ТОП 10:

Ознайомились та розглянули на конкретному прикладі основні ознаки класифікації автоматизованих інформаційних систем.Інформаційні системи можна класифікувати по ряду ознак.

В основу класифікації, приведеної на рис. 1.1., покладені найбільше істотні ознаки, що характеризують можливості й особливості сучасних АІС.

Документальні інформаційно-пошукові системи (ДІПС) призначені для збереження і обробки документальних даних – адрес збереження документів. Такі дані представляються в неструктурованому виді. Прикладом ДІПС є бібліотечні, бібліографічні АІС. На відміну від систем цього класу фактографічні інформаційно-пошукові системи (ФІПС) зберігають і оброблюють фактографічну інформацію – структуровані дані у вигляді чисел і текстів. Над такими даними можна виконувати різні операції. Більшість АІС являють собою система класу ФІПС.

Друга ознака класифікації поділяє інформаційні системи на дві групи:

- Інформаційно-довідкові системи (ІДС) − виконують пошук і вивід інформації без її обробки.

- Автоматизовані інформаційні системи обробки даних (АІСОД, ІСОД) − сполучать у собі інформаційно-довідкову систему із системою обробки даних.

Обробка знайдених даних виконується комплексом прикладних програм. Більшість АІС побудована по принципу ІСОД.

Ступінь інтеграції даних і автоматизації керування ними є найважливішою ознакою класифікації АІС. У ранніх системах – АІС на автономних файлах (АІС АФ) – принцип інтеграції даних практично не використовувався, а рівень автоматизації керування файлами був порівняно низьким. Такі системи застосовуються і в даний час; вони ефективні у випадку вузького, спеціалізованого використання невеликим колом осіб. Високим ступенем інтеграції володіють банки даних (БнД).

У порівнянні з АІС на автономних файлах у БнД збережена інформація зосереджена в єдиному інформаційному масиві – базі даних (БД), а процес маніпулювання даними автоматизований.

Останній із приведених ознак класифікації враховує розподільність компонентів АІС: локальна система розміщення на однієї ЕОМ, у той час як розподілена система функціонує в середовищі обчислювальної мережі і розподілена по її вузлах (серверам і робочим станціям).

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Охарактеризуйте основи теорії прийняття рішень.

2. Назвіть та охарактеризуйте технологію прийняття рішень.

3. Що таке класична модель прийняття рішень?

4. В чому полягають технології прийняття рішень?

5. Обгрунтуєте вплив типу проблеми на вибір стилю прийняття?

Практична робота № 2

Тема:Основні характеристики створення та визначення економічної ефективності інформаційних систем.

 

Мета роботи: Придбання практичних навиків визначення економичної ефективності інформаційних систем (ІС).

 

Теми для поперенього вивчення:

-інформаційна система;

- економічна ефектівність (ІС).

 

Постановка завдання

1. Визначити та ознайомитись функціональними характеристиками створення інформаційних систем.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.003 с.)