ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав174.1. Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на:

а) об'єкт нерухомості;

б) об'єкт рухомого майна, зокрема:

предмет антикваріату або витвір мистецтва;

природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння;

будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

інші види рухомого майна;

в) об'єкт комерційної власності, а саме: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права;

г) сума страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, а також сума, що зберігається відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця - учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

ґ) готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:

174.2.1. за нульовою ставкою:

а) вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

б) вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б", "ґ" пункту 174.1 цієї статті, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б" пункту 174.1, що успадковуються дитиною-інвалідом;

в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем;

174.2.2. за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу, вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

174.2.3. за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу, для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.

(Підпункт 174.2.3 пункту 174.2 статті 174 із змінами, внесеними згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015)

174.3. Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини.

(Абзац другий пункту 174.3 статті 174 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3609-VI від 07.07.2011, № 4661-VI від 24.04.2012)

174.4. Нотаріус щокварталу подає до органу державної податкової служби за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.

Нотаріус видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об'єкта спадщини.

174.5. (Абзац перший пункту 174.5 статті 174 виключено на підставі Закону № 4834-VI від 24.05.2012)

У разі переходу права на отримання страхових виплат згідно із статтею 1229 Цивільного кодексу України податковим агентом є страхувальник - фінансова установа.

174.6. Оподаткування доходу, отриманого платником податку як дарунок (або в результаті укладення договору дарування) від фізичних осіб.

Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.

174.7. Вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, отриманих у спадщину чи дарунок, які підлягають оподаткуванню згідно з цією статтею, визначається у порядку, встановленому абзацом третім пункту 173.1 статті 173 цього Кодексу.

(Статтю 174 доповнено пунктом 174.7 згідно із Законом № 5413-VI від 02.10.2012)

 

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 грудня 2010 року
№ 2755-VI

 

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про господарські товариства

(Вводиться в дію Постановою ВР N 1577-XII від 19.09.91, ВВР, 1991, N 49, ст.683)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2692-XII від 14.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.662

Декретом N 24-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 94

Законами N 3709-XII від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст. 11 N 3710-XII від 16.12.93, ВВР, 1993, N 51, ст.480

N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.90 N 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.93

N 769/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 18, ст. 89 N 622-XIV від 05.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.213

N 1708-III від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.256 N 1987-III від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.397

N 2409-III від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.146 N 2916-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 15, ст.102

N 2921-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114 N 3047-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194

N 3095-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.222 N 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

N 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181 N 1377-IV від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228

N 1519-IV від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.320 N 2459-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.263)

(Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 4-рп/2005 від 11.05.2005)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2801-IV від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.480

N 3107-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.88 N 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440

N 514-VI від 17.09.2008, ВВР, 2008, N 50-51, ст.384 N 639-VI від 31.10.2008, ВВР, 2009, N 14, ст.181 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року N 1759-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76

N 1873-VI від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.137 N 2154-VI від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 22-23, N 24-25, ст.263 - зміни застосовуються у 2010 році N 2435-VI від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.539

N 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564 N 2555-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.41)

(Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 22-рп/2010 від 30.11.2010)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2774-VI від 03.12.2010, ВВР, 2011, N 22, ст.151 N 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 N 3263-VI від 21.04.2011 N 3326-VI від 12.05.2011 N 3610-VI від 07.07.2011)

(Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 1-рп/2013 від 05.02.2013)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 221-VII від 18.04.2013, ВВР, 2014, N 10, ст.119
N 642-VII від 10.10.2013, N 191-VIII від 12.02.2015, N 289-VIII від 07.04.2015, ВВР, 2015, N 25, ст.188,

N 816-VIII від 24.11.2015, N 835-VIII від 26.11.2015)

(Роз'яснення: господарські товариства, офіційно зареєстровані до моменту введення в дію Закону "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства", перереєстрації не підлягають, відповідно до Постанови ВР N 3711-XII від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст.12)

(У тексті Закону слова "установчий договір", "збори учасників", "статутний фонд", "рада товариства (спостережна рада)", "рада акціонерного товариства (спостережна рада)" у всіх відмінках замінено відповідно словами "засновницький договір", "загальні збори учасників", "статутний (складений) капітал", "наглядова рада товариства", "наглядова рада акціонерного товариства" у відповідному відмінку

згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007)

(У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011)

 

(ВИТЯГ)

 

Цей Закон визначає поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов'язки їх учасників та засновників.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.006 с.)