішення. Пункт 8.1 наказу.

8.2. З метою забезпечення реагування на незаконні судові рішення, що зачіпають інтереси громадян і держави та постановлені без участі прокурора, постійно вивчати інформацію, розміщену у Єдиному державному реєстрі судових рішень, а також отриману від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

8.3. Виявлення судових рішень, які потребують перегляду, здійснювати: постановлених місцевими господарськими – прокурорам міст за місцезнаходженням указаних судів.

 

8.4. Апеляційні скарги вносити керівникам прокуратур, працівники яких брали участь у розгляді справ або які виявили незаконні судові рішення, постановлені без участі прокурора. Скарга також може бути подана керівниками прокуратури вищого рівня та прокурором, який подав позов.

8.6. Прокурорам, які брали участь у судовому розгляді цивільної, господарської чи адміністративної справи, апеляційні та касаційні скарги у цих справах вносити за погодженням з керівником прокуратури.

8.7. У разі якщо справу розглянуто без участі прокурора, внесення апеляційної чи касаційної скарги забезпечувати прокурору, який подав позов, заяву, скаргу або вступив у справу.

 

Апеляційна скарга подається у письмовій формі і має містити:

Найменування апеляційного господарського суду;

Найменування місцевого суду, номер справи, дата постановлення рішення, ухвал и;

Вимоги особи, яка подає скаргу, а також підстави з посиланням на норми зкону і матеріали

Перелік документів, доданих до скарги.Потрібне обґрунтування.

До скарги додаються докази надсилання сторонам.

6. При підготовці процесуальних документів забезпечувати їх повноту та обґрунтованість, додержуватися вимог закону щодо форми і змісту, підвідомчості та підсудності спорів. Посилатися на норми матеріального і процесуального права, якими регулюються відповідні правовідносини, а також долучати до позовів (заяв, подань) належні та допустимі докази. Дотримуватися визначеної законом процедури направлення позовів (заяв, подань) до суду.

6.7. Звертаючись із позовом (заявою, поданням) до суду не за місцем розташування прокуратури, його копію з доданими документами одночасно надсилати прокурору, який братиме участь у розгляді справи. У письмовій формі інформувати відповідний суд про необхідність повідомлення цього прокурора про рух справи. Прокурору, який забезпечував участь у суді, про рух справи та результати розгляду невідкладно повідомляти прокурора, який подав позов (заяву, подання).

 

Апеляційна скарга не приймається і повертається, про що виноситься ухвала, якщо:

Підписана не тією особою;

Не додано доказів надсилання;

Не подано клопотання про поновлення строку або відхилено;

До винесення ухвали про прийняття скарги особа її відкликала.

 

Про прийняття скарги суд виносить ухвалу.

 

Можна відмовитись від апеляції до винесення постанови.

Апеляційний суд переглядає справу за правилами суду першої інстанції. Про прийняття відмови виносить ухвалу.

Суд не зв’язаний доводами скарги та перевіряю рішення у повному повністю обсязі.

Повноваження суду:

залишити рішення без змін, а скаргу без задоволення;

Скасувати повністю або частково і прийняти нове рішення;

Скасувати повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або частково;

Змінити рішення.

Підставами для скасування та зміни рішення є:

Неповне зясування обставин;

Недоведеність обставин, які суд визнав встановленими;

Невідповідніс правать висновків суду обставинам справи;

порушення або неправильне застосування норм процесуального чи матеріального права (тільки якщо призвело до постановлення неправильного рішення)

Передбачені грубі порушення процесуального права, які є у будь-якому випадку підставми для скасування рішення.

За наслідками виносить постанову.

Правом прокурора на касаційне оскарження судових рішень у господарському судочинстві є передбачена нормативно-правовими актами можливість прокурора у порядку представництва інтересів громадянина або держави у суді оскаржити судові рішення господарського суду апеляційної інстанції до касаційного суду.

Особи, які можуть внести документ касаційного оскарження від прокуратури, визначені у статті 37 Закону України „Про прокуратуру”.

Питання організації роботи прокуратури щодо оскарження судових рішень суду першої, апеляційної інстанції у касаційному порядку визначені наказом Генерального прокурора України №6гн від 28.11.12 „Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень”.

Необхідно лише ще раз відзначити пункт 12.2 вказаного Наказу Генерального прокурора України №6гн від 29.11.06 відповідно до якого касаційні скарги у господарських справах повинні подавати прокурори обласного рівня та їх заступники, які забезпечували участь у суді апеляційної інстанції або за позовами, заявами яких чи підпорядкованих їм прокурорів розглянуто справу. Прокурори районного рівня та їх заступники можуть подавати касаційні скарги на ухвали про повернення апеляційної скарги або залишення апеляційної скарги без руху, відмову у відкритті апеляційного провадження.

Під касаційною скаргою прокурора у господарському судочинстві необхідно розуміти акт прокурорського реагування на судове рішення суду апеляційної інстанції з господарської справи про її перегляд і скасування або зміну у касаційному порядку.

Право касаційного оскарження прокурора реалізується заявленою ним вимогою, втіленою у процесуальній формі – письмовій касаційній скарзі, а також процесуальними діями по її пред’явленню.

Відповідно до ст.109 ГПК України касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України через апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову. Касаційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити:

1) найменування касаційної інстанції;

2) найменування місцевого або апеляційного господарського суду, судове рішення якого оскаржується, номер справи та дату прийняття рішення або постанови;

3) найменування особи, що подає скаргу, та іншої сторони (сторін) у справі;

4) вимоги особи, що подала скаргу, із зазначенням суті порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;

5) перелік доданих до скарги документів.

Не допускається посилання у касаційній скарзі на недоведеність обставин справи.

Відповідно до ст.111-8 касаційна скарга у випадках, передбачених п.1 частини першої ст.107, розглядається протягом 1 місяця, а у випадках, передбачених п. 2 частини першої протягом 15 днів з дня постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги до провадження ВГСУ.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 231; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.172.188 (0.023 с.)