ТОП 10:

Виконайте завдання у текстовому процесорі Word.Робота з таблицями.

1. У папці, ім’я якої збігається з Вашим прізвищем і яка знаходиться у папці Вашої групи, створити документ ТАБЛИЦЯ_ФИО (замість ФИО написати своє прізвище), у якому створити таблицю, відповідаю своєму варіанту.

2. Шапку таблиці оформити кольором, заливанням, жирним шрифтом, розмір шрифту 13.

3. Об'єднані по горизонталі комірки вирівняти по центру.

4. Заповнені комірки таблиці вирівняти по центру, розмір шрифту в комірках установити рівним 12.

5. Незаповнені комірки таблиці оформити курсивом і вирівняти по правому краю.

6. Вставити першим стовпцем таблиці "№ з/п" і заповнити його.

7. Змінити ширину тільки що вставленого стовпця на 1 см.

8. Зробити видимими маркери кінця рядків у таблиці.

9. Виділити маркери кінців рядків таблиці і вставити новий стовпець шириною 0,5 см.

10. Видалити тільки що доданий стовпець наприкінці таблиці.

11. Якщо необхідно, змінити ширину стовпців перетяганням границь стовпців так, щоб слова в шапці таблиці містилися цілком.

12. Перед останнім рядком таблиці вставити 1 новий рядок, заповнити її інформацією.

13. Поміняти місцями новий рядок і попередній.

14. Уставити 2 нові рядки після останнього рядка, заповнити їх.

15. Передостанній рядок видалити.

16. Відсортувати дані в таблиці по зазначеному у варіанті стовпцю.

17. Заповнити порожні комірки, використовуючи обчислення по формулі.

18. Обчислити потрібні величини поза таблицею, пояснюючи результати відповідним текстом.

19. Змінити дані в останньому рядку і перерахувати результати.

Варіанти завдань по роботі з таблицями.

В.1.

Вироби Вартість 1 виробу Кількість у 2003 році Загальна вартість за 2003 рік
У 2002 році У 2003 році
Виріб А  
Виріб Б  
Виріб В  
Виріб Г  

Заповнити стовпець “Загальна вартість за 2003 рік”. Поза таблицею обчислити загальну кількість виробів та мінімальну вартість 1 виробу у 2003 році. Відсортувати дані в таблиці по зменшенню вартості у 2003 році.

В.2.

Марка механізмів Продуктивність за добу Кількість діб Економія загальна
Планова Фактична
1МА  
1МБ  
2МТ  
1ТМ  

Заповнити стовпчик “Економія загальна”. Поза таблицею обчислити суму в стовпцю “Економія загальна” та максимальну фактичну продуктивність. Відсортувати дані в таблиці по зменшенню загальної економії.

В.3.

Назва товару Кількість Усього
Залишок Поступило Продано
Зошит  
Лінійка  
Ручка  
Блокнот  

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити максимальне значення в стовпці “Залишок” та сумарне значення в стовпці “Продано”. Відсортувати дані в таблиці за алфавітом назв товарів.

В.4.

Позначення механізмів Завантаження за день Кількість днів Відсоток завантаження
Планове Фактичне
МА10  
МБ20  
МТ01  
ТМ05  

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити середній відсоток завантаження та максимальне фактичне завантаження. Відсортувати дані таблиці по зменшенню відсоток завантаження.

В.5.

Прізвище, ім.’я, по-батькові Шифр Нараховано Разом
Оклад Надбавка
Іванов І.І.  
Сомов С.С.  
Тітов Т.Т.  
Котов К.К.  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити загальний оклад та середню надбавку. Відсортувати дані таблиці за алфавітом прізвищ.

В.6.

Номер рахунку Вид сплати Адреса Сума сплати
Квартплата За світло
22,50 Харків-50  
Харків-10  
Харків-111  
15,50 Харків-2  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити середню квартплату та максимальну плату за світло. Відсортувати дані таблиці по зменшенню суми сплати.

В.7.

Найменування станку Шифр Завантаження обладнання Резерв
В наявності Використовується
Карусельний  
Токарний  
Фрезерний.  
Шліфувальний  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити середній резерв та загальне число обладнання, що використовується. Відсортувати дані таблиці по зростанню шифру.

В.8.

Прізвище студента Предмет Номер студентського квитка Разом
Математика Фізика Англійська
Петров П.П.  
Ванін В.В.  
Котов К.К.  
Лосєв Л.Л.  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити середнє значення у 2-4 стовпцях. Відсортувати дані таблиці прізвищ за алфавітом.

В.9.

Вид матеріалу Ціна за 1 тонну Витрата матеріалу
Станки Машини
Тон Грн. Тон Грн.
Чавун 0,400   0,800  
Сталь1 0,038   0,070  
Прокат 0,850   2,500  
Сталь2 0,050   0,100  

Заповнити пусті стовпці. Поза таблицею обчислити загальні витрати матеріалів для машин та середню вартість за 1 тону. Відсортувати дані таблиці по зменшенню вартості за 1 тону.

В.10.

Шифр виробу Випуск продукції по заводах Разом
Завод 1 Завод 2 Завод 3
 
 
 
 

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити загальний випуск у стовпці “Завод1” та максимальне значення у стовпці “Завод 3”. Відсортувати дані таблиці по зростанню шифру виробів.

В.11.

Заводи Основні фонди Разом
Було Введено Вибуло
Завод 1 12,3 1,2 0,6  
Завод 2 15,7 2,1 0,9  
Завод 3 21,1 3,5 1,7  
Завод 4 10,8 1,1 0,3  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити середнє значення в стовпці “Вибуло” та сумарне значення в стовпці “Введено”. Відсортувати дані таблиці по зростанню “Разом”.

В.12.

Основні фонди Показники Різниця
На початок року На кінець року
Виробничі будівлі  
Громадські будівлі  
Машини та обладнання  
Господарчий інвентар  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити середнє значення в стовпці “На початок року” та сумарне значення в стовпці “На кінець року”. Відсортувати дані таблиці по зменшенню значень “На початок року”.

В.13.

Номер креслення Номер операції Деталей Разом
Було Виготовлено
 
 
 
 

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити максимальне значення в стовпці “Було” та середнє значення в стовпці “Виготовлено”. Відсортувати дані таблиці по зростанню номеру креслення.

В.14.

Найменування деталей Виготовлено у 1997 році Витрати на випуск 1 вир. Загальна економія
У 1996 році У 1997 році
Поршневі кільця 12,0 6,0  
Поршневі пальці 2,8 1,9  
Маслонасоси 1,5 0,7  
Клапани 14,8 7,4  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці “Виготовлено у 1997 році” та середнє значення в стовпці “Загальна економія”. Відсортувати дані таблиці по зменшенню загальної економії.

 

 

В.15.

Назва фабрики Середньомісячна продуктивність Відсоток виконання плану
План Випуск
Кондитерська 55,6 43,8  
Книжкова 60,8 71,5  
Текстильна 57,4 58,9  
М’якої іграшки 41,8 40,5  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці “План” та середнє значення в стовпці “Відсоток виконання плану”. Відсортувати дані таблиці за алфавітом назв фабрик.

В.16.

Назва хлібозаводів Показники Продуктивність праці
Виробка хліба Кількість робітників
Салтівхліб  
Слобожанський 3860,8  
Олексіївський  
Кулінічі  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стопці “Виробка хліба” та середнє значення в останньому стовпці. Відсортувати дані в таблиці по зменшенню продуктивності праці.

В.17.

Завод Зведення Витрата зарплатні
Кількість робітників Середня зарплата Місяць
Завод А січень  
Завод Б січень  
Завод В січень  
Завод Г січень  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці “Кількість робітників” та середнє значення в стовпці “Середня зарплата”. Відсортувати дані в таблиці по зменшенню витрати зарплатні.

В.18.

Назва швейного виробництва Кількість виробів, виготовлених за добу Перевиконано
Планова Фактична
Ім. Тинякова  
Retto  
Shale  
Мангуст  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці “Планова” та середнє значення в стовпці “Фактична”. Відсортувати дані по зростанню перевиконання.

В.19.

Найменування товарів Кількість Ціна за 1 шт. Прибуток загальний
Опт Роздріб
Зошит 0,10 0,20  
Блокнот 2,50 3,20  
Ручка 1,10 1,50  
Олівець 0,25 0,40  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці “Кількість” та максимальне в стовпці “Прибуток загальний”. Відсортувати в таблиці дані по зростанню загального прибутку.

В.20.

Марка механізмів Кількість діб Навантаження за добу Перенавантаження загальне
Припустиме Фактичне
1МТ  
2МХ  
2ТМ  
1ХМ  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці “Припустиме” та максимальне в стовпці “Перенавантаження загальне” відсортувати дані в таблиці по зменшенню кількості діб.

В.21.

Прізвище студента Кількість оцінок Всього “4” i “5”
“5” “4” “3”
Петін П.П.  
Іванов И.И.  
Зотов В.В.  
Сидоров А.А.  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити середню кількість “3” та загальну кількість “5”. Відсортувати прізвища студентів за алфавітом.

В.22.

Назва книги Клас За відомістю Сума
Ціна 1 шт. Кількість
Історія 6,40  
Фізика 7,30  
Англійський 7,10  
Математика 5,90  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці “Кількість” та середнє значення в стовпці “Ціна 1 шт.”. Відсортувати дані таблиці по зростанню класу.

В.23.

Прізвище, ім’я, по-батькові Виходів Нараховано Всього
За 1 вихід Надбавка
Петров І.І. 5,50  
Сомов С.С. 7,50  
Титов Т.Т. 9,20  
ВанІн К.К. 6,40  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити суму в стовпці “Всього” та середню надбавку. Відсортувати дані таблиці по зростанню кількості виходів.

В.24.

Марка механізмів Кількість комплектів Видобудок за рік Різниця
Плановий Фактичний
М138 3,75 2,5  
М231 4,91 5,1  
К145 7,31 7,11  
К011 5,25  

Заповнити стовпець "Різниця", як різниця між фактичним видобутком і плановим. Поза таблицею обчислити середній плановий видобуток і загальний фактичний. Відсортувати дані в таблиці по зростанню кількості комплектів.

В.25.

Прізвище, ім’я, по-батькові Номер рахунку На рахунку Прибуток
На початок року На кінець року
Лось Л.Л.  
Васін В.В.  
Волков С.С.  
Петров О.О.  

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити максимальне значення в стовпці “Прибуток” та сумарне значення в стовпці “На кінець року”. Відсортувати дані таблиці по зменшенню прибутку.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.101.50 (0.011 с.)