ТОП 10:

Заняття 7 (4 г.) Модульний контроль №1 .Міні-кейс

На модульний контроль виносяться 2 питання з тем 1-8. Кожне питання оцінюється максимально 2 бала (2; 1,5; 1; 0) . Загальна оцінка за модульний контроль 4 бала.

 

Заняття 8 (4 час) Валютний ринок і валютні операції.

Семінар - конференція

Мета заняття: з теоретичного та практичного боку розглянути функціонування світових валютних ринків; основні засади проведення валютних операцій та розрахунку валютного курсу.

Дане семінарське заняття формує наступні вміння:

1. Виявляти сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку..

2. Класифікувати валютні операції на світовому валютному ринку.

3. Розраховувати валютний кросс-курс.

4. Визначати форвардний валютний курс.

5. Формулювати основні ознаки спотових та строкових операцій на світовому валютному ринку.

6. Виявляти основні ризики строкових валютних операцій.

 

План заняття

1. Проведення усного термінів і понять даної теми.

2. Виявити сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку..

3.Провести класифікацію валютні операції на світовому валютному ринку.

4.Сформулювати основні ознаки спотових та строкових операцій на світовому валютному ринку.

5.Визначити форвардний валютний курс.

6.Виявити основні ризики строкових валютних операцій та назвати методи їх мінімізації.

7.Розрахунок валютного крос-курсу.

8. Проведення письмового тестування з даної теми.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

2. Тест для проведення попереднього опитування.

3. Задачі для розрахунку форвардного курсу.

4. Задачі на крос-курс.

 

Заняття 9 (4 г.). Міжнародний ринок банківських кредитів. Міжнародний фондовий ринок.

Робота в малих творчих групах (тренінг)

Мета заняття:розглянути сутність, принципи, функції міжнародного кредиту, його роль в процесі відтворення та форми. Проаналізувати процес організації синдикованих кредитів, а також методи мінімізації ризиків. Вивчити докладно основні форми міжнародних банківських кредитів. Розглянути сутність, структуру і функції міжнародного інвестиційного ринку. Проаналізувати роль глобальних фондових індексів.

Дане семінарське заняття формує наступні вміння.

1. Розуміти основні принципи міжнародного ринку банківських кредитів.

2. Оперувати основними платіжними умовами міжнародних кредитних контрактів.

3. Відтворювати процес організації синдикованого кредиту.

4. Розуміти економічну сутність основних форм іжнародного кредитування: міжнародного лізингу, факторингу, форфетингу.

5. Аналізувати вплив міжнародного фондового ринку на світовий фінансовий ринок.

6. Досліджувати процес роботи класичної фондової біржі.

7. Вміти розраховувати основні світові фондові індекси.

8.Розподіл студентів на малі групи і отримання завдання на тренінг, який відбудеться на наступному занятті.

 

План заняття

1. Проведення усного опитування та письмового тестування, щоб з`ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

2. Проаналізувати економічну роль синдикованих кредитів та їх необхідність для підприємств в умовах глобальної економіки.

3. Проаналізувати, в яких випадках і з якою метою компанії можуть використовувати різні форми міжнародного кредитування. Розуміти найбільш вигідні для позичальника форми міжнародного кредиту.

4. Дослідити роль міжнародного фондового ринку, його структуру і функції.

5. Вивчити процес функціонування фондової біржі, закономірності та логіку її роботи.

6. Проаналізувати фактори, які використовуються для розрахунку фондових індексів. Надати приклад розрахунку фондового індексу. Вирішити задачі на розрахунок фондових індексів.

 

Інформаційне забезпечення

1.Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

2.Тест на кілька варіантів для проведення попереднього опитування.

3.Задачі для розрахунку фондових індексів.

4. Завдання на наступне заняття.

 

Заняття 10 ( тренінг) (4 г.). Фінанси транснаціональних корпорацій. Міжнародна банківська справа.

Семінар - дискусія

Мета заняття:розглянути фінансову політику ТНК та ТНБ, вивчити фінансові зв'язки системи ТНК. Розглянути модель управління грошовими переказами ТНК (систему управління готівкою) та форми міжнародного представництва ТНБ. Проаналізувати методи управління фінансами ТНК та ТНБ, а також фінансові потоки, що створюються філіями ТНК та ТНБ.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.38.214 (0.006 с.)