Тема № 15. Закономірності успадкування ознак, встановлені Г. Менделем. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 15. Закономірності успадкування ознак, встановлені Г. Менделем.Актуальність теми. Закономірності успадкування ознак на організмовому рівні встановив Г.Мендель (1865).У людини відомо понад 2300 ознак (нормальних і патологічних), які успадковуються за законами Менделя. Ці ознаки називаються менделюючими, а успадкування моногенним. Знання закономірностей успадкування моногенних хвороб необхідні лікарю при проведенні медико-генетичного консультування з метою визначення ймовірності народження хворих дітей у родині.

 

Навчальні цілі:

Знати:

– основні поняття генетики;

– вклад Г. Менделя у розвиток генетики;

– генетичну символіку.

Вміти:

– правильно та послідовно записувати основні алгебраїчні символи, які застосовуються в сучасній генетиці;

– наводити приклади альтернативних ознак при моно-, ди-, та полігібридному схрещуванні.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Записати коротку автобіографію Г. Менделя.

 

ІІ. Контрольні питання теми

1. Г. Менделя і його внесок у розвиток генетики.

2. Гібридологічний метод у дослідах Г. Менделя.

3. Що таке альтернативні ознаки?

4. Що таке моно-, ди-, та полігібридне схрещування?

5. Характеристика генетичної символіки.

 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Заповнити таблицю «Генетична символіка»

Генетичний символ Розшифрування
А  
а  
Р  
 
 
х  
G  
F1  
F2  

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Що таке гібрид?

2. В якому році Г. Мендель встановив закономірності успадкування?

3. Коли були повторно відкриті закони Г. Менделя?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

Тема № 16. Моногібридне схрещування (I та II закон Г. Менделя).

Актуальність теми. Закономірності успадкування, відкриті Грегором Менделем, лежать в основі генетичних процесів, пов’язаних з підтриманням кількісної і якісної наступності живої природи. Знання законів успадкування дають змогу прогнозувати ймовірність прояву спадкових хвороб у людини.

Навчальні цілі:

Знати:

– основні поняття генетики;

– І та II закон Г.Менделя;

– основні символи, які використовуються для позначення генетичних схем схрещувань.

Вміти:

– записувати схему моногібридного схрещування, яка ілюструє I та II закон Г. Менделя;

– розв’язувати типові задачі з генетики на моногібридне схрещування.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Записати схеми моногібридного схрещування, яка ілюструє I та II закон Г. Менделя.

2. Розвязати задачу.

Кучеряве волосся домінує над гладким. Яке будуть мати діти волосся, у сім’ї, в якій батько мав кучеряве волосся (АА), а мати гладке.

 

ІІ. Контрольні питання теми

1. Який об’єкт вибрав Г.Мендель для своїх досліджень і чому?

2.Формулювання закону одноманітності гібридів першого покоління (I закон Г. Менделя).

3. Закон розщеплення.

4. Схеми моногібридного схрещування, яка ілюструє I та II закон Г. Менделя.

5. Закон чистоти гамет.

6. Аналізуюче схрещування, його практичне значення.

7. Цитологічні основи I та II закону Г. Менделя.

 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

1. Визначення типів гамет у гомо- та гетерозигот за однією ознакою.

2. Визначення генотипу та фенотипу нащадків за генотипом батьків при моногібридному схрещуванні.

3. Визначення генотипу батьків за фенотипом дітей при моногібридному схрещуванні.

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Якими методами користувався Мендель в своїх дослідженнях?

2. Чому горох був вдалим об’єктом досліджень?

3. Чому перше покоління гороху було одноманітним жовтим?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К.: Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 592; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.151.5 (0.027 с.)