ТОП 10:

Тема 2 Міжнародний валютний ринок та основні операції, що на ньому здійснюються1. Сутність поняття „валюта”.

2. Роль і значення валютного ринку.

3. Валютний курс.

4. Операції на валютному ринку.

4.1. Операції на світових ринках золота.

4.2. Операції на девізних ринках.

4.3. Міжнародні розрахункові операції.

Література: основна [3,5,7,8,11];

допоміжна [5,10,16].

Тема 3 Міжнародний ринок цінних паперів

1. Сутність ринку ЦП та його функції.

2. Класифікація цінних паперів.

3. Міжнародний ринок акцій.

4. Міжнародний ринок облігацій.

5. Діяльність фондових бірж на МРЦП.

Література: основна [1,3,4,8,10,11];

допоміжна [1,5,12,13].

 

Тема 4 Міжнародний ринок кредитних ресурсів

1. Сутність міжнародного кредиту.

2. Інструменти міжнародного ринку банківських кредитів

3. Міжнародний фінансовий лізинг.

4. Зовнішній борг та його обслуговування.

Література: основна [1,2,5,8,9];

допоміжна [2,5,11].

 

 

Тема 5 Світові валютно-фінансові системи

1. Організаційні типи валютних систем

2. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту

3. Бреттон-Вудська та Кінгстонська валютно-фінансові системи

Література: основна [1,3,5,6,9,10];

допоміжна [5].

 

Тема 6 Регіональні валютно-фінансові угрупування

1. Валютні блоки.

2. Валютні зони.

3. Валютний союз країн ЄЕС.

Література: основна [2,4,6,11];

допоміжна [2,6,14,15].

 

Тема 7 Міжнародні економічні організації та інституції

1. Причини виникнення і мета діяльності МФО. Класифікація МФО.

2. Економічні організації системи ООН.

3. Міжнародні та регіональні економічні структури.

4. МВФ.

5. Світовий банк та його складові.

6. Банк міжнародних розрахунків.

7. Європейський банк реконструкції та розвитку.

8. Регіональні банки розвитку.

Література: основна [1,3,4,5,6,7,8,9,11];

допоміжна [2,4,5,7,13,14].

Тема 8 Регулювання міжнародних фінансів

1. Форми регулювання валютно-фінансових потоків.

2. Стратегічні напрямки вдосконалення системи регулювання міжнародних фінансів.

Література: основна [5,9,10,11];

допоміжна [12].

 

3 Зміст практичних занять для студентів денної форми навчання

Тема 1 Сутність міжнародних фінансів

1. Особливості міжнародних фінансових відносин античної доби.

2. Розвиток міжнародних фінансових відносин на території сучасної України.

3. Склад і структура міжнародного фінансового ринку.

4. Класифікація фінансових операцій.

5. Поняття міжнародного фінансового центру та основні вимоги до нього.

Тема до обговорення:Яким єпризначення та сучасна роль міжнародних фінансів у сучасній світогосподарській системі.

Тести

1. Суб'єктами міжнародних фінансів виступають:

а) приватні юридичні особи;

б) приватні фізичні особи;

в) країни.

2. Головною функцією міжнародного фінансового ринку є:

а) забезпечення ліквідності країн із ринковою економікою;

б) забезпе­чення міжнародної ліквідності;

в) використання тимчасово вільних коштів.

3. Об'єктамифінансових операцій є:

а) валюта;

б) кредит;

в) різноманітні фінансові активи.

4. Інвестиційні фінансові операції це:

а) операції, які охоплюють усі форми та види розрахунків;

б) операції, пов'язані з переміщенням капіталу з метою його приросту;

в) короткострокові фінансові дії з от­римання прибутку.

5. Основними фінансовими центрами є:

а) Токіо, Панама, Лондон;

б) Лондон, Нью-Йорк, Токіо;

в) Нью-Йорк, Честерфілд.

Література: основна [1,2,5,7];

допоміжна [8,9,12,3].

 

Тема 2 Міжнародний валютний ринок та основні операції, що на ньому здійснюються

1. Сутність поняття „валюта”.

2. Роль і значення валютного ринку.

3. Сутність поняття валютний курс. Різновиди валютного курсу.

4. Операції на світових ринках золота.

5. Операції на девізних ринках.

6. Міжнародні розрахункові операції.

Тести

1. Під валютою розуміють:

а) будь-який товар, що здатний виконувати функцію засобу обміну в міжнародних розрахунках;

б) встановлений законом платіжний засіб даної країни;

в) грошові знаки іноземних держав.

2. Міжнародний валютний ринок працює:

a) цілодобово;

б) з 9.00 до 18.00;

в) всі відповіді неправильні.

3. Торгівля золотом на ринку здійснюється:

a) тільки в регламентованій стандартній формі,

б) у вільній формі,

в) в залежності від особливостей ринку окремої країни

4. Котирування – це:

a) реєстрація встановленого курсу національної грошової одиниці в даний момент;

б) реєстрація встановленого курсу іноземної грошової одиниці в даний момент;

в) реєстрація встановленого курсу міжнародної грошової одиниці в даний момент.

5. Пряме котирування, це котирування за якого:

a) до одиниці іноземної валюти прирівнюється певна кількість національних грошових одиниць.

б) певна кількість одиниць іноземної валюти прирівнюється до одиниці національної валюти.

Література: основна [3,5,7,8,11];

допоміжна [5,10,16].Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.006 с.)