ТОП 10:

Заняття 3( 4 г.) Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції.Дискусія з елементами аналізу

Мета заняття: вивчити етапи розвитку світової валютної системи; вміти аналізувати функціонування елементів як національної, так і світової валютних систем, виявляти трансформаційні процеси у розвитку світової валютної системи.

Дане семінарське заняття формує наступні вміння:

1. Визначати роль валюти та валютних відносин в сучасній економічній системі.

2. Аналізувати функціонування елементів національної і світової валютних систем.

3. Виявляти переваги та недоліки різних режимів валютного курсу для розвинених країн та країн, що розвиваються.

4. Прогнозувати подальший розвиток світової валютної системи та трансформування її елементів, зокрема світової валюти,золотовалютних резервів, валютного курсу і т.д.

План заняття

1. Проведення тестового контролю знань з попередньої теми

2. Проведення усного опитування для виявлення рівня освоєння студентами основних термінів та понять з теми заняття.

3. Дискусія про значення валюти та її конвертованості, валютного курсу для розвитку економіки країни, регіонального утворення.

4. Обговорення перспектив розвитку світової валютної системи та трансформації її елементів.

5. Розподіл студентів на малі групи і отримання завдання на тренінг, який відбудеться на наступному занятті.

Інформаційне забезпечення

1. Матеріали міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ.

2. Статистичні матеріали стосовно структури та обсягів золотовалютних резервів світу та їх динаміки.

3.Законодавство України щодо валютного регулювання та контролю.

4. Завдання на наступне заняття.

Заняття 4 (4 г.) Країни-учасниці зони євро. «Маастрихтська угода» і критерії конвергенції .

Робота в малих творчих групах (тренінг)

Мета заняття: проаналізувати виконання окремими країнами критеріїв конвергенції на момент входження до зони євро і на сучасному етапі, проаналізувати фінансово-економічні аспекти входження країни до зони євро.

Дане семінарське заняття формує наступні вміння.

1. Швидко і ефективно знаходити інформацію, потрібну для поглибленого аналізу виконання країною критеріїв конвергенції:

а) на момент входження до ЄВС;

б) на сучасному етапі.

2. Визначати які саме економічно-фінансові причини обумовили входження країни до зони євро.

3. Аналізувати вплив світової фінансової кризи 2008 року на фінансовий стан обраної країни. Робити загальні висновки, щодо позитивних та негативних тенденцій фінансово-економічного розвитку країни після входження до зони євро.

План заняття

1.Відповідно розподілу на группу ( на попередньому занятті студенти діляться на малі групи, кожна група налічує 3-4 студента; обирає країну, що входить до зони євро, але країни не повинні співпадати, це питання узгоджується, і отримує завдання), завданню і обраній країні, проводиться перевірка студентів проведеного аналізу по групам.

2.Кожна руппа презентує питання які розглядались. Так як питання давались однакові, але країни розглядались різні, то для порівняльного аналізу робиться перехресне опитування першого питання всіх рупп, другого і т.п.

3.В кінці практичної роботи руппа здає загальний звіт, який розподіляється на питання і підписується прізвище студента, який аналізував те чи інше питання. Звіт має бути зданий у строк. Після проведення тренінгу звіти не приймаються. Тренінг оцінюється в 0, 3, 4 , 5 балів Оцінюється наступним чином: якщо студент був присутній на тренінгу, відповідав на всі питання викладача і здав звіт без зауважень -5 балів, якщо був присутній на тренінгу, здав звіт без зауважень, але не чітко відповідав на запитання – 4 балів, якщо був присутній на тренінгу, але звіт має певні недоліки і не чітко відповідав студент на запитання – 3 балів; якщо студент не був присутній на тренінгу і не здав звіт – 0 балів.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік країн, що входять до Європейського економічного і валютного союзу:

2. Перелік країн, що входять до зони євро.

3. Маастрихтські критерії конвергенції.

4. Інше інформаційне забезпечення студенти готують самостійно.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.191.0 (0.003 с.)