Уставляння математичних формул та символів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Уставляння математичних формул та символівДля підготовки наукових текстів зі складними математичними формулами та символами використовують редактор формул Microsoft Equation. Для введення формули потрібно розмістити курсор у позиції уставляння першого символу формули і виконати команду Insert/Вставка и Object/Обьект. У переліку редакторів вибрати рядок Microsoft Equation. У позиції курсору з'явиться рамка, а на екрані командний рядок і піктографічна панель Microsoft Equation.

У першому рядку піктографічної панелі є піктограми для введення математичних символів, які об'єднані у функціональні групи. Натискаючи на піктограмну групу, в списку символів вибирають потрібні.

Другий рядок містить піктограми шаблонів, за допомогою яких у текст можна ввести складні математичні об'єкти, такі як інтеграл, матриця, вирази в дужках тощо. Курсор редактора формул має L -подібну форму. Горизонтальна та вертикальна лінії вказують у якому місці формули буде введений наступний елемент.

Для форматування формул застосовують команди Format/Формат і Size/Размер з командного рядка редактора Microsoft Equation. Щоб повернутись до текстового режиму, потрібно клацнути курсором за межами рамки формули. Для внесення змін у формулу курсор наводять на формулу і двічі клацають лівою клавішею мишки. Для вилучення формули досить клацнути на ній один раз і, після утворення навколо формули рамки з маркерами, натиснути на клавішу Delete.

Використання автотексту

Процесор Word 2000 має потужний апарат уставляння готових текстових фрагментів. Для використання функцій автотексту потрібно встановити піктографічну панель Autotext/Автотекст за допомогою команди View/Вид и Toolbars/Панели инструментов и Autotext/Автотекст.

Функції панелі продубльовані командою Insert/Вставка и AutoText/Автотекст.

У підменю команди в нижньому полі є елементи автотексту, які згуповані за призначенням. Досить натиснути на один з текстових елементів і він з'явиться у місці позиціонування курсору. Аналогічні дії забезпечує кнопка All Entries/Все элементы на піктографічної панелі AutoText/Автотекст.

Кнопка Autotext/Автотекст викликає діалогове вікно AutoCorrect/Автозамена.

На закладці Autotext/Автотекст можна внести нові текстові фрагменти, які користувач часто вживає у документах і натиснути на кнопку Add/Добавить. Для вилучення непотрібного текстового елемента, його виокремлюють і натискають на кнопку Delete/Удалить. Щоб виокремлений елемент уставити в текст натискають на кнопку Insert/Вставить. В меню Look in/Шаблоны потрібно вказати для яких документів він призначений:

  • All active Templates/Все активные шаблоны - для шаблонів відкритих в даний момент документів.
  • Normal/Шаблон Normal.dot - для файлу-шаблону процесора Normal.dot. Ці зміни будуть враховані в майбутніх документах.

Кнопка New/Создать піктографічної панелі Autotext/Автотекст дає змогу позначити текстовий фрагмент, що часто повторюється, кількома символами. Для цього потрібно виокремити фрагмент і натиснути на кнопку New/Создать.

У діалоговому вікні Create AutoText/Создание элемента автотекста треба ввести декілька символів, які будуть ототожнені з текстовим фрагментом. В подальшому, в відповідному місці тексту вводять ці символи, виокремлюють їх і натискають на клавішу F3. Текстовий фрагмент з'явиться на екрані.

Якщо активізувати параметр When selecting, automatically select entire word/Автоматически выделять слова на закладці Edit/Правка діалогового вікна Option/Параметры, яке з'являється під час виконання команди Tools/Сервис и Option/Параметры, то у випадку введення перших символів автотексту, користувачеві буде запропоновано увесь текстовий фрагмент. У випадку, коли цей фрагмент доречний, треба натиснути на клавішу Enter.

Використання позначок

Для швидкого шукання потрібного місця у документі використовують електронні позначки. Для створення позначки треба розмістити курсор в місці її розташування і застосувати команду Insert/Вставка и Bookmark/Закладка.

У діалоговому вікні Bookmark/Закладка потрібно ввести ім'я нової позначки, яке повинно починатись з букви і мати не більше ніж 40 символів та натиснути на кнопку Add/Добавить.

Для шукання позначеного тексту застосовують команду Edit/Правка и GoTo/Перейти або кнопку GoTo/Перейти діалогового вікна Bookmark/Закладка.

Уставляння гіперпосилань

Гіперпосиланням називається виокремлений фрагмент (в рамках даного розділу ключове слово), при натиску на якому документ пересувається до потрібного місця в документі (зазвичай, для отримання більш детальної інформації). У Web -сторінках гіперпосилання є поширеною функцією і це пов'язано, перш за все, з можливістю пошуку у величезній бібліотеці WWW потрібної інформації. Вперше для роботи з текстовими документами, ця функція втілена процесорі Word 2000 і довела свою ефективність. Гіперпосилання можна встановити, як для переходу по відкритому документу, так і для переходу в інші файли та Web -сторінки.

Для встановлення гіперпосилання треба виокремити текстовий або графічний фрагмент і виконати команду Insert/Вставка и Hyperlink/Гиперссылка або натиснути на кнопку .

В діалоговому вікні Insert Hyperlink/Добавление гиперссылки у віконці Text to Display/Текст потрібно ввести назву гіперпосилання або залишити текст виокремленого фрагменту та зафіксувати ліворуч одну з категорії, до якої посилається гіперпосилання:

  • Exicting File or Web Page/Имеющимся файлом, Web-страницей - посилання на існуючий файл або Web- сторінку;
  • Place in This Document/Местом в этом документе - посилання у відкритому документі;
  • Create New Document/Новым документом - посилання на новий документ;
  • E-mail Address/Электронной почтой - посилання на адресу електронної пошти.

У випадку посилання на інший файл його треба вибрати, натиснувши на відповідні кнопки File/Файл або Web-page/Web-страница для пошуку їх розташування.

У випадку створення нового файлу слід встановити шлях до директорії, де буде розміщено новий файл та ввести назву нового файлу.

Посилання на електронну адресу полегшує зв'язок з автором документа або Web -сторінки.

Якщо гіперпосилання розраховано на інформацію у тому ж самому документі, потрібно вибрати місце в документі. Це можуть бути заголовки розділів, заздалегідь оформлені належним стилем або електронні позначки. Знак "+" вказує на низхідний список, який потрібно розкрити і вибрати потрібне.

Гіперпосилання має вигляд кольорового підкресленого текстового фрагмента. При наведенні на нього, курсор набуває вигляду руки з піднятим пальцем. Текст гіперпосилання можна форматувати та редагувати, як звичайний текст, зокрема вилучати, вирізати, копіювати, уставляти, а також змінювати шрифт, розмір та накреслення тексту.

Уставляння приміток

Примітки, як звичайно, розміщують знизу сторінки або в кінці документа. Знак примітки - це маленька цифра після слова, яка встановлюється користувачем або автоматично. Для уставляння примітки курсор розміщують праворуч вибраного слова і виконують команду Insert/Вставка и Footnote/Сноска.

У діалоговому вікні Footnote and Endnote/Сноски потрібно вибрати тип примітки:

  • Footnote/Обычную - примітка буде розміщена знизу сторінки;
  • Endnote/Концевую - примітка буде розміщена в кінці документа.

Також обирають спосіб нумерації або інші символи позначення приміток. Після натискання на клавішу ОК знизу сторінки документа відкриється поле, в яке потрібно ввести текст примітки. Щоб перейти до основного документа, досить клацнути в ньому лівою клавішею мишки.

Для вилучення з тексту зайвої примітки досить витерти її номер біля слова. Текст примітки після цього також вилучається і відбувається автоматична перенумерація всіх приміток.


Нумерація списків

Для кращого сприйняття стислої інформації використовують марковані та нумеровані абзаци (списки). Для швидкого створення списків потрібно виокремити абзаци та натиснути кнопку Bullets/Маркеры або Numbering/Нумерация на піктографічній панелі Formatting/Форматирование. Налаштувати параметри списку зручно командою Format/Формат и Bullets and Numbering/Список. У діалоговому вікні Bullets and Numbering/Список на закладці Bulleted/Маркированый можна вибрати тип маркування. Щоб зробити маркер у вигляді логотипа, піктограми або картинки, треба скористатися кнопкою Customize/Изменить. В діалоговому вікні Insert Picture/Добавить рисунок вибирають графічний файл з піктограмою.

Після натискання на кнопку Customize/Изменить з'явиться діалогове вікно Customize Bulleted List/Изменение маркированого списка, в якому можна вибрати шрифт та вигляд маркера. У полі Bullet position/Положение маркера вибирають відступ маркера від лівого поля, в полі Text position/Положение текста відступ тексту від лівого поля.

Закладки Numbering/Нумерованый та Outline Numbering/Многоуровневый дають змогу створити нумеровані та багаторівневі списки. Налаштування параметрів нумерованих списків аналогічне до налаштування маркованих списків.

Для створення багаторівневого списку потрібно виокремити абзаци, і на закладці Outline Numbering/Многоуровневый вибрати тип багаторівневості й натиснути на кнопці ОК.

Нумерація буде без підрівнів. Для створення підрівня наводять курсор на початок потрібного абзацу і натискають на клавішу Tab або кнопку на панелі Formatting/Форматирование. Для підвищення рівня треба натиснути на кнопку . Для вилучення нумерації або маркування треба виокремити абзаци і вимкнути відповідні кнопки списків або навести курсор на початок абзацу і натиснути на клавішу Backspase.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 371; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.21 (0.012 с.)