ТОП 10:

Тема 22. Аналіз взаємозв’язку якісних та кількісних зміннихПлан

1. Поняття „помилка репрезентативності”.

2. Вплив систематичних помилок на якість емпіричної інформації.

3. Вплив випадкових помилок на якість емпіричної інформації.Механізми запобігання помилкам вибірки.

Література:

1. Инструментарий. Методы сбора информации при проведении исследований // http://www.gortis.info/article/static/70/

2. Соціологія: Навчальний посібник для тих, хто вивчає проблеми соціального управління / за заг. ред. В.Буреги, О.Мазурика. – 3-тє вид., допов. і перераб. - Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 323-390.

3. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 2002. – С. 464-530.

4. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 304 с.

5. Шмерлина И.А. Процедурне начала исследовательской социологии. Учебное пособие. − http://www.unn.ac.ru/rus/f14/k2/courses/shmerl1.htm.

6. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. – М.: Добросвет, 2003. – 596 с.

 

Тема 22. Аналіз взаємозв’язку якісних та кількісних змінних

План

1. Корекція розподілів демографічних характеристик респондентів.

2. Корекція відповідей респондентів, які різко відрізняються від інших.

 

Література:

1. Давыдов А.А., Крыштановский А.О. Ремонт выборки // Социологические исследования. − 2000. − № 5. − С. 100-105.

2. Назарова И.Б. Качество опроса: факторы неответов // Социологические исследования. − 2009. − № 11.

3. Романович Н.А. Отказы респондентов в зависимости от восприятия ими опроса и его методов // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. − 2006. − № 4. − С. 42-46.

4. Соціологія: Навчальний посібник для тих, хто вивчає проблеми соціального управління / за заг. ред. В.Буреги, О.Мазурика. – 3-тє вид., допов. і перераб. - Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 323-390.

5. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 2002. – С. 464-530.

6. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 304 с.

7. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. – М.: Добросвет, 2003. – 596 с.

Тема 23. Моделі регресійного аналізу

План

1. Корекція пропущених відповідей респондентів.

2. Зважування початкових даних як складова ремонту вибірки.

Література

1. Давыдов А.А., Крыштановский А.О. Ремонт выборки // Социологические исследования. − 2000. − № 5. − С. 100-105.

2. Назарова И.Б. Качество опроса: факторы неответов // Социологические исследования. − 2009. − № 11.

3. Романович Н.А. Отказы респондентов в зависимости от восприятия ими опроса и его методов // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. − 1996. − № 4. − С. 42-46.

4. Соціологія: Навчальний посібник для тих, хто вивчає проблеми соціального управління / за заг. ред. В.Буреги, О.Мазурика. – 3-тє вид., допов. і перераб. - Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 323-390.

5. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 2002. – С. 464-530.

6. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 304 с.

7. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. – М.: Добросвет, 2003. – 596 с.

Тема 24. Дослідження структури даних

План

1. Опосередковане та безпосереднє вимірювання характеристик відібраних одиниць дослідження.

2. Аналіз одномірних розподілів.

3. Аналіз двомірних розподілів.

Література:

1. Соціологія: Навчальний посібник для тих, хто вивчає проблеми соціального управління / за заг. ред. В.Буреги, О.Мазурика. – 3-тє вид., допов. і перераб. - Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 323-390.

2. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 2002. – С. 464-530.

3. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 304 с.

4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. – М.: Добросвет, 2003. – 596 с.

6. Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля

 

Самостійна робота є важливим елементом всієї системи підготовки у вищому навчальному закладі і сприяє кращому засвоєнню та ефективному опануванню навчального матеріалу. До самостійної роботи належать такі види робіт, які студенти виконують під час підготовки до всіх аудиторних занять, у процесі підготовки індивідуальних або аудиторних завдань, навчально-пошукової або науково-дослідної діяльності, незалежно від того, чи проводиться вона без участі або за умов консультування викладачем поза розкладом або за розкладом, що регламентує самостійну підготовку.

Самостійна робота студентів є основною формою оволодіння знаннями у вільний від аудиторних занять час.

З дисципліни „Соціологічні практикуми” рекомендуються такі види самостійної роботи:

- самостійне вивчення й поглиблене опрацювання певних змістових модулів дисципліни та окремих питань;

- вивчення матеріалу лекцій за конспектами, підручниками і спеціальною літературою –;

- виконання індивідуальних, творчих завдань;

- розв’язання ситуаційних завдань.

 

Зміст самостійної роботи студентів та форми контролю:Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.005 с.)