ТОП 10:

Тема 3 Міжнародний ринок цінних паперів1. Сутність ринку ЦП та його функції.

2. Види ринку ЦП.

3. Класифікація цінних паперів.

4. Економічна сутність акцій.

5. Економічна сутність облігацій.

6. Діяльність фондових бірж на МРЦП.

Тести

1. Емісія – це:

a) первинний випуск цінного папера;

б) перепродаж цінного папера;

в) первинний продаж цінного папера.

2. Глобальні облігації випускаються:

a) тільки високонадійними по­зичальниками з міжнародним кредитним рейтингом, не нижчим ААА;

б) високонадійними по­зичальниками з міжнародним кредитним рейтингом, не нижчим ААВ;

в) усіма бажаючими.

3. Ринок єврооблігацій регулюється:

a) законодавством країни, в якій вони випущені;

б) законодавством країни, в якій вони розміщені;

в) Міжнародними економічними організаціями;

г) не регулюється.

4. Іноземні акції являють собою:

a) акції, випущені корпорацією-нерезидентом на фінансовий ринок іншої країни;

б) акції, які продаються за межами країни, в якій знаходиться компанія, що випустила їх.

5. Акції із синіми корінцями — це:

а) акції, що випускаються потужними корпораціями, які за всю свою історію стабільно виплачували дивіденди своїм акціонерам;

б) акції телефонних корпорацій, корпорацій водо-, газо- і електропостачання;

в) акції, ціна яких зростає і знижується син­хронно зі спадами і підйомами в економіці;

г) акції корпорацій, які не можуть пред'явити курс на 5-6 років.

Література: основна [1,3,1,8,10,11];

допоміжна [1,5,12,13].

Тема 4 Міжнародний ринок кредитних ресурсів

1. Сутність міжнародного кредиту. Особливості міжнародного товарного та валютного кредиту.

2. Класифікація міжнародного кредиту.

3. Суб’єкти та інструменти міжнародного ринку банківських кредитів.

4. Суть лізингу. Його класифікація.

5. Особливості міжнародного фінансового лізингу.

6. Сутність поняття „Зовнішня заборгованість”.

  1. Обслуговування зовнішньої заборгованості країн.

Тести

1. Основними формами міжнародного кредиту вважаються:

а) комерційний та товарний;

б) товарний та валютний;

б) вексельний та валютний.

2. Бланкові кредити – це кредити, які:

а) потребують забезпечення;

б) не потребують забезпечення.

3. Лізинговий кредит є специфічною формою:

а) комерційного кредиту;

б) вексельного кредиту;

в) майнового кредиту;

г) валютного кредиту.

4. Лізингокористувач набуває права викупу устаткування за залишковою вартістю або повернення його чи укладання нового договору при:

а) фінансовому лізингу;

б) оперативному лізингу.

5. Зовнішньою заборгованістю прийнято вважати суму фінансових зобов'язань країни, що підляга­ють погашенню у встановлені терміни:

а) перед вітчизняними кредиторами;

б) перед іноземними та вітчизняними кредиторами;

в) перед іноземними кредиторами.

Література: основна [1,2,5,8,9];

допоміжна [2,5,11]

Тема 5 Світові валютно-фінансові системи

1. Організаційні типи валютних систем.

2. Паризька система золотомонетного стандарту.

3. Генуезька система золотодевізного стандарту.

4. Бреттон-Вудська валютно-фінансова система.

5. Кінгстонська валютно-фінансова система.

Тести

1. Розвиток і функціонування міжнародної валютної системи глобального рівня (світової) регулюється шляхом застосування:

а) норм національного права;

б) норм національного та міждержавного права;

в) норм міждержавного права.

2. Основні елементи національної валютної системи ви­значаються:

а) національним законодавством;

б) національним менталітетом;

в) національними звичаями;

г) нормами міжнародного права.

3. Якої форми золотого стандарту не існувало:

а) золотомонетної;

б) золотозливкової;

в) золотодоларової;

г) золотовалютної.

4. МВФ та МБРР було створено під час:

а) Паризької валютної конференції;

б) Генуезької валютної конференції;

в) Бреттон-Вудської валютної конференції;

г) Ямайської валютної конференції.

5. Рішення про повну демонетизацію золота було прийнято на:

а) Паризькій валютній конференції;

б) Генуезькій валютній конференції;

в) Бреттон-Вудській валютній конференції;

г) Ямайській валютній конференції.

Література: основна [1,3,5,6,9,10];

Допоміжна [5].

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.003 с.)