ТОП 10:

Зміна поперечного перерізу балки ГБ11) Місце зміни перерізу поясів балки приймаємо на відстані

м

від опори (розрахункову схему балки дивись рис. 19).

2) Визначаємо в перерізі “Х” величину М* і Q*

кН×м кН×см,

кН.

3) Знаходимо потрібний момент опору в місці зміни перерізу балки за формулою (22)

см3,

де Rwy = 0,85Ry - розрахунковий опір стикового шва при ручному зварювані без застосування фізичних методів контролю якості.

4) Встановлюємо потрібну площу кожного з поясів зміненого перерізу за формулою (23)

см2.

5) Залишаючи товщину поясних листів постійним, знаходимо нову їх ширину за формулою (24)

см.

Згідно з сортаментом (за ГОСТ 82 – 70) приймаємо нову ширину пояса 280 мм, тобто з листа 280х20.

При цьому нова ширина пояса відповідає вимогам:

bf* = 280 > 0,1h = 0,1×1640 = 164 мм,

bf* = 280 > 0,5bп = 0,5×450 = 225 мм,

bf* = 280 > 180 мм.

Рис. 22 - Змінений переріз балки

6) Визначаємо геометричні характеристики зміненого поперечного перерізу балки

см4,

см3.

7) Перевіряємо міцність підібраного поперечного перерізу балки (на відстані 3м від її опори).

кН/см2 =

кН/см2.

8) Перевіряємо приведені напруження на рівні поясних швів у місці зміни перерізу поясів балки за формулою (25)

кН/см2 кН/см2,

де та - нормальні й дотичні напруження в точці 1 перерізу балки (на рівні поясних швів), які находимо за формулами (27), (28):

кН/см2;

кН/см2,

- статистичний момент пояса відносно нейтральної осі “х” перерізу балки

см3.

Умови формули (25) виконано, тому міцність балки в місці зміни перерізу поясів забезпечена.

 

Перевірка загальної стійкості балки ГБ1

Визначаємо необхідність розрахунку балки ГБ1 на загальну стійкість за формулою (7).

1) Згідно вимог п.5.16а в [1] загальну стійкість балки не потрібно перевіряти при передачі навантаження через суцільний настил, який безперервно опирається на стиснутий пояс балки і надійно з ним зв’язаний. У нашому випадку ця умова виконана, тому що стислий пояс балки надійно закріплений другорядними балками (крок яких 1,1м) і стальним настилом, привареним до верхніх поясів балок.

2) Для прикладу розглянемо варіант, коли стальний настил, через незалежні від нас причини, не буде приварений до стислого поясу балки ГБ1, або другорядні балки будуть поверхово опиратися на балку ГБ1. Тоді згідно з вимогами п.5.16б в [1] загальну стійкість балки теж не треба перевіряти, якщо виконується умова формули (37) табл.8 в [1], а саме якщо

,

де lр - відстань між закріпленнями стислого пояса балки з площини балки, відстань між другорядними балками;

якщо відношення < 15, то у формулі слід приймати цю величину відношення рівною = 15:

,

= 110/28 = 3,93 < 15,87 , тобто вимога п.5.16б в [1] виконана і загальну стійкість балки за формулою (7) перевіряти не потрібно.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.254.197 (0.003 с.)