ТОП 10:

Дане семінарське заняття формує наступні вміння1. Аналізувати форми міжнародного представництва ТНК та ТНБ, їх роль у формуванні міжнародного фінансового середовища.

2. Розробляти оптимальну модель управління грошовими переказами ТНК.

3. Використовувати трансфертні ціни як метод репатріації прибутку ТНК.

4. Розуміти, яким чином ТНК розподіляє та контролює свої внутрішні фінансові потоки.

5. Розуміти, яки чином працюють кореспондентські відносини ТНБ, визначати їх роль та пояснити необхідність.

6. Надавати рекомендації з приводу формування внутрішньої фінансової інфраструктури та зв'язків ТНК та ТНБ.

 

План заняття

1. Відповідно розподілу на групи ( на попередньому занятті студенти діляться на малі групи, кожна група налічує 3-4 студента; обирає ТНК чи ТНБ, але суб’єкти не повинні співпадати, це питання узгоджується, і отримує завдання), завданню і обраній ТНК чи обраному ТНБ, проводиться перевірка студентів проведеного аналізу по групам.

2.Кожна група презентує питання які розглядались. Так як питання давались однакові, але ТНК та ТНБ розглядалися різні, то для порівняльного аналізу робиться перехресне опитування першого питання всіх груп, другого і т.п.

3.В кінці практичної роботи група здає загальний звіт, який розподіляється на питання і підписується прізвище студента, який аналізував те чи інше питання. Звіт має бути зданий у строк. Після проведення тренінгу звіти не приймаються. Тренінг оцінюється в 0, 3, 4 , 5 балів Оцінюється наступним чином: якщо студент був присутній на тренінгу, відповідав на всі питання викладача і здав звіт без зауважень -5 балів, якщо був присутній на тренінгу, здав звіт без зауважень, але не чітко відповідав на запитання – 4 балів, якщо був присутній на тренінгу, але звіт має певні недоліки і не чітко відповідав студент на запитання – 3 балів; якщо студент не був присутній на тренінгу і не здав звіт - 0 балів.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

2. Завдання для підготовки навчальних проектів.

3. Ноутбук та проектор для проведення презентацій.

Заняття 11. (4 г.) Модульний контроль № 2 .

На модульний контроль виносяться 1 питання з тем 9-15 і задача на знаходження фондового індексу на кінець робочого дня. Питання оцінюється максимально 2 бала (2; 1,5; 1; 0) і задача оцінюється максимально 2 бала (2; 1,5; 1; 0) . Загальна оцінка за модульний контроль 4 бала.

Заняття 12 (4 ч.). Проблеми та перспективи України у світовому фінансовому середовищі. Криза постіндустріального суспільства та її вплив на фінансову систему України.

Семінар – «мозковий штурм»

Мета заняття:розглянути сучасний стан фінансового ринку України, знайти основні проблеми, що заважають повноцінній інтеграції нашої держави у світове фінансове середовище. Дослідити стан сучасних фінансових ринків, вплив циклічних фінансових криз на глобалізоване постіндустріальне суспільство.

Дане семінарське заняття формує наступні вміння.

1. Розуміти закономірності та проблеми, що виникають у країн з перехідною економікою при інтеграції у світове фінансове середовище.

2. Аналізувати способи покращення фінансової інтеграції.

3. Визначати основні напрями вирішення проблем, які заважають нормальному функціонування фінансового ринку України.

4. Аналізувати негативний вплив корупції на формування фінансового ринку держави.

5. Розуміти вплив циклічних фінансових криз на фінансову систему України.

6. Визначати роль глобальної нестабільності у функціонуванні державних фінансів України.

 

План заняття

1. Провести попереднє обговорення матеріалів теми.

2. Організувати мозковий штурм щодо вирішення основних проблемних питань теми, проаналізувати результати.

3. Обсудити новини світових фінансових ринків у розрізі теми заняття, визначити найвпливовіші події, їх можливі наслідки для фінансової системи України.

4. Провести аналіз глобальних процесів, що відбуваються у світовому фінансовому середовищі.

5. Дослідити вплив світових фінансових криз на фінансову систему України.

 

Інформаційне забезпечення

1. Підведення підсумків модульного контролю №2.

2. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

3. Новинний базис для проведення повноцінної дискусії

4. Статистичні дані світових фінансових ринків.

5. Макроекономічні показники України.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

1. Опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу.

1. Вивчення самостійно тем курсу:

“Міжнародний ринок дорогоцінних металів” і окремих питань з інших тем курсу, що не виносяться на семінарські заняття.

2. Підготовка до вступу на семінарських занять.

3. Вирішення і письмове оформлення задач і завдань з тем: “Валютний ринок і валютні операції”; “Міжнародний фондовий ринок”; “ Міжнародний ринок банківських кредитів», «Міжнародний ринок похідних цінних паперів», ”Міжнародні розрахунки і платіжний баланс”.

4. Систематика вивченого матеріалу курсу перед іспитом.

5. Підготовка конспектів навчальних і наукових текстів.

6. Виконання індивідуальних завдань, які запропонує викладач під час вивчення курсу. Наприклад, складання рефератів на запропоновані теми або кейсів.


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З науки Міжнародні фінанси

для студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка»Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.004 с.)