ТОП 10:

Методика активізації процесу навчання1.При викладанні Теми 4 “ Світова валютно-фінансова система і етапи її еволюції”виникає ряд питань пов’язаних з функціонуванням світової валютної системи на сучасному етапи, існують питання які неможливо розглянути на загальній лекції особливо відносно специфіки функціонування Європейської валютної системи, її розрахункової грошової одиниці ЄВРО.

Тому при вивченні даної теми рекомендується використовувати “Проблемні –лекції”, “Міні-лекції”, “Семінари-дискусії”, ”Робота в малих групах”, “Презентації”.

2. Тема 7 “ Платіжний баланс”- при вивченні даної теми рекомендується використання “Мозкові атаки”, “Кейс-методи”, “Дидактичні ігри”, “Рольові ігри”які навчили би студентів використовувати дані платіжного балансу при рішенні конкретних питань.

3. Тема 8 - “Світовий фінансовий ринок та його структура”- при викладення даної теми дискусійним моментом, який невирішений і в сучасній науковій літературі є структура світового фінансового ринку. Тому при вивченні даної теми необхідно використовувати проведення “Проблемних лекцій”, “Семінарів–дискусій”, “Презентації”, ”Роботи в малих групах”.

4. Однією з складних тем курсу є Тема 9 “Валютні операції і валютний ринок”, що пов’язано з розвитком даного ринку, зі значними його обсягами сьогодні, з необхідністю страхування валютних ризиків, що виникають в наслідок ряду причин. При вивченні даної теми рекомендується використання “Мозкові атаки”, “Кейс-методи”, “Дидактичні ігри”, “Рольові ігри”, організація ”Тренінгу”,що сприятиме наближенню навчального процесу до реальної практичної діяльності спеціалістів і формуванню у студентів практичних навиків.

5. Тема 10 ” Міжнародний фондовий ринок” має питання які необхідно вирішити це питання пов’язані зі структурою, інструментами і сучасними тенденціями розвитку ринку. При вивченні даної теми необхідно використовувати “Проблемні лекції”, “Семінари –дискусії”, “Презентації”, ”Робота в малих групах”, ”Дидактичні ігри”.

6. Тема 11 “Міжнародний ринок банківських кредитів” має ряд проблемних питань пов’язаних з його сучасними інструментами та особливостями функціонування. При вивченні даної теми необхідно використовувати “Проблемні лекції”, “Семінари –дискусії”, “Презентації”, ”Робота в малих групах”, ”Дидактичні ігри”, що дозволить студентам вирішити питання як теоретичного характеру даної теми, так і практичні.

7. Тема 14 “Фінанси транснаціональних корпорацій”- при вивченні даної теми необхідно детально розглянути питання пов’язані з конкретними рішеннями, які необхідно приймати у разі вкладання ТНК прямих інвестицій за кордон, фінансуванням закордонних філій та з рішенням інших фінансових проблем, пов’язаних з діяльністю ТНК за кордоном. При вивченні даної теми рекомендується використання “Мозкові атаки”, “Кейс-методи”, “Дидактичні ігри”, “Рольові ігри”,організація “Тренінгу”,що наблизить навчальний процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і формуванню у студентів практичних навиків.

8. Тема 17 “ Міжнародне страхування” при викладанні даної теми необхідно використовувати “Проблемні лекції”, “Семінари–дискусії”, “Презентації”, ”Робота в малих групах”, що сприятиме засвоєнню матеріалу та розумінню питань пов’язаних з кризою зовнішньої заборгованості і засобами її вирішення.

9.Для вивчення тем курсу: “Система міжнародних фінансів”, “Глобалізація світового фінансового середовища”, “ Фінансова і монетарна політика Європейського валютного союзу”, «Міжнародний ринок похідних цінних паперів», «Міжнародна банківська справа», “Україна у світовому фінансовому просторі” можливо проведення: “Проблемних лекцій” ; “Мінілекцій” ; використання “Роботи в малих групах”.

При викладанні всіх тем курсу необхідно застосовувати “банки візуального супроводження”, що сприятиме активізації творчого сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.003 с.)