ТОП 10:

Заняття 5 (4 г.) Міжнародні розрахунки і платіжний баланс.Семінар – «мозковий штурм». Міні- кейс

Мета заняття:розглянути теоретиччні та практичні аспекти розрахунків між іноземними контрагентами; проаналізувати ефективність форм міжнародних розрахунків для експортерів та імпортерів. Дослідити структуру платіжних балансів країн, зокрема України.

Дане семінарське заняття формує наступні вміння.

1. Аналізувати ефективність форм міжнародних розрахунків для експортерів та імпортерів.

2. Характеризувати розділи платіжного балансу країн світу, зокрема України.

3. Виявляти причини виникнення дефіциту платіжного балансу.

4. Визначати умови вирівнювання платіжного балансу.

5. Аналізувати основні складові матеріальної основи регулювання платіжного балансу.

6. Характеризувати основні заходи врегулювання дефіциту платіжного балансу.

7. Давати оцінку економічному стану країни в якій сальдо поточних, фінансових та капітальних операцій:

А) одночасно позитивне,

Б) одночасно негативне,

В) сальдо поточних операцій позитивне, а інших – негативне,

Г) сальдо капітальних і фінансових операцій позитивне, а поточних – негативне.

 

План заняття:

1.Проведення усного опитування для виявлення рівня освоєння студентами основних термінів та понять з теми заняття.

2.Дискусія щодо ефективності використання різних форм міжнародних розрахунків для експортерів та імпортерів.

3. Порівняння окремих розділів платіжного балансу деяких країн світу та України.

4.Виявлення причин виникнення дефіциту платіжного балансу.

5.Розкриття умов вирівнювання платіжного балансу.

6. Дослідження основних складових матеріальної основи регулювання платіжного балансу та основних заходів врегулювання дефіциту платіжного балансу (на прикладі конкретної країни).

7.Проведення аналізу економічної ситуації країни в якій сальдо поточних, фінансових та капітальних операцій:

А) одночасно позитивне,

Б) одночасно негативне,

В) сальдо поточних операцій позитивне, а інших операцій – негативне,

Г) сальдо капітальних і фінансових операцій позитивне, а поточних – негативне.

8.Проведення тестового контролю знань студентів з теми «Міжнародні розрахунки та платіжний баланс».

Інформаційне забезпечення.

1. Схеми міжнародних розрахунків.

2. Платіжні баланси країн світу.

3. Платіжний баланс України (офіційні дані щодо методики складання та аналізу платіжного балансу України (WWW.bank. Gov.ua).

4. Методологія стандартної класифікації компонентів і структури зведеної інформації Міжнародного валютного фонду.

 

Заняття 6 (4 г.) Світовий фінансовий ринок, його структура та сучасні тенденції розвитку.

Семінар – вирішення ситуаційних вправ

Мета заняття: з теоретичного боку розглянути, як формується, з чого складається та яким чинникам підпорядковується розвиток світового фінансового ринку.

Дане семінарське заняття формує наступні вміння:

1. Аналізувати фінансові ресурси світу та механізми їх перерозподілу.

2. Класифікувати міжнародні валютно-фінансові потоки.

3. Визначити значення міжнародних фінансових центрів в сучасній економіці.

4. Систематизувати підходи, щодо регулювання світового фінансового ринку на глобальному, регіональному рівнях.

План заняття

1. Усне опитування по основним поняттям теми.

2. Міні-лекція на тему «Кількісна характеристика світового фінансового ринку та основних потоків» (готується студентами).

3. Дискусія на тему «Регулювання світового фінансового ринку: перспективи та загрози».

4. На основі проведеної дискусії зробити висновки про можливість або неможливість регулювання світового фінансового ринку, обґрунтувати висновки.

5. Запропонувати конкретні заходи, щодо регулювання ринку похідних фінансових інструментів.

4. Проведення тестового контролю знань з даної теми.

 

Інформаційне забезпечення

1. Перелік термінів і понять з теми.

2. Схеми, що описують структуру світового фінансового ринку.

3. Статистичні дані, що характеризують основні сегменти ринку, зокрема дані МВФ, ОЕСР, Банку міжнародних розрахунків.

4. Останні публікації, що присвячені перспективам глобального регулювання фінансових ринків.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.003 с.)