Тема 4. Основні закони правильного мислення 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Основні закони правильного мисленняЛогічні вправи

Чи можна використовувати як рівнозначні наступні поняття?

o Підприємець. Бізнесмен. Учасник господарської дііяльності.

o Валютний ринок. Кредитний ринок. Ринок фінансових ресурсів.

o Позика. Вид господарсько-економічної діяльності.

o Фондова біржа. Спеціалізований центр з купівлі-продажу товарів.

Встановіть, чи порушується закон тотожності в наступних поняттях.

a) Незнання - це неможливість передбачити кінцевий результат, що і є самою невизначеністю, яку можна оцінити в кількісних характеристиках.

b) У Північному Техасі, де часто бувають сильні зливи, за допомогою ВІ страхові компанії визначають концентрації будинків у будь-якій географічній області, оцінюють ризики. Кожному клієнту призначається індивідуальний страховий код. Використання страхових кодів дозволяє забезпечити зручні взаєморозрахунки і запобігання шахрайства у страхуванні.

c) У страховій компанії ТАС декілька раз змінювалось керівництво: від Тігибка та його дружини до іноземних інвесторів. За цей час відбулися структурні зміни, пов'язані зі зростанням прямих іноземних інвестицій, гармонізації вітчизняного законодавства та розвитку перестрахування, що безпосередньо не зазнало зміни від кількості змінених директорів.


d) Щорічно 12 млн. туристів в'їжджають та виїжджають з нашої країни, що впливає на розвиток вітчизняного туристичного бізнесу.

Вкажіть чи виконується закон суперечності у наведених прикладах.

a) Фондова біржа працює цілодобово, з перервою на обід.

b) Завдяки медичному страхуванню громадяни можуть одержати комплекс медичних послуг кваліфікованих спеціалістів у різних медичних закладах, або не можуть, так як законодавча база з питань обов'язкового медичного страхування знаходиться у стадії формування.

Вкажіть, чи виконується закон виключеного третього у наведених прикладах.

a) При настанні страхового випадку страхова виплата або виплачується, або не виплачується, що залежить від умов, передбачених договором страхування.

b) Ризикові обставини дозволяють оцінити можливість настання певної події у майбутньому. Проте, тільки одна або декілька ризикових обставин призводить до реалізації ризику, що означає настання страхового випадку.

c) Врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння,користування і розпорядження майном - це право власності. Якщо ці відносини не врегульовані законом, то вони не являються правом власності.

Вкажіть, чи виконується закон достатньої підстави.


a) Визначення розміру збитку та суми страхового відшкодування здійснюється страховою компанією на підставі рішення суду про розмір збитків, заподіяних третім особам внаслідок забруднення навколишнього середовища (екологічне страхування).

b) Якщо застрахований загинув або одержав травму внаслідок скоєння ним дій, в яких слідчими органами або судом встановлені ознаки навмисного злочину або у зв'язку з алкогольним, токсичним чи наркотичним сп'янінням — страхова сума не виплачується, (страхування від нещасних випадків).

Вкажіть, вимоги яких формально-логічних законів порушені у наведених прикладах.

a) Суб'єкти господарювання беруть участь у міжнародному бізнесі, якщо наявне бажання цих суб'єктів проводити даний вид діяльності.

b) При укладенні договору страхувальник повинен повідомити про всі важливі обставини стосовно об'єкта страхування, а страховик - про умови страхування після настання страхового випадку.

c) Планування є запорукою успішного здійснення усіх наступних рішень у сфері бізнесу. Діючи на осліп, підприємець може прийняти правильне або хибне рішення, або його рішення ніяк не вплине на економічний стан підприємства.

Тестові завдання

1. Логічні закони – це -а) Внутрішній суттєвий зв’язок між судженнями під час міркування б) операціональні директиви мислення в) Внутрішній суттєвий, необхідний зв’язок між логічними формами у процесі побудови міркувань
2. Визначте головні логічні закони Закон тотожності, Закон суперечності, Закон збереження змісту, Закон виведення понять Закон достатньої підстави, Закон виключеного третього, Закон еквівалентності
3. Який закон відображається схемою «А є А»: а) закон подвійного заперечення б) закон достатньої підстави в) закон тотожності
4. Визначить, у яких парах висловлювань будуть порушені вимоги закону тотожності при ототожненні змісту висловлювань: а) вчора було холодно і йшов дощ. Холодна і дощова погода була вчора б) водій несе відповідальність за аварії. Причина аварії в діях водія в) невірно, що підприємство реалізувало більшість своїх виробів через фірмовий магазин. Підприємство не реалізувало більшість своїх виробів через фірмовий магазин
5. Оберіть, у яких відповідях на запитання дотримуються закону тотожності: а) Ви громадянин якої держави? я українець б) Ви підготовлені до іспиту? я готувався в) Яку найвищу вершину Ви знаєте? Монблан
6. Визначте, чи дотримуються вимоги закону достатньої підстави в наступних міркуваннях: "Вода гасить вогонь, тому що вона рідка й холодна". а) Так б) Ні в) Правильної відповіді немає
7. Визначте, чи дотримуються вимоги закону достатньої підстави у такому прикладі: "Студент почервонів, отже, він винний". а) Так б) Ні в) Правильної відповіді немає
8. Назвіть, вимоги якого формально логічного закону порушені у наведеному уривку: "Учитель: "Сподіваюся, Том, я не побачу, що ти списуєш з чужого зошита?" Том: "Я також на це сподіваюся". а) закон достатньої підстави б) закон виключення третього в) закон суперечності г) закон тотожності
9. Назвіть, вимоги якого формально логічного закону порушені у висловлюванні "Прошу Вашого дозволу розлучити мене з громадянином К. без моєї присутності, але я згоди на розлучення не даю". а) закон достатньої підстави б) закон виключення третього в) закон суперечності г) закон тотожності
10. Встановіть відповідність властивостей мислення назвам законів, що їх виражають
Обґрунтованість закон достатньої підстави
Послідовність закон виключеного третього
Визначеність закон тотожності
Несуперечність закон суперечності

 

 

Тема 5. Умовивід та практика подолання помилкових висновків

Індуктивний та традуктивний умовиводи

 

Логічні вправи

Індуктивний умовивід

Встановіть вид індуктивного умовиводу. З'ясуйте їх вид, структуру і ступінь правдоподібності

· Жоден з цих працівників не міг виконати цю роботу погано, тому що кожного з них я перевірив особисто.

· Після того як маркетологам встановили комп'ютери з доступом до інтернету, значно зріс рівень продажу товару, хоча не змінився ні робочий день, ні навантаження працівників. Ясно, що причина цього - у використанні інтернету.

· Керівник, перевіряючи список присутніх на нараді, переконався, що перераховані ним особи присутні. Виходячи з цього, керівник робить висновок, що присутні всі хто має бути на цьому заході.,

У наведених прикладах визначте вид індукції

· Для виступу з доповідями на квартальному засіданні підготувались 5 керівників відділів: Лебідь. Цвєтков, Наливайко, Білошевська та Лобода. Керівники відділів Лебідь, Цвєтков та Наливайко виступили з доповідями в першій частині засідання. А керівники Білошевська та Лобода виступили з доповідями у другій частині. Таким чином, усі керівники відділів, що готували доповіді, виступили на квартальному засіданні.

· Під скорочення штату потрапили робітники М., Н., П., Л., і К., Минулого тижня були звільнені М., Н., цього тижня - всі інші. Отже, звільнені всі робітники що потрапили під скорочення.

· В компанії працює 10 маркетологів. Аналіз підсумків проданого товару. На цій підставі був зроблений висновок про те, що всі маркетологи продали чимало товару.

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 290; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.24.113 (0.009 с.)