ТОП 10:

Особливості проведення занять оздоровчим плаванням з жінкамиСпецифіка основного вмісту і структури занять плаванням жінок визначається чотирма групами факторів, які впливають на їх ефективність: соціальні, психологічні, біологічні і педагогічні.

Соціальні фактори. В сучасних умовах на соціальну роль і статус жінки, її самопізнання впливає багато соціокультурних і індивідуальних компонентів: професія, посада, престижність роботи, вік, освіта, стан здоров’я і фізичного розвитку, рівень власної свободи або несвободи, правової і моральної захищеності, соціальні і службові перспективи і ін.

Підвищення інтересу до питань, пов’язаних з місцем оздоровчої фізичної культури в житті жінок, пов’язано з рядом причин: погіршенням стану здоров’я; зниженням показників фізичного стану і необхідністю формувати культуру тіла і рухів; бажанням жінки розкрити особистий потенціал, підвищити культурний рівень.

В процесі заняття оздоровчим плаванням виникає потреба враховувати соціальні риси характеру жінки, її соціальний статус в суспільстві, сімейному житті, турбота про здоров’я, продовження роду і виховання дітей, збереження сім’ї.

Психологічні фактори. Врахування психологічних аспектів дозволяє залучити до занять фізичною культурою велику кількість дівчат (жінок), охочих змінити життя на краще. Основу психічного здоров'я становить стан загального душевного комфорту, що забезпечує адекватну регуляцію поведінки в суспільстві. Це стан зумовлено потребами біологічного і соціального характеру і можливостями їх задоволення.

Плавання входить в число видів спорту, яке займає ведуче місце в заняттях фізичною рекреацією. Привабливим являється використання різноманітних вправ в умовах водного середовища.

Різні вікові періоди відрізняються особливостями способу життя жінки. Типовим мотивами початку заняття оздоровчим плаванням жінок являються: оздоровлення, покращення зовнішнього вигляду, переключення на нову діяльність, розвага і відпочинок, можливість заняття собою, нові знайомства, спілкування, покращення фізичних кондицій, підвищення працездатності, емоційна розрядка і ін.

Врахування вікових періодів життя дозволяє диференціювати засоби і методи занять оздоровчим плаванням. Для роботи з групами можуть бути використані характеристики чотирьох типів темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік. Під час занять оздоровчим плаванням важливо враховувати направленість особистості, характер жінки, її здатності.

Біологічні фактори. При проведенні занять оздоровчим плаванням з жінками різного віку необхідно враховувати анатомо-фізіологічні особливості їх організму і соматичного здоров’я – поточний стан органів і систем організму, основу якого складає біологічна програма індивідуального розвитку людини. Виділяють період статевої зрілості, клімактеричний період, похилий і старчий вік.

Загальнофункціональними особливостями жінок, які необхідно враховувати при проведенні занять оздоровчої і тренувальної спрямованості є: можливість росту і тимчасового значного збільшення деяких органів; швидкість протікання відновних процесів; витривалість до ряду фізичних потреб організму; гнучкість тіла і плавність рухів, пластика.

Педагогічні фактори. Нерозривний зв’язок навчання, розвитку і виховання забезпечує педагогічний аспект. Науковими дослідженнями встановлено, що на вміст і методику оздоровчого тренування жінки впливають наступні відмінні особливості:

1. Використання різноманітних засобів, методів і форм занять, які направлені на досягнення індивідуального оптимуму фізичного і функціонального стану.

2. Відповідність вмісту занять індивідуальним особливостям і можливостям жінки. Заняття будуються у відповідності з функціональними резервами, котрі нижчі, ніж у чоловіків, закономірним зв’язком між структурою зовнішньою, характером внутрішнього навантаження і темпом адаптації.

3. Особлива планомірність і систематичність занять проходить у відповідності з врахуванням фаз ОМЦ, розвитком спеціальних груп м’язів діафрагми, м’язів черевної стінки тазового дна, використання засобів відновлення і масажу, релаксації.

4. Науковий підхід, міжпредметні зв’язки використовуються в оздоровчих заняттях з жінками для виховання гармонійної особистості, виховання і усвідомлення необхідності передати досвід наступному поколінню, формувати сучасне розуміння ролі фізичної красоти і досконалості жінки.

5. Поєднання самостійності, активності, ініціативи жінки, здатності використовувати самоспостереження, самооцінку, самоаналіз, самовимушення, інформація про рухи, поведінку і розвиток вольових якостей в процесі занять при домінуючій ролі тренера-вихователя і творчій співпраці.

6. Багатолітні заняття в поєднанні з навантаженням, адекватному фізичному стані, рівню здоров’я жінки, і обов’язковим комплексним контролем і самоконтролем.

7. Жіноча моторика відрізняється від чоловічої. Ведучими особливостями в розвитку жіночої моторики являються відносно висока витривалість до навантажень великої і помірної інтенсивності, активна гнучкість, що сприяє розвитку швидкісно-силової підготовленості.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.007 с.)