Представництво інтересів громадян та держави в судах 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Представництво інтересів громадян та держави в судахПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН ТА ДЕРЖАВИ В СУДАХ

______________________________________________________________

Передумови та поняття представництва прокурором інтересів громадян та держави в суді.

Правові основи представництва прокурором інтересів громадян та держави в суді.

Відмінність представництва прокурором інтересів громадян та держави в суді від інших видів представництва.

Завдання прокурора з представництва інтересів громадян та держави в суді.

Підстави представництва прокурором інтересів громадян та держави в суді.

Форми представництва прокурором інтересів громадян та держави в суді.

Організація роботи прокуратури районного рівня з представництва інтересів громадян і держави в суді.

Організація роботи прокуратури обласного рівня з представництва інтересів громадян і держави в суді.

Організація роботи Генеральної прокуратури України з представництва інтересів громадян і держави в суді.

Критерії оцінки ефективності діяльності прокурора з представництва інтересів громадян і держави в суді.

11. Позов (заява) прокурора в цивільному судочинстві: форма, зміст, порядок підготовки та звернення до суду. Забезпечення позову.

Участь прокурора в розгляді цивільної справи судом першої інстанції.

Апеляційна, касаційна скарга прокурора в цивільному судочинстві: форма, зміст, порядок внесення, доповнення, зміни, відкликання або відмови.

Участь прокурора в розгляді цивільних справ апеляційним судом.

Участь прокурора в розгляді цивільних справ судом касаційної інстанції.

Участь прокурора в розгляді цивільних справ Верховним Судом України.

Участь прокурора при перегляді цивільних справ за нововиявленими обставинами.

18. Позов (заява) прокурора в господарському судочинстві: форма, зміст, порядок підготовки та звернення до суду. Забезпечення позову.

Участь прокурора в розгляді справи місцевим господарським судом.

Апеляційна, касаційна скарга прокурора в господарському судочинстві: форма, зміст, порядок внесення, доповнення, зміни, відкликання або відмови.

Участь прокурора в розгляді справ апеляційним господарським судом.

Участь прокурора в розгляді справ Вищим господарським судом України.

Участь прокурора в розгляді господарських справ Верховним Судом України.

Участь прокурора при перегляді судом господарських справ за нововиявленими обставинами.

25. Позов (заява) прокурора в адміністративному судочинстві: форма, зміст, порядок підготовки та звернення до суду. Забезпечення позову.

Участь прокурора в розгляді справи місцевим і окружним адміністративними судами.

Апеляційна, касаційна скарга прокурора в адміністративному судочинстві: форма, зміст, порядок внесення, доповнення, зміни, відкликання або відмови.

Участь прокурора в розгляді справ апеляційним адміністративним судом.

Участь прокурора в розгляді справ Вищим адміністративним судом України.

Участь прокурора в розгляді адміністративних справ Верховним Судом України.

Участь прокурора при перегляді судом адміністративних справ за нововиявленими обставинами.

Реагування прокурора на порушення закону при здійсненні судочинства.

Порядок ініціювання прокурором дисциплінарної відповідальності суддів.

Кримінальна відповідальність суддів за винесення завідомо неправосудного рішення по справі. Порядок порушення кримінальної справи щодо судді.

Мета і завдання прокурора у виконавчому провадженні.

Повноваження прокурора у виконавчому провадженні.

Проведення прокурорських перевірок з питань додержання законодавства при виконанні судових рішень.

Контроль прокурора за виконанням судових рішень, постановлених за його позовами.

Захист прокурором у суді соціальних прав громадян.

Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді у сфері земельних відносин.

Представництво прокурором інтересів держави в суді у бюджетній

Сфері.

Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді у справах про відшкодування збитків, заподіяних корупційними діями.

Особливості участі прокурорів у розгляді судами справ, в яких органи прокуратури та їх посадові особи є відповідачами.

Передумови та поняття представництва прокурором інтересів громадян та держави в суді.

Представництво прокурором інтересів громадян або держави у суді – це міжгалузевий інститут права, який складається із систем норм права, що регулюють діяльність органів прокуратури, встановлюють судовий порядок захисту прокурором прав, свобод фізичних осіб та державних інтересів.

Прокурор, представляючи в суді права і інтереси громадянина або держави, реалізує винятково конституційні положення, відповідно до яких держава зобов’язана забезпечити захист права і свобод громадян.

У ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру» вказано, що представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом.

При представництві інтересів громадян наявність його звернення, клопотання, повідомлення не викликає обов'язку прокурора здійснювати будь-які дії в даній сфері: звертатись до суду із позовом, вступати в розгляд справи або вирішувати питання щодо оскарження судових рішень.

Тобто, за наявності такого приводу необхідно перевірити підстави для здійснення заходів представницького характеру. Такими підставами є порушення вимог законодавства та належність громадянина до категорії, щодо яких у прокурора виникає обов'язок на здійснення представництва. Та лише наявність обох підстав породжує для прокурора такий обов'язок.

Для представництва інтересів держави достатньо лише однієї підстави - порушення норм законодавства.

На практиці не завжди громадяни звертаються із заявами та клопотаннями, в яких ставиться прохання щодо представництва інтересів в суді. Тобто, з початку мова йде про вжиття заходів прокурорського реагування, які не завжди виявляються достатніми для поновлення порушених прав. Саме функція представництва неабияким чином посилює правозахисний потенціал прокуратури і є однією з найважливіших гарантій забезпечення захисту прав та інтересів громадян. У зв'язку з чим виникають ситуації роз'яснення громадянинові необхідності звернення до суду із позовом та узгодження із ним обраного шляху захисту. Адже відсутність волевиявлення з боку громадянина унеможливлює виникнення прокурорсько-представницьких відносин. Проте, законодавчо не врегульовано: яким саме чином повинно оформлюватись це волевиявлення, узгодження обраного шляху захисту, змісту позову. І взагалі, потребує вирішення проблема: чи варто застосовувати заходи прокурорського реагування під час здійснення наглядової діяльності, коли є підстави для звернення до суду.

 

Форми представництва прокурором інтересів громадян та держави в суді.

За наявності підстав, передбачених частинами 2-4 ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру», з метою представництва громадянина або держави прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом:

1) звертатися до суду з позовами (заявами, поданнями);

2) вступати у справу, порушену за позовами (заявами, поданнями) інших осіб, на будь-якому етапі розгляду;

3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої особи;

4) брати участь у розгляді справ.

Крім того, обираючи форму представництва, прокурор визначає, в чому полягає порушення або загроза порушення інтересів держави чи громадянина, обґрунтовує необхідність їх захисту.

 

Позов прокурора в господарському судочинстві: форма, зміст, порядок підготовки та звернення до суду. Забезпечення позову

Наказ № 6гн

8.4. Апеляційні скарги вносити керівникам прокуратур, працівники яких брали участь у розгляді справ або які виявили незаконні судові рішення, постановлені без участі прокурора. Скарга також може бути подана керівниками прокуратури вищого рівня та прокурором, який подав позов.

8.5. Касаційні скарги вносити керівникам прокуратур обласного рівня, працівники яких брали участь у розгляді справ в апеляційній інстанції або які виявили незаконні судові рішення, постановлені без участі прокурора. Керівникам прокуратур районного рівня вносити касаційні скарги на ухвали про повернення або залишення апеляційної скарги без руху, відмову у відкритті апеляційного провадження. Скарга також може бути подана керівниками прокуратури вищого рівня.

8.6. Прокурорам, які брали участь у судовому розгляді цивільної, господарської чи адміністративної справи, апеляційні та касаційні скарги у цих справах вносити за погодженням з керівником прокуратури.

8.7. У разі якщо справу розглянуто без участі прокурора, внесення апеляційної чи касаційної скарги забезпечувати прокурору, який подав позов, заяву, скаргу або вступив у справу.

Питання № 39. Захист у суді соціальних прав громадян.

Інструкція форми П

5.35 У рядку 10 (із рядка 8) виділяються результати позовної роботи щодо захисту соціальних прав дітей. Зокрема, позови щодо виплат дітям пенсій, державної допомоги, одноразових та інших грошових виплат тощо.

Наказ № 6 гн

2.1. Пріоритетними напрямами представницької діяльності є:

- захист соціальних прав громадян;

Для визначення які саме права є соціальними використовується Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів N 293 від 17.06.2002, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України.

Класифікатор розроблено відповідно до статті 27 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".

Класифікатор розроблено для забезпечення визначених Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для кожного громадянина, законодавчого встановлення найважливіших державних соціальних стандартів і нормативів, диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу до визначення нормативів, наукового обгрунтування норм споживання, гласності та громадського контролю при їх визначенні та застосуванні.

Об'єктами класифікації є державні соціальні стандарти і нормативи у сферах:

доходів населення;

соціального обслуговування;

житлово-комунального обслуговування;

транспортного обслуговування та зв'язку;

охорони здоров'я;

забезпечення навчальними закладами;

обслуговування закладами культури;

обслуговування закладами фізичної культури та спорту;

побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування;

соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей.

Слід відрізняти від житлових, трудових. До них відносяться права соціально незахищених осіб, яким держава надає певні соціальні пільги (по сплаті податків, допомоги, субсидії, безкоштовні послуги – медичні, дошкільна освіта, і т.д.)

Для прикладу, стягнення заборгованості по заробітній платі не є соціальним захистом (трудове право), а неправильне нарахування пенсії, оскарження дій посадових осіб ПФУ, ненадання безкоштовної медичної допомоги, безкоштовного дитсадка – є.

Є методичка А. М. Тесленко у бібліотеці.

 

Питання № 41.Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді у сфері ОНПС.

Інструкція зі складання звіту про роботу прокурора форми П

5.44. У рядку 18 відображаються позови про охорону навколишнього природного середовища,

охорону атмосферного повітря,

про природно-заповідний фонд,

тваринний світ,

щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, про відходи

та інші, передбачені Водним, Лісовим кодексами України, Кодексом України про надра,

Законами України «Про охорону атмосферного повітря», «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про відходи» та іншим законодавством, яким регламентуються суспільні відносини у цих галузях.

Законодавство:

8. Про прокуратуру: Закон України // Відомості Верховної Ради України.– 1991.– №53.– Ст.793;

9. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 року №606-14, www.rada.gov.ua (зі змінами та доповненнями);

10. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України// www.rada.gov.ua;

11. Про природно-заповідний фонд: Закон України//www.rada.gov.ua;

12. наказ Генерального прокурора України №6 гн від 28.11.12р.;

13. Про особливості організації прокурорського нагляду за додержанням законів щодо охорони навколишнього природного середовища: наказ Генерального прокурора України №3/2 гн;

15. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.04 № 17 «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля»;

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.92 №6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди";

17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.04 №7 "Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ";

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.98 №32 "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу";

19. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х «Перехідні положення" Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) № 5-рп від 22.09.2005

20. Роз’яснення президії Вищого адміністративного суду України від 27.06.01 №02-5/744 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища»;

21. Роз'яснення президії Вищого адміністративного суду України від 08.02.96 №02-5/62 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ»;

22. Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Мінекобезпеки від 18.05.95 №36;

23. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 №303;

Відповідно до ст.16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду Українського народу є обов”язком держави.

Основний закон (ст.52) гарантує кжному право на безпечне життя і здоров”я, довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

Разом з цим кожен зобов”язаний не заподіювати шкоду природі, відшкодовувати завдані ним збитки (ст.66).

У преамбулі Закону України „ Про охорону навколишнього природного середовища” зазначено, що охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини-невід”ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

Наказ № 3/2 гн

3. Правозахисну діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища передусім спрямувати на:

- збереження, використання, охорону та відтворення природних ресурсів, а саме: об’єктів природно-заповідного фонду, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів, тваринного і рослинного світу, морського середовища, територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони;

- захист життя і здоров’я громадян, навколишнього природного середовища від негативного впливу господарської та іншої діяльності, особливо при поводженні з токсичними, радіоактивними й іншими небезпечними для довкілля речовинами, побутовими, промисловими відходами, у тому числі при їх ввезенні, транспортуванні та захороненні на території України;

- відшкодування збитків, заподіяної природним ресурсам унаслідок порушення природоохоронного законодавства, нецільового використання бюджетних та інших коштів, виділених на охорону довкілля, ліквідацію наслідків екологічного забруднення, природних і техногенних явищ та їх попередження.

Орієнтовний перелік позовів у сфері охорони навколишнього природного середовища:

 стягнення збитків, заподіяних забрудненням та псуванням об'єктів природно-заповідного фонду;

 стягнення шкоди, завданої нецільовим використанням об'єктів природно-заповідного фонду;

 стягнення збитків, заподіяних знищенням об'єктів природно-заповідного фонду;

 визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування;

 припинення екологічно небезпечної діяльності на територіях природно-заповідного фонду;

 відшкодування збитків за знищення об'єктів тваринного світу у зв'язку з порушеннями правил полювання;

 відшкодування збитків за знищення об'єктів тваринного світу у зв'язку зі здійсненням незаконного рибного промислу;

 відшкодування шкоди, заподіяної рибному господарству внаслідок скиду забруднюючих речовин у водоймище;

 відшкодування збитків за перевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин;

 відшкодування збитків за викид забруднюючих речовин без дозволу спеціально уповноважених органів;

 припинення самовільного використання надр;

 відшкодування шкоди, заподіяної наднормативною втратою і погіршенням якості корисних копалин;

 розірвання договорів оренди водних об'єктів.

 

 

Питання № 42. Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді у сфері земельних відносин

Інструкція форми П

5.51. У рядку 25 наводяться загальні дані про позови з питань земельних відносин як в інтересах громадян, так і в інтересах держави: щодо визнання права власності на земельний пай; визнання недійсними рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо надання землі; витребування, повернення землі з незаконного володіння та звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок, стягнення коштів за договірними та позадоговірними зобов’язаннями, земельного податку, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розірвання та визнання недійсними договорів оренди, купівлі-продажу тощо.

5.52. У рядку 26 відображаються позови з питань земельних відносин аналогічної тематики (з рядка 25), що пред’явлені виключно в інтересах держави.

Наказ № 6 гн

2.1. Пріоритетними напрямами представницької діяльності є:

- захист інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин;

Наказ № 3/2 гн

4. Захист інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин здійснювати шляхом комплексного застосування правозахисних, представницьких та кримінально-правових засобів прокурорського реагування на порушення закону. Основну увагу звертати на:

- захист прав громадян, які неспроможні самостійно їх реалізувати;

- захист інтересів держави і територіальних громад щодо володіння, користування і розпорядження землею, насамперед природно-заповідного, лісового, водного фонду, сільськогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, житлової та громадської забудови, забезпечення додержання вимог закону при зміні цільового призначення земель;

- захист земель оборони, підприємств оборонної промисловості та транспортної галузі, що перебувають у державній власності;

- додержання вимог закону при здійсненні землеустрою та веденні державного земельного кадастру;

- своєчасність і повноту внесення плати за землю.

Орієнтовний перелік видів позовів з питань земельних відносин в порядку цивільного судочинства, з якими прокурор звертається до суду:

 про визнання недійсними державних актів на право власності чи користування;

 про зобов'язання видати державний акт на право власності чи користування землею;

 про визнання права власності на майновий пай, виділення майна (земельного паю) в натурі;

 про передачу земельної ділянки у приватну власність громадянина, про поновлення права на земельну частку;

 про визнання недійсними договорів оренди та стягнення орендних платежів;

 про припинення права володіння та користування, звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;

 про визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування, виконавчої влади про надання земельних ділянок.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН ТА ДЕРЖАВИ В СУДАХ

______________________________________________________________Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 235; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.21 (0.061 с.)