Уставляння математичних формул та символівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Уставляння математичних формул та символівДля підготовки наукових текстів зі складними математичними формулами та символами використовують редактор формул Microsoft Equation. Для введення формули потрібно розмістити курсор у позиції уставляння першого символу формули і виконати команду Insert/Вставка и Object/Обьект. У переліку редакторів вибрати рядок Microsoft Equation. У позиції курсору з'явиться рамка, а на екрані командний рядок і піктографічна панель Microsoft Equation.

У першому рядку піктографічної панелі є піктограми для введення математичних символів, які об'єднані у функціональні групи. Натискаючи на піктограмну групу, в списку символів вибирають потрібні.

Другий рядок містить піктограми шаблонів, за допомогою яких у текст можна ввести складні математичні об'єкти, такі як інтеграл, матриця, вирази в дужках тощо. Курсор редактора формул має L-подібну форму. Горизонтальна та вертикальна лінії вказують у якому місці формули буде введений наступний елемент.

Для форматування формул застосовують команди Format/Формат і Size/Размер з командного рядка редактора Microsoft Equation. Щоб повернутись до текстового режиму, потрібно клацнути курсором за межами рамки формули. Для внесення змін у формулу курсор наводять на формулу і двічі клацають лівою клавішею мишки. Для вилучення формули досить клацнути на ній один раз і, після утворення навколо формули рамки з маркерами, натиснути на клавішу Delete.

Використання автотексту

Процесор Word 2000 має потужний апарат уставляння готових текстових фрагментів. Для використання функцій автотексту потрібно встановити піктографічну панель Autotext/Автотекст за допомогою команди View/Вид и Toolbars/Панели инструментов и Autotext/Автотекст.

Функції панелі продубльовані командою Insert/Вставка и AutoText/Автотекст.

У підменю команди в нижньому полі є елементи автотексту, які згуповані за призначенням. Досить натиснути на один з текстових елементів і він з'явиться у місці позиціонування курсору. Аналогічні дії забезпечує кнопка All Entries/Все элементы на піктографічної панелі AutoText/Автотекст.

Кнопка Autotext/Автотекст викликає діалогове вікно AutoCorrect/Автозамена.

На закладці Autotext/Автотекст можна внести нові текстові фрагменти, які користувач часто вживає у документах і натиснути на кнопку Add/Добавить. Для вилучення непотрібного текстового елемента, його виокремлюють і натискають на кнопку Delete/Удалить. Щоб виокремлений елемент уставити в текст натискають на кнопку Insert/Вставить. В меню Look in/Шаблоны потрібно вказати для яких документів він призначений:

  • All active Templates/Все активные шаблоны - для шаблонів відкритих в даний момент документів.
  • Normal/Шаблон Normal.dot - для файлу-шаблону процесора Normal.dot. Ці зміни будуть враховані в майбутніх документах.

Кнопка New/Создать піктографічної панелі Autotext/Автотекст дає змогу позначити текстовий фрагмент, що часто повторюється, кількома символами. Для цього потрібно виокремити фрагмент і натиснути на кнопку New/Создать.

У діалоговому вікні Create AutoText/Создание элемента автотекста треба ввести декілька символів, які будуть ототожнені з текстовим фрагментом. В подальшому, в відповідному місці тексту вводять ці символи, виокремлюють їх і натискають на клавішу F3. Текстовий фрагмент з'явиться на екрані.

Якщо активізувати параметр When selecting, automatically select entire word/Автоматически выделять слова на закладці Edit/Правка діалогового вікна Option/Параметры, яке з'являється під час виконання команди Tools/Сервис и Option/Параметры, то у випадку введення перших символів автотексту, користувачеві буде запропоновано увесь текстовий фрагмент. У випадку, коли цей фрагмент доречний, треба натиснути на клавішу Enter.

Використання позначок

Для швидкого шукання потрібного місця у документі використовують електронні позначки. Для створення позначки треба розмістити курсор в місці її розташування і застосувати команду Insert/Вставка и Bookmark/Закладка.

У діалоговому вікні Bookmark/Закладка потрібно ввести ім'я нової позначки, яке повинно починатись з букви і мати не більше ніж 40 символів та натиснути на кнопку Add/Добавить.

Для шукання позначеного тексту застосовують команду Edit/Правка и GoTo/Перейти або кнопку GoTo/Перейти діалогового вікна Bookmark/Закладка.

Уставляння гіперпосилань

Гіперпосиланням називається виокремлений фрагмент (в рамках даного розділу ключове слово), при натиску на якому документ пересувається до потрібного місця в документі (зазвичай, для отримання більш детальної інформації). У Web-сторінках гіперпосилання є поширеною функцією і це пов'язано, перш за все, з можливістю пошуку у величезній бібліотеці WWW потрібної інформації. Вперше для роботи з текстовими документами, ця функція втілена процесорі Word 2000 і довела свою ефективність. Гіперпосилання можна встановити, як для переходу по відкритому документу, так і для переходу в інші файли та Web-сторінки.

Для встановлення гіперпосилання треба виокремити текстовий або графічний фрагмент і виконати команду Insert/Вставка и Hyperlink/Гиперссылка або натиснути на кнопку .

В діалоговому вікні Insert Hyperlink/Добавление гиперссылки у віконці Text to Display/Текст потрібно ввести назву гіперпосилання або залишити текст виокремленого фрагменту та зафіксувати ліворуч одну з категорії, до якої посилається гіперпосилання:

  • Exicting File or Web Page/Имеющимся файлом, Web-страницей - посилання на існуючий файл або Web-сторінку;
  • Place in This Document/Местом в этом документе - посилання у відкритому документі;
  • Create New Document/Новым документом - посилання на новий документ;
  • E-mail Address/Электронной почтой - посилання на адресу електронної пошти.

У випадку посилання на інший файл його треба вибрати, натиснувши на відповідні кнопки File/Файл або Web-page/Web-страница для пошуку їх розташування.

У випадку створення нового файлу слід встановити шлях до директорії, де буде розміщено новий файл та ввести назву нового файлу.

Посилання на електронну адресу полегшує зв'язок з автором документа або Web-сторінки.

Якщо гіперпосилання розраховано на інформацію у тому ж самому документі, потрібно вибрати місце в документі. Це можуть бути заголовки розділів, заздалегідь оформлені належним стилем або електронні позначки. Знак "+" вказує на низхідний список, який потрібно розкрити і вибрати потрібне.

Гіперпосилання має вигляд кольорового підкресленого текстового фрагмента. При наведенні на нього, курсор набуває вигляду руки з піднятим пальцем. Текст гіперпосилання можна форматувати та редагувати, як звичайний текст, зокрема вилучати, вирізати, копіювати, уставляти, а також змінювати шрифт, розмір та накреслення тексту.

Уставляння приміток

Примітки, як звичайно, розміщують знизу сторінки або в кінці документа. Знак примітки - це маленька цифра після слова, яка встановлюється користувачем або автоматично. Для уставляння примітки курсор розміщують праворуч вибраного слова і виконують команду Insert/Вставка и Footnote/Сноска.

У діалоговому вікні Footnote and Endnote/Сноски потрібно вибрати тип примітки:

  • Footnote/Обычную - примітка буде розміщена знизу сторінки;
  • Endnote/Концевую - примітка буде розміщена в кінці документа.

Також обирають спосіб нумерації або інші символи позначення приміток. Після натискання на клавішу ОК знизу сторінки документа відкриється поле, в яке потрібно ввести текст примітки. Щоб перейти до основного документа, досить клацнути в ньому лівою клавішею мишки.

Для вилучення з тексту зайвої примітки досить витерти її номер біля слова. Текст примітки після цього також вилучається і відбувається автоматична перенумерація всіх приміток.


Нумерація списків

Для кращого сприйняття стислої інформації використовують марковані та нумеровані абзаци (списки). Для швидкого створення списків потрібно виокремити абзаци та натиснути кнопку Bullets/Маркеры або Numbering/Нумерация на піктографічній панелі Formatting/Форматирование. Налаштувати параметри списку зручно командою Format/Формат и Bullets and Numbering/Список. У діалоговому вікні Bullets and Numbering/Список на закладці Bulleted/Маркированый можна вибрати тип маркування. Щоб зробити маркер у вигляді логотипа, піктограми або картинки, треба скористатися кнопкою Customize/Изменить. В діалоговому вікні Insert Picture/Добавить рисунок вибирають графічний файл з піктограмою.

Після натискання на кнопку Customize/Изменить з'явиться діалогове вікно Customize Bulleted List/Изменение маркированого списка, в якому можна вибрати шрифт та вигляд маркера. У полі Bullet position/Положение маркера вибирають відступ маркера від лівого поля, в полі Text position/Положение текста відступ тексту від лівого поля.

Закладки Numbering/Нумерованый та Outline Numbering/Многоуровневый дають змогу створити нумеровані та багаторівневі списки. Налаштування параметрів нумерованих списків аналогічне до налаштування маркованих списків.

Для створення багаторівневого списку потрібно виокремити абзаци, і на закладці Outline Numbering/Многоуровневый вибрати тип багаторівневості й натиснути на кнопці ОК.

Нумерація буде без підрівнів. Для створення підрівня наводять курсор на початок потрібного абзацу і натискають на клавішу Tab або кнопку на панелі Formatting/Форматирование. Для підвищення рівня треба натиснути на кнопку . Для вилучення нумерації або маркування треба виокремити абзаци і вимкнути відповідні кнопки списків або навести курсор на початок абзацу і натиснути на клавішу Backspase.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.164.78 (0.009 с.)