ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни «Образотворче мистецтво з методикою навчання»для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта,

додаткова спеціальність 6.030203 Практична психологія ,

спеціалізації : іноземна мова (англійська), фізична культура.

Розробник:

 

Доцент ____________________ ПОБІРЧЕНКО О. М.

підпис

Завідувач кафедри ____________________ МУЗИКА О. Я.

підпис

 

 

Декан факультету ___________________ ДУДНИК О. В.

підпис, печать


АНОТАЦІЯ

Студентам пропонуються тестові завдання, які відображають об’єм теоретичного програмного матеріалу навчального курсу «Образотворче мистецтво з методикою навчання».

Тести складаються з 150 теоретичних запитань. До кожного запитання подано 3 варіанта відповідей, одна з яких є правильною. Студентам правильну відповідь потрібно позначити. Ліміт часу на сеанс вирішення тестових завдань відводиться 150 хв.


1.«Образотворче мистецтво з методикою навчання» має на меті:

А. Формування спеціаліста в галузі образотворчого мистецтва;

Б. Формування основ професійно-педагогічної свідомості вчителя образотворчого мистецтва і початкових класів;

В. Формування навичок образотворчої діяльності учнів.

 

2. Продовжіть речення: «Метою уроків образотворчого мистецтва у початкових класах є…»

А. Естетичне виховання учнів початкової школи;

Б. Формування творчих здібностей та образотворчих вмінь і навичок молодших школярів;

В. Розвиток високих естетичних ідеалів, формування потреб і здібностей до образотворчого мистецтва в процесі художнього осмислення світу.

 

3.Основні завдання художньо-естетичного розвитку молодших школярів засобами образотворчого мистецтва у сучасній школі структуруються за такими напрямками:

А. Сприймання (естетичне сприймання дійсності та сприймання мистецтва) та практична художня діяльність (репродуктивно-творча і творча);

Б. Естетично-оцінний та художньо-творчий;

В. Художньо-мистецький та творчо-діяльнісний.

 

4. Продовжіть речення: «У курсі методики навчання образотворчого мистецтва висвітлюються такі аспекти:...»

А. Мета і завдання навчання образотворчого мистецтва у початкових класах, засоби, методи і форми організації навчальної діяльності на уроках образотворчого мистецтва і в позакласній роботі;

Б. Роль вчителя як організатора і керівника естетичного виховання, засоби, методи і форми організації навчальної діяльності на уроках образотворчого мистецтва і в позакласній роботі;

В. Мета, завдання і зміст вивчення образотворчого мистецтва у початкових класах, розкриваються засоби, методи, прийоми навчально-виховної діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі, форми організації естетичного виховання молодших школярів в позаурочній, в позакласній роботі та засоби підвищення ефективності навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва.

 

5. Структура курсу «Образотворче мистецтво з методикою навчання» обумовлена:

А. Вимогами діючої програми початкової школи і сучасним розвитком науки про дитячу художню творчість;

Б. Вимогами Міністерства освіти і науки України;

В. Є довільною.

6. Центральне місце методики займають питання:

А. Навчання малювання з натури, на теми, за уявою;

Б. Навчання дітей малювання у реальному, декоративному та у різних стильових напрямках від абстрактних до асоціативно виражальних;

В.Декоративного малювання та художнього конструювання.

 

7. Назвіть складові педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкових класів, який викладає образотворче мистецтво:

А. Знати наукові основи образотворчої грамоти; володіти методами викладання основ малюнку, живопису і композиції; мати науково-методичні практичні вміння і навички з педагогічного малюнку;

Б. Мати науково-методичні практичні вміння і навички з педагогічного малюнку;

В. Володіти методами викладання основ малюнку, живопису і композиції.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.004 с.)