ТОП 10:

Зміна поперечного перерізу складної балки заДовжиною

Переріз розрізної складної балки, підібраної за Mmax, можна зменшити у місцях пониження моментів, що як відомо, спадають в міру віддалення від середини до її опор. Кожна зміна перерізу дає економію сталі, але в той же час збільшує трудомісткість виготовлення балки. Тому вона економічно вигідна тільки для балок довжиною 10 м. і більше.

Місце зміни перерізу поясів однопрольотної електрозварювальної балки знаходиться на відстані від опори. Діючий в цьому місці момент можна знайти графічно за епюрою моментів (див. рис. 5) або за формулами:

- при рівномірно-розподіленому завантаженні

, (21)

- при завантаженому зосередженими силами

. (21а)

Рис.5 - Місця зміни перерізу поясів головної балки

 

З’єднання поясних листів різної ширини виконують за допомогою прямого стикового шва, який при ручному зварюванні і без фізичних методів контролю якості є нерівноміцним основному металу. Тому опір стикового з’єднання Rwy = 0,85Rу.

Крім цього слід відзначити, що у балках зі змінним перерізом за довжиною, розвиток пластичних деформацій слід враховувати тільки в одному перерізі, з найбільш несприятливим сполученням (поєднанням) M та Q. В інших перерізах розвиток пластичних деформацій не допускається.

Розрахунки проводять у такій послідовності:

1) Знаходять у перерізі “Х” значення M* та Q*,

2) Визначають потрібний момент опору в місці зміни перерізу балки:

, (22)

3) Потрібну площу кожного з поясів зміненого перерізу орієнтовно знаходять за формулою:

, (23)

4) Залишаючи товщину поясних листів tf постійною, знаходим нову їх ширину

мм. (24)

Крім цього, нова ширина пояса не повинна бути менша однієї десятої висоти балки (0,1h) і половини ширини пояса до зміни перерізу (0,5bn), а також має бути узгоджена із шириною листів сортаменту.

Якщо ширина bf* значно менша 180 мм, конструктивно приймають bf*= 180 мм і за відповідним їй моментом опору W* знаходять місце зміни перерізу, тобто відстань від опори до цього перерізу, а також нове значення M* і Q*.

5) У місцях зміни перерізу на рівні поясних швів перевіряють приведені напруження за формулами:

а) при примиканні балок настилу (або другорядних балок) в одному рівні

(25)

б) при наявності місцевого навантаження на верхньому поясі

балки і відсутності ребер жорсткості (поверхове обпирання (з’єднання) другорядних балок

. (26)

У формулах (25),(26):

; (27)

; (28)

. (29)

де та – відповідно момент інерції, момент опору і статичний момент пояса балки зміненого перерізу відносно нейтральної осі Х; F - опорна реакція балки настилу (другорядної балки); lef - умовна довжина розподілу місцевого тиску, яку визначають lef = bf + 2tf (див. рис. 6)

Рис.6 - Схема для знаходження довжини розподілу місцевого

навантаження на стінку балки

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.006 с.)