ТОП 10:

Виконати завдання у табличному процесорі Excel, використовуючи файл country.xls (дані наведені в додатку).В.1.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Континент і Назва країни через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Континент - Європа, назва країни – з літери Г*.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: країна – з літери Л*, населення> 1000.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному континенту, згрупувавши по назві країн вивести середнє населення.

В.2.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Устрій і Населення через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Устрій - монархія, площа країн – від 1000 до 50000.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: країна – з літери А* або Б*, населення >=1000.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть середнє населення.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному устрою, згрупувавши по країнам вивести середню площу.

В.3.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Назва країни і Площа через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Країна –з літери С* або Н*, населення>5000.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: Континент – Азія, столиці – з літери Б*.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть максимальну площу країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному континенту, згрупувавши по устрою і вивести максимальне населення країн.

В.4.

1. Скопіюйте таблицю1 „Країни” на новий лист.

2. Зробіть сортування по полям Устрій і Площа через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Населення столиці >=2000, столиця – на літеру М* або Т*.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: площа - >1000 або <10000 та країна – з літери М.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному устрою знайдіть мінімальну площу країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному континенту, згрупувавши по назві країни вивести максимальне населення столиць.

В.5.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Площа і Столиця через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Назва країн – з літери Б* або Ш*, населення– від 5000 до20000.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: Континент – Азія, столиці – з літери К*..

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному устрою знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному устрою, згрупувавши по назві столиць вивести мінімальну площу країн.

В.6.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Устрій і Столиця через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Столиця – на літеру Б*, площа країни – від 100 до 10000.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: континент – Європа, населення > 20000.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному устрою, згрупувавши по країнам вивести мінімальну площу країн.

В.7.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Устрій і Столиці через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: устрій – республіка, населення столиціа >= 2000.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: населення столиці <1000, столиця – на літеру С* або К*.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континентузнайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному континенту, згрупувавши по країні вивести максимальну площу країн.

В.8.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Назва країни і Населення через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: столиці – на К*, устрій – республіка.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: площа <200000, континент – Азія.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному устрою, згрупувавши по столицям вивести середню площу країн.

В.9.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Фактурна вартість і Дата через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Континент – Європа, країни – на літеру І*.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: Континент – Азія, столиці – з літери Т*..

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному устрою, згрупувавши по країнам вивести мінімальну площу.

В.10.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Устрій і Назва столиці, через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Континент – Азія, населення – від 100 до 1000.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: устрій – республіка, площа - >500 та <1000.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному устрою, згрупувавши загальну кількість країн.

В.11.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Столиці і Населення через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Столиці – з літери А*, населення – < 100.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: Континент – Європа, площа > 150.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному устрою, згрупувавши по країнам вивести середню площу країн.

В.12.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Столиці і Населення через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Столиці – з літери Б*, населення – від 100-2000.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: Країна – з літери В*, устрій - республіка.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному устрою знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному континенту, згрупувавши по країнам вивести середню площу країн.

В.13.

1. Скопіюйте таблицю „ Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Континент, Назва країни через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Континент – Азія, площа – від 100.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: Устрій – монархія, населення – від 1000 до 5000.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному устрою знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному континенту, згрупувавши по країнам вивести середню площу.

В.14.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Континент і Назва країни через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Континент - Європа, назва країни – з літери В*.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Столиці – Населення столиці. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: країна – з літери Г*, населення< 1000.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному континенту, згрупувавши по назві країн вивести середнє населення.

В.15.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Устрій і Населення через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Устрій - монархія, площа країн – від 1000 до 50000.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Столиці – Населення столиці. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: країна – з літери А* або Б*, населення >=1000.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть середнє населення.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному устрою, згрупувавши по країнам вивести середню площу.

В.16.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Назва країни і Площа через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Країна –з літери С* або Н*, населення>5000.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Столиці – Населення столиці. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: Континент – Азія, столиці – з літери Б*.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть максимальну площу країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному континенту, згрупувавши по устрою і вивести максимальне населення країн.

В.17.

1. Скопіюйте таблицю1 „Країни” на новий лист.

2. Зробіть сортування по полям Устрій і Площа через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Населення столиці >=2000, столиця – на літеру М* або Т*.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Столиці – Населення столиці. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: площа - >1000 або <10000 та країна – з літери М.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному устрою знайдіть мінімальну площу країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному континенту, згрупувавши по назві країни вивести максимальне населення столиць.

В.18.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Площа і Столиця через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Назва країн – з літери Б* або Ш*, населення– від 5000 до20000.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Столиці – Населення столиці. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: Континент – Азія, столиці – з літери К*..

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному устрою знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному устрою, згрупувавши по назві столиць вивести мінімальну площу країн.

В.19.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Устрій і Столиця через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Столиця – на літеру Б*, площа країни – від 100 до 10000.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Столиці – Населення столиці. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: континент – Європа, населення > 20000.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному устрою, згрупувавши по країнам вивести мінімальну площу країн.

В.20.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Устрій і Столиці через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: устрій – республіка, населення столиціа >= 2000.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Столиці – Населення столиці. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: населення столиці <1000, столиця – на літеру С* або К*.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континентузнайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному континенту, згрупувавши по країні вивести максимальну площу країн.

В.21.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Назва країни і Населення через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: столиці – на К*, устрій – республіка.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: площа <200000, континент – Азія.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному устрою, згрупувавши по столицям вивести середню площу країн.

В.22.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Фактурна вартість і Дата через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Континент – Європа, країни – на літеру І*.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: Континент – Азія, столиці – з літери Т*..

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному устрою, згрупувавши по країнам вивести мінімальну площу.

В.23.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Устрій і Назва столиці, через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Континент – Азія, населення – від 100 до 1000.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: устрій – республіка, площа - >500 та <1000.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному устрою, згрупувавши загальну кількість країн.

В.24.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Столиці і Населення через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Столиці – з літери А*, населення – < 100.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: Континент – Європа, площа > 150.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному континенту знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному устрою, згрупувавши по країнам вивести середню площу країн.

В.25.

1. Скопіюйте таблицю „Країни” на новий лист „Індив”.

2. Зробіть сортування по полям Столиці і Населення через меню та кнопки піктограми.

3. За допомогою команди Данные/Фильтр/Автофильтр встановити автофільтр на дані: Столиці – з літери Б*, населення – від 100-2000.

4. На відфільтровані дані створити діаграму: Назва Країни – Населення. Обов’язково задати: заголовок діаграми, підписати вісі, дані, легенду. Тип діаграми та кольорове оформлення – довільне.

5. За допомогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр вивести дані, що задовольняють умові: Країна – з літери В*, устрій - республіка.

6. Створити автоструктуру таблиці.

7. Підведіть підсумки: по кожному устрою знайдіть кількість країн.

8. За допомогою зведеної таблиці підведіть підсумки по кожному континенту, згрупувавши по країнам вивести середню площу країн.

10. Скласти економко-математичну модель. Виконати завдання у табличному процесорі Excel: за допомогою Поиска решения розв’язати задачу оптимізації (лінійного цілочислового програмування, де змінні можуть приймати тільки натуральні значення).

В.1. Для задоволення потреб заводу щодоби надходить 120 т сировини. Для роботи першого цеху потрібно не менше 20 т сировини, другого – не менше 30 т сировини, а третього – не менше 35 т. Вартість постачання 1 т сировини у перший цех дорівнює 130 грн., у другий – 150 грн., а у третій 170 грн. Визначити, скільки тонн сировини необхідно доставити у кожен цех, щоб витрати були найменшими.

В.2. У швейному цеху працюють 12 робітників, кожен з яких щодня працює 8 год. Виділені ресурси: 64 м матерії, 102 кВт год. електроенергії. План реалізації: не менше 10 дитячих костюмів і не менше 15 костюмів для дорослих. На пошиття 1 дитячого костюма витрачається 2 м матерії, 3 кВт год. електроенергії і 3 год. робочого часу робітника, а на пошиття 1 костюма для дорослого – 3 м матерії, 4 кВт год. електроенергії і 4 год. робочого часу робітника. Від реалізації дитячого костюма швейний цех отримує прибуток у сумі 200 грн., від реалізації костюма для дорослого – 400 грн. Визначити, випуск яких костюмів потрібно запланувати, щоб прибуток від їхньої реалізації був найбільшим.

В.3. Для перевезення вантажу 48 т гараж може використовувати автомобілі вантажопідйомністю 3, 4 і 6 т. Тритонних автомобілів можна виділити не менше 5, чотиритонних – не більше 8, шеститонних – не більше 5. Виділений об’єм бензину дорівнює 300 л. На один рейс кожен тип автомобіля витрачає відповідно 10, 15 і 20 л бензину. Вартість перевезення 1 т вантажу кожним типом автомобіля відповідно дорівнює 150, 175 і 125 грн. Визначити, скільки таких автомобілів потрібно виділити, щоб витрати були найменшими.

В.4. У колгоспі є 60 т мінеральних добрив. На перше поле потрібно вивести не менше 20 т добрив, на друге – не менше 10 т, а на третє – не менше 15 т. Вартість перевезення 1 т добрив на перше поле дорівнює 150 грн., на друге – 170 грн., а на третє – 190 грн. Визначити, скільки тонн мінеральних добрив необхідно вивезти на кожне поле, щоб витрати були найменшими.

В.5. Для виготовлення виробів двох видів є 100 кг металу. На один виріб першого виду необхідно витрати 2 кг, а на один виріб другого виду – 4 кг металу. Скласти план виробництва, що забезпечуватиме одержання найбільшого прибутку від продажу виробів, якщо відпускна вартість одного виробу першого виду становить 30 грн., а одного виробу другого виду – 20 грн., причому виробів першого виду потрібно виготовити не більше 40, а виробів другого виду – не більше 20.

В.6. Виробнича потужність складального цеху становить 120 виробів типу А і 360 виробів типу В на добу. Технічний контроль пропускає на добу 200 виробів того або іншого типу (не має значення якого). Вироби типу А вчетверо дорожчі від виробів типу В, одиниця яких коштує 50 грн. Потрібно спланувати випуск готової продукції так. Щоб підприємство отримало максимальний прибуток.

В.7. Для виготовлення виробів двох видів склад може відпустити металу не більше 80 кг, причому на виріб першого виду необхідно витратити 2 кг, а на виріб другого виду – 1 кг металу. Слід спланувати виробництво так, щоб був отриманий найбільший прибуток, якщо виробів першого виду потрібно виготовити не більше 30 одиниць, а виробів другого виду – не більше 40 одиниць, причому один виріб першого виду коштує 50 грн., а один виріб другого виду – 30 грн.

В.8. Для відгодівлі тварин використовують два види кормів. Вартість 1 кг корму першому виду дорівнює 5 грн., а корму другого виду – 2 грн. У кожному кілограмі корму першого виду міститься 5 од. поживної речовини А, 2,5 од. поживної речовини Б і 1 од. поживної речовини В, а в кожному кілограмі корму другого виду – відповідно 3,3; 2 і 1,3 од. Визначити, яку кількість корму кожного виду потрібно витрачати щодня, щоб витрати на відгодівлю були мінімальними, якщо добовий раціон передбачає вміст поживних одиниць типу А у кількості не менше 225 од., типу Б – не менше 150 од. і типу В – не менше 80 од.

В.9. Для задоволення потреб заводу щодоби надходить 130 т сировини. Для роботи першого цеху потрібно не менше 30 т сировини, другого не менше 25 т сировини, третього – не менше 15 т. Вартість постачання 1 т сировини у перший цех дорівнює 150 грн., у другий -140 грн., а у третій – 170 грн. Визначити, скільки тонн сировини потрібно доставити у кожен цех, щоб витрати були найменшими.

В.10. Для пошиття виробів двох видів є 100 м матерії. На один виріб першого виду необхідно витратити 3 м матерії, а на один виріб другого виду – 7 м. Скласти план виробництва, що забезпечуватиме одержання найбільшого прибутку від продажу виробів, якщо відпускна вартість одного виробу першого виду становить 100 грн., а одного виробу другого виду 250 грн., причому виробів першого виду потрібно виготовити не більше 20, а виробів другого виду – не більше 10.

В.11. У цеху працюють 20 робітників, кожен з яких у середньому за рік працює 1800 год.Виділені ресурси: 32 т металу, 54 тис. кВт год. електроенергії. План щодо реалізації: не менше 2 тис. виробів А і не менше 3 тис. виробів Б. На випуск 1 тис. виробів А потрібно витратити 3 т металу, 3 тис. кВт год. електроенергії, 3 тис. год. робочого часу, а на випуск 1 тис. виробів Б – 1 т металу, 6 тис. кВт год. електроенергії і 3 тис. год. робочого часу. Від реалізації 1 тис. виробів А завод отримує прибуток у сумі 50 тис. грн., а від реалізації 1 тис. виробів Б – 70 тис. грн. Визначити, випуск якої кількості виробів А та Б (тис. штук) потрібно запланувати, щоб прибуток від їхньої реалізації був найбільшим.

В.12. Фабрика виготовляє два види фарб: I – для внутрішніх і Е – для зовнішніх робіт. Для виробництва фарб використовується два види вихідних продуктів – А і В. Максимально можливі добові запаси цих продуктів складають 18 т і 20 т відповідно.

Вихідний продукт Витрати вихідних матеріалів (т) на тонну фарби
Фарба Е Фарба І
А
В

Вивчення ринку збуту показало, що добовий попит на фарбу І ніколи не перевищував попиту на фарбу Е більш ніж на 1 тонну. Попит на фарбу І ніколи не перевищує 12 тонн за добу. Оптові ціни 1 т фарби дорівнюють: 30 тис. грн. для фарби Е; 20 тис. грн. для фарби І . Яка кількість фарби кожного виду за добу повинна виробляти фабрика, щоб прибуток від реалізації продукції був максимальним?

В.13. Для виробництва двох видів виробів А і В використовується токарське, фрезерне і шліфувальне устаткування. Норми витрат часу, фонд робочого часу, а також прибуток від реалізації наводяться в таблиці:

Тип устаткування Витрати часу на обробку одного виробу Загальний фонд корисного часу устаткування, г
А В
Фрезерне
Токарське
Шліфувальне
Прибуток від реалізації одного виробу, грн.      

Знайти план випуску виробів А і В, що забезпечує найбільший прибуток від їх реалізації

В.14. Підприємство має три види сировини, і може випускати одну й ту ж продукцію двома способами. При цьому за 1 годину роботи першим способом випускається 20 од. продукції, а другим – 30 од. продукції. Кількість сировини (кг) того чи іншого виду, що витрачається за 1 годину при різних способах виробництва, і запаси сировини (кг) наведені в таблиці:

Спосіб виробництва Сировина
І
ІІ
Запаси сировини

Знайти план виробництва, при якому буде випущена найбільша кількість продукції.

В.15. Для виготовлення двох видів продукції Р1 і Р2 використовують три види сировини: S1, S2, S3 відповідно до наведеної таблиці:

 

 

Вид сировини Запас сировини Кількість одиниць сировини на одиницю продукції
Р1 Р2
S1
S2
S3
Прибуток від реалізації однієї од. продукції, грн.

Написати план випуску продукції, щоб при реалізації одержати найбільший прибуток.

В.16. Для виробництва двох видів виробів А і В підприємство використовує три види сировини: S1, S2, S3. На виготовлення одиниці продукції застосовують наступні норми витрат сировини:

Вид сировини Норми витрати сировини на один виріб (кг) Загальна кількість сировини (кг)
А В
S1
S2
S3

Прибуток від реалізації одного виробу кожного виду відповідно дорівнює 300 і 400 грн. Враховуючи, що збут забезпечений, скласти такий план їх випуску, при якому прибуток підприємства від реалізації усіх виробів буде найбільшим.

В.17. При відгодівлі кожна тварина щодня повинна одержати не менше 9 одиниць поживної речовини S1, не менше 8 одиниць речовини S2 і не менше 12 одиниць речовини S3. Для складання раціону використовують два види корму, які характеризуються даними таблиці:

Речовини Корми
А В
S1
S2
S3

Вартості одиниці кормів А та В відповідно дорівнюють 40 грн. та 50 грн.

Скласти денний раціон з необхідною кількістю поживних речовин з мінімальними витратами.

В.18. Підприємство випускає дві моделі комп'ютерів, причому кожна модель виробляється на окремій технологічній лінії. Добовий обсяг виробництва першої лінії – 60 виробів, другої лінії – 75 виробів. На комп'ютер першої моделі витрачається 10 однотипних елементів електронних схем, на комп'ютер другої моделі – 8 таких же елементів. Максимальний добовий запас використовуваних елементів дорівнює 800 одиницям. Прибутки від реалізації одного комп'ютера першої і другої моделі дорівнюють 30 і 20 доларів відповідно. Визначите оптимальні добові обсяги виробництва першої і другої моделі для отримання найбільшого прибутку від реалізації продукції за добу.

В.19. На меблевій фабриці зі стандартних листів фанери необхідно вирізувати заготівлі трьох видів у кількостях не менше відповідно 240, 310 і 180 шт. Кожен лист фанери може бути розрізаний на заготівлі двома способами. Кількість одержуваних заготівель при даному способі розкрою, величина відходів при розкрої одного листа наведені в таблиці:

 

Вид заготівель Кількість заготівель (шт.) при розкрої за способом
І ІІ
І
ІІ
ІІІ
Величина відходів, см2

Визначити, скількох листів фанери і за яким способом варто розкроїти так, щоб було отримано не менше потрібної кількості заготівель при найменших відходах.

В.20. Два вироби в процесі виробництва проходять обробку на чотирьох верстатах I, II, III, IV. Час обробки кожного виробу на кожному з цих верстатів задається таблицею:

Вироби I II III IV
А
В 0,25

 

Верстати можна використовувати відповідно 45, 100, 300 і 500 годин. Прибутки від продажу виробу А – 60 грн. за одиницю, а виробу В – 40 грн. Виробу А потрібно в кількості не менше 22 штук. Скільки виробів А і В потрібно виготовляти, щоб отримати найбільший прибуток.

В.21. В майстерні виробляють столи і тумбочки для торгової мережі. На їх виготовлення є два види деревини: №1 – 72 м3, і №2 - 56 м3. На виробництво кожного виробу потрібно одного і другого виду деревини в кількості (м3):

Вироби №1 №2
Столи 0,18 0,28
Тумбочки 0,09 0,08

Від реалізації одного столу майстерня одержує чистого доходу 110 грн., а від реалізації однієї тумбочки 70 грн. Визначити скільки столів і тумбочок повинна виробляти майстерня, щоб забезпечити найбільший дохід.

В.22. Виробляються вироби А і Б, при виготовленні яких використовується 2 типи устаткування С1 і С2. На виробництво одиниці виробу А устаткування С1 використовується 3 години, С2 – 2 години. На виробництво одиниці виробу Б устаткування С1 використовується 2 години, а С2 – 1 годину. На виготовлення виробів може бути виділено устаткування С1 на 25 годин, а устаткування С2 на 20 годин. Спланувати виробництво виробів А і Б так, щоб загальний прибуток був найбільший, якщо від реалізації одиниці виробу А прибуток – 250 грн., а Б – 150 грн.

В.25. Для виготовлення виробів №1 №2 №3 склад може відпустити металу не більше 80 кг., причому на виріб №1 витрачається 2 кг., на виріб №2 – 1 кг., на виріб №3 – 1,5 кг. металу. Необхідно спланувати виробництво так, щоб був забезпечений найбільший прибуток, якщо виробів №1 необхідно виготовити не більше 20 штук, виробів №2 – не більше 30 штук, виробів №3 – не більше 15 штук, причому один виріб №1 коштуєПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.101.50 (0.028 с.)