ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 47. Оформлення результатів прилюдних торгів та розподіл коштів від реалізації предмета іпотекиОрганізатор прилюдних торгів протягом трьох днів з дня підписання переможцем прилюдних торгів протоколу надсилає відповідний протокол державному виконавцю, приватному виконавцю, а
також інші документи, що підтверджують реалізацію предмета іпотеки відповідно до цього Закону. На вимогу державного виконавця, приватного виконавця для перевірки дотримання порядку проведення
прилюдних торгів організатор прилюдних торгів зобов'язаний подати державному виконавцю, приватному виконавцю повну та достовірну інформацію і документи, що стосуються організації та проведення торгів.

(Частина перша статті 47 в редакції Закону N 2677-VI від 04.11.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII від 02.06.2016)

Протягом п'яти робочих днів з дня надходження коштів від реалізації предмета іпотеки державний виконавець, приватний виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки, в якому
зазначаються: (Абзац перший частини другої статті 47 в редакції Закону N 2677-VI від 04.11.2010)

назва виконавчого документа, на підставі якого здійснено реалізацію предмета іпотеки, його номер та дата видачі, найменування органу (посадової особи), який видав документ;

відомості про іпотекодержателя та іпотекодавця;

стисла характеристика та місцезнаходження предмета іпотеки;

назва організатора прилюдних торгів, який проводив прилюдні торги, дата та місце їх проведення;

відомості про покупця;

початкова ціна предмета іпотеки та ціна продажу;

сума коштів, перерахована за придбаний предмет іпотеки,включаючи гарантійний платіж, та дати їх перерахування; (Абзац восьмий частини другої статті 47 в редакції Закону N 2677-VI від 04.11.2010)

відомості про те, що прилюдні торги відбулися з дотриманням вимог цього Закону.

(Частина друга статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII від 02.06.2016)

Акт про реалізацію предмета іпотеки підписується державним виконавцем, затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, скріплюється печаткою цього органу
або підписується приватним виконавцем, скріплюється його печаткою та не пізніше наступного дня надсилається до організатора прилюдних торгів, який проводив прилюдні торги.

(Частина третя статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII від 02.06.2016)

Державний виконавець, приватний виконавець не може відмовити у видачі акта про реалізацію предмета іпотеки, якщо така реалізація здійснювалася відповідно до вимог цього Закону. У разі відмови видати акт про реалізацію предмета іпотеки державний виконавець, приватний виконавець повинен протягом п'яти робочих днів з дня закінчення строку, встановленого частиною другою цієї
статті, повідомити про це організатора прилюдних торгів, іпотекодержателя, іпотекодавця та покупця. Повідомлення, що містить підстави для відмови у видачі акта про реалізацію предмета іпотеки, підписується державним виконавцем і начальником відповідного органу державної виконавчої служби та скріплюється печаткою цього органу або підписується приватним виконавцем та скріплюється його печаткою. Відмова державного виконавця, приватного виконавця видати акт про реалізацію предмета іпотеки може бути оскаржена відповідно до законодавства.

(Частина четверта статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII від 02.06.2016)

На підставі акта про реалізацію предмета іпотеки нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів. (Частина п'ята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2435-VI від 06.07.2010 )

Протягом п'яти робочих днів з дня надходження від державного виконавця, приватного виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки організатор проведення прилюдних торгів видає цей акт покупцеві, нотаріально засвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю.

(Частина шоста статті 47 в редакції Закону N 2677-VI від 04.11.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами N 1253-VII від 13.05.2014, N 1404-VIII від 02.06.2016)

(Частину сьому статті 47 виключено на підставі Закону N 2677-VI від 04.11.2010)

Якщо сума, одержана від реалізації предмета іпотеки, не покриває вимоги іпотекодержателя, він має право отримати решту суми з іншого майна боржника у порядку, встановленому законом.

(Стаття 47 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005; текст статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2677-VI від 04.11.2010)

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.006 с.)