ТОП 10:

На конкретному прикладі вивчили застосування критеріїв надійності та якості інформаційних систем. 

Виділяються фундаментальні принципи побудови систем, що у значній мірі визначають їх якість.

1. Адекватність відображення предметної області.

2. Можливість підготовки інформації для прийняття рішень в умовах творчого процесу, що слабо піддається формалізації.

3. Можливість постійного розширення наданих користувачу зрізів інформації.

4. Здатність адаптуватись до умов, що змінюються.

5. Здатність функціонувати в реальних умовах людської діяльності.

6. Забезпечення перевірки вірогідності даних при введенні в систему.

7. Можливість взаємодії з користувачами різних категорій і в різних режимах.

8. Технологічність обробки даних (дружній інтерфейс, прийнятні тимчасові характеристики обʼєкта і т.п.).

9. Забезпечення таємності даних, надійності, цілісності, захисту від випадкового чи навмисного руйнування.

Для визначення загального рівня розвитку технологічних процесів у програмних організаціях виділяють спеціальну систему оцінки зрілості технологічних процесів в організаціях, що спеціалізуються на випуску ПЗ. Запропонована ними модель Capability Maturity Model (CMM) заснована на так називаних рівнях зрілості (maturity levels).

Усього їх п'ять, і кожний із них характеризує визначений ступінь якості, що випускаються виробів:

Рівень 1. Початковий (initial). На даному етапі процес розробки носить неструктурований і випадковий характер. У організації відсутнє стабільне середовище розробки й супроводи. Терміни випуску продуктів, як правило, не витримується. За оцінкою SEI, у даний час біля 75% софтверних фірм перебувають на початковому рівні.

Рівень 2. Повторюваний (repeatable). Успішна реалізація проектів стає можливою завдяки жорсткому управлінню, плануванню та контролю. Акцент у даному випадку робиться на вироблення вихідних вимог, методи оцінки і конфігураційний менеджмент. Розробка нових проектів ведеться на основі раніше накопиченого досвіду і відповідно до визначених стандартів на розробку ПО. Даний рівень може забезпечити біля 15% організацій. Як показує практика, перехід із першого рівня на другий найбільше складний, оскільки вимагає комплексного впровадження основних технологічних процедур.

Рівень 3. Фіксований (defined). Процеси, що відносяться до сфери управління й інженерної діяльності, повністю документовані, стандартизовані й інтегровані в єдиний технологічний потік, контрольований керівним персоналом. Цей рівень у стані підтримувати 8% софтверних компаній.

Рівень 4. Керований (managed). Організації намагаються оцінити якість процесів і готового продукту кількісно. Для контролю над процесами використовуються кількісні показники (метрики). Усі процеси передбачувані й, укладаються в заздалегідь визначені рамки. Даного рівня досягло біля 1,5% організацій.

Рівень 5. Такий, що оптимізується (optimizable).

Компанії прагнуть поліпшити свою роботу, керуючись кількісними критеріями якості. Є засоби локалізації вузьких місць у виробничих процесах. Основна ціль − випуск бездефектних продуктів, у яких усі помилки усунуті ще на стадії внутрішнього тестування. Тільки 0,5% компаній можуть підтримувати настільки високий рівень технологічної зрілості.

Група стандартів (ISO 9001 - 9003) охоплює всі етапи процесу розробки - від проектування виробу до кінцевої стадії його тестування, але самі собою стандарти ISO не визначають критеріїв якості готових виробів, а вимагають лише, щоб усі процеси їхні виробництва були задокументовані. Для підтримки статусу "сертифікованості" компанії повинні регулярно проходити аудиторську перевірку. Оскільки стандарти ISO − не найефективніший засіб у боротьбі за якість, компанії рідко проходять сертифікацію ISO заради цієї мети. Основна причина їхньої зацікавленості в тісних контактах із ISO полягає в тому, що цього вимагають користувачі

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Охарактеризуйте побудову та використання структури інформаційного забезпечення АІС.

2. Назвіть та охарактеризуйте види забезпеченнь ІС.

3. Що таке надійність та безпека функціонування інформаційних систем?

4. В чому полягають критерії надійності та якості інформаційних систем?

5. Обгрунтуєте рівні зрілості ІС(maturity levels IS).

Практична робота № 12

Тема:Моделювання в проектуванні інформаційних систем.

Мета роботи: ознайомлення з використанням та призначенням методу моделювання в ІС.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.66.217 (0.006 с.)