ТОП 10:

Виконати завдання у середовищі MS Access.В.1. Розробити базу даних за темою “Рух кадрів” з таблицями Кадри, Посади, Підрозділи, Прийняття, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Кадри Посади Підрозділи Прийняття
Табельний № Код посади Код підрозділу Табельний №
Прізвище Ім’я По батькові Посада Підрозділ Дата прийняття
Дата народження Погодинний тариф Код підрозділу
Стать Код посади
Фото Кількість робочих годин на день
      Місячний фонд заробітної плати

Побудувати форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформити через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

Прийняття. [Місячний фонд заробітної плати] = Посади. [Погодинний тариф] * Прийняття. [Кількість робочих годин на день] *21.

Створити запит щодо списку місяців із заданого періоду [p, q], в яких загальний місячний фонд заробітної плати прийнятих працівників перевищує задану суму z. Значення параметрів (місяців p, q і суми z) задаються користувачем під час виконання запиту.

Звіт побудувати групуванням за підрозділами і сортуванням за табельним номером для таблиці Прийняття і подати за формою:

 

Назва підрозділу...

Табельний номер Прізвище Місячний фонд заробітної плати, грн.
... ... ...

Разом ...

 

В.2. Розробіть базу даних за темою “Бібліотека” з таблицями Кадри, Бібліотечний фонд, Облік, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Кадри Бібліотечний фонд Облік
Ідентифікаційний код Номенклатурний номер Ідентифікаційний код
Прізвище Ім.’я По батькові Назва Номенклатурний номер
Фото Вартість одного дня користування Дата
Адреса проживання Кількість днів безкоштовного користування Кількість днів користування
Телефон   Вартість користування

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Вартість користування] = IIF([Кількість днів користування] > [Кількість днів безкоштовного користування], [Вартість одного дня користування] * ([Кількість днів користування] – [Кількість днів безкоштовного користування]), 0)

Створіть запит щодо читачів залежно від параметра S – заданої користувачем верхньої межі вартості користування.

Звіт побудуйте групуванням за датою і сортуванням за прізвищами читачів для таблиці Облік і подайте за формою:

 

Ідентифікаційний код ... Прізвище ...

Дата Назва Вартість користування
... ... ...

Разом ...

 

В.3. Розробіть базу даних за темою “Керування трудовими ресурсами” з таблицями Спеціальності, Регіон, Облік пропозицій, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Спеціальності Регіон Облік пропозицій
Код спеціальності Код регіону Дата
Назва Назва Код спеціальності
Код регіону
Кількість пропозицій спеціалістів
Кількість пропозицій підприємств
    Дефіцит робочих місць

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Дефіцит робочих місць] = [Кількість пропозицій спеціалістів] – [Кількість пропозицій підприємств]

Створіть запит щодо спеціальностей, що мають дефіцит робочих місць у період [p, q], який задається користувачем двома відповідними значеннями дат p і q під час виконання запиту.

Звіт побудуйте групуванням за регіонами і сортуванням за кодом спеціальності для таблиці Облік пропозицій і подайте за формою:

 

Код регіону ... Назва ...

Код спеціальності Назва Дефіцит робочих місць, шт.
... ... ...

Разом ...

 

В.4. Розробіть базу даних за темою “Стан трудових ресурсів” з таблицями Кадри, Посади, Стан, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Кадри Посади Стан
Табельний № Посада Табельний №
Прізвище Ім’я По батькові Назва Посада
Дата народження Дата
Стать   Вік

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Вік] = Стан. [Дата] – Кадри. [Дата народження]

Створіть запит щодо працюючих пенсійного віку залежно від параметра d – заданої користувачем дати стану.

Звіт побудуйте групуванням за посадою і сортуванням за прізвищами працюючих для таблиці Стан і подайте за формою:

 

Код посади ... Назва ...

Табельний № Прізвище Вік
... ... ...

Разом записів ...

 

В.5. Розробіть базу даних за темою “Облік відпусток” з таблицями Кадри, Посади, Відпустки, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Кадри Посади Відпустки
Табельний № Код посади Табельний №
Прізвище Посада Дата початку відпустки
Ім’я Кількість днів відпустки Дата завершення відпустки
По батькові Код посади
Стать  

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

Відпустки. [Дата завершення відпустки] = Відпустки. [Дата початку відпустки] + Посади. [Кількість днів відпустки]

Створіть запит щодо відпочиваючих у період [p, q], який задається користувачем двома відповідними значеннями дат p i q під час виконання запиту.

Звіт побудуйте групуванням за посадою і сортуванням за прізвищами працюючих для таблиці Відпустки і подайте за формою:

 

Код посади ... Назва посади...

Табельний № Прізвище Кількість днів відпустки
... ... ...

Разом записів ...

В.6. Розробіть базу даних за темою “Підвищення кваліфікації” з таблицями Кадри, Навчальні заклади, Навчання, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Кадри Навчальні заклади Навчання
Табельний № Код Табельний №
Прізвище Назва Код
ім.’я Дата навчання
По батькові Дата наступного підвищення кваліфікації
Дата народження
Стать  

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Дата наступного підвищення кваліфікації] = [Дата навчання] + IIF(year(Date()) – year([Дата народження]) < 55 And [Стать] = “Ч”) OR (year(Date()) – year([Дата народження]) < 50 And [Стать] = “Ж”), 5,0)

Створіть запит щодо персоналу, що підвищив свою кваліфікацію в період [p, q], який задається користувачем двома відповідними значеннями дат p i q під час виконання запиту.

Звіт побудуйте групуванням за навчальним закладом і сортуванням за прізвищами працюючих для таблиці Навчання і подайте за формою:

 

Код ... Назва ...

Табельний № Прізвище Дата навчання
... ... ...

Разом записів ...

 

В.7. Розробіть базу даних за темою “Облік резерву підприємства” з таблицями Кадри, Посади, Резерв, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Кадри Посади Резерв
Табельний № Код посади Табельний №
Прізвище Назва Дата тестування
Ім’я Оцінка за шкалою Оцінка тестування
По батькові Дата наступного тестування
Дата народження
Стать  

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Дата наступного тестування] = [Дата тестування] + IIF(year(Date()) – year([Дата народження]) < 55 And [Стать] = “Ч”) OR (year(Date()) – year([Дата народження]) < 50 And [Стать] = “Ж”), 5,0)

Створіть запит щодо персоналу, що пройшов тестування в період [p, q], який задається користувачем двома відповідними значеннями дат p i q під час виконання запиту.

Звіт побудуйте групуванням за посадою, що відповідає результату тестування, і сортуванням за прізвищами працюючих для таблиці Резерв і подайте за формою:

 

Код посади ... Назва ...

Табельний № Прізвище Дата тестування
... ... ...

Разом записів ...

 

В.8. Розробіть базу даних за темою “Облік непрацездатності” з таблицями Кадри, Захворювання, Облік, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Кадри Захворювання Облік
Табельний № Код захворювання Табельний №
Прізвище Назва Дата початку непрацездатності
Ім’я Дата одужання
По батькові Код захворювання
Стать Кількість календарних днів непрацездатності
 

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Кількість календарних днів непрацездатності] = [Дата одужання] – [Дата початку непрацездатності]

Створіть запит щодо непрацездатних у період [p, q], який задається користувачем двома відповідними значеннями дат p i q під час виконання запиту.

Звіт побудуйте групуванням за назвою захворювання і сортуванням за прізвищами працюючих для таблиці Облік і подайте за формою:

 

Код захворювання ... Назва ...

Табельний № Прізвище Кількість днів захворювання
... ... ...

Разом ...

 

В.9. Розробіть базу даних за темою “Трудові угоди” з таблицями Кадри, Посади, Угоди, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Кадри Посади Угоди
Табельний № Код посади Табельний №
Прізвище Назва Дата угоди
Ім’я Тип посади Термін угоди
По батькові Дата наступної угоди
Стать  

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму. Тип посади може набувати двох значень: “ІТР”, “Робочий”.

Обчислювальне поле:

[Дата наступної угоди] = [Дата угоди] + [Термін угоди]

Створіть запит Наступні угоди щодо персоналу, якому в періоді [p, q], що задається користувачем двома відповідними значеннями дат p i q під час виконання запиту, необхідно поновити угоду.

Звіт побудуйте групуванням за типом посади і сортуванням за прізвищами працюючих для запиту Наступні угоди і подайте за формою:

 

Тип посади ...

Табельний № Прізвище Дата наступної угоди
... ... ...

Разом записів ...

 

В.10. Розробіть базу даних за темою “Облік відряджень” з таблицями Кадри, Зона, Відрядження, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

 

  Назва таблиці
Назви полів Кадри Зона Відрядження
Табельний № Код зони Табельний №
Прізвище Тариф проживання Адреса відрядження
Ім’я Тариф добових Дата
По батькові Планова тривалість відрядження
Стать Отриманий аванс
  Фактична тривалість відрядження
  Сума, що підлягає поверненню
  Код зони

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Отриманий аванс] = [Планова тривалість відрядження] * [Тариф проживання] + [Тариф добових]

[Сума, що підлягає поверненню] = [Отриманий аванс] – Max([Планова тривалість відрядження] – [Фактична тривалість відрядження], 0) * ([Тариф проживання] + [Тариф добових])

Створіть запит щодо працівників, котрі перебувають у відрядженні, в період [p, q], що задається користувачем двома відповідними значеннями дат p i q під час виконання запиту.

Звіт побудуйте групуванням за кодом зони відрядженняі сортуванням за прізвищами працюючих для таблиці Відрядження і подайте за формою:

 

Код зони ...

Табельний № Прізвище Аванс Сума повернення
... ... ...

Разом ... …

 

В.11. Розробіть базу даних за темою “Забезпечення відпочинку” з таблицями Кадри, Путівки, Забезпечення, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Кадри Путівки Забезпечення
Табельний № Код путівки Табельний №
Прізвище Тип Дата
Ім’я Повна вартість путівки Код путівки
По батькові Процент сплати вартості
Стать Кількість путівок
  Сума сплати

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Сума сплати] = [Повна вартість путівки] * [Кількість путівок] * [Процент сплати вартості] / 100

Створіть запит щодо відпочиваючих у період [p, q], що задається користувачем двома відповідними значеннями дат p i q під час виконання запиту.

Звіт побудуйте групуванням за назвою путівки і сортуванням за прізвищами працюючих для таблиці Забезпечення і подайте за формою:

 

Код путівки ... Назва ...

Табельний № Прізвище Процент сплати вартості Сума
... ... ...

Разом ... …

 

В.12. Розробіть базу даних за темою “Заробітна плата” з таблицями Кадри, Посади, Зарплата, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Кадри Посади Зарплата
Табельний № Код посади Табельний №
Прізвище Посада Розрахунковий місяць
Ім’я Погодинний тариф Розрахунковий рік
По батькові Код посади
Стать Кількість годин
  Нарахована заробітна плата

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Нарахована заробітна плата] = [Кількість годин] * [Погодинний тариф]

Створіть запит щодо заробітної плати в заданому періоді [m1.yy, m2.yy], де значення параметрів (місяців m1, m2 та року yy) задаються користувачем під час виконання запиту.

Звіт побудувати групуванням за розрахунковим періодом і сортуванням за табельним номером для таблиці Зарплата і подати за формою:

 

Рік ... Місяць ...

Табельний № Прізвище Заробітна плата, грн.
... ... ...

Разом ...

 

В.13. Розробіть базу даних за темою “Табель врахування робочого часу” з таблицями Працівники, Посадові тарифи, Облік робочого часу, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Працівники Посадові тарифи Облік робочого часу
Табельний № Код посади Табельний №
Прізвище Посада Дата
Ім’я Погодинний тариф Робочі години
По батькові Сума заробітної плати
Стать
Код посади  

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Сума заробітної плати] =[Робочі години] * [Погодинний тариф]

Створіть запит щодо заробітної плати працівників, яка менше мінімальної зарплати z у період [p, q]. Період [p, q] і мінімальну зарплату z задає користувач відповідними значеннями дат p i q і суми z під час виконання запиту.

Звіт побудуйте групуванням за посадами і сортуванням за табельним номером для таблиці Облік робочого часу і подайте за формою:

 

Посада ... Назва посади ...

Погодинний тариф …

Табельний № Прізвище Сума заробітної плати, грн.
... ... ...

Разом ...

 

В.14. Розробіть базу даних за темою “Основні фонди” з таблицями Основні фонди, Матеріально відповідальні особи, Залишок, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

 

 

  Назва таблиці
Назви полів Основні фонди Матеріально відповідальні особи Залишок
Номенклатурний номер Табельний номер особи Номенклатурний номер
Назва Прізвище Табельний номер особи
Рахунок Ім’я Залишкова сума на початок місяця
Дата надходження По батькові Знос
Початкова вартість    
Запланована кількість років експлуатації    

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Знос] = ([Запланована кількість років експлуатації] / 12)*[Початкова вартість]

Створіть запит щодо основних фондів, що мають залишкову суму меншу за S, яку задає користувач відповідним значенням S під час виконання запиту.

Звіт побудуйте групуванням за регіонами і сортуванням за кодом спеціальності для таблиці Залишок і подайте за формою:

 

Рахунок ...

Номенклатурний номер Назва Початкова вартість Знос
... ... ...

Разом ... ...

 

В.15. Розробіть базу даних за темою “Формування бібліотечного фонду” з таблицями Постачальники, Бібліотечний фонд, Поставка, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Постачальники Бібліотечний фонд Поставка
Ідентифікаційний код Номенклатурний номер № документа
Назва Назва Дата
Розрахунковий рахунок Код Ідентифікаційний код
МФО Код
Телефон Ціна
  Кількість
  Вартість

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Вартість] = [Ціна] * [Кількість]

Створіть запит щодо читачів залежно від параметра S – заданої користувачем верхньої межі вартості користування.

Звіт побудуйте групуванням за датою і сортуванням за ідентифікаційним кодом постачальників для таблиці Поставка і подайте за формою:

 

Ідентифікаційний код ... Назва ...

Дата Назва Вартість
... ... ...

Разом ...

 

В.16. Розробіть базу даних за темою “Облік музейного фонду” з таблицями Картини, Реставрація, Реставратори, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

 

  Назва таблиці
Назви полів Картини Реставрація Реставратори
Інв. № ЄДРПОУ ЄДРПОУ
Автор Дата Назва
Назва Інв. № Телефон
Вартість основна Вартість реставрації Розрахунковий рахунок
Повна вартість   МФО

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Повна вартість] = [Вартість основна] +[Вартість реставрації]

Створіть запит щодо реставрації в період [p, q], який задається користувачем двома відповідними значеннями дат p i q під час виконання запиту.

Звіт побудуйте групуванням за реставраторами і сортуванням за інвентарним номером картини таблиці Реставрація і подайте за формою:

 

Реставратор ...

Інв. № Назва картини Вартість реставрації
... ... ...

Разом ...

 

В.17. Розробіть базу даних за темою “Облік енерговитрат” з таблицями Тарифи, Квартиронаймач, Облік, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Тарифи Квартиронаймач Облік
Код енергоносія Ідентифікаційний код Ідентифікаційний код
Назва Прізвище Код енергоносія
Одиниця виміру Адреса проживання Місяць
Тариф Телефон Рік
Повна вартість Пенсіонер Кількість
  Вартість

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Вартість] = IIF ([Пенсіонер], 0.5, 1)*[Кількість]*[Тариф]

Створіть запит щодо квартиронаймачів залежно від параметрів m, y – заданих користувачем значень періоду обліку місяця і року відповідно.

Звіт побудуйте групуванням за квартиронаймачем і сортуванням за періодом обліку для таблиці Облік і подайте за формою:

 

Ідентифікаційний код ... Прізвище ...

Період обліку Назва енергоносія Вартість користування
... ... ...

Разом ...

 

В.18. Розробіть базу даних за темою “Облік приходу товару” з таблицями Товар, Матеріально відповідальні особи, Прихід, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Товар Матеріально відповідальні особи Прихід
Номенклатурний номер Табельний номер особи Номенклатурний номер
Назва Прізвище Табельний номер особи
Рахунок Ім’я Дата
Одиниця виміру По батькові Кількість
Ціна
  Вартість

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Вартість] = [Ціна] * [Кількість]

Створіть запит щодо приходу товару, вартість якого перевищує S у певному періоді дат [p, q]. Параметри S, p, q задає користувач відповідними значеннями під час виконання запиту.

Звіт побудуйте групуванням за рахунком і сортуванням за датою для таблиці Прихід і подайте за формою:

 

Рахунок ...

Дата приходу Номенклатурний номер Назва Одиниця виміру Кількість Вартість
... ... ...

Разом ...

 

В.19. Розробіть базу даних за темою “Облік продажу товару” з таблицями Товар, Продавець, Продаж, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Товар Продавець Продаж
Номенклатурний номер Табельний номер особи Номенклатурний номер
Назва Прізвище Табельний номер особи
Рахунок Ім’я Дата
Одиниця виміру По батькові Кількість
Ціна
  Вартість

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Вартість] = [Ціна] * [Кількість]

Створіть запит щодо продажу товару, вартість якого перевищує S у певному періоді дат [p, q]. Параметри S, p, q задає користувач відповідними значеннями під час виконання запиту.

Звіт побудуйте групуванням за продавцем і сортуванням за датою для таблиці Продаж і подайте за формою:

 

Прізвище ...

Дата продажу Номенклатурний номер Назва Одиниця виміру Кількість Вартість
... ... ...

Разом ...

В.20. Розробіть базу даних за темою “Облік відряджень” з таблицями Кадри, Вартість добових, Відрядження, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Кадри Вартість добових Відрядження
Табельний № Код регіону Табельний №
Прізвище Назва Дата початку відрядження
Стать Вартість однієї доби Дата завершення відрядження
Код регіону
    Вартість добових

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Вартість добових] = [Вартість однієї доби] * ([Дата завершення відрядження] - [Дата початку відрядження] + 1)

Створіть запит щодо відряджених осіб у період [p, q], який задає користувач двома відповідними значеннями дат p i q під час виконання запиту.

Звіт побудуйте групуванням за особою і сортуванням за датою відряджень для таблиці Відрядження і подайте за формою:

 

Прізвище ...

Назва регіону Кількість днів відрядження Вартість добових
... ... ...

Разом ...

 

В.21. Розробіть базу даних за темою “Автопослуги” з таблицями Марки автомобілів, Водії, Автопослуги, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Марки автомобілів Водії Автопослуги
Код автомобіля Табельний номер Код автомобіля
Назва Прізвище Табельний номер
Тариф за 1 км Телефон Дата
Тариф за 1 годину Кількість км
Кількість годин
  Вартість

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму.

Обчислювальне поле:

[Вартість] = [Кількість км] * [Тариф за 1 км] + [Кількість годин] * [Тариф за 1 годину]

Створіть запит щодо автопослуг залежно від параметрів p, q - заданого користувачем періоду надання автопослуг.

Звіт побудуйте групуванням за маркою автомобілів і сортуванням за датою для таблиці Автопослуги і подайте за формою:

 

Назва автомобіля ...

Дата Водій Вартість автопослуг
... ... ...

Разом ...

 

В.22. Розробіть базу даних за темою “Кредитування на придбання автомобіля” з таблицями Автомобілі, Позичальник, Кредити та відповідними полями, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачивши цілісність даних.

  Назва таблиці
Назви полів Автомобілі Позичальник Кредити
Код автомобіля Ідентифікаційний номер Код кредиту
Назва автомобіля Прізвище Ідентифікаційний номер
Дата випуску Адреса Сума боргу
Об’єм двигуна Серія та номер паспорта Термін виплати у місяцях
Дата продажу автомобіля Місце роботи Процентна ставка
  Код автомобіля Щомісячний внесок
  Сума кредиту
  Дата видачі кредиту
Дата погашення кредиту

Побудуйте форми для введення даних, запит і звіт для виведення даних. Відкриття форм і звіту оформите через одну кнопкову форму. Врахуйте, що кредит на придбання автомобіля видається терміном до 5 років зі щомісячним погашенням кредиту для вітчизняних автомобілів – 18%, для імпортних – 10%.

Обчислювальне поле:

Кредити. [Процентна ставка] = IIF(Позичальник. [Код автомобіля] > 100; 18%; 12%)

Створіть запит щодо позичальників за період [p, q], який вказує користувач відповідними значеннями дат p, q при виконанні запиту.

Звіт побудуйте для імпортних автомобілів з групуванням за маркою автомобіля та сортуванням за прізвищем позичальника і подайте за формою:

 

Марка автомобіля ...

Позичальник Дата погашення кредиту Сума кредиту
... ... ...

Разом ...

 

В.23. Розробіть базу даних за темою “Короткострокове кредитування” з таблицями Об’єкт кредитування, Позичальник, Кредити з відповідними полями, що зв’язані між собою відношенням “один-до-багатьох”, розробіть схему даних, передбачившиПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.202.194 (0.037 с.)