ТОП 10:

Бібліотека університету і правила користування її фондамиУ чому полягає виконання куратором академічної групи організаторської функції? *залученні студентів до різних видів діяльності: пізнавальної, суспільно-корисної, ціннісно-орієнтаційної, художньої тощо; гуманістичноорієнтованій взаємодії «педагог-студент», коли куратор академічної групи допомагає вихованцю в особистісному розвитку, засвоєнні та прийнятті суспільних норм та цінностей, дотримання засад духовного повноцінного буття; плануванні та організації виховної роботиз урахуванням міжособистісних стосунків у колективі, мотивів навчальної та пізнавальної діяльності студентів, рівня їх інтелектуального розвитку, соціально-побутових умов життя, стану здоровя; всі відповіді вірні;
Хто визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти? кабінет міністрів *міністерство освіти керівництво навчального закладу вища атестаційна комісія
Що виступає основним напрямком зміцнення і розвитку навчально-матеріальної бази? постійне оновлення оборотних фондів *постійне нарощування основних фондів постійне стимулювання кадрового потенціалу постійне зростання комерціалізації навчання
Що є основним навчально-науковим структурним підрозділом ВНЗ ІІІ – ІV р.а., що провадить навчальну, методичну, науково-дослідницьку діяльність? факультет деканат *кафедра всі вірні
Ями законодавчими та нормативними документами керується бібліотека під час своєї діяльності? національною доктриною розвитку освіти та законом України «Про вищу освіту»; Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та Законом України «Про вищу освіту»; *Конституцією України, Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та Статутом вищого навчального закладу; Законом України «Про вищу освіту» та Положенням «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
Які вимоги ставлять до професії бібліотекаря сьогодення? постійно підвищувати свою кваліфікацію; рекомендувати і видавати літературу; *постійно підвищувати свою кваліфікацію та бути спеціалістом у галузі нових інформаційних технологій; бути спеціалістом у галузі нових інформаційних технологій та розробляти електронну навчальну продукцію;
Що собою являють натуральні показники? всі закріплені за системою освіти матеріально-речові засоби, які потрібні для здійснення навчальної і наукової діяльності малоцінні і швидкозношувані предмети, що не зовсім точно відображає їх сутність *кількість приміщень і кількість в них місць для навчання, наявність місць в лабораторіях і навчальних майстернях, кількість одиниць основного обладнання фонди, які мають термін служби до одного року: реактиви, хімікати, паливо, електроенергія, канцелярські товари
Що собою являють оборотні фонди? всі закріплені за системою освіти матеріально-речові засоби, які потрібні для здійснення навчальної і наукової діяльності *малоцінні і швидкозношувані предмети, що не зовсім точно відображає їх сутність кількість приміщень і кількість в них місць для навчання, наявність місць в лабораторіях і навчальних майстернях, кількість одиниць основного обладнання фонди, які мають термін служби до одного року: реактиви, хімікати, паливо, електроенергія, канцелярські товари
Що можна віднести до прикладів навчально-матеріальної бази сфери освіти? приміщення і споруди станки і обладнання *забезпечення технічним оснащенням бібліотечний фонд
Що собою являють основні фонди? всі закріплені за системою освіти матеріально-речові засоби, які потрібні для здійснення навчальної і наукової діяльності малоцінні і швидкозношувані предмети, що не зовсім точно відображає їх сутність кількість приміщень і кількість в них місць для навчання, наявність місць в лабораторіях і навчальних майстернях, кількість одиниць основного обладнання *фонди, які виступають в товарній формі, а їх облік і планування здійснюється в натуральних і вартісних показниках
Який склад основних фондів? приміщення дитячих садків, шкіл, училищ, вузів, майстерень, лабораторій приміщення різних допоміжних служб навчальне і наукове обладнання, транспортні засоби, бібліотечний фонд *всі відповіді вірні
Які групи фондів виділяються в матеріально-речових засобах освіти за економічним змістом? *основні і оборотні натуральні вартісні фінансові
Які показники беруться за основу складання плану матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів? якісні кількісні *натуральні вартісні
Яку назву мають всі закріплені за системою освіти матеріально-речові засоби, які потрібні для здійснення навчальної і наукової діяльності? *матеріально-технічної бази бібліотечного фонду навчально-матеріальної бази методичної бази
Яку назву мають малоцінні і швидкозношувані предмети, що не зовсім точно відображають їх сутність? натуральні показники *оборотні фонди основні фонди вартісні показники
Яку назву мають фонди, які виступають в товарній формі, а їх облік і планування здійснюється в натуральних і вартісних показниках? натуральні показники оборотні фонди *основні фонди вартісні показники

Тема 6Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.007 с.)