ТОП 10:

Класифікація й позначення стандартів ЄСПДСтандарти ЄСПД підрозділяють на групи. Позначення стандартів ЄСПД будують по класифікаційній ознаці (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Групи стандартів ЄСПД

Код групи Найменування групи
Загальні положення
Основні стандарти
Правила виконання документації розробки
Правила виконання документації виготовлення
Правила виконання документації супроводу
Правила виконання експлуатаційної документації
Правила обігу програмної документації
Резервна група
Резервна група
Інші стандарти

У позначення стандарту ЄСПД повинні входити:

· цифри 19, привласнені класу стандартів ЄСПД;

· одна цифра (після крапки), що позначає код класифікаційної групи стандартів, зазначеної в табл. 1.1;

· двозначне число, що визначає номер стандарту в групі;

· двозначне число, що вказує рік реєстрації стандарту.

Позначення стандарту «Єдина система програмної документації. Загальні положення» розглянемо на прикладі: ДСТ.19.0.01-77.

ДСТ – категорія стандарту (державний стандарт);

19 – клас (стандарти ЄСПД);

0 – класифікаційна група стандартів;

01 – порядковий номер стандарту в групі;

77 – рік реєстрації стандарту.

При виконанні схем алгоритмів і програм окремі функції алгоритмів і програм з урахуванням ступеня їхні деталізації відображаються у вигляді умовних графічних позначень-символів за ДСТ 19.0.03-80.

Схеми повинні бути виконані на форматах за ДСТ 2.301-68. Для полегшення пошуку на схемі символів рекомендується поле аркуша розбивати на зони. Розміри зон установлюють із урахуванням мінімальних розмірів символів, зображених на даному аркуші. Допускається один символ розміщати у двох і більше зонах, якщо розмір символу перевищує розмір зони.

Координати зони проставляють:

· по горизонталі - арабськими цифрами ліворуч праворуч у верхній частині аркуша;

· по вертикалі - прописними буквами латинського алфавіту зверху вниз у лівій частині аркуша.

Координати зон у вигляді сполучень букв і цифр привласнюють символам, уписаним у поля цих зон, наприклад А1, А2, В1, В2 і т.д. При виконанні схем від руки, якщо поле аркуша не розбито на зони, символам привласнюють порядкові номери.

У межах однієї схеми, при виконанні її від руки, допускається застосовувати не більше двох суміжних розмірів ряду чисел, кратних 5.

Для прискорення виконання схем від руки рекомендується використати бланки з контуром прямокутника усередині кожної зони. Контури не повинні відтворюватися при виготовленні копій. Розташування символів на схемі повинне відповідати вимогам ДСТ 19.0.03-80.

Лінії потоку повинні бути паралельними лініям зовнішньої рамки схеми. Напрямки ліній потоку зверху вниз і ліворуч/праворуч приймають за основні й, якщо лінії потоку не мають переломів, стрілками можна не позначати. В інших випадках напрямок лінії потоку позначати стрілкою обов'язково.

Відстань між паралельними лініями потоку повинне бути не менше ніж 3 мм, між іншими символами схеми - не менш 5 мм.

Записи усередині символу або поруч із ним повинні виконуватися машинописом з одним інтервалом або креслярським шрифтом за ДСТ 2.304-81.

Записи усередині символу або поруч із ним повинні бути короткими. Скорочення слів і абревіатури, за винятком установлених державними стандартами, повинні бути розшифровані в нижній частині поля схеми або в документі, до якого ця схема ставиться.

Записи усередині символу повинні бути представлені так, щоб їх можна було читати ліворуч праворуч і зверху вниз, незалежно від напрямку потоку.

Перелік, найменування, позначення й розміри обов'язкових символів і відображувані ними функції в алгоритмі й програмі обробки даних представлені в табл. 1.2.

Таблиця 1.2. Найменування, позначення символів і відображувані ними функції.

Найменування Позначення й розміри, мм Функція
1. Процес Виконання операції або групи операцій, у результаті яких змінюється значення, форма подання або розташування даних
2. Рішення Вибір напрямку виконання алгоритму або програми залежно від деяких змінних умов
3. Ввід-вивід Перетворення даних у форму, придатну для обробки (уведення), або відображення результатів обробки (вивід)
4. Лінія потоку Вказівка послідовності зв'язків між символами
5. Паралельні дії Початок або закінчення двох або більш одночасно виконуваних операцій
6. Коментар Зв'язок між елементом схеми й поясненням
7. Пуск - останов Початок, кінець, переривання процесу обробки даних або виконання програми
8. З'єднувач Зазначення зв'язку між перерваними лініями потоку, що зв'язують символи

 

Розмір а повинен вибиратися з ряду 10, 15, 20 мм. Допускається збільшувати розмір а на число, кратне 5. Розмір b дорівнює 1,5a.

При виконанні умовних графічних позначень автоматизованим методом розміри геометричних елементів символів округляються до значень, обумовлених технічними можливостями використовуваних пристроїв.

При ручному виконанні схем алгоритмів і програм для обов'язкових символів допускається встановлювати b рівним 2а.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.006 с.)