Структурні елементи грошової системи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структурні елементи грошової системиЕлементи грошової системи
Види та купюрність грошових знаків і характер їхнього забезпечення
Встановлення курсу національної валюти і порядок її обміну на іноземну
Наявність державних фінансових інститутів, які здійснюють регулювання грошового обігу
Порядок грошової емісії, т.б. порядок друкування грошей і випуску їх в обіг
Назва національної грошової одиниці

 

 


Грошовий обіг і його закони. Грошова маса, її структура таї агреговані показники. Грошовий ринок. Пропозиція та попит на| гроші. Рівновага грошової та товарної мас. Модель І.Фішера.

Грошовий обіг — це неперервний рух грошей у сфері обігу та їх функціонування як засобу платежу й обігу.

Закон грошового обігу передбачає, що протягом певного періоду в обігу має бути певна, об’єктивно зумовлена грошова маса. Він з’ясовує внутрішні зв’язки між кількістю грошей в обігу і масою товарів, рівнем цін, швидкістю обороту грошей.

Кількість грошей, необхідних для обігу, може бути визначена за такою формулою:

де КГ — кількість грошей, необхідних для обігу; СЦ — сума цін товарів, реалізованих протягом року; К — сума цін товарів, проданих у кредит; П — платежі за кредити минулого року; ВП — платежі, які взаємно погашаються; О — швидкість обороту однієї грошової одиниці за рік.

Закон обігу паперових грошей полягає в тому, що їх випуск має дорівнювати тій кількості замінених ними золотих грошей, яка необхідна для забезпечення нормального товарного обігу.

Для визначення кількості грошей, необхідної для обігу, базуються на неокласичній теорії рівняння грошової і товарної мас, запропонованої американським економістом І. Фішером:

де М — маса грошей в обігу; V — середня швидкість обігу грошей; Р — середній рівень цін на товари та послуги; Q — кількість товарів та послуг, представлених на ринку.

Потреба в грошах не обмежується лише товарними угодами, вона доповнюється попитом на гроші, зумовленим заощадженнями готівкових грошей населенням, придбанням комерційних та державних цінних паперів тощо. Якщо позначити цей попит на гроші показником L(r), то формула кількості грошей набуде такого вигляду:

Грошова маса —це сукупність усіх грошових засобів у готівковій і безготівковій формах, які забезпечують реалізацію товарів, послуг і всі нетоварні платежі у народному господарстві.

Структура грошової маси
Структура грошової маси

Готівкові гроші
Розмінні білонні монети
Казначей-ські білети
Депозитні сертифікати
Державні цінні папери та ін.
Чекові внески
Банкноти
Безготівкові гроші

 


Суть, причини та види інфляції.

Інфляці я — це знецінення грошей, спричинене диспропорціями в суспільному виробництві й порушенням законів грошового обігу, яке виявляється у стійкому зростанні цін на товари і послуги.

Причини інфляції
Зовнішні
- посилення інтернаціоналізації господарських зв’язків між державами, що супроводжуються загостренням конкуренції на світових ринках капіталів, товарів та послуг, робочої сили, - загострення міжнародних валютно-кредитних відносин, зі структурними світовими кризами (енергетичною, продовольчою, фінансовою та ін.)  
- порушення пропорцій відтворення між виробництвом і споживанням, нагромадженням і споживанням, попитом і пропозицією, грошовою масою в обігу і сумою товарних цін; - значне зростання дефіциту державного бюджету і державного боргу, зумовлених непродуктивними державними витратами; - надмірна емісія паперових грошей, яка порушує закони грошового обігу; мілітаризація економіки, що відволікає значну частину ресурсів в оборонну промисловість, призводить до недовиробництва товарів народного споживання, створює їх дефіцит; - збільшення податкового тягаря на товаровиробників; - випередження темпів зростання заробітної плати порівняно з темпами зростання продуктивності праці.  
Внутрішні

 

 


 

Типи інфляції

Типи інфляції
Помірна інфляція


Помірна інфляція характеризується повільним зростанням цін.

Галопуюча інфляція - вимірюється двозначними чи тризначними числами — 20, 100 чи 200% за рік.

Гіперінфляція - коли економіка, витримує галопуючу інфляцію, виникає третій і смертельний вид інфляції — гіперінфляція.

Дефляція - загальне зниження середнього рівня цін в економіці. Процес, протилежний інфляції.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 198; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.75 (0.006 с.)