З.Можна встановити чимало аналогій між різноманітними економічними процесами, законами та іншими соціальними процесами. Пропонуємо проаналізувати наступні приклади 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

З.Можна встановити чимало аналогій між різноманітними економічними процесами, законами та іншими соціальними процесами. Пропонуємо проаналізувати наступні приклади1. Проблемі вивчення попиту, пропозиції та їх взаємодії у світовій економічній літературі приділяється увага вже близько двох століть. Закон Іспиту і пропозиції виражає взаємозалежність між кількістю товару, які хоче купити споживач і обсягом товарів і послуг, які пропонує виробник, особливості дії закону попиту і пропозиції залежать, передусім, від рівня цін: чим вищі ціни, тим менше буде реалізовано товарів і послуг і навпаки. Аналогічно чим менше граничне середнє відхилення - дисперсія, тим рівномірність розподілу предметів сукупності більша.

2. Ефект мультиплікації визначається швидкістю оборотів коштів між різними сферами виробництва та обслуговування. Чим більше грошей залучено підприємством, тим швидше навколо нього розвивається інфраструктура. Отримані працівниками кошти будуть витрачені на задоволення благ, а отже профінансують інші галузі. Цей процес можна порівняти з падінням краплини на рівне плесо води: від центра і далі по поверхні будуть поширюватись кола різного діаметру. Такими ж колами розподілиться фінансовий вплив підприємства на ті, що складають інфраструктуру. Поява ж такого центру неодмінно вплине на грошовий потік, а отже зосередження коштів.

3. Виходячи з закону циклічного розвитку економіки, на початковому етапі становлення вона перебуває у стадії розвитку, з удосконаленням починає швидко зростати рівень економічного розвитку, досягаючи апогею. Проте, з плином часу відбувається поступове згортання темпів розвитку, що згодом переходить у кризу. Можна провести аналогію з рівнем води у річці впродовж року. Навесні спостерігається повінь, яка призводить до підняття рівня води у водоймі до максимального рівня, ближче до літа він стабілізується, потім спадає, інколи досягаючи критичного рівня - повної економічної кризи.

4. Поява нового товару на ринку товарів чи послуг не завжди гарантує попит на нього. В умовах жорсткої конкуренції навіть при низькій собівартості та відсутності аналогів навіть у рівних умовах існування не кожне підприємство втримається на ринку. Так само як не всі студенти однієї групи досягають однакого високих результатів у навчанні.

Тестові завдання

1. Визначить дефініцію, що відповідає наданому дефінієндуму: АНАЛОГІЄЮ НАЗИВАЄТЬСЯ УМОВИВІД,... a) в якому від схожості в одних ознаках робиться висновок про схожість цих предметів в інших ознаках b) в якому на основі знання частини предметів класу робиться висновок про всі предмети класу c) в якому висновок про окремий предмет класу робиться на підставі класу в цілому d) в якому висновок робиться з одного засновку шляхом його логічної зміни
2. Дослідження декількох однакових предмета за ознаками, що переносяться на властивості даних предметів називається аналогія… a) властивостей b) зв’язку c) відношення d) співвідношення
3. Аналогія що характеризує є відношення між двома предметами називається аналогія… a) властивостей b) взаємозв’язку c) співвідношення d) відношення
4. Аналогія – це... a) подібність предметів b) форма судження c) форма умовиводу d) умовивід на основі подібності
5. Умовивід про приналежність предмету певної ознаки на основі подібності у визначених ознаках з іншим предметом, називається… a) гіпотеза b) парадокс c) софізм d) аналогія
6. Визначте вид індуктивного умовиводу у наведеному прикладі. Березовський високо цінував народні мелодії. Бортнянський високо цінував народні мелодії. Вендель високо цінував народні мелодії. Лисенко високо цінував народні мелодії. Ревуцький високо цінував народні мелодії. Стеценко високо цінував народні мелодії. Отже, українські композитори високо цінували народні мелодії. a) повна індукція b) неповна індукція c) наукова індукція d) популярна індукція
7. Оберіть правильний висновок з наведених засновків: Козацько-селянські повстання під проводом К.Косинського (1591-1593 р.р.), С.Налівайка (1595-1596 р.р.), П.Бута (1637 р.) мали на меті звільнення України від польсько-шляхетського поневолення. Названі козацько-селянські повстання характеризують народні рухи України кінця XVI – першої половини XVII століть. Отже... a) народні рухи України кінця XVI – першої половини XVII століть мали на меті звільнення України від польсько-шляхетського поневолення. b) Козацько-селянські повстання – це народні рухи України c) висновок з необхідністю не випливає
8. Встановіть відповідність наведених визначень методів наукової індукції та назви даних методів. Впишіть визначення методів, що не наведені.
"Якщо випадок, у котрому досліджуване явище настає і випадок, у якому воно не настає, в усьому схожі й різні тільки в одній обставині, то ця обставина, наявна в першому і відсутня у другому, і є причиною явища, що вивчається". Метод єдиної схожості  
"Якщо два чи більше випадків досліджуваного явища мають спільну лише одну обставину, а всі інші обставини різні, то ця єдина схожа обставина і є причиною явища, що вивчається". Метод єдиної різниці
  Метод супутніх змін
  Метод залишків
  Сполучний метод схожості і різниці

 

9. З'ясуйте вид індуктивного умовиводу. На експертизу надійшло 17 квитанцій. Дослідивши кожну квитанцію, експерт зробив висновок, що підпис одержувача на всіх квитанціях підроблено a) повна індукція b) наукова індукція c) неповна індукція d) популярна індукція
10. Визначить дефініцію, що відповідає наданому дефінієндуму: ІНДУКЦІЄЮ НАЗИВАЄТЬСЯ УМОВИВІД,... a) в якому від схожості в одних ознаках робиться висновок про схожість цих предметів в інших ознаках b) в якому на основі знання частини предметів класу робиться висновок про всі предмети класу c) в якому висновок про окремий предмет класу робиться на підставі класу в цілому d) в якому висновок робиться з одного засновку шляхом його логічної зміни

 

Тема 6. Умовивід та практика подолання помилкових висновків

Дедуктивні умовиводи

Логічні вправи

І. Встановіть правильність наступних силогізмів. Проілюструйте необхідність слідування висновку із засновків (або відсутність такої необхідності). Зобразіть у кругових схемах відношення між термінами - силогізмами.

1. Усі менеджери - економісти. Деякі працівники - менеджери. Деякі працівники - економісти.

2. Усі керівники - управляючі. Жоден управляючий - не людина. Жоден управляючий - не керівник.

3. Усі менеджери вищого рівня - майбутні керівники. Всі менеджери вищого рівня - вивчають менеджмент. Усі майбутні керівники - вивчають менеджмент.

ІІ. Перевірте правильність наступних силогізмів.

1. Деякі менеджери - керівники. Деякі керівники - не менеджери.

2. Франчайзинг - взаємовигідна форма співпраці підприємництва. Взаємовигідна форма співпраці підприємництва не є франчайзингом.

3. Вид управлінської діяльності - є мотивуванням. Діяльність управління

не є видом мотивування.

ІІІ. Зробіть повний розбір силогізму: вкажіть засновки і висновки, більший, менший і середній терміни. Зобразіть в кругових схемах відношення між термінами.

1. У двократній теорії Фредеріка Герцберга усі фактори поділені на гігієнічні та мотиваційні. Фредерік Герцберг - вчений. Фредерік Герцберг - є засновником двократної теорії.

2. Організації у сучасних умовах використовують групове ухвалення рішень. Зокрема, так чинить виконавчий комітет Оепегаї Моїогз.

3. Усі керівники дуже жорстко контролюють виконання обов'язків. Цей керівник - жорстокий. Отже, контролювання виконання обов'язків здійснюється жорстоко.

ІV. Визначте більший і менший засновок. Зробіть висновок. Перевірте правильність висновку за допомогою кругових схем.

1. Усі висококваліфіковані працівники отримують високу заробітну плату. С. і В. - висококваліфіковані працівники.

2. Усі менеджери — економісти. Виходить, вчитель — не економіст.

3. Будь-який об'єкт підприємницької діяльності існує завдяки співпраці виробника і споживача. Виробник і споживач - об'єкт підприємницької діяльності.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 305; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.117.166 (0.011 с.)