Адреси в глобальній комп’ютерній мережі InternetМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Адреси в глобальній комп’ютерній мережі Internet1. http://www.rada.kiev.ua/ - Верховна Рада України

2. http://www.guds.gov.ua – Національне агентство України з питань державної служби

3. http://www.№aiau.kiev.ua – Національна академія внутрішніх справ України

4. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

5. http://www.№au.kiev.ua – Нормативні акти України

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Адміністративна юстиція: світові моделі, міжнародний досвід. Запровадження адміністративної юстиції в Україні.

Лекція – 2 години

План.

1. Загальне поняття та сутність адміністративної юстиції.

2. Моделі адміністративної юстиції у світі.

3. Міжнародний досвід запровадження адміністративної юстиції.

4. Запровадження адміністративної юстиції в Україні.

5. Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство.

 

Тема 2. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

Лекція – 2 години

План.

1. Нормативно-праве забезпечення адміністративного судочинства.

2. Система адміністративних судів.

3. Структура адміністративних судів.

4. Підсудність адміністративних справ.

 

Тема 3. Провадження в суді першої інстанції. Перегляд судових рішень.

Лекція – 2 години

План.

1. Компетенція адміністративних судів.

2. Підсудність адміністративних справ.

3. Територіальна та предметна підсудність адміністративних справ.

4. Інстанційна підсудність адміністративних справ.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Адміністративна юстиція: світові моделі, міжнародний досвід. Запровадження адміністративної юстиції в Україні.

Семінар 2 години

План.

1. Загальне поняття та сутність адміністративної юстиції.

2. Моделі адміністративної юстиції у світі.

3. Міжнародний досвід запровадження адміністративної юстиції.

4. Запровадження адміністративної юстиції в Україні.

5. Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство.

Література

1-39

 

Тема 2. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

Семінар 2 години

План.

1. Нормативно-праве забезпечення адміністративного судочинства.

2. Система адміністративних судів.

3. Структура адміністративних судів.

4. Підсудність адміністративних справ.

Література

1-39

 

Тема 3. Провадження в суді першої інстанції. Перегляд судових рішень.

Семінар – 2 години

План.

1. Відкриття провадження в адміністративній справі.

2. Підготовче провадження.

3. Доказування в адміністративній справі.

4. Судовий розгляд справи.

Література

1-39

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

1. Організація адміністративного судочинства.

2. Учасники адміністративного судочинства.

3. Докази в адміністративному судочинстві.

4. Заходи процесуального примусу, що застосовуються в адміністративно-судовому процесі.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Поняття і завдання адміністративної юстиції.

2. Адміністративне судочинство і адміністративний процес.

3. Адміністративна юстиція в Україні: історичний аспект.

4. Процесуальні стандарти судочинства.

5. Обов’язки органів державної влади щодо дотримання і захисту прав і свобод людини.

6. Адміністративні суди України.

7. Поняття адміністративної процедури.

8. Публічно-правові спори як предмет судового розгляду.

9. Суб’єкти владних повноважень як учасники публічно-правового спору.

10. Предмет адміністративної і кримінальної юрисдикції.

11. Предмет адміністративної і господарської юрисдикції.

12. Склад осіб, які беруть участь у справі.

13. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

14. Треті особи в адміністративному процесі.

15. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність.

16. Особливості повноважень органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб в суді.

17. Статус представника.

18. Процесуальне правонаступництво.

19. Форма і зміст адміністративного позову.

20. Попереднє судове засідання.

21. Примирення сторін під час підготовчого провадження.

22. Судове доручення.

23. Допит неповнолітніх та малолітніх свідків.

24. Дослідження письмових доказів.

25. Закриття провадження у справі.

26. Повноваження суду при вирішенні справи.

27. Судові дебати.

28. Докази та доказування в адміністративному процесі.

29. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма.

30. Питання, що вирішуються судом при прийнятті постанови.

31. Зміст постанови у справі.

32. Окремі ухвали суду.

33. Роз’яснення судового рішення.

34. Постанова щодо частини позовних вимог.

35. Перегляд судових рішень.

36. Апеляційне оскарження.

37. Касаційне оскарження.

38. Провадження за винятковими та нововиявленими обставинами.

39. Закриття провадження у справі.

40. Порядок допиту свідків.

41. Консультації та роз’яснення спеціаліста.

42. Дослідження висновку експерта.

43. Процесуальні строки.

44. Обчислення, поновлення та продовження процесуальних строків.

45. Докази у справі.

46. Представники як учасники адміністративного процесу.

47. Предметна підсудність адміністративних справ.

48. Територіальна підсудність адміністративних справ.

49. Інстанційна підсудність адміністративних справ.

50. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України.

51. Правова допомога при вирішенні справ в адміністративному суді.

52. Судові виклики і повідомлення.

53. Принципи адміністративного судочинства.

54. Заходи процесуального примусу.

55. Поняття та правові засади виконавчого провадження.

56. Процесуальні аспекти виконання судових рішень в адміністративних справах.

57. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

58. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

59. Забезпечення адміністративного позову.

60. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

61. Вищий адміністративний суд України.

62. Місцеві адміністративні суди.

63. Апеляційні адміністративні суди.

64. Принципи адміністративного судочинства.

65. Предмет доказування в адміністративному процесі.

66. Юридична природа та види судових рішень.

 

СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ

Мета дисципліни: вивчення сукупності теоретичних питань, набуття студентами знань з судової бухгалтерії та практичного досвіду щодо організації судово-економічної експертизи, освоєння закономірностей відображення у системі економічної інформації негативних змін у господарській діяльності підприємств і організацій, що спричиняються діями працівників підприємства.

Студенти повиннізнати:

зміст первинних бухгалтерських документів та різних форм звітності, способи їх аналізу та виявлення слідів економічних злочинів, що вчинюються на суб’єкті господарювання, з використанням бухгалтерської інформації;

способи вчинення та відображення у бухгалтерській документації протиправних дій;

порядок здійснення аналізу господарських процесів, що відбуваються в межах діяльності підприємства, з метою виявлення фактів вчинення на ньому злочинних діянь;

особливості перевірки господарських операцій і застосування їх при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів;

особливості призначення та проведення судово-економічної експертизи.

Уміти:

аналізувати та оцінювати бухгалтерську документацію, що відображує господарську діяльність конкретних об’єктів економіки;

виявляти ознаки складів злочинів, що залишили свої сліди в бухгалтерських документах;

отримувати необхідну інформацію з бухгалтерської документації;

визначати, які конкретно первинні документи або звіти необхідні для виявлення фактів вчинення злочинів щодо певного активу чи пасиву підприємства, вивчати та оцінювати дані, що зазначені в перелічених документах, надавати правову оцінку діям осіб, що мають відношення до їх складання;

застосовувати спеціальні економічні і бухгалтерські знання у правовому забезпеченні господарської діяльності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.009 с.)