ТОП 10:

Приклад розробки блок-схеми алгоритмуРозглянемо складання блок-схеми алгоритму на прикладі розрахунку струмів фідерів тягових підстанцій при роздільній схемі живлення шляхів і при двостороннім живленні електровозів. Схема живлення представлена на рис. 1.1. Розрахунок струмів фідерів тягових підстанцій викладений в [2].

Рисунок 1.1. Розрахункова схема

Привласнимо поїздам на першій колії індекси, що позначають колію (1) і порядковий номер поїзда (j) від 1 до N1 (I1,j), а на другій колії – номер шляху (2) і номер поїзда (j) від 1 до N2 (I2,j).

Вихідні дані й умовні позначки:

· число підстанцій 2;

· відстань між підстанціями L;

· струм поїзда номер j на 1 колії I1,j;

· число поїздів на першому і другій колії N(1) і N(2).

При відсутності поїздів на першій або (і) другій колії N(1) = 0 або (і) N(2) = 0.

Відстань від 1 підстанції до поїзда на колії i, номер j Li,j;

Визначити струми фідерів підстанцій IFм,i, де м – номер підстанції, м = 1, 2; i – номер фідера, i = 1, 2.

Приймемо наступний порядок розрахунку струмів фідерів підстанцій.

1. Розрахунок струмів фідерів підстанцій 1 і 2, що живлять 1-у колію. При розрахунку струмів фідерів 1 підстанцій 1 і 2 розглянемо всі поїзди на першоій колії. Струми фідерів визначимо як суму часток струмів поїздів, що доводяться на фідер кожної підстанції.

2. Розрахунок струмів фідерів підстанцій 1 і 2, що живлять 2-у колію. Розрахунок виконаємо аналогічно розрахунку струмів фідерів, що живлять першу колію.

3. Розрахункові формули представимо у вигляді, зручному для виконання почергового розрахунку струмів фідерів підстанцій при переборі поїздів на першій й другій колії:

Зміст блоків алгоритму розрахунку струмів фідерів підстанцій (рис. 1.2) представлені в табл. 1.3.

Малюнок 1.2. Блок-схема алгоритму розрахунку струмів фідерів підстанцій

Таблиця 1.3. Зміст блоків алгоритму розрахунку струмів фідерів

№ блоку Значення
Введення вихідних даних
Вибір номера колії
Порівняння обраного номера колії із числом колій розрахункової схеми
Присвоєння NP значення, рівного числу поїздів на обраній колії
Перехід до наступного номера поїзда на обраній колії
Порівняння розглянутого номера поїзда із числом поїзда на обраній колії
Розрахунок струмів фідерів першої й другої підстанції обраній колії від розглянутих навантажень
Виведення результатів розрахунку

Контрольні питання.

1. Що таке алгоритм?

2. Які вимоги пред'являються до алгоритму?

3. Що входить до складу ЄСПД?

4. На що поширюються правила й положення, установлені в стандартах ЄСПД?

5. Які напрямки ліній потоку приймають за основні?

6. Коли напрямок лінії потоку позначати стрілкою не обов'язково?

7. Які основні блоки використаються при побудові блок-схем?

8. Яка мінімальна відстань між символами схеми?

9. Яка мінімальна відстань між паралельними лініями потоку?

10. Як називається зв'язок між елементом схеми й поясненням?

ПроектуванняПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.005 с.)