Організація роботи прокуратури районного рівня з представництва інтересів громадян і держави в суді. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація роботи прокуратури районного рівня з представництва інтересів громадян і держави в суді.Наказ № 6гн

15. За кожним позовом (заявою, поданням), а також за кожною справою за участі прокурора, у яку здійснено вступ шляхом участі або внесення апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, вести наглядове провадження, у якому зосереджувати: копії позову (заяви, подання), матеріалів, що підтверджують заявлені вимоги; судових рішень, скарг чи інших процесуальних документів; тези виступу прокурора (у справах за позовами інших осіб), відомості про хід судового процесу; зауважень на протоколи судових засідань, заперечень інших учасників процесу; довідки про результати розгляду справи, погоджені з керівниками прокуратури (структурного підрозділу); дані про реальне виконання рішень суду, копії документів щодо примусового виконання рішення суду.

8.2. З метою забезпечення реагування на незаконні судові рішення, що зачіпають інтереси громадян і держави та постановлені без участі прокурора, постійно вивчати інформацію, розміщену у Єдиному державному реєстрі судових рішень, а також отриману від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

8.3. Виявлення судових рішень, які потребують перегляду, здійснювати: постановлених місцевими загальними судами – прокурорам районного рівня за місцем розташування відповідного суду; місцевими господарськими та окружними адміністративними судами – прокурорам міст за місцезнаходженням указаних судів;

11.2. Участь у розгляді цивільних та адміністративних справ у місцевих загальних судах забезпечувати прокурорам районного рівня за місцем розташування суду.

11.3. Прокуратурам міст, у складі яких діють відділи представництва, забезпечувати участь у розгляді місцевими судами їх позовів (заяв, подань), а також справ за позовами прокурорів у місцевих господарських та окружних адміністративних судах за їх місцезнаходженням.

11.4. Прокурорам міст, які забезпечують участь у справах, невідкладно реагувати на випадки неякісної підготовки позовів та заяв. Зауваження на такі документи реагування до прокуратур районів у місті надсилати за власним підписом. У разі неякісної підготовки позовів та заяв прокурорами, що не підпорядковуються прокурору міста, відповідну інформацію для вжиття заходів реагування надавати до прокуратури обласного рівня.

Організація роботи прокуратури обласного рівня з представництва інтересів громадян і держави в суді.

Наказ № 6гн

6.4. Позови в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та інших органів центральної влади пред’являти Генеральній прокуратурі України та прокуратурам обласного рівня. Керівникам прокуратур районного рівня у разі виявлення обставин, які потребують вжиття заходів прокурорського реагування шляхом пред’явлення позову в інтересах держави в особі центрального органу влади, матеріали перевірки надсилати до прокуратур обласного рівня з документами, оформленими та засвідченими відповідно до чинного законодавства, що подаються до суду як докази.

8.2. З метою забезпечення реагування на незаконні судові рішення, що зачіпають інтереси громадян і держави та постановлені без участі прокурора, постійно вивчати інформацію, розміщену у Єдиному державному реєстрі судових рішень, а також отриману від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

8.3. Виявлення судових рішень, які потребують перегляду, здійснювати:

апеляційними судами – підрозділам представництва інтересів громадян і держави в судах прокуратур обласного рівня за місцезнаходженням зазначених судів,

11.5. Підрозділи представництва та інші підрозділи прокуратур обласного рівня відповідно до їх компетенції забезпечують участь у розгляді справ в апеляційних судах за їх місцезнаходженням, у судах першої інстанції у справах за власними позовами, а також у найбільш актуальних та резонансних справах за позовами підпорядкованих прокурорів.

12. Керівникам самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних) за наявності підстав для захисту прав громадян та інтересів держави шляхом підготовки та звернення до суду з позовом, заявою, вступу у справу, оскарження рішення невідкладно передавати до підрозділів представництва або інших підрозділів згідно з їх компетенцією відповідні матеріали з мотивованим висновком щодо необхідності застосування представницьких повноважень, разом з документами, оформленими та засвідченими відповідно до вимог чинного законодавства, що подаються до суду як докази.

12.1. Підрозділам представництва інтересів громадян і держави в судах та іншим підрозділам згідно з їх компетенцією за наявності підстав готувати позови, заяви, скарги та надсилати їх до суду за підписом керівників прокуратур, організовувати участь у їх розгляді, вступати в розгляд справ за позовами, заявами інших осіб. У разі необхідності витребування додаткових матеріалів доопрацьовувати їх спільно з підрозділом, який ініціював подачу позову, заяви чи скарги, вступ у справу. Про вжиті заходи та результати розгляду позову, заяви, скарги, вступу у справу повідомляти вказані підрозділи.

12.3. У разі відхилення подання прокурора, неповідомлення про результати його розгляду, а також якщо подання не вносилося, у Генеральній прокуратурі України та прокуратурах обласного рівня позови в порядку, передбаченому статтею 23 Закону України «Про прокуратуру», готувати підрозділам, які проводили відповідну перевірку. Участь у розгляді справ за такими позовами забезпечувати підрозділам представництва, за необхідності із залученням працівників підрозділів, які готували позов.

Організація роботи Генеральної прокуратури України з представництва інтересів громадян і держави в суді.

Наказ № 6гн

6.3. Позови в інтересах держави в особі Верховної Ради України пред’являти Генеральній прокуратурі України. Керівникам прокуратур обласного та районного рівнів у разі встановлення підстав для пред’явлення таких позовів направляти відповідні матеріали до прокуратури вищого рівня.

6.4. Позови в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та інших органів центральної влади пред’являти Генеральній прокуратурі України та прокуратурам обласного рівня. Керівникам прокуратур районного рівня у разі виявлення обставин, які потребують вжиття заходів прокурорського реагування шляхом пред’явлення позову в інтересах держави в особі центрального органу влади, матеріали перевірки надсилати до прокуратур обласного рівня з документами, оформленими та засвідченими відповідно до чинного законодавства, що подаються до суду як докази.

8.2. З метою забезпечення реагування на незаконні судові рішення, що зачіпають інтереси громадян і держави та постановлені без участі прокурора, постійно вивчати інформацію, розміщену у Єдиному державному реєстрі судових рішень, а також отриману від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

8.3. Виявлення судових рішень, які потребують перегляду, здійснювати:

судами касаційної інстанції − Головному управлінню представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень та іншим підрозділам Генеральної прокуратури України відповідно до компетенції.

11.6. Організацію участі прокурорів у розгляді справ у касаційній інстанції у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, а також у Верховному Суді України покласти на Головне управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень та інші підрозділи Генеральної прокуратури України відповідно до їх компетенції.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 156; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.174.201 (0.009 с.)