Встановіть, яка з представлених нижче гіпотез є загальною, яка частковою, а яка одиничною. 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Встановіть, яка з представлених нижче гіпотез є загальною, яка частковою, а яка одиничною.1. Співвідношення між попитом і пропозицією економісти австрійської школи пояснювали таким чином. Якщо споживач має постійний прибуток і нічого не знає про те, скільки коштують потрібні йому товари і послуги, то в розподіленні його прибутку та розмірах попиту будуть домінувати потреби. Тобто, якщо, наприклад, споживач виділяє на придбання стільця 100 грн., а стола - 200 грн., то такий вчинок говорить про те, що при інших рівних умовах стіл для нього у 2 рази корисніше за стілець. Зв'язок між потребами і попитом стає зрозумілим: чим більше інтенсивність потреби, тим більше суб'єктивна оцінка, а відповідно, і розміри попиту, і навпаки.

2. Незбалансованість економічних зв'язків спостерігається у відносинах між бідними промислове розвиненими країнами світу. Нині у світовому господарстві склалися дві групи країн, одна з яких має актив платіжного балансу, а інша - пасив.

Наприклад, за даними економічних досліджень, Німеччина, Японія та деякі східно-азіатські країни мають активний баланс торгівлі товарами і послугами, а США, які ще у 80-х роках перетворилися у найвизначнішу у світі країну-боржника, мають чималий дефіцит цього балансу.

3. Аграрні відносини тісно пов'язані з власністю на землю, але приватна власність на землею не завжди дає змогу ефективно вести сільське господарство. Наприклад, у Польщі у сільському господарстві переважають приватники, але продовольча проблема повністю к вирішена. Разом з тим у США 40 % здається в оренду. Успіхи ж сільського господарства США зовсім не пов'язані з приватною власністю на землю.

4. Довгочасні циклічні коливання в економіці вчені-економісти виявили понад 100 років тому. Однією з перших спроб наукового осмислення їх став опублікований у 1878 році англійським економістом У.С.Джевонсом статистичний аналіз, в якому аргументувалася наявність поряд з середньо- і короткостроковими циклами довгочасних коливань ділової активності. Про існування довгочасних циклів писали у своїх працях й інші економісти, зокрема них відомий російський вчений М.І.Туган-Барановський, які займалися теоретичними проблемами економічної динаміки.

Завдання 4.

Встановить можливі шляхи підтвердження або спростування гіпотез.

1. Життєвий цикл товарів став коротшим, номенклатура - ширшою, а об'єми випуску - менше. Однак багато фірм продовжують діяти, використовуючи системи управління, розраховані на випуск більших партій стандартних продуктів.

2. Який зв'язок взаємодії потреб та попиту? Якщо, припустимо, два споживача мають рівні доходи, а ціни при цьому є сталими, то чому один з них витрачає на придбання товару А більше грошей, ніж на придбання товару Б, а інший діє протилежним чином?

3. З першого погляду здається, що в обставинах відкритої інфляції стан споживача суттєво змінюється. Товарного дефіциту споживач не відчуває, і якщо держава, уважно спостерігаючи за ростом цін, своєчасно створить відповідне збільшення прибутку, то споживач напевно нічого не втрачає. Насправді ж його достаток зменшується.

Підтвердженням цьому є як мінімум дві причини: 1) проти інфляційна компенсація ніколи не здожене рівня зростання цін; 2) передбачити у майбутньому збільшення цін в цих умовах дуже складно, а іноді й неможливо.

4. Справедливо припустити, що в процесі економічного розвитку промисловість і запас благ будуть зростати. А це означає, що від оцінок корисності треба очікувати послідовного зниження. Виявляється стала тенденція, яка називається законом спадаючої граничної корисності. Як в цих умовах буде діяти споживач?

 

 

Тестові завдання

 

Гіпотеза – це: а) форма мислення, що становить собою припущення про існування певного закономірного зв’язку між явищами, причина виникнення яких невідомі. б) припущення про певні закономірності, які стосуються тільки деяких елементів множини явищ відповідної предметної сфери. в) форма умовиводу, що являє собою судження про наявність різних зв’язків між явищами,причини виникнення яких невідомі.
Доведення це – … a) форма мислення, в який стверджується існування певного закономірного зв’язку між явищами, причини виникнення яких невідомі b) це процес мислення, що полягає в обґрунтуванні істинності якогось положення за допомогою інших положень, істинність яких встановлена раніше c) форма мислення, в якій засобами ствердження чи заперечення розкриваються зв’язки предметів з їх ознаками або відношення між предметами d) це положення, що підлягає в обґрунтуванні ряду інших положень через явища або події, що мають місце в дійсності e) логічний прийом переконання опонента в істинності висунутої тези f) логічна операція, що пов’язана з підбором вагомих аргументів на користь висунутої тези та преконанням опонента
У структурі доведення розрізняють: a) теза, демонстрація, аргументи; b) прості і складні судження; c) судження, умовивід, теза; d) суб’єкт, предикат, зв’язка
Розрізняють такі види доведень:
a) пряме, b) непряме, c) аналогічне, d) розділове.   e) непряме, f) одиничне, g) тимчасове, h) часткове  

 

Залежно від способу встановлення істинності тези розрізняють: a) складне доведення b) пряме доведення c) непряме доведення d) просте доведення
Визначте тезу у наведеному прикладі "Всі студенти юридичних спеціальностей вивчають логіку, а Петренко студент юридичного факультету. Отже, Петренко повинен вивчати логіку". a) Всі студенти юридичних спеціальностей вивчають логіку b) Петренко - студент юридичного факультету c) Петренко повинен вивчати логіку
Знайдіть доводи у даному прикладі доведення. "Якщо довжина сторін якогось трикутника дорівнює відповідно 3,4 і 5 см, то цей трикутник - прямокутний, бо сума квадратів перших чисел дорівнює квадрату третього числа, а таке співвідношення довжини сторін має прямокутний трикутник." a) цей трикутник - прямокутний b) сума квадратів перших чисел дорівнює квадрату третього числа c) співвідношення довжини сторін 3,4,5 має прямокутний трикутник
Знайдіть елементи демонстрації в доказі "якщо довжина сторін якогось трикутника дорівнює відповідно 3,4 і 5 см, то цей трикутник - прямокутний, бо сума квадратів перших чисел дорівнює квадрату третього числа, а таке співвідношення довжини сторін має прямокутний трикутник." a) співвідношення довжини сторін 3,4,5 має прямокутний трикутник b) якщо довжина сторін якогось трикутника дорівнює відповідно 3,4 і 5 см, то цей трикутник - прямокутний c) сума квадратів перших чисел дорівнює квадрату третього числа
Визначте вид доведення "Звинувачений Ќ., причетність якого до скоєння злочину встановлена, мав спільника, оскільки о 10.50 Ќ. бачили на вулиці Кірова; злочинна операція розпочалася о 10.55 на вулиці Дзержинського; о 16.30 Ќ. був затриманий з викраденими речами, проте з вулиці Кірова до місця злочину він ніяк не міг дістатися за 5 хвилин". a) непряме b) пряме
Яка помилка допущена у доведенні? "Версія є істинною, оскільки вона логічно випливає із свідчень свідка Ќ.; у свою чергу, свідкові Ќ. можна довіряти, бо в разі хибності його заяв довелося б відхилити і саму версію". a) "не випливає", b) "поспішне узагальнення" c) "почетверіння термінів" d) "випередження основи" e) "підміна тези"
Які помилки допущено при спростуванні? "Теза є хибною, оскільки її істинність з необхідністю не випливає із аргументів АІ і А2; проте жоден із цих аргументів не підтвердився." a) "підміна тези" b) "звернення до особи опонента" c) "хибний резон" d) "не випливає"
Визначте ТЕЗУ у даному прикладі спростування: "Викриваючи Косова в епізоді з матрацними наволочками, Сажин дав кілька варіантів показань, що суперечать один одному і документам. Проте при цьому він категорично твердив, що познайомився з Косовим "наприкінці серпня - на початку вересня 1945 р.", після чого домовився про купівлю наволочок. Документами ж безперечно установлено, що відпускалися наволочки у березні - квітні 1945 р., тобто майже за півроку до того, коли Сажин познайомився з Косовим. Отже, витривалий темперамент Сажина наштовхнув його на подання показань, явно нісенітних, які не відповідають дійсності" (Казначеєва С. К. Із промови на захист Косова) a) Сажин дав неправдиві показання, викриваючи Косова b) Косов і Сажин підозрюються у незаконній купівлі-продажі матрацних наволочок c) Сажин купував матрацні наволочки
Зробіть висновок, схема якого доведення наведена у даному прикладі. Необхідно довести істинність тези (Т), але резони, що прямо обґрунтовують цю тезу відсутні. Тоді застосовується такий алгоритм: 1крок - висувається антитеза (не-Т) і припускається, що вона є істинною, 2 крок - виводяться з антитези можливі наслідки, 3 крок - перевіряється істинність цих наслідків, 4 крок - робляться висновки. Якщо встановлено, що виведені з антитези наслідки не існують, або немислими, то цим буде доведено хибність антитези (не-Т), а значить - істинність тези (Т). a) розподільне b) апогогічне c) пряме
У наведеному прикладі визначте ТЕЗУ, що доводиться. "Л. злочинне недбало ставилася до виконання службових обов'язків. Вона прийняла матеріальні цінності від колишньої завідувачки складом за інвентарними даними, не звіряючи з фактичною наявністю майна, облік матеріальних цінностей вела неохайно; майно, що вийшло з ужитку, своєчасно не списувала. Окрім того, під час тривалої хвороби майном порядкували інші особи. Усі ці обставини підтверджуються показанням свідків і висновком бухгалтерської експертизи". a) Л. злочинне недбало ставилася до виконання службових обов'язків b) Л. прийняла матеріальні цінності від колишньої завідувачки складом за інвентарними даними, не звіряючи з фактичною наявністю майна c) під час тривалої хвороби Л. майном порядкували інші особи d) облік матеріальних цінностей Л. вела неохайно
Спростування - це … a) роз’яснення хибності певного положення за допомогою доведення іншої гіпотези b) обґрунтування хибності одного положення за допомогою інших шляхом побудови відповідного міркування; c) роз’яснення певної думки для з'ясування істинності одного з багатьох суджень
Спростування тези фактами називається …_________________ спростуваннями. Допишіть пропущене слово a) непрямим b) узагальнюючим c) прямим d) фактичним
Помилкою щодо тези є… a) "зачароване коло" b) "поспішне узагальнення" c) "перехід в інший рід" d) "почетверіння термінів"
Помилкою щодо аргументів є… a) "зачароване коло" b) "поспішне узагальнення" c) "перехід в інший рід" d) "звернення до публіки"
Помилкою за формою доказу є… a) "зачароване коло" b) "поспішне узагальнення" c) "перехід в інший рід" d) "звернення до публіки"
Яка помилка допущена у доведенні? «Версія є істинною, оскільки вона логічно випливає із свідчень свідка Н.; у свою чергу, свідкові Н. можна довіряти, бо в разі хибності його заяв довелося б відхилити і саму версію». a) "не випливає", b) "поспішне узагальнення" c) "підміна тези" d) "почетверіння термінів" e) "випередження основи"
Які помилки допущено при спростуванні? «Теза Т є хибною, оскільки її істинність з необхідністю випливає із аргументів АІ і А2; проте жоден із цих аргументів не підтвердився.» a) "підміна тези" b) "звернення до особи опонента" c) "хибний резон" d) "не випливає"

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 299; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.160.97 (0.01 с.)