Протоколи до Конвенції: загальна характеристика. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Протоколи до Конвенції: загальна характеристика.До Конвенції прийнято 15 Протоколів, які доповнюють її зміст та є її невідємною частиною: 1. протокол підписаний у 1952р. діє в редакції протоколу №11 та додає до прав передб Конвенцією право на мирне володіння майном, право на освіту, право на вільні вибори. 4. протокол 1963р. діє в ред. Протоколу №11 додає до конвенційного захисту такі права як свобода пересування, заборона ув’язнення за борги, заборона вислання громадян, заборона колективного вислання іноземців. 6. протокол діє в ред. Протоколу №11 передб скасування смертної кари крім ситуації війни чи неминучої загрози війни. 7. 1984р діє в ред. Прот №11. містить процедурні гарантії щодо вислання іноземців, право на оскарження вироків у КС та право на відшкодування у разі судової помилки. 12. 2 000р. містить норми щодо загальної заборони дискримінації. 13.2002 встановлює абсолютну заборону застосування смертної кари. 14 1.06.2010 спрямований на посилення ефективності роботи суду. Його норми запроваджують право судді, який засідає одноособово вирішувати питання про прийнятність індивідуальної заяви.

4. Порядок утворення і склад суду.

Регулюється нормами Розділу2 Конвенції та правилами регламенту. До складу Суду входять судді кількість яких відповідає кількості держав учасниць конвенції. Особа обирається на посаду судді парламентом, Асамблеєю Ради Європи більшістю голосів з трьох кандидатів поданих державою-учКонв строком на 9років без права переобрання. Суддя продовжує виконувати свої обов’язки доки не буде обрано нового суддю, або до досягнення 70р він завершує провадження у розпочатих ним справах навіть за умов обрання нового судді. Судді складають присягу на пленарному засіданні суду. Вони можуть бути звільнені з посади рішенням 2\3 суддів суду. Конввстан такі вимоги до судді: 1. високі моральні якості 2. вік до 70р. 3. кваліфікація необх для призначення на посаду судді або особа повинна бути юристом з визнаним рівнем компетенції та знати англ. чи франц мову. Суддею від У є Ганна Юрківська.

У статті 20 Конвенції визначається кількість суддів Суду, яка відповідає кількості Високих Договірних Сторін Конвенції. Судді, які засідають у Суді у своїй особистій якості, повинні відповідати таким критеріям:

Судді повинні мати високі моральні якості, а також мати кваліфікацію, необхідну для призначення на високу судову посаду, чи бути юристами з визнаним авторитетом.

Упродовж строку своїх повноважень судді не можуть займатися ніякою діяльністю, що є «несумісною з їхньою незалежністю, безсторонністю або вимогами виконання посадових обов’язків на постійній основі». Усі питання, які виникають у зв’язку із застосуванням цього пункту, вирішуються Судом.

Парламентська асамблея Ради Європи обирає суддів до Європейського суду строком на шість років. Судді можуть бути переобрані. З квітня 2010 року суддею Європейського суду з прав людини є Ганна Юдківська.

Суддя може бути звільнений з посади, якщо рішення про його невідповідність встановленим вимогам буде ухвалена іншими суддями більшістю у дві третини голосів (стаття 24).

Структура

Стаття 27 Конвенції передбачає створення в межах Суду трьох різних типів органів: комісій, палат і Великої палати.

Комісія, до складу якої входить три судді, може визнати неприйнятною або вилучити з реєстру справ індивідуальну заяву, якщо така ухвала може бути винесена без додаткового вивчення. Кожна така ухвала є остаточною і особа, що звернулась із заявою, не може вимагати її перегляду.

В палатах, на другому рівні організаційної структури Суду, здійснюється більша частина його роботи. До складу палат входять сім суддів, включаючи й члена палати за посадою — суддю, якого було обрано від заінтересованої держави-учасниці, або особу, яка призначається для участі в засіданнях в разі відсутності такого судді.

Окрім створення комісій, про які йшлось вище, палата приймає ухвали щодо прийнятності та суті міждержавних і індивідуальних заяв, які не були визнані неприйнятними у комісіях. Як правило, палата приймає рішення щодо прийнятності окремо від рішення по суті.

Велика палата — третій рівень, на якому здійснюється робота Суду. До складу Великої палати входять сімнадцять суддів. Окрім члена Великої палати за посадою, який засідає на тих же умовах, що визначаються по відношенню до члена палати за посадою, пункт 3 статті 27 також зараховує до складу Великої палати Голову Суду, заступників Голови, голів палат та інших суддів, які визначаються відповідно до регламенту Суду.

Велика палата вповноважена розглядати лише ті справи, які були передані до неї і лише в трьох випадках. Відповідно до статті 30, палата може відмовитись від своєї юрисдикції на користь Великої палати за таких обставин:

§ якщо справа, яку розглядає палата, порушує серйозне питання щодо тлумачення Конвенції чи протоколів до неї

§ якщо вирішення питання, яке вона розглядає, може призвести до результату, несумісного з рішенням, постановленим Судом раніше

§ якщо жодна зі сторін у справі не заперечує проти цього

 

6. Компетенція Суду.

Голова суду зд управлінську, представницьку та судову функції. Головує на пленарних засіданнях суду. Обирається на пленарних засіданнях строком на 3р. Йому на допомогу обираються заступники та створюється бюро суду. Пленарне засідання суду – вищий розпорядчий орган Суду до складу якого вход всі судді. До повнов належить обр голови, його заступників, створення палат суду, прийняття регламенту. Велика палата Суду склад з 17 суддів та 3 підмінних суддів і Голови Суду і його заступників. Секція суду створюються на підставі положень регламенту строком на 3р. Палата утвор в межах секції, що склад з 7 суддів. До повновнал розгляд питань про прийнятність індивід заяв. Комітет склад з 3 суддів та створ в межах секції. До компетенції належить прийн рішень про прийнятність чи неприйнятність індивід заяви одностайним голосуванням, а також розгляд по суті справ, що є предметом усталеної практики. Одноособовий склад Суду розглядає питання про прийнятність індивід заяв за винятком справ щодо держави учасниці Конв від якої цього суддю було обрано. Секретаріат суду виконує судову функцію. Представники секретаріату готують проекти рішень суду, беруть участь у засіданнях та з поміж них призначаються секретарі секцій.

Юрисдикція Суду Відповідно до ст. 34 конвенції суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової о-ції або групи осіб, що вважають себе потерпілими від порушення прав передбконв та протоколами до неї з боку держави учасниці конв. До Юрисдикції Суду належать такі різновиди як: 1 предметна юрисдикція відповідно до якої суд може розглядати питання щодо порушення тільки тих прав і свобод які викладені в конв. 2. Територіальна пошир на території держуч конвенції, на об’єкти, які прирівнюються до територій, дії посадових осіб поза межами її території. 3. ю рисдикція в часі визначається моментом набрання чинності конв для д-ви. Датою набрання чинності конв та протоколів з У 19 вересня 1997р. 4. за колом суб’єктів: - Фіз особи незалежно від громад чи статусу, ступеня право чи дієзд. – неурядові о-ції(підприємства, профспілки, політ партії). – група осіб (2 і більше особи, які потерпіли від порушення прав на підставі однакових фактів.

 

10)

Стаття 31

Повноваження Великої Палати

Велика Палата:

a) приймає рішення щодо заяв, поданих згідно зі статтею 33 чи статтею 34, якщо Палата відмовилася

від розгляду справи згідно зі статтею 30 або якщо справу було передано їй на розгляд згідно зі статтею 43;

b) приймає рішення з питань, поданих Суду Комітетом Міністрів згідно з пунктом 4 статті 46; та c) розглядає запити про надання консультативних висновків, подані згідно зі статтею 47.

 

11)

Голова суду зд управлінську, представницьку та судову функції. Головує на пленарних засіданнях суду. Обирається на пленарних засіданнях строком на 3р. Йому на допомогу обираються заступники та створюється бюро суду. Пленарне засідання суду – вищий розпорядчий орган Суду до складу якого вход всі судді. До повнов належить обр голови, його заступників, створення палат суду, прийняття регламенту. Велика палата Суду склад з 17 суддів та 3 підмінних суддів і Голови Суду і його заступників. Секція суду створюються на підставі положень регламенту строком на 3р. Палата утвор в межах секції, що склад з 7 суддів. До повновнал розгляд питань про прийнятність індивід заяв. Комітет склад з 3 суддів та створ в межах секції. До компетенції належить прийн рішень про прийнятність чи неприйнятність індивід заяви одностайним голосуванням, а також розгляд по суті справ, що є предметом усталеної практики.

12) Секретаріат суду виконує судову функцію. Представники секретаріату готують проекти рішень суду, беруть участь у засіданнях та з поміж них призначаються секретарі секцій.

Після отримання Вашого першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надішле Вам відповідь з повідомленням про те, що на Ваше ім.я було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. У подальшому до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, документами чи роз.ясненнями, пов.язаними з заявою. У той же час Секретаріат не може надати Вам інформацію щодо законодавства держави, проти якої спрямована заява, або давати юридичні консультації стосовно застосування або тлумачення національного права.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 410; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.151.5 (0.013 с.)