Тема № 27. Мутаційна мінливість. Мутації, їх типи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 27. Мутаційна мінливість. Мутації, їх типиАктуальність теми. Мутацією називають зміну, яка зумовлена перебудовою генетичного апарату організму. Мутації виникають раптово, стрибкоподібно, що іноді різко відрізняє організм від вихідної форми. В результаті мутацій з’являються і успадковуються аномалії у будові тіла, відхилення розумових здібностей тощо. Знання механізмів мутаційної мінливості дозволяє прогнозувати ризик спадкової патології в нащадків.

 

Навчальні цілі:

Знати:

– визначення та типи мутацій;

– основні положення мутаційної теорії.

Вміти:

– визначати типи мутацій.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Скласти таблицю “Порівняльна характеристика мутаційної і модифікаційної мінливості”

 

Властивість Модифікації Мутації
Визначеність змін   Залежність прояву від сили і тривалості дії фактора, який спричинює зміни   Пристосувальне значення   Успадковуються чи не успадковуються    

ІІ. Контрольні запитання

1. Визначення поняття мутація.

2. Основні положення мутаційної теорії.

3. Властивості мутацій.

4. Типи мутацій. Їх класифікація.

5. Значення мутацій.

 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

Складіть таблицю “Класифікація мутацій”, характеризуючи кожен тип мутацій.

За походженням
Спонтанні Індуковані
   
За місцем походження
Генеративні Соматичні
   
За характером змін фенотипу
Фізіологічні Біохімічні
   
За місцем виникнення
Рецесивні Домінантні
   
За характером впливу
Летальні Сублетальні Нейтральні Корисні
         

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Хто є засновником вчення про мутації?

2. Чи можуть мутації бути домінантними й рецесивними?

1. Чим відрізняються геномні мутації від хромосомних?

3. Яка геномна мутація приводить до збільшення розмірів організмів, інтенсифікації процесів їхньої життєдіяльності й підвищення продуктивності?

5. Чому плодова мушка дрозофіла є зручним об’єктом генетичних дослідженнь?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

Тема № 28. Геномні мутації, їх характеристика

Актуальність теми. Геномною мутацією називається зміна числа хромосом. Геномні мутації виникають в результаті порушення нормального ходу мітозу чи мейозу і призводять до виникнення хромосомних хвороб з численними дефектами розвитку організму. Геномні мутації та методи їх виявлення лежать в основі діагностики спадкових хвороб.

 

Навчальні цілі:

Знати:

– форми мутаційної мінливості (геномні, генні мутації, хромосомні аберації);

– фактори мутагенезу;

Вміти:

– визначати типи мутацій;

– моделювати мутаційний процес на різних рівнях організації генетичного матеріалу;

– прогнозувати прояв спадкової патології в потомстві залежно від типу мутації;

–розв’язувати ситуаційні задачі.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Вказати відповідність між видом мутації та її проявом:

Точкова мутація Зміни розташування генів в хромосомі
Хромосомна перебудова Заміщення амінокислоти у білку
Анеуплоїдія Кратне збільшення числа хромосомних наборів
Поліплоїдія Амітотичний поділ клітини
  Зменшення хромосомного набору на 1 хромосому

ІІ. Контрольні питання теми

1. Поняття мутації. Класифікація мутацій в залежності від характеру спадкових змін генетичного апарату.

2. Геномні мутації.

3. Механізми виникнення геномних мутацій.

4. Анеуплоїдія. Приклади у людини.

5. Поліплоїдія.

 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Розв’язування задач на визначення числа хромосом в каріотипі.

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Чим відрізняються геномні мутації від хромосомних?

2. Яка геномна мутація приводить до збільшення розмірів організмів, інтенсифікації процесів їхньої життєдіяльності й підвищення продуктивності?

3. Чому ефекти від деяких хімічних мутагенів проявляються через декілька поколінь?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

Тема № 29. Хромосомні мутації, їх характеристика

Актуальність теми. У ході кросинговеру утворюються розриви хромосом, які потім репаруються. Порушення процесу репарації можуть призвести до появи хромосомних перебудов. Розриви хромосом і, як наслідок, утворення перебудов відбуваються під дією різних мутагенних факторів і в свою чергу теж є причинами виникнення специфічних спадкових хвороб.

 

Навчальні цілі:

Знати:

– форми мутаційної мінливості (геномні, генні мутації, хромосомні аберації);

– фактори мутагенезу;

Вміти:

– визначати типи мутацій;

– моделювати мутаційний процес на різних рівнях організації генетичного матеріалу;

– прогнозувати прояв спадкової патології в потомстві залежно від типу мутації;

–розв’язувати ситуаційні задачі.

 

І. Завдання для самостійної поза аудиторної роботи

1. Визначити основні типи хромосомних перебудов.

ІІ. Контрольні питання теми

1. Хромосомні аберації. Виникнення хромосомних аберацій

2. Делеції. Приклади у людини.

3. Дуплікації. Явище надлишковості.

4. Інверсії.

5. Транслокації та їх види.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 732; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.231.211 (0.01 с.)