Тематика(теоретичної частини ) контрольних робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тематика(теоретичної частини ) контрольних робітВариант1.

1. Характеристика основних елементів механізму фінансового менеджменту. Зовнішні і внутрішні фінансові відносини.

2. Політика управління оборотними активами і її характеристика.

 

Вариант2.

1. Фінансовий менеджмент як система управління, її характеристика.

2. Механізми управління дебіторською заборгованістю і його зміст. Приклад.

 

 

Варіант 3.

1. Методологія максимізації прибутку. Показники управління прибутком, їх характеристика.

2. Механізми управління фінансовими активами, його зміст, характеристика.

 

Варіант 4.

1. Економічна сутність порогу рентабельності і запасу фінансової міцності. Маса прибутку після проходження порогу рентабельності, дати характеристику, навести приклади.

2. Управління фінансуванням оборотних коштів. Принципові підходи до фінансування оборотних активів підприємства.

 

Варіант 5.

1. Класифікація показників, що формують інформаційну базу фінансового менеджменту, їх характеристика.

2. Політика управління необоротними активами, її зміст і характеристика.

 

Варіант 6.

1. Методи фінансового аналізу. Класифікація основних видів фінансового аналізу. Системи фінансового аналізу.

2. Показник оновлення необоротних активів, методи їх визначення, характеристика. Приклад.

 

 

Варіант 7.

1. Політика формування активів підприємства, її склад, види, характеристика. Визначення потреби в активах. Навести приклад.

2. Критерії ухвалення управлінських рішень про придбання або оцінку необоротних активів. Аналіз і її єство, характеристика.

 

Варіант 8.

1. Оцінка сукупної вартості активів підприємства як цілісного майнового комплексу. Характеристика методів оцінки.

2. Порядок придбання необоротних активів за рахунок власних ресурсів підприємства, характеристика, приклад.

 

Варіант 9.

1. Методологія максимізації прибутку. Механізм і показники управління максимізацією прибутку, їх характеристика, навести приклад.

2. Політика управління інвестиціями, її зміст і характеристика.

 

Варіант 10.

1. Методика визначення загальної потреби в капіталі. Оцінка вартості капіталу. Оптимізація фінансової структури капіталу. Навести приклад.

2. Характеристика напрямів інвестиційної політики підприємства, її зміст.

 

Варіант 11

1. Політика антикризового фінансового управління при загрозі банкрутства, її зміст і характеристика. Навести приклад.

2. Вибір ефективних норм санації і їх характеристика. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві.

 

Варіант 12

1. Діагностика банкрутства, її напрями і зміст. Масштаби кризового стану і можливі шляхи виходу з нього.

2. Управління фінансовими ресурсами. Методи оцінки фінансових ресурсів, їх зміст і характеристика.

 

Варіант 13

1. Основний зміст політики залучення позикових фінансових ресурсів. Форми і політика залучення банківського кредиту. Приклади з практики

2. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Портфель реальних інвестиційних проектів і його зміст.

 

 

Варіант 14

1. Управління інноваційними інвестиціями. Характеристика основних напрямів процесу управління інноваційними інвестиціями на підприємстві.

2. Податкова і дивідендна політика підприємства, їх характеристика. Типи дивідендної політики. Приклад.

 

Варіант 15

1. Політика формування власних фінансових ресурсів і її зміст, характеристика.

2. Механізм формування власних ресурсів підприємства за рахунок різних джерел, його зміст і характеристика.

 

Варіант 16

1. Характеристика моделі фінансової інфраструктури підприємства

2. Управління фінансовими інвестиціями

 

Варіант 17

1. Оптимізація грошових потоків на підприємстві. Навести приклад

2. Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки

 

Варіант 18

1. Розробка й застосування платіжного календаря на підприємстві, приклад

2. Управління формуванням позичкового капіталу

 

Варіант 19

1. Форми реальних інвестицій і особливості управління ними

2. Стратегія і тактика фінансового менеджменту

 

Варіант 20

1. Фінансові ризики: сутність, класифікація, управління, методи розрахунку. Навести приклад

2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

 

Варіант 21

1. Методи фінансового прогнозування та планування

2. Оцінка вартості грошей у часі

 

Варіант 22

1. Політика управління оборотними активами і її характеристика

2. Економічна сутність порогу рентабельності і запасу фінансової міцності. Маса прибутку після проходження порогу рентабельності, дати характеристику, навести приклади.

 

Варіант 23

1. Внутрішні механізми фінансової стабільності. Основні механізми фінансової стабільності підприємства. Етапи фінансової стабільності. Модель фінансової рівноваги підприємства в довгостроковому періоді

2. Характеристика чинників, що роблять вплив на формування фінансової структури капіталу.

 

Варіант 24

1. Виробничо-комерційний цикл і його характеристика. Управління запасами.

2. Амортизаційна політика і послідовність її формування. Оцінка ефективності амортизаційної політики.

 

Варіант 25

1. Управління фінансуванням оборотних коштів. Принципові підходи до фінансування оборотних активів підприємства.

2. Податкова і дивідендна політика підприємства, їх характеристика. Типи дивідендної політики. Приклад.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.009 с.)