Вихідні засади Конвенції. Її структура та зміст. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідні засади Конвенції. Її структура та зміст.Вихідні засади Конвенції. Її структура та зміст.

Конвенція – це незалежна система “міжнародного загального права”. Ця система розвивається завдяки створенню європейським судом з прав людини прецедентного права.

Cистема Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини – унікальний інструмент захисту порушених прав.

Структура та зміст Конвенції.

Розділ І Конвенції – права і свободи містить перелік прав людини, що гарантуються Конвенцією. При цьому одна стаття Конвенції може містити декілька прав: тобто право на справедливий судовий розгляд гарантує право на доступ до суду; розгляд справи протягом розумного строку; право на виконання остаточного судового рішення. Розділ ІІ Європейський Суд з прав людини містить організаційні та процесуальні норми, які стосуються створення та організації діяльності суду процедури розгляду індивідуальних заяв та міждержавних справ. Положення цього розділу доповнюються правилами регламенту суду, який є самостійним процесуальним документом ухваленим пленарним засіданням суду. Розділ ІІІ інші положення. Містить норми, які визначають дію конвенції, її ратифікацію та денонсацію. В цілому у першому розділі містяться матеріальні норми, а у другому та третьому організаційні та процесуальні.

 

10)

Стаття 31

Повноваження Великої Палати

Велика Палата:

a) приймає рішення щодо заяв, поданих згідно зі статтею 33 чи статтею 34, якщо Палата відмовилася

від розгляду справи згідно зі статтею 30 або якщо справу було передано їй на розгляд згідно зі статтею 43;

b) приймає рішення з питань, поданих Суду Комітетом Міністрів згідно з пунктом 4 статті 46; та c) розглядає запити про надання консультативних висновків, подані згідно зі статтею 47.

 

11)

Голова суду зд управлінську, представницьку та судову функції. Головує на пленарних засіданнях суду. Обирається на пленарних засіданнях строком на 3р. Йому на допомогу обираються заступники та створюється бюро суду. Пленарне засідання суду – вищий розпорядчий орган Суду до складу якого вход всі судді. До повнов належить обр голови, його заступників, створення палат суду, прийняття регламенту. Велика палата Суду склад з 17 суддів та 3 підмінних суддів і Голови Суду і його заступників. Секція суду створюються на підставі положень регламенту строком на 3р. Палата утвор в межах секції, що склад з 7 суддів. До повновнал розгляд питань про прийнятність індивід заяв. Комітет склад з 3 суддів та створ в межах секції. До компетенції належить прийн рішень про прийнятність чи неприйнятність індивід заяви одностайним голосуванням, а також розгляд по суті справ, що є предметом усталеної практики.

12) Секретаріат суду виконує судову функцію. Представники секретаріату готують проекти рішень суду, беруть участь у засіданнях та з поміж них призначаються секретарі секцій.

Після отримання Вашого першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надішле Вам відповідь з повідомленням про те, що на Ваше ім.я було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. У подальшому до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, документами чи роз.ясненнями, пов.язаними з заявою. У той же час Секретаріат не може надати Вам інформацію щодо законодавства держави, проти якої спрямована заява, або давати юридичні консультації стосовно застосування або тлумачення національного права.

Право на звернення до Суду. Оформлення звернення до Суду. Листування з Судом.

Особа має право на звернення до суду коли вона є жертвою порушення однією з держав одного або кількох основних прав. Суд зазначає що заяву може будь-яка фізична особа, яка знаходиться під юрисдикцією держави учасника конвенції. Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення одного або кількох прав, гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї. При цьому ви повинні використати усі національні засоби захисту і лише в такому випадку звертатися до суду. Суд не приймає заяви за телефоном або електронною поштою, якщо вони не дублюються звичайною поштою (це потрібно зробити впродовж 5 днів). Після отримання Вашого першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надішле Вам відповідь з повідомленням про те, що на Ваше ім.я було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. У подальшому до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, документами чи роз.ясненнями, пов.язаними з заявою. У той же час Секретаріат не може надати Вам інформацію щодо законодавства держави, проти якої спрямована заява, або давати юридичні консультації стосовно застосування або тлумачення національного права. Заява повинна містити: а) стислий виклад фактів, які Ви бажаєте оскаржити, та сутність Ваших скарг; б) які права, гарантовані Конвенцією, були, на Вашу думку, порушені; в) відомості про засоби правового захисту, якими Ви скористалися; г) перелік офіційних рішень у Вашій справі, із зазначенням дати кожного рішення та інстанції, яка його винесла (суд або інший орган влади), а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа додайте копії самих рішень. (Документи не будуть вам повернені. А тому у Ваших інтересах надсилити виключно ксерокопії, а не оригінали). Заява повинна були підписана Вами як заявником або Вашим представником (потрібна довіреність на представника).

Критерії прийнятності (ст.35):

1.суд може брати справу до розгляду лише після того, як було вичерпано всі національні засоби юридичного захисту, згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права і впродовж 6 місяців від дати постановлення остаточного рішення на національному рівні.

2. Суд не розг. Жодної справи якщо вона подана анонімно, є ідентичною за сутністю до заяви яка розглядалася судом вже, якщо не містить нових фактів у справі. Неприйнятною буде теж заява якщо суд визнає її несумісною з положеннями конвенції або протоколів до неї. Суд може відхилити заяву, яку він вважає неприйнятною на будь-якій стадії.

15. Умови прийнятності заяви до розгляду в Суді та умови сумісності заяви з Конвенцією.

Критерії прийнятності (ст.35):

1.суд може брати справу до розгляду лише після того, як було вичерпано всі національні засоби юридичного захисту, згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права і впродовж 6 місяців від дати постановлення остаточного рішення на національному рівні.

2. Суд не розг. Жодної справи якщо вона подана анонімно, є ідентичною за сутністю до заяви яка розглядалася судом вже, якщо не містить нових фактів у справі. Неприйнятною буде теж заява якщо суд визнає її несумісною з положеннями конвенції або протоколів до неї. Суд може відхилити заяву, яку він вважає неприйнятною на будь-якій стадії.

Процедура виконання рішень Суду в Україні. Роль Комітету Міністрів Ради Європи у контролі за виконанням рішень Суду.

Як зазначено у ст. 46 Конвенції, Договірні Держави зобов’язуються виконувати остаточне рішення ЄСПЛ в будь-якій справі, в якій вони є сторонами. Порядок виконанням рішень в Україні регламентується Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23 лютого 2006 року, Законом України "Про виконавче провадження" від 21 квітня 1999 року та іншими нормативно-правовими актами.

Виконання рішення ЄСПЛ включає в себе:

· сплата визначеної остаточним рішенням ЄСПЛ або за процедурою дружнього врегулювання суми грошової компенсації;

· вжиття додаткових заходів індивідуального характеру;

· вжиття заходів загального характеру.

Вихідні засади Конвенції. Її структура та зміст.

Конвенція – це незалежна система “міжнародного загального права”. Ця система розвивається завдяки створенню європейським судом з прав людини прецедентного права.

Cистема Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини – унікальний інструмент захисту порушених прав.

Структура та зміст Конвенції.

Розділ І Конвенції – права і свободи містить перелік прав людини, що гарантуються Конвенцією. При цьому одна стаття Конвенції може містити декілька прав: тобто право на справедливий судовий розгляд гарантує право на доступ до суду; розгляд справи протягом розумного строку; право на виконання остаточного судового рішення. Розділ ІІ Європейський Суд з прав людини містить організаційні та процесуальні норми, які стосуються створення та організації діяльності суду процедури розгляду індивідуальних заяв та міждержавних справ. Положення цього розділу доповнюються правилами регламенту суду, який є самостійним процесуальним документом ухваленим пленарним засіданням суду. Розділ ІІІ інші положення. Містить норми, які визначають дію конвенції, її ратифікацію та денонсацію. В цілому у першому розділі містяться матеріальні норми, а у другому та третьому організаційні та процесуальні.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 614; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.134.110 (0.015 с.)