ТОП 10:

Методичні підходи до практики об’єктів аудитуРозробляючи підходи до проведення аудиту, варто визначати його складові: анкета перевірки, завдання аудиту, мета аудиту, типова програма аудиту, робочі документи аудитора. Складання цих документів розглянемо на прикладі аудиту ПДВ.

Основні етапи аудиту ПДВ можуть включати в себе перевірку:…

При організації проведення аудиту пропонуємо таку схему перевірки ПДВ (рис. 3.16).

Для того, щоб провести якісний аудит, аудитору необхідно, насамперед, правильно встановити та скоординувати із замовником метод організації аудиту; провести анкетування ПДВ (табл. 4.11).

Таблиця 4.11 - Анкета перевірки ПДВ

Зміст питання Варіанти відповіді Примітки
Інфор-мація відсутня Так Ні
Данні про опитуваного
Скільки років ви працюєте на цьому підприємстві?        
Довідкові дані про підприємство
Чи є підприємство платником ПДВ?        
Чи автоматизовано облік ПДВ на підприємстві?        
Доступ до комп’ютеризованої системи обліку ПДВ мають лише ті особи, яким він необхідний у межах посадових обов’язків?        
Як часто на підприємстві здійснюються перевірки ПДВ?        
Коли на підприємстві здійснювалася остання перевірка ПДВ?        
Якою службою здійснюється перевірка ведення обліку ПДВ?        
Які порушення було виявлено під час перевірки?        
Чи здійснюється на підприємстві контроль за змінами в податковому законодавстві про ПДВ і хто саме цим займається?        
Чи має підприємство пільги з ПДВ?        
Чи застосовуються на підприємстві товарообмінні (бартерні) операції?        
Перевірка податкового кредиту
Хто на підприємстві приймає податкові накладні?        
На кого на підприємстві покладено контроль за отриманими податковими накладними?        
Яким чином (візуально чи арифметично) та коли здійснюється перевірка отриманих податкових накладних?        
Хто реєструє податкові накладні у реєстрі отриманих податкових накладних?        
Коли відбувається реєстрація податкових накладних у реєстрі отриманих податкових накладних?        
На кого покладено контроль за реєстрацією у реєстрі отриманих податкових накладних?        
Чи немає випадків повторного внесення у реєстр сум отриманих податкових накладних?        
Яким чином (візуально чи арифметично) та коли здійснюється перевірка реєстру отриманих податкових накладних?        
Чи проводиться контроль за несвоєчасно отриманими податковими накладними?        
Чи відображаються в обліку результати перевірки податкового кредиту?        

 

Продовження таблиці 4.11

  Перевірка податкового зобов’язання        
Хто на підприємстві виписує податкові накладні?        
Чи достовірні первинні документи, на підставі яких виписується податкова накладна, чи правильно вони складені й ким перевірена правильність складання первинної документації?        
Чи використовуються у практиці податкові накладні, які попередньо підписані директором та головним бухгалтером і мають попередньо поставлений відтиск печатки?        
На кого на підприємстві покладено контроль за виписаними податковими накладними?        
Яким чином (візуально чи арифметично) та коли здійснюється перевірка виданих податкових накладних?        
Хто реєструє податкові накладні у реєстрі виданих податкових накладних?        
Коли відбувається реєстрація податкових накладних у реєстрі виданих податкових накладних?        
На кого покладено контроль за реєстрацією податкових накладних у реєстрі виданих податкових накладних?        
Чи немає випадків повторного внесення у реєстр сум виданих податкових накладних?        
Яким чином та коли здійснюється перевірка реєстру виданих податкових накладних?        
Чи проводиться контроль за несвоєчасно виданими податковими накладними?        
Чи відображаються в обліку результати перевірки податкового зобов’язання?        
Перевірка Декларації з ПДВ
Який на підприємстві звітний період подачі Декларації з ПДВ? (місяць чи квартал)        
Хто складає Декларацію з ПДВ?        
На кого на підприємстві покладено контроль за складанням Декларації з ПДВ?        
Яким чином та коли здійснюється перевірка Декларації з ПДВ на підприємстві?        
Як (особисто, поштою) і хто на підприємстві подає у податкову інспекцію Декларацію з ПДВ?        
Чи були на підприємстві випадки подачі уточненого розрахунку з ПДВ та які помилки були виявлені?        
Сума бюджетного відшкодування зараховується в рахунок наступних платежів чи відшкодовується підприємству?        
Облік ПДВ
Хто на підприємстві веде облік ПДВ?        
На кого на підприємстві покладено контроль за веденням обліку ПДВ?        
Чи відображаються в обліку результати перевірки ПДВ?        

 

У програмі аудиту ПДВ аудитор відображає основні процедури для вирішення основних завдань аудиторської перевірки (табл. 4.12). Процедури первинного аудиту будуть залежати від рівня довіри до роботи попереднього аудитора. Якщо аудит буде базуватись на даних попереднього аудиту, то необхідно уважно вивчити його робочі документи або детальний облік ПДВ; визначити, чи адекватним був підхід попереднього аудитора [85]. Для вирішення поставлених завдань аудиту ПДВ пропонуємо програму (рис. 4.3) та робочі документи аудитора (рис. 4.4).

Таблиця 4.12 -Завдання аудиту ПДВ

Завдання аудиту* Перелік аудиторських процедур за розділами аудиту Період проведення процедур перевірки Виконавець Термін перевірки Робочі документи аудитора Примітки
Б, В, Г, Д, Ж, З Перевірка податкового кредиту       ПК-1, ПК-2  
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З Перевірка податкового зобов’язання       ПЗ-1, ПЗ-2  
В, Д, З Перевірка складання Декларації про ПДВ       ПД-1, ПД-2, ПД-3  
Б, В, Е Перевірка ведення обліку ПДВ       ПО-1, ПО-2, ПО-3, ПО-4, ПО-5, ПО-6  

 

Для того, щоб провести якісний аудит, аудитору необхідно: насамперед, правильно встановити та скоординувати із замовником метод організації аудиту; провести анкетування щодо ПДВ, при перевірці керуватися національними нормативами аудиту та складати наведені вище робочі документи, а наприкінці роботи скласти звіт і висновок аудитора про результати перевірки та акт приймання-передачі виконаної роботи. При проведенні аудиту повинні бути дотримані загальні вимоги до аудиту ПДВ.


Типова програма аудиту ПДВ

Програма аудиту ПДВ
Предмет перевірки Визначають, чи є підприємство платником ПДВ Визначають нормативну базу з ПДВ з урахуванням усіх змін у періоді, який перевіряється Встановлюють, чи користується підприємство пільгами з ПДВ та в яких обсягах Визначають правильність визначення підприємством об’єкта оподаткування з ПДВ Перевіряють правильність застосування ставок (0 або 20%) Перевіряють повноту та своєчасність сплати ПДВ Аналізують альтернативні методи оподаткування з ПДВ
Завдання перевірки – якісні критерії а) підприємство є платником ПДВ, що підтверджується наявністю Свідоцтва платника ПДВ (якісний аспект 1); б) перевірка правильності відображення в обліку податкового кредиту з ПДВ (якісний аспект 1 і 4); в) перевірка завершеності процесу відображення ПДВ (якісний аспект 2, 3 і 4); г) перевірка права власності на основні засоби, нематеріальні активи та товарно-матеріальні цінності, за якими нараховано ПДВ (якісний аспект 3); д) перевірка визначення суми ПДВ згідно із застосованими цінами й кількістю продукції та ставками ПДВ (якісний аспект 4); е) перевірка правильності визначення та відображення в обліку податкового зобов’язання (якісний аспект 1); ж) перевірка арифметичної точності підсумків реєстрів виданих та прийнятих податкових накладних (якісний аспект 1,2 і 5); з) перевірка правильності відображення та розкриття у Декларації з ПДВ (якісний аспект 5)
Перелік аудиторських процедур Метод аудиту Робочий документ
Перевірка податкового кредиту Документальна перевірка, аналітична перевірка, вибіркова перевірка, економічна перевірка, нормативно-правова перевірка ПК-1, ПК-2
Перевірка податкового зобов’язання Документальна перевірка, аналітична перевірка, вибіркова перевірка, економічна перевірка, нормативно-правова перевірка ПЗ-1, ПЗ-2
Перевірка складання Декларації про ПДВ Документальна перевірка, економічна перевірка, нормативно-правова перевірка ПД-1, ПД-2, ПД-3
Перевірка ведення обліку ПДВ Документальна перевірка, аналітична перевірка, вибіркова перевірка, економічна перевірка, нормативно-правова перевірка ПО-1, ПО-2, ПО-3, ПО-4, ПО-5
Документи, які підлягають перевірці Баланс, Звіт про фінансові результати, Головна книга, журнал № 3, податкові накладні, реєстр прийнятих податкових накладних, реєстр виданих податкових накладних, Декларація з ПДВ, свідоцтво платника ПДВ
       

 

Рис. 4.3 - Програма аудиту ПДВ


Робочі документи аудитора для аудиту ПДВ

 

Рис. 4.4 - Робочі документи аудитора з аудиту ПДВ


Зміст практичної частини

 

Організація процесу аудиту

Розглянемо практичну частину на прикладі аудиту власного капіталу.

Підготовчий етап аудиту включає перелік документів:

- Лист-замовлення;

- Лист-згода;

- Договір на проведення аудиту.

Укладанню договору на надання аудиторських послуг передує відправлення підприємством Листа-замовлення й одержання від аудиторської фірми у відповідь Листа-згоди.

 

№__ від __ ___ 200__р. Директору

Аудиторської фірми «Надія»

Баришполь К. Ю.

Лист – замовлення

Просимо Вас провести аудит власного капіталу ВАТ «Ріваль» за 2010 рік у термін з 01.03.2011 до 01.04.2011 року.

Директор ВАТ «Ріваль» Колісник О.С.

 

№__ від __ ___ 200__р. Директору ВАТ «Ріваль»

Колісник О.С

Лист – згода

У відповідь на Ваш Лист №___ від __ ___ 20__р. про проведення аудиторської перевірки власного капіталу, підтверджуємо нашу згоду. Аудиторська перевірка буде проведена з метою висновків про власний капітал у термін з 01 березня 2011 року до 01 квітня 2011 року.

У зв’язку з проведенням аудиту власного капіталу нам необхідна детальна і повна інформація щодо формування вашого статутного капіталу.

Просимо надати установчі документи (Статут), форми фінансової звітності (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів). При наявності змін, внесених до статутного капіталу підприємства, надайте будь ласка протоколи зборів, у яких ці зміни відображені, та підтвердіть внесення змін до Статуту підприємства. Просимо також надати підтверджувальні документи про сплату статутного капіталу (платіжні доручення, квитанції банку, акти приймання-передачі майна тощо).

Нагадуємо, що відповідальність за розкриття інформації про власний капітал (ведення відповідних облікових записів, здійснення заходів внутрішнього контролю, вибір та застосування облікових політик) несе управлінський персонал компанії.

Сподіваємося на повноцінну співпрацю з персоналом і на надання записів, документації та інформації, необхідної для аудиторської перевірки.

Директор аудиторської Баришполь К.Ю.

фірми «Надія»

Аудит проводиться на підставі договору між аудитором і замовником. Договір є основним документом, що свідчить про факт досягнення домовленості між замовником і виконавцем на проведення аудиторської перевірки.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.007 с.)